השליחות היחידה

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
מבצעי הרבי
עשרת המבצעים
תפילין · תורה · מזוזה · צדקה · בית מלא ספרים · נש"ק · כשרות · טהרת המשפחה · חינוך · אהבת ישראל
מבצעים שונים
מסיבות שבת · שופר · לולב · חנוכה · פורים · מצה · והשיב לב אבות על בנים · ל"ג בעומר · עשרת הדברות · אות בספר התורה לילדי ישראל · אות בספר תורה הכללי . אות בספר תורה לחיילי צה"ל · הקהל · משיח · יום הולדת · הקהלת קהילות · הדפסת התניא · עידוד הילודה

השליחות היחידה המוטלת על כל אחד ואחד מבני דורנו הינה קבלת פני משיח צדקנו. כך קבע הרבי בשיחה האחרונה לעת-עתה שנאמרה בכינוס השלוחים העולמי בשבת פרשת חיי שרה תשנ"ב: "הדבר היחיד שנותר בעבודת השליחות - קבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש". הדברים נאמרו על ידו בהתוועדות שבת קודש בנוכחות כל השלוחים, ולאחר השבת הוגהו על ידו ונדפסו בקונטרס מיוחד בשם "שלח נא ביד תשלח", הנלמד בכל שנה מחדש על ידי אלפי השלוחים בעולם כולו.

השליחות[עריכה | עריכת קוד מקור]

בהמשך[1] לדיבוריו של הרבי החל מחודש אייר תנש"א שבדורנו ישנה עבודה חדשה להביא את המשיח בפועל בגלוי לעולם שכל חייו של יהודי צריכות להיות חדורים בעניני משיח וגאולה, הודיע הרבי על החידוש שניתוסף בעבודת השליחות שגם היא עניינה להיא לעולם מסר זה 'לקבל פני משיח' ושליחות זו 'חודרת' ונרגשת בכל ענייני השליחות, והיא ה"שער" דרכו עוברים ומתעלים כל שאר פעולות השליחות:

.. צריך להזכיר, בראש ובראשונה, את היסוד, ולבטא את התפקיד של השלוחים בדורנו זה בכלל, ובפרט החידוש שנתוסף במיוחד בזמן האחרון בעבודת השליחות - לקבל את פני משיח צדקנו בגאולה האמיתית והשלימה..

.. מתוסף מזמן לזמן חידוש בשליחות, שליחות מיוחדת, שהיא חודרת את כל ענייני השליחות והיא נעשית ה"שער" שעל-ידו "עולים" כל ענייני השליחות.. שזהו חידוש כללי ועיקרי, שאינו רק פרט (או כלל) בשליחות, אלא הוא עיקר וענין כללי ביותר, ועד שהוא הענין הכי כללי בתורה - הכנה לביאת המשיח - שמקיף את כל הנקודות והפרטים של עבודת השליחות.. הרי העבודה והשליחות עכשיו היא: להיות מוכנים בפועל לקבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש.. מזה מובן, שהמטרה של כינוס השלוחים העולמי הנוכחי מתבטאת בנקודה זו - להתדבר ביחד ולקבל החלטות טובות על מנת לקיימן בפועל, כיצד לבצע את השליחות המיוחדת של הזמן שלנו: קבלת פני משיח צדקנו

הסיבה[עריכה | עריכת קוד מקור]

ערך מורחב – בשורת הגאולה

בגוף השיחה הסביר הרבי את הסיבה לכך שדווקא בזמן זה מקבלת השליחות אופי גלוי זה - המאורעות בעולם המראים על כך שה עולם כולו מוכן לגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו, וזו לשונו הקדושה בשיחה שהוגהה על ידו:

.. כפי שרואים זאת (כמדובר כמה פעמים) גם בכך, שבמאורעות העולם נתקיימו כמה סימנים על הגאולה, החל מהסימן (בילקוט שמעוני) ש"הגיע זמן גאולתכם", כפי שנראה בזה ש"מלכיות מתגרות זו בזו", בפרט מדינות הערביים.. וכבר מתקיים הסימן של השנה שעברה - ה'תנש"א ראשי תיבות היה תהא שנת נפלאות אראנו, ובהוספה בשנה זו - והולך ונמשך - היה תהא שנת נפלאות בה, (ו)בתוכה - שזה (הנפלאות) נעשה המהות והתוכן והנשמה של השנה.

ורואים בפועל איך שנפעל ה"ילחום מלחמות ה'" וינצח בכמה וכמה ענינים - ודוקא מתוך מלחמה של שלום. ונצחון הוא גם מלשון נצחיות, קשור גם עם הגילוי.. הגילוי של משיח צדקנו.. "

אלפי השלוחים בתמונה קבוצתית בחזית 770 במהלך כינוס השלוחים העולמי תשנ"ד, שנתיים לאחר אמירת השיחה בתשנ"ב

סיום עבודת השליחות[עריכה | עריכת קוד מקור]

לכן, אמר הרבי, מובן שכבר סיימו את השליחות הרגילה. אבל היות שהגאולה עדיין לא באה בפועל, סימן שיש עדיין מה לעשות בשליחות. והרבי פירט:

.. והוא: על פי הידוע ש"בכל דור ודור נולד אחד מזרע יהודה שהוא ראוי להיות משיח לישראל, "אחד הראוי מצדקתו להיות גואל וכשיגיע הזמן יגלה אליו השם יתברך וישלחו כו'", ועל פי הודעת כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר נשיא דורנו, השליח היחיד שבדורנו, המשיח היחיד שבדורנו, שכבר סיימו את כל העבודה - הרי מובן, שמתחיל להתקיים ה"שלח נא ביד תשלח", השליחות של כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר. ומזה מובן, שהדבר היחיד שנשאר עכשיו בעבדת השליחות הוא: לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש, כדי שיוכל לקיים את שליחותו בפועל ולהוציא את כל ישראל מהגלות!

כל הפרטים צריכים להיות חדורים[עריכה | עריכת קוד מקור]

ערך מורחב – לחיות גאולה

בהמשך השיחה מבאר הרבי כי אין הדבר שמעתה ואילך אין לשלוחים מה לעשות, אלא אדרבה: כל הפעולות הטובות שהם עושים מאז יצאו לשליחות, צריכים להיות חדורים בכוונה כיצד זה מוליך ומוביל לקבלת פני משיח צדקנו:

.. זאת אומרת: כל הפרטים בעבודת השליחות של הפצת התורה והיהדות והפצת המעיינות חוצה, צריכים להיות חדורים בנקודה זו - כיצד זה מוליך לקבלת פני משיח צדקנו.

וכמודגש בנושא הכינוס - "כל ימי חייך להביא לימות המשיח": כל עניני העבודה (בכל ימי חייך, ובכל יום עצמו - בכל פרטי ושעות היום) צריכים להיות חדורים ב"להביא לימות המשיח"..

למעשה בפועל[עריכה | עריכת קוד מקור]

בנוגע למעשה בפועל הבהיר הרבי: יש לצאת בהכרזה והודעה לשלוחים, שעבודת השליחות שלהם - ושל כל יהודי - מתבטאת בזה שיקבלו את פני משיח צדקנו, ובשני פרטים:

שייכות העבודה לכל יהודי[עריכה | עריכת קוד מקור]

הרבי אף הדגיש שתפקיד זה מוטל על כל יהודי:

בכל זה ניתוסף בדורנו זה במיוחד - אשר בו נוסף חידוש בענין השליחות, שכבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר נשיא דורנו מינה כל אחד ואחד מהדור להיות השליח שלו בהפצת התורה והיהדות ובהפצת המעיינות חוצה, עד להבאת הגאולה האמיתית והשלימה

והיות שזוהי העבודה בזמן הזה, הרי מובן שזה שייך לכל יהודי, בלי יוצא מן הכלל

עם זאת הדגיש הרבי, כי הדבר אמור בעיקר כלפי אלו שזכו והם נושאים בתואר הרשמי של 'שליח':

ותוספת מיוחדת בזה - בנוגע לאלה אשר זכו, שמתוך עם ישראל גופא הם נבחרו להיות שלוחים של נשיא דורנו, שכל עבודתם בכל המעת-לעת כולו מוקדשת למילוי שליחותם בהפצת התורה והיהדות והפצת המעיינות חוצה, ובהבאת הגאולה

לקריאה נוספת[עריכה | עריכת קוד מקור]

  • הרב לוי יצחק ליברוב, בשליחות הזו חייבים להצליח, בית משיח כ"ו חשון תשפ"א עמוד 18

ראו גם[עריכה | עריכת קוד מקור]

קישורים חיצוניים[עריכה | עריכת קוד מקור]הערות שוליים

  1. הגדרת העבודה כעבודה לקבל פני משיח לא התחדשה בכינוס השלוחים בפרשת חיי שרה, כי אם שבוע קודם בפרשת וירא, ומהמתבאר שם עולה שעניינה "לחיות גאולה".