פורים קטן

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

פורים קטן הוא מועד הנחגג בקהילות ישראל בשנים מעוברות בתאריכים י"ד-ט"ו באדר ראשון, כציון לחג הפורים שחל באותו תאריך באדר שני באותן שנים.

היסטוריה[עריכה]

לוח השנה היהודי מורכב משנים רגילות ושנים מעוברות, בהן ישנם שני חודשי אדר. בשנה מעוברת, חוגגים את חג הפורים בי"ד אדר שני ובערים המוקפות חומה מימות יהושע בן נון חוגגים אותו בט"ו אדר שני, ואילו באדר ראשון חוגגים בכל העולם שני ימים של 'פורים קטן'.

לפי הירושלמי[1], נס ההצלה של פורים עצמו אירע בשנה מעוברת, וממילא יוצא שהנס אירע באדר ראשון.

שמו ומנהגיו[עריכה]

החג מופיע לראשונה במהרי"ל הלכות פורים, ובלשונו של אדמו"ר הזקן בסידור: "פורים קטן שהוא י"ד וט"ו באדר ראשון".

בפורים קטן נוהגים להוסיף בשמחה, וכן לערוך סעודה מיוחדת, ואסור להתענות[2] ולומר תחנון בתפילה.

ישנן דעות המובאות בגמרא כי חג הפורים על כל מצוותיו נחגג דווקא באדר ראשון, היות ואין מעבירין על המצוות ומצווה הבאה לידך אל תחמיצנה, ולכן יש לקיים את מצוות הפורים באדר ראשון[3], אך דעות אלו לא התקבלו להלכה היות ומעדיפים 'לסמוך גאולה לגאולה' ולחגוג את נס ההצלה של פורים בסמיכות לנס ההצלה של פסח[4]. בשל כך, נפסק להלכה שאם מישהו אמר בטעות באדר ראשון את 'ועל הניסים' אינו צריך לחזור ולהתפלל היות ומעיקר הדין אכן כך היה ראוי לעשות[5].

וטוב לב משתה תמיד[עריכה]

בנוגע להלכה, מביא הרמ"א בשולחן ערוך שישנם שתי דעות האם ישנו חיוב להרבות בסעודה ביום זה או לא, ומכריע שצריך להרבות קצת בסעודה כדי לצאת ידי חובת המחמירים ומסיים בפסוק: "וטוב לב משתה תמיד"[6], ומשפט זה חותם את חלק ה'אורח חיים' בשולחן ערוך.

הרבי מצטט משפט זה פעמים רבות, ובלקוטי שיחות מבאר שכל מקום שבו ישנו אפילו ספק קטן שצריך להרבות בשמחה, מוטל על יהודי להוסיף בשמחה[7].

שושן פורים קטן[עריכה]

מדברי הרמ"א "וטוב לב משתה תמיד", למד הרבי שגם בט"ו אדר א', שושן פורים קטן, יש להרבות בסעודה קצת[8].

מאמרות רבותינו נשיאינו על פורים קטן[עריכה]

זה הקטן גדול יהיה[עריכה]

"בצחות לשון הנוסח זה הקטן גדול יהיה, הרי מפורים קטן זה, שגם שמחה קטנה, עלי הנאמר 'שמחה פורץ גדר', יזכו כל בני ישראל.. להוציאם מן המיצר והגבול אל המרחב בכל עניניהם"[9].

כל הפושט יד נותנים לו[עריכה]

בחלוקת מטבעות בפורים קטן תשמ"ו, עבר הרב שניאור זלמן גוראריה ושאל את הרבי האם מה שנאמר "כל הפושט יד נותנים לו" הוא גם היום, והרבי השיב לו בחיוך: "למה לא?"...

אצל רבותינו נשיאינו[עריכה]

אדמו"ר הרש"ב[עריכה]

בשנת תרנ"א התוועד אדמו"ר הרש"ב בפורים קטן בדירתה של הרבנית רבקה. בהתוועדות זו היה נוכח גם אחיו הרז"א שחזר מאמר דא"ח, ולאחר ההתוועדות שנמשכה כל הלילה הלך אדמו"ר הרש"ב לטבול במקווה, ובעקבות כך התקרר ונפל למשכב והיה מרותק למטתו כששה שבועות, והבריא רק כחודש וחצי לאחר מכן בג' ניסן[10].

אדמו"ר הריי"צ[עריכה]

תרפ"ז[עריכה]

בפורים קטן תרפ"ז נערכה ההתוועדות הידועה של אדמו"ר הריי"צ בבית הכנסת המרכזי במוסקבה שם דיבר באופן גלוי על החובה לחזק את החינוך היהודי, ובעקבות אותה התוועדות שהרגיזה את אנשי הג.פ.א.וו. נאסר כעבור מספר חודשים ונגזר עליו דין מוות. באותה התוועדות גם אמר את מאמר 'וקיבל היהודים' (שאמר אותו בשבת שקודם לכן שלוש פעמים נוספות)[11].

ת"ש[עריכה]

בעיצומה של מלחמת העולם השנייה, נמלט אדמו"ר הריי"צ ברגעים האחרונים מפולין הבוערת, ובהשתדלותו של העסקן הלטבי ר' מרדכי דובין, הצליח ברגע האחרון בשושן פורים קטן לעזוב את ריגא בדרכו לארצות הברית.

הרבי[עריכה]

הרבי התוועד מספר פעמים בפורים קטן[12], ובחלק מהשנים אף שלח 'מכתב כללי' לרגל תאריך זה, ומברק ברכה. בהרבה מהשנים אף נסע לציון של אדמו"ר הריי"צ בתאריך זה.

בהתוועדויות של הרבי בקשר עם פורים קטן, עוסק הרבי בכללות בארבעה נושאים:

א) דברי הרמ"א בסיום אורח חיים בשולחן[13] 'טוב לב משתה תמיד'[14].

ב) השם 'פורים קטן'[15].

ג) המאמר 'וקיבל היהודים' תרפ"ז[16].

ד) הכנות לפורים גדול[17].

וכמובן ההוראות הנלמדות מכל הנ”ל בנוגע למעשה בפועל.

תשי"א[עריכה]

הרבי השתתף במעמד הקבלת פנים לרב צבי הירש חיטריק בפלטבוש, ואמר שיחה שעסקה בעיקר בעניני חתונה.

באותו יום שיגר הרבי שני מכתבים כלליים, אחד הקורא לחיזוק כולל חב"ד ופעולותיו, והשני עוסק בחיזוק החינוך היהודי.

תשל"ח[עריכה]

Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – השלוחים לארץ הקודש

בשנת תשל"ח נערכה בפורים קטן התוועדות 'צאתכם לשלום' לקבוצת השלוחים לארץ הקודש במהלכה נשא הרבי דברים אודות השלוחים ותפקידם המיוחד, ובסיומה אף העניק להם קנקני משקה. מאורע יוצא דופן בהתוועדות זו היה כאשר הרבי קרא באופן נדיר לנשות השלוחים לרדת גם הן לעזרת הגברים ולקבל ספרי קודש וכסף לצדקה.

תשמ"א[עריכה]

נערך ראלי מיוחד לילדי צבאות השם בהשתתפות הרבי, ובמהלך השיחה קישר הרבי בין 'פורים קטן' לכינוס המיועד עבור ילדים קטנים, והורה לנגן את הניגון 'עוצו עצה ותופר.. אך צדיקים' (פסוקים הקשורים עם חג הפורים כמובא במדרש)[18].

תשד"מ[עריכה]

בהתוועדות שנערכה בשבת פרשת כי תשא דרש הרבי באריכות שכל העניינים של פורים קטן יהיו מתוך שטורעם גדול, וביחידות שנערכה בימים הסמוכים עם הרב פנחס מנחם אלתר (לימים האדמו"ר ה'פני מנחם' מגור), שוחח איתו הרבי על פורים קטן ומקורו.

בהערה מוגהת לשיחה זו ביאר הרבי את אריכות לשונו של אדמו"ר הזקן בסידור בנוגע לפורים קטן, שברצונו לשלול חגים פרטיים אחרים שנקבעו על ידי קהילות יהודיות שונות לאורך הדורות שנקראו גם הם בשם 'פורים' (דוגמת פורים אמציסלב, ועוד).

תשמ"ו[עריכה]

הרבי ערך התוועדות מיוחדת לרגל פורים קטן, שהייתה ההתוועדות האחרונה לעת עתה שהרבי ערך בפורים קטן בימות החול.

תשנ"ב[עריכה]

הרבי בסיום חלוקת הקונטרסים בפורים קטן תשנ"ב

בשנת תשנ"ב חילק הרבי בפורים קטן בצירוף דולר לצדקה ופרוסת 'לעקאח' את המאמר 'ואתה תצווה' המיוסד על המאמר שאמר אדמו"ר הריי"צ במוסקבה 65 שנים קודם לכן, והוא המאמר האחרון לעת עתה שהרבי חילק לחסידים.

בשנה זו הרבי נשא שיחה הן בליל פורים קטן, והן במוצאי פורים קטן.

לקריאה נוספת[עריכה]

קישורים חיצוניים[עריכה]

הערות שוליים

 1. מגילה פ"א ה"ה.
 2. מלבד חתן ביום חופתו. להרחבה ראו שיחת פורים קטן תשי"א בעת קבלת פנים של הרב צבי הירש חיטריק.
 3. כמו כן, לומדים מהפסוק הכתוב המגילה "בכל שנה ושנה" שיש לחגוג את החג באדר הסמוך לשבט, כבכל שנה רגילה.
 4. מסכת מגילה דף ו' סוף עמוד ב.
 5. חמד משה סק"א.
 6. משלי טו, טו.
 7. לקוטי שיחות בתרגום ללשון הקודש חלק א' עמוד 156. י"ד אדר ראשון תשמ"ד.
 8. לקוטי שיחות, חלק א', ‏עמ' 175.
 9. אגרות קודש חלק יד, עמוד תכט.
 10. סה"ש קיץ הש"ת עמ' 149 ואילך. מובא בהוספות לספר המאמרים תרנ"א, עמוד רנג.
 11. הפרשייה הסוערת: המשטרה החשאית בפורים עם הרבי הריי"צ, באתר 'לחלוחית גאולתית' לחלוחית גאולתית.png
 12. התוועדויות הקשורות ישיר לפורים קטן: שבת פרשת כי תשא שושן פורים קטן תשי"ז, שבת פרשת כי תשא שושן פורים קטן תשכ"ז, פורים קטן תשל"ח (מוגה), כינוס צ"ה פורים קטן תשמא (מוגה), שבת פרשת כי תשא שושן פורים קטן תשד"מ, פורים קטן תשמ"ו, שבת פרשת תצוה תשמ"ט (מוגה) פורים קטן תשנ"ב (מוגה בהערות סוף שיחת כי תשא דשנה זו).
 13. סימן תרצז.
 14. בהתוועדויות בשנים תשי"ז, תשכ"ז, תשד"מ, תשמ"ו. מוגה בלקו"ש חלק א' וחלק כ"ו פורים קטן.
 15. בהתוועדויות בשנים תשמ"א, תשמ"ו, תשנ"ב.
 16. המאמרים: פורים תשי"א (מוגה). תשי"ז (ד"ה כי תשא), תשכ"ז (ד"ה וקיבל), תשל"ח (ד"ה וקיבל, מוגה). ובשיחות, תצוה תשמ"א (ובד"ה ואתה תצוה תשמא מוגה), תשדמ (יחידות האדמו"ר מאוקסוב ערב פורים קטן). שבת תשא (ד״ה וקיבל), התוועדות פורים קטן תשמ"ו.
 17. תשל"ח (סעיף יב), תשמ"ו שיחה ג בארוכה, תשנ״ב.
 18. פורים קטן תשמ"א בבית חיינו ● וידאוסי או אל סמליל.jpg