דבר מלכות

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

המונח "דבר מלכות" מפנה לכאן. אם התכוונתם למשמעות אחרת, ראו דבר מלכות (פירושונים).

הרבי מחזיק את קונטרס דבר מלכות י"ב, בסיום חלוקת הקונטרס לחסידים

דבר מלכות הוא כינוי לשיחות הרבי המוגהות שנאמרו במשך השנה האחרונה (לעת עתה) בה שמענו שיחות מהרבי, החל משבת פרשת ויקרא, א' בניסן תנש"א ועד לשבת פרשת ויקהל, כ"ה באדר א' תשנ"ב.

אף על פי שבחב"ד מקובל לכנות באופן כללי את דברי התורה של אדמו"רי חב"ד בשם 'דבר מלכות', שיחות אלו מיוחדות בכך שהן הודפסו באופן תקדימי תחת הכותרת 'דבר מלכות', כאשר ההדפסה נעשית באופן רשמי עם חותמת ההו"ל הרשמית קה"ת ובאישור הרבי.

רקע והיסטוריה[עריכה | עריכת קוד מקור]

" והלואי היו מדקדקים אנ"ש, ובפרט התמימים, בדברי כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ אפילו בשיחותיו ובפרט אלו משנת השי"ת והשנה שקדמה לה "

אגרות קודש, חלק ד' עמוד כ"ד

המקום הראשון בו מכונים שיחות נשיאי חב"ד בשם "דבר מלכות" הוא בשיחות הרבי הריי"צ[1].

בשבועון כפר חב"ד הופיע מדור קבוע שבו הובאה תורת הרבי בשם 'דבר מלכות'.

בשנת תנש"א, בעקבות שיחותיו של הרבי בעניין מעלתן של ישראל, החל הרב טוביה פלס להוציא לאור קבצים בשם "דבר מלכות" ובהם השיחה האחרונה שנאמרה על ידי הרבי בשבת האחרונה, בתוספת מאמרים, אגרות קודש ועוד. השיחה הראשונה שהרב פלס הדפיס בשם זה הייתה שיחת שבת פרשת ויחי י"ב בטבת ועשרה בטבת תנש"א.

לאחר מספר שבועות שבהם יצא לאור הדבר מלכות באותה צורה בה הודפסו השיחות בשבועון כפר חב"ד, ובהמשך לדו"ח שהכניס הרב טוביה פלס לרבי, הורה הרבי לגשת להנהלת הוצאת הספרים קה"ת כדי שהדבר מלכות יצא באופן רשמי, עם דף השער במסגרת אוצר החסידים "שלשלת האור – היכל תשיעי, שער שלישי".

היו גם שלוש חוברות שיצאו בהוצאה מיוחדת, והוכנסו בהם שיחות העוסקות במיוחד בענייני גאולה ומשיח. אחת מהם הייתה 'קונטרס דבר מלכות י"ב', אותה חילק הרבי מלך המשיח ב-770 בתאריך ט"ו באייר תנש"א, שהייתה הדפסה שנייה של חוברת שיצאה לאור לראשונה על ידי הוועד להפצת שיחות בשם "לקוטי שיחות בעניני גאולה ומשיח".

לאחר כ"ז באדר תשנ"ב, המשיך הרב טוביה פלס בהוצאת החוברות, כשהם מכילות (בעיקר) את השיחה האחרונה שנאמרה על ידי הרבי לפרשה זו. מאוחר יותר הוא הפסיק את ההדפסה, מסיבות שונות, והרב חיים לוי יצחק גינזבורג נטל את היוזמה להפצת השיחות. מאז מודפסות השיחות בכל שבוע על ידי מכון "אור החסידות" בבני ברק, ומופצות ברחבי הארץ.

נחת רוחו הגדולה של הרבי מהחוברות באה לידי ביטוי בכמה וכמה התייחסויות מהרבי. במהלך חלוקת דולרים רבות, כשהרב פלס עבר לפני הרבי, העניק לו הרבי דולר נוסף בשביל ה"דבר מלכות" כשנוקב בשם זה. באחת השבתות[2] ירד הרבי להתוועדות עם חוברת 'דבר מלכות' בתוך סידורו.

שיחות אלו נלמדות בהתלהבות רבה אצל אנ"ש והתמימים בעקבות כך שבהם מורה לנו הרבי את הדרך כיצד לחיות בתקופה זאת אשר מצד אחד עדין נמצאים בגלות, ומצד שני זמן מסוגל לגאולה והרגעים האחרונים קודם התגלותו של מלך המשיח.

שיחות אלו מיוחדות בתוכנם, בהם מבאר הרבי איך כל פרט ופרט קשור לגאולה. יחודיות נוספת ומשמעותית יש להוראות המיוחדות אותן נתן הרבי בשיחות אלו. ידועות מביניהן: ההוראה משבת פרשת תזריע-מצורע תנש"א בה אמר הרבי כי הדרך הישרה, הקלה והמהירה לפעול התגלות וביאת משיח בעולם היא על ידי לימוד ענייני משיח וגאולה, ההוראה משבת פרשת שופטים תנש"א אז אמר הרבי כי צריך לפרסם לכל אנשי הדור כי יש נביא בדור שהוא היועץ והשופט, ההוראה מכינוס השלוחים העולמי בשנת תשנ"ב אז אמר הרבי כי השליחות היחידה שנותרה היא קבלת פני משיח צדקנו ועוד.

כמו כן נמצאים חידושים בתוכן השיחות, לדוגמא בשיחה מפרשת אמור מבאר הרבי שבדורנו ישנה אפשרות לכל יהודי להיות צדיק[3], בשיחה מפרשת לך לך מבאר שבדורנו ניתן ללמוד תורה באופן של "ג' מוחין בעצם"[4], בשיחה מי"ט כסלו - יחידות כללית אומר הרבי שכעת אנו נמצאים בימות המשיח ובשיחה מפרשת תולדות אומר הרבי ש"התגלות מציאותו" של המשיח כבר ישנה.

דבר נוסף המגביר את החיות סביב לימוד שיחות אלו נעוצה בכך שאלו הם השיחות האחרונות שזכינו לשמוע מפיו של הרבי, כפי שהרבי עצמו הורה[5] בתקופה שקודם קבלת הנשיאות בצורה רישמית, ללמוד את השיחות והמאמרים האחרונים ששמעו מאדמו"ר הריי"צ מפני שבהם ישנם "התשובות לכל השאלות"[6].

בעקבות הלהט סביב לימוד השיחות יוצאות לאור מידי שבוע חוברות על ידי מוסדות שונים להגברת החיות סביב לימוד שיחות ה"דבר מלכות"[7].

שיחות הדבר מלכות[עריכה | עריכת קוד מקור]


דבר מלכות עם פיענוחים[עריכה | עריכת קוד מקור]

ערך מורחב – דבר מלכות - פיענוחים
הספרים בסט

סדרת 'דבר מלכות עם פיענוחים' כוללת בתוכה את שיחותיו האחרונות (לעת-עתה) של הרבי, שנאמרו בשנים תנש"א-תשנ"ב (1991-92). אלו הם 5 כרכים, המתפרשים על 3,000 עמודים.

שיחות אלה הוקלדו מחדש ותוקנו טעויות הדפוס שהיו בהוצאות הקודמות.

על חמישה כרכים פרושים כחמישים שיחות של הרבי שהוגהו על-ידו ואושרו לפרסום. בשיחות אלה ישנם אלפי מובאות ומראי-מקומות שפוענחו על ידי חברי מכון מלכות שבתפארת והובאו בשולי העמוד בצורה מאירת-עיניים.

בשיחותיו מפנה הרבי למקורות רבים מכל חלקי התורה: תלמוד, רמב"ם, מדרשים, זוהר וספרי קבלה. מהדורה זו של שיחותיו מקלה על הלומד החפץ לעיין במקורות אלו וללמוד את השיחות בעומק הראוי. לכל שיחה נוסף 'תוכן' המסכם את השיחה בשפה קלה וקולחת, דף סיכום והוראות למעשה בפועל הנלמדות מהשיחה.

הסט יצא לאור על ידי מרכז ההפצה ממש[8].

הוצאות נוספות[עריכה | עריכת קוד מקור]

עם הגברת החיות והעיסוק בלימוד הדבר מלכות, החלו לצאת לאור עוד ועוד מהדורות נוספות של השיחות, בפורמטים שונים. ביניהם:

 • דבר מלכות - שני כרכים של שיחות הדבר מלכות, מתורגמות מאידיש, בהוצאת הועד להפצת הדבר מלכות.
 • דבר מלכות כיס - הספר במהדורת כיס, בחמשה כרכים מחולקים לפי החומשים. יצא לאור לראשונה על ידי מכון 'בית משיח 770 ביתר עילית' בשנת תשס"ח.
 • דבר מלכות מנוקד - שיחות הדבר מלכות בניקוד מלא ועם פתיחת ראשי התיבות ותרגום המילים בארמית. בהוצאה זו הוגה מחדש גם תרגום השיחות שהוגהו באידיש ותוקנו שגיאות רבות. נערך על ידי הרב מנחם מענדל הלפרין וי"ל על ידי מרכז ההפצה ממש.
 • ספר השיחות תנש"א-תשנ"ב - מהדורת כיס - שיחות הדבר מלכות כפי שהוגהו במקורן על ידי הרבי - שבוע באידיש ושבוע בלה"ק, במהדורת כיס. הוצאת הוועד להפצת שיחות.
 • שיחות קודש תנש"א - תשנ"ב - הנחות בלתי מוגהות של שיחות הדבר מלכות, כפי שאמר אותן הרבי בעת ההתוועדות.
 • דבר מלכות לנוער - שיחות הדבר מלכות בעיבוד ועריכה לילדים ונוער. נערך על ידי הרב שלום דובער וולף.
 • דבר מלכות לילדים - שיחות הדבר מלכות בעיבוד מיועד המותאם לילדים, בצירוף משלים ושירים בחרוזים.
 • דבר מלכות תוכן וסיכום - סיכום של שיחות הדבר מלכות עם הדגשת ההוראות למעשה בפועל מכל שיחה.
 • הוראות ונקודות - ליקוט כל דבי ה'תוכן קצר' שיצאו לאור על השיחות על ידי ועד הנחות התמימים.
 • דבש מלכות - עיבוד של שיחות הדבר מלכות בלשון קלה וברורה מאת הניה אלישביץ (נכתב במקור לנשים ובנות).
 • הדרך הישרה - חוברת סיכומי שיחות ה"דבר מלכות" מותאם במיוחד לילדים - כולל דפי עבודה מגוונים לכל שיחה. נערך על ידי הרב יוסף אברהם פיזם.
 • תקע בשופר גדול - עיבודים של שיחות מובחרות, יצא לאור לראשונה על ידי ועד שיחות באנגלית, במקור האנגלי ובתרגום לעברית, וכיום מופץ על ידי מרכז ההפצה ממש.
 • דבר מלכות לעם - ביאורים בשפה המובנת גם למי שאינו מורגל בסגנונו התורני של הרבי. יצא עד עתה על דבר מלכות בראשית, חיי שרה וקונטרס בית רבינו שבבבל.
 • דבר מלכות מבואר - ביאור על השיחה בעמקות, אך בשפה השווה לכל נפש, במטרה להנגיש את לימוד השיחה לאנ"ש. עד עתה יצא לאור על דבר מלכות כי תשא, וירא ותולדות.
 • דבר מלכות לטף - ספרי קומיקס הממחישים את השיחות לילדים. עד עתה יצאו לאור שלושה ספרים: בעקבות המקדש הנודד על שיחת קונטרס בית רבינו שבבבל, ברגע האחרון על שיחת שבת פרשת בלק תנש"א. ומרדף אמיץ על דבר מלכות משפטים.
 • "דבר מלכות" (דיסק) - מכיל שיעורים מפי הרב חיים לוי יצחק גינזבורג על שיחות ה'דבר מלכות', כאשר יחד עם השיעור ניתן לראות בו-זמנית את הטקסט של ה'דבר מלכות'. יצא לאור על ידי מערכת נחייג ונשמע.


תצלומי ההוצאות השונות של 'שיחות הדבר מלכות'

ראו גם[עריכה | עריכת קוד מקור]

לקריאה נוספת[עריכה | עריכת קוד מקור]

 • מטה הפצת הדבר מלכות, סדר עולמי חדש
 • דבר מלכות בצרפתית, במחנה צבאות השם כ"ה תמוז תש"פ עמוד 2

קישורים חיצוניים[עריכה | עריכת קוד מקור]

השיחות עצמן
שיעורים ועזרים
אודות השיחות

הערות שוליים

 1. שיחות: פורים תש"ח, אות א'; ל"ג בעומר תש"ח, אות ב'; י"ב תמוז תש"ח, אות י"א.
 2. שבת פרשת אמור תנש"א.
 3. בשונה מהמבואר בספר התניא.
 4. דרגת לימוד נעלית שבכל תורת חסידות שקדמה לשיחה מתוארת כדרגת לימוד השייכת אך ורק לגאולה.
 5. אגרות קודש ח"ד עמ' כ"ד.
 6. התוועדויות תש"י עמוד 20.
 7. ביניהם: כי הם חיינו (ישי"ג חח"ל צפת), הזמן גרמא (את"ה העולמי), מדקדקים, ועוד.
 8. האבן שבכתר הדבר מלכות, הפתח דבר לסדרה שנכתב על ידי אסף פרומר בתוך שבועון בית משיח גליון 457 עמוד 76.