דבר מלכות בהעלותך (ב')

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
שבע קני המנורה הרומזים על שבע סוגים בנשמות ישראל ושבע סוגים בעבודת ה' היוצאים מהמנורה הרומזת על כללות נשמות ישראל

דבר מלכות בהעלותך (ב) היא שיחה שאמר הרבי בשבת פרשת בהעלותך, י"ט סיון, תנש"א. השיחה הוגהה על-ידי הרבי בלשון הקודש כשיחה שניה לפרשת בהעלותך.

בשיחה מדבר הרבי אודות המעלה של כולל חב"ד, ושייכותו של הכולל לפרשת בהעלותך.

שיחה זו היא חלק מהרצף של שיחות הרבי המוגהות שנאמרו במשך השנה האחרונה בה שמענו שיחות על ידי הרבי, המכונות דבר מלכות.

רקע[עריכה]

לאחר חלוקת המשקה המסיימת בדרך כלל את ההתוועדות, פתח הרבי בשיחה חמישית (במקום לנגן). השיחה נאמרה בהקשר לכולל חב"ד שמוצאי שבת פרשת בהעלותך עשו לכולל סעודת מלווה מלכה[1].

תוכן וסיכום[עריכה]

" ויש להוסיף, שהענין ד"אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות" נעשה ע"י נשיאי הכולל, רבותינו נשיאנו שבכל דור, מאדמו"ר הזקן ועד לכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, כי, "הנשיא הוא הכל", להיותו "ראש בני ישראל", בדוגמת ה"ראש" שכולל החיות דכל אברי הגוף, וממנו מתפשטת החיות לכל אברי הגוף, ועל ידו נעשית ההנהגה דכל הגוף. "
" ועוד והוא העיקר – שע"י ההוספה במצות הצדקה ש"מקרבת את הגאולה", ובפרט צדקת ארץ ישראל, מקרבים וממהרים ומביאים תיכף את הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו, שאז תהי' ההתאחדות וההתכללות האמיתית דכל בנ"י. "
  • אות א': רבותינו נשיאנו יקרו מאוד את כולל חב"ד, החל מאדמו"ר הזקן וכלה באדמו"ר הריי"צ שהראו לו חיבה מיוחדת מאוד. ומכיון שסעודת המלווה מלכה של הכולל חלה במוצאי שבת פרשת בהעלותך[2] יש לקשר את העניין של כולל חב"ד עם הפרשה.
  • אות ב': בפרשת בהעלותך נאמר "בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות", שבעת הנרות מורים על שבעה סוגים בנשמות ישראל ושבעה סוגים ואופנים בעבודת ה' שנמשכים מהשבע מידות, והמנורה עצמה מורה על כללות נשמות ישראל. הציווי בפרשה הוא לאחד את שבעת הנרות - שבע הסוגים בעבודת ה' ושבע הסוגים בנשמות ישראל עם ה"מנורה" - על כללות נשמות ישראל.
  • אותיות ג' - ד': את הקשר של כולל חב"ד עם העניין הזה נתן לראות בשם הכולל, ובמעשיו ופעולותיו. שם הכולל: - "חב"ד" חכמה, בינה, דעת ששלושת ספירות אלה כוללים בתוכם את כל שבעת המידות (בדומה למנורה הכוללת בתוכה את כל שבעת הנרות). פעולות הכולל: פעולות הכולל הם צדקה רוחנית וגשמית, הגורמת לאחדות של כל ישראל באור פנימיות התורה והחסידות הנעשות על-ידי ובכוח נשיא הדור הכולל בתוכו את כל סוגי נשמות ישראל. את השיחה סיים הרבי באיחול שכל אלה שעוזרים לכולל חב"ד עבדותם תהיה בבחינת כללות, ושיוכלו לפעול שכך יהיה אצל זולתם ועל-ידי כך אצל כל בני ישראל. וכן הוספה בצדקה בכלל וצדקת ארץ ישראל[3] בפרט תביא את הגאולה האמיתית והשלימה שאז יהיו כולם בבחינת התכללות.

קישורים חיצוניים[עריכה]


הערות שוליים

  1. דברי משיח תנש"א ח"ד ע' 434.
  2. בקביעות השנה בה נאמרה השיחה - תנש"א
  3. שזה ענייניו של כולל חב"ד - צדקת ארץ ישראל
  4. השיחה הבלתי מוגה והיומן מהתוועדות ש"פ בהעלותך תנש"א.