חלוקת דולרים

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
הרבי במעמד חלוקת דולרים באחד מימי ראשון

חלוקת דולרים הוא שמו של המעמד בו מחלק הרבי דולרים לקהל על מנת שייתנו אותם לצדקה. תחילה נערכו החלוקות תוך כדי התוועדויות שנערכו בימות חול, ללא קביעות מסודרת, והחל מי"א בניסן שנת תשמ"ו החל הרבי לקיים מעמד זה בקביעות מדי יום ראשון, כשלעיתים אף מחלק פעמים נוספות לאורך השבוע.

המעמד בימי ראשון נמשך מדי שבוע שעות ארוכות בהן הרבי עומד על רגליו ומחלק לאלפי אנשים שבאים מכל רחבי העולם ומבקשים ברכה ועצה. במידה רבה מעמד זה מהווה תחליף ליחידות פרטית[1].

היסטוריה

הרבי לוקח דולר אחד לעצמו בסוף החלוקה (ראה בפיסקא סדר החלוקה)
מדברי הרבי על נצחיות מנהג חלוקת הדולרים

"וממשיכים את כל זה בימות השבוע, החל מיום ראשון-"יום אחד", שבו "היה הקב"ה יחיד בעולמו", ובדוגמתו בעבודת האדם - המשכת וגילוי בחינת יחידה שבנפש, שהיא הכלי ל"יחידו של עולם". ובפרט שבו הונהג לאחרונה להוסיף במצוות הצדקה (וכבר נתפשט המנהג כן בכמה מקומות), וכיון שנהוג כך למעלה משלש שנים הרי זה נעשה ענין של "חזקה" וחוזק, ולא שייך בזה ענין של שינוי והפסק כו'"

התוועדות שערך בשבת פרשת נשא תנש"א, דברי משיח תנש"א ח"ד ע' 144

עוד קודם שהחל הרבי לחלק בקביעות דולרים באופן מסודר ועיקבי, שיגר הרבי מעת לעת שטרות של דולר לאנשים פרטיים, בתור סגולה לברכה והצלחה. באחת הפעמים הרבי אף הסביר שהדבר מיוסד על דברי חז"ל "כל הנוטל פרוטה מאיוב מתברך", שאפילו סכום קטן - משפיע ברכה על הכסף כולו[2].

בדומה לזה מצאנו גם אצל רבותינו נשיאינו בדורות קודמים, שהעניקו מטבע לשמירה הגנה והצלה[3].

ההזדמנות הראשונה בה חילק הרבי לראשונה דולרים לצדקה ברבים, הייתה בהתוועדות ח"י אלול תשל"ד, בה הודיע בסיום ההתוועדות כי יחלק לקהל דולרים לצדקה באמצעות ה'טנקיסטים'[4]. נוהג זה התבסס במהלך שנת תשל"ה בה עודד הרבי באופן מיוחד את היציאה למבצעים באמצעות ה'טנקים', עד שהפך לנוהג של קבע[5].

במקביל להתבססות חלוקת הדולרים באמצעות טנקיסטים, הפסיק הרבי בשנת תשמ"א לקבל קהל ליחידות פרטית[6], מאחר ורבו המבקשים להיכנס ולא הייתה אפשרות לקבל את כולם, הופסקה היחידות למעט מקרים מיוחדים, בשנת תשמ"א הופסקה היחידות הפרטית לחלוטין ובמקומה החלה היחידות כללית שהייתה בזמנים קבועים.

בסיום התוועדות פתאומית שערך הרבי לרגל ר"ח שבט תש"מ, חילק שלושה דולרים לכל אחד מהנוכחים, אנשים נשים וילדים, לציון שלושים שנים לי' שבט תש"י – יום הסתלקותו של הרבי הריי"צ, כשזו הפעם הראשונה שהוא מחלקם לקהל בעצמו[7].

בחודש אלול של שנת תשד"מ החל הרבי מדי פעם, עם הגיעו ל-770 מביתו בשעה עשר בבוקר, להיכנס לחדרו, ולאחר מכן לצאת, עם שקית מטבעות בידו, ולחלק בלובי של 770 מטבע של ניקל, בחורף תשמ"ה הפכה החלוקה לנפוצה יותר ויותר, אך לא הייתה דבר קבוע ומוכר, וארכה כעשר דקות[8].

בהתוועדות י' שבט תשמ"ו, שלא כרגיל, לא חילק הרבי דולרים לקהל באמצעות הטנקיסטים. למחרת הגיע הרבי ל-770 עם הסירטוק הרגיל, נכנס לחדרו, ויצא כשהוא לבוש סירטוק משי[9] והחל לחלק דולרים לכל אחד מהקהל באופן אישי.

חלוקה במתכונת זו לא חזרה על עצמה עד י"א ניסן תשמ"ו (יום הולדתו של הרבי שחל אז ביום ראשון), בו הלך הרבי למקווה (כמנהגו בכל יום שהלך לאוהל), וכשחזר ל-770 יצא מחדרו, וחילק דולרים לקהל עד שהחלוקה נעצרה כעבור שעה וחצי, בכדי שיוכל לנסוע לאוהל. היה זה י"א ניסן הראשון (מאז שנת תשל"א) שלא צויין על ידי הרבי בהתוועדות, וזו הייתה ההתייחסות הפומבית היחידה אליו. מאז הפכה החלוקה לקבועה, ונערכה בכל יום ראשון.

בעקבות המאורע של כ"ז אדר ראשון תשנ"ב[10] לא יצא הרבי לחלוקת דולרים מדי יום ראשון למעט הזדמנות נדירה אחת בכ"ו תשרי תשנ"ד שאז התקיימה 'יחידות' לחתנים וכלות, בני ובנות מצווה שעברו לפני הרבי שחילק לכל אחד מהעוברים דולר, ובסיום החלוקה להם, המשיך הרבי לחלק דולרים עוד מספר דקות לאלו שהספיקו לעבור עד שהחלוקה נפסקה[11].

מאז ועד שנת תשס"ה לא התקיימה החלוקה באופן הרגיל, אלא שבשנה זו, כמסתעף מהאמונה בנצחיות חייו של הרבי ובהסתמך על שיחת הרבי אודות נצחיות החלוקה[12] כתבו ועד המסדר לרבי שליט"א מלך המשיח ע"ד ארגון המעמד וקיבלו מענות חיוביות, ובשל כך חזרה החלוקה למתכונתה הרגילה[13]. ההסבר אודות כך מפורט בקבצי 'ויקהלו אל המלך'[14].

הסברי הרבי על החלוקה

הרבי הסביר את הנוהג בדברים שחותנו הרבי הריי"צ נהג לומר לעיתים תכופות: "כאשר שני יהודים נפגשים, עליהם לראות שתצא מכך תועלת ליהודי שלישי". הרבי רצה להפוך את פגישתו עם כל אחד ואחד מפגישה סתמית לשליחות מצווה לתת את הדולר או חילופו לצדקה, בכדי לערב כל אחד במעשה טוב עבור אדם שלישי - מקבל הדולר לצדקה. הרבי המליץ לנהוג כך גם במקומות נוספים, ולנצל כל פגישה בין יהודים להוספה בצדקה[15].

באחת הפעמים כשנשאל הרבי כיצד אינו מתעייף השיב: "כל יהודי הוא יהלום - ואיך אפשר להתעייף מספירת יהלומים?"[16].

בר"ח אייר תשל"ח חילק הרבי להתלמידים השלוחים למגדל העמק שני שטרות של דולר לצדקה, כשבשיחה שאמר קודם לכן נימק הרבי שזה "כדי לעשות אחיזה בעניינים גשמיים". כשהוכנסה השיחה לרבי להגהה הוסיף בכתב ידו הקדוש על קטע זה מראה מקום לדברי הרמב"ן[17], המבאר שהנביאים היו עושים פעולה גשמית בעת שמתנבאים כדי לתת לנבואה אחיזה גשמית שתבטיח שהיא תתקיים.

בחודש ניסן תש"נ כתב הרבי במענה לר' דובער יוניק ששאל בקשר למנהגו להיכנס ליחידות כל עשר שנים מיום היחידות הראשונה שלו ושאל מתי וכיצד להכנס: "ביום א' שזהו יחידות - דעתה ובהוספה - שליחות צדקה אזכיר על הציון"[1]. כך גם כתב הרבי בכ"ה אייר באותה שנה במענה לר' מענדל מבאריסוב שהגיע מרוסיה ל-770 ". . בהנוגע לדיבור (יחידות) כנהוג בשנים האחרונות זהו ביום א' כידוע ומפורסם ואז גם הוספת שליחות לצדקה"[18].

סדר החלוקה

הרבי מחלק דולרים לאחר שנשא שיחה בכינוס ילדים שנערך עבור ילדי קעמפ גן ישראל בזאל הגדול, כ' מנחם אב תנש"א
הרבי מחלק את קונטרס 'דרושי חתונה' במסגרת החלוקה הקבועה בפתח חדרו כשמצורף אליו דולר, י"ז כסלו תשנ"ב
חלוקת י"א תשרי תשנ"ב לילדים מתחת לגיל בר מצווה בלבד. משמאל לימין עומדים: הרבי, המזכירים הרב יהודה לייב גרונר, הרב בנימין קליין, ובצד ימין עומד הצלם ר' חיים ברוך הלברשטם עם המצלמה הרגילה ומצלמת וידאו

החלוקה מתקיימת מול הדלת הראשית, במעבר שבכניסה ל-770 (החל משנת תש"פ[19]). התור עובר מכיוון רחוב קינגסטון, עובר בשביל הכניסה ל-770 אל מול פני הרבי ויוצאים לכיוון הסוכה. הרבי נשען על הסטענדער המונח באמצע שביל הכניסה המלכותי, כשפניו לכיוון איסטערן פארקווי. מול הרבי עומד ה'מגיש' הממונה ע"י ועד המסדר, שתפקידו להגיש את הדולרים לרבי, שמחלקם לקהל. לצד ה'מגיש' עומד א' מחברי הועד המסדר שמגיש לו את חבילות הדולרים, וכן מכניס את המתנות והפ"נים שהובאו במהלך החלוקה לשקית.

לצד ימין של הרבי עומד משב"ק נוסף שתפקידו (בהוראת הרבי) לזרז את העוברים[20], אך עם זאת במעמד ניתנת אפשרות לשוחח עם הרבי, להתייעץ עמו, להגיש לו ספרים ומתנות ולבקש את ברכתו. בצדדים עומדים הצלמים, עם מצלמות רגילות ומצלמות וידאו, המצלמות את העוברים.

סדר החלוקה הוא שקודם כל עוברים הגברים ובאמצע התור עושים הפסקה ועוברות הנשים, לאחמ"כ עוברים שוב הגברים וכשמתצטבר תור נוסף של נשים הם עוברות שוב בסוף החלוקה. בד"כ לפני יציאת הרבי מחלק שוב לגברים. עד סוף חורף תשנ"ב היה הסדר שקודם כל היו עוברות הנשים, ורק לאחר מכן עבר התור של הגברים, ובהמשך, כשהצטבר תור נוסף של נשים שהגיעו מאוחר יותר, עשו הפסקה בתור של הגברים ונתנו להן פעם נוספת לעבור, וזאת במטרה למנוע את עיכובן[21], בנוסף, כאשר מגיעים אנשי ציבור, נציגי המשטרה וכדומה, פעמים רבות הם מוכנסים מהצד מבלי לחכות בתור הארוך, וכך בעבר גם יכלו לעבור יחד במידת הצורך כל בני המשפחה הן הבעל הן האשה והן הילדים.

בסוף החלוקה הרבי מלך המשיח שליט"א נותן דולר למזכירים, והמשב"קים המסייעים בחלוקה שבחרו לעבור, כשלפעמים כשלא עברו נותן להם הרבי דולר מיוזמתו, לוקח דולר אחד לעצמו, לוקח את השקית המונחת על הסטענדער[22] לתוכה מכניסים את המתנות והספרים שהוגשו במהלך החלוקה, ונכנס לחדרו.

בעבר נערכה החלוקה בלובי של 770 אל מול הדלת הראשית. התור היה עובר בזאל הגדול דרך המדרגות בהם הרבי יורד לתפילה, דרך הפרוזדור, ולאחר מכן עובר לפני הרבי בלובי ויוצא דרך גן עדן התחתון ומשרדו של הרב יהודה לייב גרונר מחוץ ל-770. במהלך החלוקה הרבי עומד ונשען על השולחן שמונח צמוד למעלית מול דלת הכניסה (שהייתה נעולה) לכיוון צד ימין של הנכנס לחדרו. במקביל אליו עמד המזכיר הרב בנימין קליין שהעביר את הדולרים למזכיר הרב יהודה לייב גרונר שעמד מול דלת הכניסה והוא הגיש את הדולרים לרבי, שחילקם לקהל. כיום ע"פ הוראת הרבי מלך המשיח החלוקה לא מתקיימת במיקום זה אלא בחוץ, אך כשיש קור גדול וכיו"ב כשהחלוקה מתקיימת בפנים, התור עובר מהזאל הגדול לעבר ה'הול' ויוצא החוצה.

בתקופה בה שהה הרבי בביתו לאחר פטירת הרבניתכ"ב שבט תשמ"ח ועד אמצע שנת תשמ"ט) חלוקת הדולרים נערכה בביתו של הרבי.

החל מכ"ד טבת תשע"ג ועד לכ"ו אדר תש"פ התקיימה החלוקה על פי רוב לאחר תפילת מנחה ליד בימת התפילות שבזאל הגדול בהסכמת הרבי באמצעות האגרות קודש. משנת תש"פ החלוקה מתקיימת מול הדלת הראשית, במעבר שבכניסה ל-770[19].

חלוקות מיוחדות

עם תחילת הנוהג שהחל הרבי (עם פטירת הרבנית בשנת תשמ"ח והתעצם משנת תש"נ) לשאת שיחה לאחר תפילת ערבית בזאל הגדול, נוהג הרבי לחלק דולרים לקהל הנוכח באולם. חלוקה זו שונה מהחלוקה הרגילה בכך שמיועדת אך ורק בשביל מטרת חלוקת הצדקה ונוהלה בצורה מהירה, ולא כבחלוקה של ימי ראשון בה ישנה האפשרות לכל אחד לפנות אל הרבי לשאול בעצתו ולבקש את ברכתו.

לאחר שנשא שיחה בכינוס ילדים שנערך עבור ילדי קעמפ גן ישראל בזאל הגדול בכ' מנחם אב תנש"א, חילק עבורם הרבי דולרים (ראה תמונה).

בסיום מעמד הנחת אבן הפינה להרחבת 770 שערך הרבי בי"ז אלול תשמ"ח, הודיע הרבי כי ברצונו לחלק דולרים בסמוך לגדר שגידרה את המתחם. החלוקה נמשכה שעה וחצי (ראה תמונה בגלריה).

יום למחרת יום הכיפורים של שנת תשנ"ב, עשר דקות לאחר סיום תפילת שחרית במניינו של הרבי, יצא המזכיר הרב יהודה לייב גרונר, והודיע כי הרבי יחלק דולרים לכל הילדים שמתחת לגיל מצוות, ושהרבי ביקש להודיע על כך למוסדות החינוך, על מנת שיביאו את תלמידיהם לחלוקה. החלוקה נמשכה במשך למעלה משעתיים רצופות, בה עברו לפני הרבי למעלה מכ-3,000 ילדים (ראה תמונה). כאשר הסתיימה החלוקה, והרבי יצא אל רכבו אל מנת לנסוע לאוהל, הגיעו ילדים נוספים, והרבי ביקש להמשיך את החלוקה. הסטנדר הובא ליד רכבו של הרבי, שהמשיך שם את החלוקה למשך עשר דקות נוספות.

פעמיים (אדר"ח אלול וח' אלול ה'תשפ"ב) התקיימה החלוקה (עקב השיפוצים בשביל הכניסה) בחניה הצמודה ל770 בית משיח. וכן בי"א ניסן תשפ"ג חילק הרבי בזאל הגדול עקב מעמד 'הקהל' שהתקיים בחוץ.

ארבע פעמים מעמד החלוקה הקבועה התקיימה בפתח חדרו של הרבי: ערב ראש השנה תשמ"ט לאחר מעמד קבלת פ"נים. הושענא רבה תשנ"ב לאחר חלוקת לעקאח. יום ראשון י"ז כסלו תשנ"ב, בה חילק הרבי חילק את קונטרס דרושי חתונה בתוך נרתיק פלסטיק שהכיל גם דולר (ראה תמונה). חלוקת יום ראשון, א' טבת תשנ"ב, בה חולקו דולר ומטבע בתוך נרתיק פלסטיק עליו הוטבע "דמי חנוכה". החלוקה הופסקה בכדי שהרבי ירד להתפלל את תפילת מנחה בזאל הגדול, ונמשכה לאחר מכן שם.

הרבי מחלק דולרים גם במעמדים נוספים שלא במסגרת החלוקה הקבועה, כמו בסיום יחידות כללית, יחידות לגבירים ועוד.

בתשמ"ט שהתפלל בבית הרש"ג (בקומה השלישית של 770) חילק דולרים שם.


תבנית גלריה מוסתרת.png
תמונות מחלוקות דולרים

לקריאה נוספת

 • זורע צדקות - מצמיח ישועות - אימרות וסיפורי מופת ממעמד חלוקת הדולרים, נדפס בשנת תשנ"ג.
 • ויקהלו אל המלך - חלק שני, סיפורי מופת ממעמד חלוקת דולרים לצדקה בשנות הסמ"ך, נדפס בשנת תשס"ט.
 • יחידות דעתה - סקירה על מעמד חלוקת הדולרים במגזין תחיינו גיליון 9, ע' 46 - 63.
 • שונא מתנות יחיה, כך נימק הרבי את סירובו לקבל מתנות גשמיות מהחסידים, במדור 'חיי רבי' שבועון כפר חב"ד 1940 עמוד 30
 • סקירה על חלוקת הדולרים במשך השנים. עיתון כפר חב"ד גיליון 789.[23]

קישורים חיצוניים


הערות שוליים

 1. 1.0 1.1 ליקוט מענות קודש תש"נ מענה רו.
 2. תשורה ט"ו חשון תשפ"א עמוד 7.
 3. ראו לדוגמא תשורה אלטיין תשס"ז עמוד 15, לתפור את המטבע בטלית קטן.
 4. יומן ר' שלום דובער שור.
 5. וידאו מחלוקת הדולרים לטנקיסטים י"א ניסן תשמ"ג
 6. בשנים הראשונות שלש פעמים בשבוע ובשנים המאוחרות יותר פעמיים בשבוע.
 7. תחיינו, גיליון 9, עמ' 49.
 8. זאת למעט מספר חלוקות מיוחדות שבהן ארכה החלוקה כחצי שעה - תחיינו, גיליון 9, עמ' 48.
 9. עד שנת תש"נ היה הרבי הולך בסירטוק רגיל, והיה הולך עם סירטוק משי רק בשבתות, חגים ובהתוועדויות. בשנת תש"נ החל ללכת בסירטוק משי בקביעות
 10. תיעוד מרגש: 'חלוקת דולרים', ערב כ"ז אדר תשנ"ב ● וידאו באתר סי או אל סמליל.jpg.
 11. כ"ו תשרי תשנ"ד באתר יומן 770.
 12. התועדות ש"פ נשא (הראשונה) התנש"א, דברי משיח, תנש"א חלק ד' עמ' 144.
 13. שאלות ותשובות: חי וקיים בגוף גשמי עם הרב בן ציון פרישמן קישור לאתר הגאולה
 14. ויקהלו אל המלך חלק א' עמ' 9, ויקהלו אל המלך חלק ב'; המשפיעים מסבירים: הרבי חי וקיים בגוף גשמי מחלק דולרים ב-770 קישור לאתר הגאולה
 15. שיחת שבת פרשת בשלח תשמ"ח (סה"ש ח"א ע' 239).
 16. בית חיינו גליון 10. כשסופרים ייהלומים לא מתעייפים באתר חב"ד.
 17. על התורה לך לך יב, ו
 18. ליקוט מענות תש"נ, מענה רלט.
 19. 19.0 19.1 למעט ממספר פעמים שבהם התקיימה החלוקה במקום שונה: (אדר"ח אלול וח' אלול ה'תשפ"ב) בהם התקיימה החלוקה (עקב השיפוצים בשביל הכניסה) בחניה הצמודה ל770 בית משיח. וכן פעמים רבות שהחלוקה מתקיימת ב'הול' כבעבר, עקב הקור וכד'. באופן נדיר בי"א ניסן תשפ"ג חילק הרבי בזאל הגדול עקב מעמד 'הקהל' ענק שהתקיים בשדרת איסטערן פארקווי (הרעש נשמע היטב גם ב'הול' ולכן התקיימה החלוקה בזאל הגדול), רבים מהמשתתפים במעמד נכנסו בור ארוך לזאל הגדול, כדי לזכות לקבל דולר. בנוסף, ביום ראשון ד' שבט ולאח"ז מתקיימת החלוקה (בינתיים) משמאל המדרגות המובילות לדלת הראשית של 770 בית משיח (עקב סגירת שטח החזית).
 20. כשנשים עוברות במעמד, בתפקיד זה שימשה מרת אסתר שטרנברג, אשת ר' מנחם נחום שטרנברג, ולאחרי' לא מילאו בד"כ נשים נוספות את תפקיד זה למעט בחלוקות בהם עוברות נשים רבות.
 21. מפי השמועה הרבי אמר פעם לאחד הרבנים שעבר בחלוקת דולרים שמתנצל על כך שאשתו קיבלה לפניו, אך כך הוא הסדר על פי תורה, שהנשים מתביישות לעמוד ולבקש, ולכן הן מקבלות תחילה (מוסף 'נשי' לשבועון כפר חב"ד גליון 1887 עמוד 24).
 22. בעבר חילק הרבי ע"ג סטענדער לתוכו ניתן להכניס את השקית.
 23. עמ' 14 - 22