חלוקת תניא

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

Disambig RTL.svg.png המונח "חלוקת התניא" מפנה לכאן. לערך העוסק בחלוקת ספר התניא לשיעורי לימוד יומיים, ראו שיעורים יומיים#תניא.

הרבי בחלוקת תניא בי"ט כסלו תנש"א

חלוקת תניא הינו שם כולל לסדרת מעמדים בהם חילק הרבי לקהל הרחב את ספר התניא בקשר עם מאורעות מיוחדים. בסך הכול עד עתה חילק הרבי שש[1] פעמים את ספר התניא לקהל הרחב: בט"ז סיון תשל"ה, בכ"ה תשרי תשל"ט, י"א ניסן תשמ"ב , ביו"ד שבט תש"נ ובי"ט כסלו תנש"א[2]. וכן בימי הספירה תשל"ב

מעמדי החלוקה[עריכה]

ימי הספירה תשל"ב[עריכה]

ב'ימי הספירה' בשנת תשל"ב, העניק הרבי לכל אחד מהילדים ברחבי תבל שהשתתפו ב'מתנה לרבי' (של הוספת בלימוד וכו') לקראת יום ההולדת השבעים (ושלחו מכתבי ברכה לרבי) – 'תניא-כיס' או 'סידור תהילת ה'', כשמצורף אליו מכתב כללי פרטי לכל אחד מהילדים.

הרבי ביקש שיוסיפו לכל תלמיד "האברך.. שי'" ולתלמידות "התלמידה .. תי'" ובמכתבים לבנות "לשנות ללשון נקבה כמובן". וגם הוסיף בקשר להוראה זו: "מהנכון ביותר שבכיתות המתאימות יוסיפו המורים בעל-פה ביאור בתוכן המכתב (והענין בכלל) ויסיימו במסקנא על-דבר הוספה בהתמדה וכו' וכו'".

נוסח המכתב כללי (בתניא)[עריכה]

"על פי המבואר בספר תניא זה (פרק מ"א בתחילתו), תרגיל את עצמך להתבונן בהנאמר אודות כל אחד ואחת מישראל אשר "הנה ה' ניצב עליו ומלא כל הארץ כבודו ומביט עליו ובוחן כליות ולב אם עובדו כראוי, ועל כן צריך לעבוד לפניו באימה וביראה כעומד לפני המלך", בענייני לימוד התורה וקיום מצוותיה".

ט"ז סיון תשל"ה[עריכה]

הרבי מחלק את הכרך הראשון של ספר התניא במהדורה מתורגמת לאנגלית למר ברנרד פרין - מי שמונה על ידי הרבי לראש הוועדה להדפסת התניא באנגלית.

בט"ז סיון תשל"ה, בעת ה"צאתכם לשלום" לאורחים שהגיעו מאנגליה, נשא הרבי בעומדו בכניסה ל-770, שיחה מיוחדת שארכה למעלה מעשר דקות. לאחריה חילק הרבי לשלוחים מרחבי אמריקה ואנגליה תניא מתורגם לאנגלית, ולשאר האנשים – תניא כיס.

כ"ה תשרי תשל"ט[עריכה]

בעת היחידות לאורחים אמר הרבי: "ימלא הקב"ה משאלות לבבכם. תכנסו למזכירות לקחת תניא בתור מזכרת מחודש תשרי, שנדפס (התניא) בברוקלין, ותלמדו בו)".

לנשים ובנות אמר: "א סידור וואס איר זאלט אין דעם דאוונען". (היינו, שיקחו סידור ויתפללו בו).

על הספרים חתם הרבי בידו הק'. על התניא בעמוד האחורי ועל הסידור בעמוד הראשון.

פנינים[עריכה]

לא' אמר: "כשתלמד בתניא הזה אזי תקבל את ההחלטה הנכונה".

לא' אמר: "כשתלמד תניא בשקידה והתמדה הבעיות יעלמו".

לא' אמר "ותלמוד באגרת התשובה"

לא' אמר (אחר שבירכו): "כשתלמד בתניא הזה, יקויימו כל הברכות".

א' שנהיה חסיד ליובאוויטש אבל לא שינה את נוסח התפילה (ולא סיפר מזה מאומה לרבי), נכנס עם אשתו. ואמר לו הרבי ליקח תניא ולאשתו שתקח סידור תהלת ה', ואח"כ פנה שוב אליו ואמר לו שיקח ג"כ סידור תהלת ה', ואז הבין הנ"ל והחליט לשנות גם נוסח התפילה לנוסח האריז"ל.

בעלת תשובה מצרפת נכנסה ולא יכלה לדבר ודיבר הרבי אליה ע"י שפת סימנים.

א' כתב לרבי בחול המועד סוכות ושאל שאלות בעינינים פרטיים, והרבי לא ענהו בכתב. כשנכנס הנ"ל ליחידות (אחר כמה וכמה אנשים) התחיל הרבי להשיב לו תשובות על השאלות ולפי הסדר שכתבם.

א' שעובד ברדיו באה"ק שאל אם זה אמת שהרבי אמר שיבא עם משיח לארץ הק'?, וענה הרבי שכן. ושאל מתי? וענה הרבי שמיד אך צריכים לברר הבירורים האחרונים וגם הסבירו הפירוש בזה.

י"א ניסן תשמ"ב[עריכה]

הרבי בחלוקת התניא - תשמ"ב

לרגל י"א ניסן תשמ"ב, הורה הרבי להדפיס הוצאה מיוחדת של ספר התניא לכל אחד מהנוכחים שהגיעו. לקראת סוף ההתוועדות חילק הרבי את ספר התניא עם דולר לצדקה לכל מי שהשתתף באותה ההתוועדות[3].

בהוצאה המיוחדת הדפיסו את כל עמודי השער של כל ספרי התניא שהודפסו עד אז, כפי שציין אז הרבי. הרבי הדגיש שמטרת החלוקה היא שילמדו בספרים "עד שיקרעו" (זאת אומרת, שהחסידים לא ישמרו את התניא כבשאר החפצים שמקבלים מהרבי, אלא ישתמשו בהם). הרבי העניק גם לנשים, באומרו שגם הם מחויבות בידיעת אלוקות.

במהלך החלוקה היו הרבה דחיפות וחוסר סדר, ובאמצע מרוב דחיפות: התיישב הרבי על כסאו, והודיע שעד שיפסיקו לדחוף - לא יחלק עוד[4].

לאחר החלוקה, שאלו את הרבי מה לעשות עם שלושת אלפים ספרי התניא שנשארו. וענה שישיב על כך כשיחזור מהאוהל. לאחרי שחזר אמר שימכרו אותם בזול לקהל הרחב, אלא שישנו את התאריך "י"א ניסן" שבדף השער, ואכן שינו זאת ל"י"ג ניסן".

י"א ניסן תשד"מ[עריכה]

לקראת י"א ניסן תשד"מ, הורה הרבי להדפיס בהוצאה מיוחדת את ספר התניא 'הוצאת האלף', כשגם בו יודפסו צילומי דף השער של כל ספרי התניא שנדפסו עד אז. בסוף התוועדות י"א ניסן חילק הרבי את ספר התניא - בצירוף דולר לצדקה, לכל אחד ואחת מהמשתתפים, על ידי שלוחים - אברכי הכולל שעל ידי המזכירות.

בסיום ההתוועדות, הזכיר הרבי את חשיבות ההשתדלות בהדפסת התניא בכל מקום בו נמצא יהודי, ובישר על הדפסת ספר התניא הוצאת האלף (תוך שהוא מבאר את עניינו המיוחד של מספר זה), שבסופו נדפסו כל דפי השער של הוצאת התניא שיכלו להשיג כבפעם הקודמת.

הרבי הוסיף שכל אחד ואחד שתהיה לו סבלנות להמתין, יקבל מהדורה זו, בצירוף שטר של דולר לצדקה. הרבי ביקש שיגשו בסדר מסודר, וללא דחיפות, כי יהיה מספיק לכולם. ושאין שום עניין לקחת שתיים שאין זה מוסיף לא בכמות ולא באיכות.

עוד אמר הרבי, שבשונה מהחלוקה הקודמת - בתשמ"ב, שארכה החלוקה שעות רבות מאחר שהרבי בעצמו חילק לכולם, יחולקו הפעם ספרי התניא ושטרות הצדקה על ידי "שלוחים" - חמישים אברכי הכולל, וכך תהיה החלוקה מהירה פי חמישים מאשר בפעם הקודמת, ותלמידי הישיבה המבוגרים יסייעו בסחיבת ארגזים לאברכי הכולל.

הרבי הציע שאברכי הכולל יעמדו בצפונו של 770 קרוב אל מקום היציאה, ושאר כל הקהל ישארו לשבת על מקומם, ויגשו אחד אחד לקבל את ספר התניא ושטר של דולר, ואז יוכלו לצאת מ770 ולפנות את המקום לאלו שעדיין לא קיבלו.

חברי הכולל עלו לבימת ההתוועדות וקיבלו חפיסות של שטרות בני דולר. בינתיים נתחוללה בבית המדרש מהומה קלה, כי לא ידעו מהיכן יגיעו הארגזים, הרבי שאל (ברמקול) "מה קורה שם?" ושוב קרא, "אולי מישהו יביא איזה ידיעה מהנעשה?".

בינתיים חברי המזכירות הרבבנימין קליין, והרב יהודה לייב גרונר סימנו לכל הבחורים לרדת מהספסלים שעל ידי היציאות. הרב גרונר גם התקדם לכיוון אחת היציאות לראות אם הספרים הגיעו, ואילו ר' בנימין סימן והכריז מהבמה. הרבי פנה אליו ואמר לו בחיוך: "למה אתה עומד פה, וצועק.."

לבסוף חזר הרב גרונר והודיע שהגיעו הארגזים, הרבי קם ממקומו ואמר: "אם כן - יכול אני לגשת לקבל את ספר התניא..." כל המעמד היה מרתק ומרגש במאוד, כשכל דבר אומר הרבי בחיוך רחב.

אחר כך עמד הרבי ממקומו והלך לעבר היציאה, שם עמד אחד מהאברכים יוסף יצחק לברטוב וחילק ספרי תניא, כשהרבי עבר לידו טרם יציאתו, שאל משהו. אך הוא לא הבין מה קורה ומה הרבי רוצה, והיה מופתע לגמרי. הרב יהודה ליב גרונר סימן לו שיתן לרבי תניא. לברטוב לקח תניא מהארגז בצירוף דולר ונתן לרבי, שחייך לו חיוך רחב[5].

אחר כך חיכה הרבי עד שגם הרב חדקוב, הרב בנימין קליין והרב גרונר יקבלו ספרי תניא בצירוף דולר ויצא מהזאל הגדול. אחר כך נמשכה החלוקה מחוץ ל'זאל' ליד כל היציאות, והבחורים המבוגרים הזדרזו להוביל את הארגזים מקרון משא ענק, שעמד ברחוב הסמוך (יוניון סטריט, על יד הכולל).

יו"ד שבט תש"נ[עריכה]

הרבי בסיום החלוקה.

לכבוד יום הבהיר י' שבט ה'תש"נ - שנת הארבעים לנשיאות הרבי, הורה הרבי להדפיס הוצאה מיוחדת (מוגדלת) של ספר התניא.

לרגל המעמד הגיע קהל עצום 12,000 איש (!). לאחר שחזר הרבי מהאוהל נכנס לבית הכנסת לתפילת מנחה וערבית. למנחה התפלל הרבי לפני העמוד. לאחר תפילת מנחה עלה להבימה והתפללו מעריב, ואחר כך אמר שיחה מספר דקות, בה דיבר על הארבעים שנה שעברו מנשיאות האדמו"ר הריי"צ, ואמר לקהל שיחלק לכל אחד ואחת ספר התניא (בפורמט גדול ובכריכה דקה) ושטר של דולר לצדקה.

לאחר השיחה ירד הרבי מהבימה והחל לחלק.

על שער התניא נכתב: "יו"ד שבט תש"נ - ארבעים שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א".

החלוקה התחילה בשעה שבע-ועשר דקות לערך. בתחילת החלוקה לא היה סדר מסודר, ועמדו מסביב הרבי הרבה "עוזרים" ו"מסדרים", פנה אליהם הרבי ונתן להם תניא וסימן להם בידו הק' שילכו הצידה, ואמר שהוא יכול להסתדר לבד - בלעדם...

באמצע החלוקה היה בלגן ודחיפות, ונשמעו צעקות רבות, הרבי פנה כמה פעמים למזכיר ושאל מה קורה שם ושיעשו סדר. לאחד שעמד על השולחן סימן הרבי שירד. לאחר כמה זמן כבר נהיה סדר, והחלוקה המשיכה כרגיל.

פנינים[עריכה]

כשעברו כמה ילדים וביקשו לקבל עוד תניא עבור מישהו אחר, ענה הרבי "לא", וסימן גם בראשו לשלילה. היו כמה שהרבי נתן להם עוד תניא.

באמצע החלוקה עבר הרופא של הרבי יחד עם בנו של הרב גרונר והרבי דיבר עמו קצת.

באמצע החלוקה מסרו לרבי את ה"קובץ חידושי תורה לב לדעת" שהוציאו לאור לרגל מלאות ארבעים שנה לנשיאות הרבי. הרבי קיבל זאת כשאמר "זאל זיין בשורות טובות, הצלחה רבה" [=שיהיו בשורות טובות הצלחה רבה].

הרב עדין אבן-ישראל הגיע בסוף והרבי שאלו "דו ביסט אויכעט פון די נמושות?", [=אתה גם מהנמושות - שמגיעים לבסוף]. הוא ענה שהוא מהאנשים הפשוטים, והרבי חייך חיוך רחב כשעושה תנועה של ביטול.

בסיום החלוקה חיכה קצת ושאל אם יש כאלה שעדיין לא קיבלו, וכשנענה בשלילה, הכניס לתוך הספר "לב לדעת" את הפתקים הרבים שקיבל מאנשים שונים שעברו במשך החלוקה, ולקח את סידורו ועוד שני ספרי תניא.

כשניגש לפרוכת, סימן בידו (א' על ידו השניה) לרופא הנ"ל שעמד שם, כאומר: האם רוצה לבדוק את הדופק? וחייך חיוך רחב מאד.

י"ט כסלו תנש"א[עריכה]

הרבי מחלק תניא לצ'ארלי י"ט כסלו תנש"א

כ"ק אדמו"ר שליט"א חזר מאוהל בחמש וארבעים-וחמש דקות.

כבר בצהריים נודע שכ"ק אדמו"ר שליט"א יחלק הלילה תניא לכאו"א. ה'ועד המסדר' סידרו את הביהכ"נ במיוחד עבור החלוקה.

קהל רב הגיע לתפילת מנחה ומעריב, לקראת החלוקה. בתפילת מנחה אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א הקדישים, בסיום תפילת ערבית לאחר הכרזת הגבאי ירד לסטענדער החלוקות והחל בחלוקת התניא (החלוקה החלה בערך בשעה שש ורבע).

את התניא חילק הרבי בצירוף שטר של דולר לצדקה.

על שער התניא היה כתוב: "חג הגאולה י"ט כסלו – קצב שנה – ה'תקנ"ט- ה'תנש"א, ארבעים שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א".

לכמה שביקשו תניא נוסף עבור מישהו – לא נתן, ואמר לא' שזה רק עבור אלה הנמצאים כאן. חייך להרבה מהעוברים. לחתן וכלה שעברו (וכן לבני משפחתם) חייך ואמר לכ"א: "בשעה טובה ומוצלחת".

בסיום החלוקה לקח תניא אחד והניחו תחת סידורו. ליד הפרוכת נעצר קמעא וסידר את הגאַרטעל, ואז נגע בפרוכת כרגיל ויצא כשמעודד את שירת הקהל "דידן נצח". בדרך חילק לעוד כמה שלא קיבלו.

החלוקה נמשכה עד השעה עשר-ועשר דקות לערך[6].

בשבת הסמוכה, ש"פ וישב, כ"א כסלו – כ"ק אדמו"ר שליט"א נכנס להתוועדות עם ספר התניא שחולק בי"ט כסלו, והיה מונח על השולחן במשך כל זמן ההתוועדות.

בעת ההתוועדות אמר הרבי שהשנה מלאו קצ"ב שנה להגאולה די"ט כסלו בפעם הראשונה (תקנ"ט – תנש"א), והאותיות קצ"ב מורות על כמה דברים: א) כבר נסתיימה העבודה דקיבוץ הנצוצות. ב שכבר "נקצב" ונסתיים הזמן "דהפצת המעיינות חוצה", ומוכנים לקיום ההבטחה "דאתי מר דא מלכא משיחא".

במוצאי שבת קודש חולקו ספרי תניא על ידי המזכירות.

קיצורים והערות לספר ליקוטי אמרים[עריכה]

הקונטרס קיצורים והערות לספר לקוטי אמרים הוא אוסף מכתביו של אדמו"ר הצמח צדק על ספר התניא, שנמצאו בספריית אגודת חסידי חב"ד. בספר נכללו רק כתבי הצמח צדק שנכתבו על ספר התניא ולא שאר ביאוריו על התניא הפזורים בספריו[7]. ספר זה נלקט ונערך על ידי הרבי. קונטרס זה חולק על ידי הרבי, בצירף דולר לצדקה ביום חמישי ליל כ"ט אלול תשמ"ט, ערב ראש השנה תש"נ, לרגל מלאות באותו היום מאתיים שנה להולדת הרבי הצמח צדק (כ"ט אלול תקמ"ט).

לקריאה נוספת[עריכה]

  • 10 עובדות חב"דיות - הרבי מחלק את ספר התניא, שבועון בית משיח גליון 1197, עמוד 31


הערות שוליים

  1. ועוד פעם אחת ע"י אברכי הכולל (ראה להלן י"א ניסן תשד"מ).
  2. בי"א ניסן תשד"מ חילק הרבי באמצעות אברכי הכולל.
  3. תניא במהדורה מיוחדת: החלוקה שהסתיימה רק בשעה 6 בבוקרסי או אל סמליל.jpg
  4. חלוקת תניא בהתוועדות י"א ניסןקובץ וידאו קישור לאתר חב"ד אינפו
  5. יש אומרים שהרבי מצא שהיו 2 דולרים ולקח את שניהם[דרוש מקור]
  6. החלוקה בי"ט כסלו תנש"א קובץ וידאו באתר אינפו.jpg
  7. דברי הרבי בהקדמת הספר