לתשומת לבכם, אתר חב"דפדיה צפוי לעבור פעולות תחזוקה ושדרוג היום יום רביעי י"ד אייר (22/05/24).
החל מהשעה שמונה בערב לפי שעון ישראל, למשך כשלוש שעות. בזמן זה לא תתאפשר עריכה ובחלק מהזמן האתר לא יהיה זמין, נא היערכו בהתאם

תשנ"ב

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
ניווט שנים
ה'תש"נ - ה'ת"ת

ה'תשמ"ו  •  ה'תשמ"ז  
  ה'תשמ"ח  •  ה'תשמ"ט  
  ה'תש"נ  •  ה'תשנ"א  

  ה'תשנ"ב  

  ה'תשנ"ג  •  ה'תשנ"ד  
  ה'תשנ"ה  •  ה'תשנ"ו  
  ה'תשנ"ז  •  ה'תשנ"ח  

ה'תשנ"ב (5752) ובקיצור תשנ"ב היא שנה עברית אשר החלה ביום א' בתשרי (אור ל-9 בספטמבר 1991), והסתיימה ביום כ"ט באלול (27 בספטמבר 1992).

מניין השנה[עריכה]

ראשי התיבות של השנה[עריכה]

הרבי פירש במספר הזדמנויות את ראשי התיבות של השנה, כשהמפורסם מביניהם: "תהא שנת נפלאות בכל", כמו גם: "תהא שנת נפלאות בה" או "בו" או "בם" וגם "בתוכה".

אך ישנם גם פירושים פחות מצויים כגון: "תהא שנת נפלאות בינה"[1], "נפלאות ברזל"[2], "נפלאת בעינינו"[3], "נפלאות בנין", "נו"ן בו"[4], "שלח נא ביד תשלח"[5], כמו כן האות ב' במספר השנה משמשת כאות השימוש לכל מילה שיש[6].

ימי חב"ד[עריכה]

אירועים[עריכה]

 • לאור המצאת דברים חדשים במדע, מעורר הרבי שצו השעה הוא בעסק פענוחם ובירורם כפי שהם בהלכות שבתורה.
 • לאור ההכנה לביאת משיח צדקנו, מעורר הרבי על דבר הוספה בזהירות והידור בקידוש לבנה "שהם עתידים להתחדש כמותה" ושזה יוסיף בבריאות הגוף בפשטות "ובקשו את.. דוד מלכם".
 • הרבי מורה שבתור הקדמה לכיבוש ארץ קיני קניזי וקדמוני לעתיד לבוא בגשמיות, כדאי שילמדו אודות ענינם ברוחנית - עבודת ג' המוחין (= חב"ד) - כמו שכתוב בדרושי חסידות.
 • הרבי מודיע שבימינו אלו כבר נתבטלו כל המניעות והעיכובים וכיון שכן ישנה לא רק המציאות דמשיח אלא גם ההתגלות דמשיח, ועכשיו צריכים רק לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש.
 • בכ"ף חשוון מחלק הרבי מאמר שלו "קונטרס - כ"ף מ"ח - תשנ"ב" בצירוף דולר לצדקה.
 • בכ"ז מר חשוון - מחלק הרבי לכל אחד ואחת "קונטרס סיום והכנסת ס"ת" בצירוף שני דולר לצדקה ופרוסת "לעקאח" (בקשר לסיום ס"ת לזכות ולע"נ הרבנית חיה מושקא).
 • הרבי מכריז שעתה עומדים במצב שצריכים רק לפתוח את העיניים כדבעי, ואזי רואים שהכל כבר מוכן להגאולה, ולכן העבודה דעתה הוא להביא ההתגלות בפועל בעולם.
 • בטו"ב כסלו - מחלק הרבי לכל אחד ואחת "קונטרס דרושי חתונה - תרפ"ט" (בקשר עם יום החתונה בי"ד כסלו תרפ"ט), בצירוף שני דולר לצדקה.
 • הרבי מורה שדבר נכון הוא לעסוק בענין "פרסומי ניסא" לפרסם אצל עצמו ואצל הזולת, ובכל מקום ומקום - את הניסים שהקב"ה עושה עמנו מתוך ידיעה שבזה קשורה גאולה האמיתית והשלימה.
 • בזאת חנוכה והמשכו במוצאי זאת חנוכה - מחלק הרבי לכל אחד ואחת מטבע מיוחדת של דולר בצירוף שטר של דולר בתור דמי חנוכה "חנוכה געלט" (בכיס מיוחד עליו מודפס "חנוכה תשנ"ב").
 • הרבי מעורר שהחל מיום שבת קודש מברכים החודש שבט, יערכו התוועדויות לעורר ולחזק איש את רעהו בכל הענינים, ובמיוחד בזירוז והבאת גאולה האמיתית והשלימה.
 • בקשר למצב הבריאות של שלילת הדבור של אדמו"ר הריי"צ, מעורר הרבי ללמוד תורתו בדיבור בפה דוקא ושעל ידי זה יתמלא המניעה ועיכוב אצל נשיא דורנו.
 • ביו"ד שבט - מחלק הרבי לכל אחד ואחת "קובץ מאמרים - תרפ"ב" בצירוף דולר לצדקה.
 • הרבי מורה בקשר לענין התפילה שיהיה מתוך שירה.
 • הרבי מעורר לבטל לגמרי הקס"ד והדיבור על דבר מסירת שטחים בארץ ישראל שבידינו לאומות העולם, אף לא שעל אחד, אלא לשמור על שלימות הארץ.
 • בכ"ב שבט - מחלק הרבי לכל אחד ואחת "קובץ כ"ב שבט - תשנ"ב" בצירוף שטר של חמ"ש דולר לצדקה ופרוסת "לעקאח".
 • הרבי מודיע שבימינו אלו נתקיימה הנבואה ד"וכתתו חרבותם לאתים".
 • הרבי מעורר שכל אחד ואחת יוסיף בכל עניני שמחה הן בהנוגע לעצמו והן בהנוגע להזולת, ולכל לראש - על ידי הוספה בלימוד התורה וקיום המצוות, ועד גם בעניניו הגשמיים.
 • בפורים קטן - מחלק הרבי לכל אחד ואחת מאמר שלו "קונטרס פורים קטן - תשנ"ב" בצירוף דולר לצדקה ופרוסת "לעקאח".
 • בט"ו אדר - הונחה אבן הפינה להארמון למלך המשיח בכפר חב"ד על יד בנין אגו"ח בארץ הקודש.
 • הרבי מכריז שבימינו אלו מתקיים קיבוץ גלויות, כשיהודים מכמה מדינות מתקבצים מקצוי תבל אל ארץ הקדש.
 • הרבי מעורר על דבר אחדות ישראל ונתינת צדקה באופן ד"כל אשר לאיש יתן בעד נפשו".
 • בז"ך אדר א' תשנ"ב התרחש אירוע בריאותי עם הרבי באוהל הקדוש של חותנו אדמו"ר הריי"צ, והחלה התקופה שנאמרה על מלך המשיח "אכן את חוליינו הוא נשא ומכאובינו סבלם".
 • בחג השבועות - ו' סיון תשנ"ב, יצא הרבי לחסידים לראשונה מאז כ"ז אדר תשנ"ב, הדבר אירע כאשר שבו החסידים מהתהלוכה ברחובות ניו יורק.

נולדו[עריכה]

נפטרו[עריכה]

קישורים חיצוניים[עריכה]

לוח שנה[עריכה]

►► ה'תשנ"ב ◄◄

להלן לוח שנה עברי - לועזי. יש ללחוץ על התאריך שבכל משבצת יומית בכדי לעבור למידע על היום.

   א   ב   ג   ד   ה   ו   ש   א   ב   ג   ד   ה   ו   ש   א   ב   ג   ד   ה   ו   ש   א   ב   ג   ד   ה   ו   ש   א   ב   ג   ד   ה   ו   ש   א 
תשרי
‎09‑10/1991‏
א 
ב 
10
ג  
11
ד 
12
ה 
13
ו  
14
ז  
15
ח 
16
ט 
17
י  
18
יא 
19
יב 
20
יג 
21
יד 
22
טו 
23
טז 
24
יז 
25
יח 
26
יט 
27
כ 
28
כא 
29
כב 
30
כג 
כד 
כה 
כו 
כז 
כח 
כט 
ל 
חשוון
‎10‑11/1991‏
א 
ב 
10
ג  
11
ד 
12
ה 
13
ו  
14
ז  
15
ח 
16
ט 
17
י  
18
יא 
19
יב 
20
יג 
21
יד 
22
טו 
23
טז 
24
יז 
25
יח 
26
יט 
27
כ 
28
כא 
29
כב 
30
כג 
31
כד 
כה 
כו 
כז 
כח 
כט 
ל 
כסלו
‎11‑12/1991‏
א 
ב 
ג  
10
ד 
11
ה 
12
ו  
13
ז  
14
ח 
15
ט 
16
י  
17
יא 
18
יב 
19
יג 
20
יד 
21
טו 
22
טז 
23
יז 
24
יח 
25
יט 
26
כ 
27
כא 
28
כב 
29
כג 
30
כד 
כה 
כו 
כז 
כח 
כט 
ל 
טבת
‎12/1991‑01‏
א 
ב 
ג  
10
ד 
11
ה 
12
ו  
13
ז  
14
ח 
15
ט 
16
י  
17
יא 
18
יב 
19
יג 
20
יד 
21
טו 
22
טז 
23
יז 
24
יח 
25
יט 
26
כ 
27
כא 
28
כב 
29
כג 
30
כד 
31
כה 
כו 
כז 
כח 
כט 
שבט
‎01‑02/1992‏
א 
ב 
ג  
ד 
ה 
10
ו  
11
ז  
12
ח 
13
ט 
14
י  
15
יא 
16
יב 
17
יג 
18
יד 
19
טו 
20
טז 
21
יז 
22
יח 
23
יט 
24
כ 
25
כא 
26
כב 
27
כג 
28
כד 
29
כה 
30
כו 
31
כז 
כח 
כט 
ל 
אדר א'
‎02‑03/1992‏
א 
ב 
ג  
ד 
ה 
ו  
10
ז  
11
ח 
12
ט 
13
י  
14
יא 
15
יב 
16
יג 
17
יד 
18
טו 
19
טז 
20
יז 
21
יח 
22
יט 
23
כ 
24
כא 
25
כב 
26
כג 
27
כד 
28
כה 
29
כו 
כז 
כח 
כט 
ל 
אדר ב'
‎03‑04/1992‏
א 
ב 
ג  
ד 
ה 
10
ו  
11
ז  
12
ח 
13
ט 
14
י  
15
יא 
16
יב 
17
יג 
18
יד 
19
טו 
20
טז 
21
יז 
22
יח 
23
יט 
24
כ 
25
כא 
26
כב 
27
כג 
28
כד 
29
כה 
30
כו 
31
כז 
כח 
כט 
ניסן
‎04‑05/1992‏
א 
ב 
ג  
ד 
ה 
ו  
ז  
10
ח 
11
ט 
12
י  
13
יא 
14
יב 
15
יג 
16
יד 
17
טו 
18
טז 
19
יז 
20
יח 
21
יט 
22
כ 
23
כא 
24
כב 
25
כג 
26
כד 
27
כה 
28
כו 
29
כז 
30
כח 
כט 
ל 
אייר
‎05‑06/1992‏
א 
ב 
ג  
ד 
ה 
ו  
ז  
10
ח 
11
ט 
12
י  
13
יא 
14
יב 
15
יג 
16
יד 
17
טו 
18
טז 
19
יז 
20
יח 
21
יט 
22
כ 
23
כא 
24
כב 
25
כג 
26
כד 
27
כה 
28
כו 
29
כז 
30
כח 
31
כט 
סיוון
‎06‑07/1992‏
א 
ב 
ג  
ד 
ה 
ו  
ז  
ח 
ט 
10
י  
11
יא 
12
יב 
13
יג 
14
יד 
15
טו 
16
טז 
17
יז 
18
יח 
19
יט 
20
כ 
21
כא 
22
כב 
23
כג 
24
כד 
25
כה 
26
כו 
27
כז 
28
כח 
29
כט 
30
ל 
תמוז
‎07/1992‏
א 
ב 
ג  
ד 
ה 
ו  
ז  
ח 
ט 
10
י  
11
יא 
12
יב 
13
יג 
14
יד 
15
טו 
16
טז 
17
יז 
18
יח 
19
יט 
20
כ 
21
כא 
22
כב 
23
כג 
24
כד 
25
כה 
26
כו 
27
כז 
28
כח 
29
כט 
30
אב
‎07‑08/1992‏
א 
31
ב 
ג  
ד 
ה 
ו  
ז  
ח 
ט 
י  
יא 
10
יב 
11
יג 
12
יד 
13
טו 
14
טז 
15
יז 
16
יח 
17
יט 
18
כ 
19
כא 
20
כב 
21
כג 
22
כד 
23
כה 
24
כו 
25
כז 
26
כח 
27
כט 
28
ל 
29
אלול
‎08‑09/1992‏
א 
30
ב 
31
ג  
ד 
ה 
ו  
ז  
ח 
ט 
י  
יא 
יב 
10
יג 
11
יד 
12
טו 
13
טז 
14
יז 
15
יח 
16
יט 
17
כ 
18
כא 
19
כב 
20
כג 
21
כד 
22
כה 
23
כו 
24
כז 
25
כח 
26
כט 
27
יום טוב / שבתון חג שאיננו שבתון מיוחד בחסידות חב"ד צום או יום מיוחד אחר

הערות שוליים