פורטל:ימי חב"ד

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
פורטל ימי חב"ד
פורטל:ימי חב"ד
פורטל:ימי חב"ד
לוח השנה החב"די עשיר בתאריכים אשר התווספו אחד לאחד במשך שנות ההסטוריה החב"דית. מהם חגים וימים-טובים של ממש, כמו ימי הגאולה של רבותינו נשיאנו ממאסרם, בהם אין אומרים תחנון, מהם ימי-סגולה מיוחדים כמו ימי ההולדת וימי ההסתלקות של רבותינו נשיאנו, ורבים אחרים הקשורים למשפחת בית הרב ולמאורעות שאירעו בליובאוויטש ובשאר בירות חב"ד במשך השנים.

ישנם תאריכים שנודעו עם התרחשותם, ועברו בטבעיות במסורת הדורות, אך רבים היו נסתרים במשך שנים רבות, ונתגלו על ידי הרבי הקודם שהרבה לתאר ולספר בשיחותיו, אגרותיו ורשימותיו את דברי ימי חב"ד. חסידות בת מאות שנים אשר כל פרט מאירועיה השמימיים והמיוחדים נשמר ונמסר בדייקנות מדור לדור – הניבה לוח שנה עשיר ופורה כל-כך.

ציון הימים החב"דיים כמו גם המודעות אליהם תלויה בסדר גודל חשיבותם וברובם גם בתוכנם. ישנם ימים שההתייחסות אליהם בתורת חב"ד היא רחבה כמו י"ט כסלו שנקרא "ראש השנה לחסידות", ישנם שנאמרו בהם מאמרי חסידות מיוחדים, ישנם שנתבארו בשיחות, וכאלו שידועים עליהם רק המאורעות עצמם, וההתוועדויות בהם היא נחלתם של החסידים בלבד. וגם בהם ישנם המפורסמים יותר, וכאלו שרק עוברים מפה לאוזן.

בעוד שבדורות הקודמים התוועדו רבותינו נשיאנו פעמים בודדות (פעמיים-שלוש) בשנה, זכה דורנו שהרבי שליט"א התוועד ריבוי התוועדיות במשך השנה, בהם ביאר רבות את תוכנם של ימי חב"ד, ועורר על החשיבות להתוועד בהם וגם נתן בקשר אליהם הוראות מיוחדות.

גם בדורנו נתוספו ימי שמחה ללוח השנה החב"די, בנוסף לי' שבט תשי"א וי"א ניסן תרס"ב גם י"ד כסלו תרפ"ט, כ"ח סיון תש"א ור"ח כסלו תשל"ח, ובעיקר יום הסגולה ה' טבת תשמ"ז שזכה להתייחסות יוצאת דופן מהרבי שליט"א מלך המשיח.

מטבע הדברים חגים אלה נחגגים בדורנו ביתר חיות והתלהבות.

חודשי השנה

תשרי | חשוון | כסלו | טבת | שבט | אדר | ניסן | אייר | סיוון | תמוז | מנחם אב | אלול

ימי חב"ד בין השנים נח"ת - תק"נ (1697-1790)

נח"ת | תס"ד | תפ"ד | ת"צ | תצ"ד | ת"ק | תק"א | תק"ב | תק"ג | תק"ד | תק"ה | תק"ו | תק"ז | תק"ח | תק"ט | תק"י | תקי"א | תקי"ב | תקי"ג | תקי"ד | תקט"ו | תקט"ז | תקי"ז | תקי"ח | תקי"ט | תק"כ | תקכ"א | תקכ"ב | תקכ"ג | תקכ"ד | תקכ"ה | תקכ"ו | תקכ"ז | תקכ"ח | תקכ"ט | תק"ל | תקל"א | תקל"ב | תקל"ג | תקל"ד | תקל"ה | תקל"ו | תקל"ז | תקל"ח | תקל"ט | תק"מ | תקמ"א | תקמ"ב | תקמ"ג | תקמ"ד | תקמ"ה | תקמ"ו | תקמ"ז | תקמ"ח | תקמ"ט | תק"נ

ימי חב"ד בין השנים תקנ"א - ת"ר (1790-1840)

תקנ"א | תקנ"ב | תקנ"ג | תקנ"ד | תקנ"ה | תקנ"ו | תקנ"ז | תקנ"ח | תקנ"ט | תק"ס | תקס"א | תקס"ב | תקס"ג | תקס"ד | תקס"ה | תקס"ו | תקס"ז | תקס"ח | תקס"ט | תק"ע | תקע"א | תקע"ב | תקע"ג | תקע"ד | תקע"ה | תקע"ו | תקע"ז | תקע"ח | תקע"ט | תק"פ | תקפ"א | תקפ"ב | תקפ"ג | תקפ"ד | תקפ"ה | תקפ"ו | תקפ"ז | תקפ"ח | תקפ"ט | תק"צ | תקצ"א | תקצ"ב | תקצ"ג | תקצ"ד | תקצ"ה | תקצ"ו | תקצ"ז | תקצ"ח | תקצ"ט | ת"ר

ימי חב"ד בין השנים תר"א - תר"נ (1841-1890)

תר"א | תר"ב | תר"ג | תר"ד | תר"ה | תר"ו | תר"ז | תר"ח | תר"ט | תר"י | תרי"א | תרי"ב | תרי"ג | תרי"ד | תרט"ו | תרט"ז | תרי"ז | תרי"ח | תרי"ט | תר"כ | תרכ"א | תרכ"ב | תרכ"ג | תרכ"ד | תרכ"ה | תרכ"ו | תרכ"ז | תרכ"ח | תרכ"ט | תר"ל | תרל"א | תרל"ב | תרל"ג | תרל"ד | תרל"ה | תרל"ו | תרל"ז | תרל"ח | תרל"ט | תר"מ | תרמ"א | תרמ"ב | תרמ"ג | תרמ"ד | תרמ"ה | תרמ"ו | תרמ"ז | תרמ"ח | תרמ"ט | תר"נ

ימי חב"ד בין השנים תרנ"א - ת"ש (1891-1940)

תרנ"א | תרנ"ב | תרנ"ג | תרנ"ד | תרנ"ה | תרנ"ו | תרנ"ז | תרנ"ח | תרנ"ט | תר"ס | תרס"א | תרס"ב | תרס"ג | תרס"ד | תרס"ה | תרס"ו | תרס"ז | תרס"ח | תרס"ט | עת"ר | תרע"א | תער"ב | תרע"ג | תרע"ד | תרע"ה | תרע"ו | תרע"ז | תרע"ח | תרע"ט | תר"פ | תרפ"א | תרפ"ב | תרפ"ג | תרפ"ד | תרפ"ה | תרפ"ו | תרפ"ז | תרפ"ח | תרפ"ט | תר"צ | תרצ"א | תרצ"ב | תרצ"ג | תרצ"ד | תרצ"ה | תרצ"ו | תרצ"ז | תרח"צ | תרצ"ט | ת"ש

ימי חב"ד בין השנים תש"א - תש"נ (1941-1990)

תש"א | תש"ב | תש"ג | תש"ד | תש"ה | תש"ו | תש"ז | תש"ח | תש"ט | תש"י | תשי"א | תשי"ב | תשי"ג | תשי"ד | תשט"ו | תשט"ז | תשי"ז | תשי"ח | תשי"ט | תש"כ | תשכ"א | תשכ"ב | תשכ"ג | תשכ"ד | תשכ"ה | תשכ"ו | תשכ"ז | תשכ"ח | תשכ"ט | תש"ל | תשל"א | תשל"ב | תשל"ג | תשל"ד | תשל"ה | תשל"ו | תשל"ז | תשל"ח | תשל"ט | תש"מ | תשמ"א | תשמ"ב | תשמ"ג | תשד"מ | תשמ"ה | תשמ"ו | תשמ"ז | תשמ"ח | תשמ"ט | תש"נ

ימי חב"ד משנת תנש"א (1991)

תנש"א | תשנ"ב | תשנ"ג | תשנ"ד | תשנ"ה | תשנ"ו | תשנ"ז | תשנ"ח | תשנ"ט | תש"ס | תשס"א | תשס"ב | תשס"ג | תשס"ד | תשס"ה | תשס"ו | תשס"ז | תשס"ח | תשס"ט | תש"ע | תשע"א | תשע"ב | תשע"ג | תשע"ד | תשע"ה | תשע"ו | תשע"ז | תשע"ח | תשע"ט | תש"פ | תשפ"א | תשפ"ב | תשפ"ג | תשפ"ד

פורטל נשיאי חב"ד פורטל גאולה ומשיח פורטל בית רבי פורטל תורת החסידות פורטל ימי חב"ד פורטל אישי חב"ד פורטל ניגוני חב"ד פורטל ספרות חב"ד פורטל תורת הנגלה