דבר מלכות וישלח

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דבר מלכות וישלח היא שיחה שאמר הרבי בשבת פרשת וישלח, ט"ז כסלו תשנ"ב.

השיחה עוסקת במעלתו של היום י"ט כסלו וכל חודש כסלו.

שיחה זו היא חלק מהרצף של שיחות הרבי המוגהות שנאמרו במשך השנה האחרונה בה שמענו שיחות על ידי הרבי, המכונות דבר מלכות.

" המעלה המיוחדת דראש השנה ומתן תורה דתורת החסידות, חג החגים – שבו מתחילה ההתגלות דתורתו של משיח, טעמי תורה ("סוד טעמי' ומסתר צפונותי'"), "תורה חדשה מאתי תצא", באין-ערוך להתגלות שהייתה במתן-תורה, כמארז"ל "התורה שאדם למד בעוה"ז הבל הוא לפני תורתו של משיח" "
" אבל, לאחרי "מעשינו ועבודתינו" דכל בנ"י במשך כל הדורות, כולל ובמיוחד לאחרי גילוי תורת החסידות בי"ט כסלו, שאז התחיל עיקר הענין ד"יפוצו מעינותיך חוצה", ומוסיף והולך ע"י רבותינו נשיאינו מדור לדור, עד לכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, שעל ידו הופצו המעיינות חוצה בכל קצוי תבל – כבר נגמרו ונשלמו כל הענינים גם מצד (וב)העולם, כפי שהודיע והכריז שכבר נשלמו כל עניני העבודה, גם "צחצוח הכפתורים", והכל מוכן לביאת המשיח "

תוכן השיחה[עריכה]

בשיחה מסביר הרבי שליט"א שהסיבה שישנו סדר של מיעוט הלבנה, אף על פי שלכאורה "מעלין בקודש ואין מורידין", הוא מכיוון שבחציו הראשון של החודש הלבנה מקבלת את אור החמה, ולכן הולך ומתווסף אורה. מט"ו בחודש ואילך הלבנה מתקרבת לגוף החמה עצמה עד שמתאחדת אתה, ולכן מתמעט אורה. מסיבה זו, בני ישראל המונים את ימי החודש ממשיכים בספירה כלפי מעלה[1], כיון שהם הולכים ומוסיפים בהתקשרותם והתאחדותם עם הקב"ה.

הרבי גם ציין את מעלתו של חודש כסלו שהוא חודש מתן תורה של תורת החסידות שבו מודגשת יותר הלבנה - עבודתם של ישראל בכח עצמם, גם שמו של החודש 'כסלו' מורה על התגלות העצם. הרבי גם הסביר שהסיבה שי"ט כסלו חל דוקא בחציו השני של החודש מכיון שזה הזמן המורה על ההתאחדות האמיתית והעצמית של ישראל והקב"ה, ושלימות העבודה. הרבי קישר זאת לפרשת השבוע - פרשת וישלח שבה יעקב שולח מלאכים לעשיו בשביל להראות שהכל מוכן לגאולה ושהעבודה הושלמה. הרבי הוסיף שבדורנו כבר הסתיימה עבודת הבירורים, והכן מוכל לגאולה ונותר רק לפקוח את העיניים, ה שת לפרשת השבוע, ורמז לכך ניתן למצוא ומרומז גם בהפטרת פרשתנו המזכירה את תיקון צרפת על ידי בית יוסף, שהכוונה לדורנו בו בשליחות האדמו"ר הריי"צ השלימו את בירורה מדינת צרפת[2].

בסיום השיחה עורר הרבי על עריכת התוועדויות י"ט כסלו בכל מקום.

קישורים חיצוניים[עריכה]


הערות שוליים

  1. כלומר, שגם כשמתמעטת הלבנה, הספירה לא יורדת אלא עולה עוד יותר: ט"ז י"ז..
  2. שהגימטריא שלה הוא 770.