שבת פרה

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

שבת פרה הינה השבת אחת לפני אחרונה בחודש אדר, בה קוראים בתורה בנוסף לפרשת השבוע קטע מתחילת פרשת חוקת העוסקת בטהרה מטומאת מת על ידי אפר של פרה אדומה.

בספרות ההלכתית[עריכה]

קריאת פרשת פרה כחלק מארבע פרשיות הנקראות בחודש אדר, מקורה בתקנת חז"ל[1].

לפי המנהג המקובל היום, את פרשת פרה קוראים בנוסף לפרשת השבוע, במקום העליה השמינית ה'מפטיר', בשבת הסמוכה לשבת החודש מלפניה[2].

הקריאה היא בתחילת פרשת חוקת, עד המילים "תטמא עד הערב"[3].

למרות שבסדר הזמנים כפי שהיה במדבר סיני פרשת החודש נאמרה קודם פרשת פרה, מקדימים לקרוא את פרשת פרה משום שמדובר בה בטהרתן של ישראל, כהכנה לחודש ניסן בו אמורים לעלות לרגל לבית המקדש, וצריכים להיות טהורים מטומאת מת[4].

בנוגע לחיוב שמיעת הפרשה, ישנה מחלוקת בין הפוסקים כבר מתקופת הראשונים, כאשר יש הטוענים שחיוב השמיעה הוא מהתורה[5], והרבי ציין שמנהג ישראל הוא שיש שטורעם ללכת לבית הכנסת בשבת פרה לשמוע את קריאתה[6].

בשבת זו מוציאים מארון הקודש 2 ספרי תורה לכבוד הקריאה המיוחדת, כאשר את הספר המהודר יותר[7] מוציאים שני מהארון ובו קוראים את פרשת פרה. ועל הגבאים לגלול מראש את הספרים למקום הקריאה, על מנת למנוע טורח מהציבור שלא יאלץ להמתין בשעת התפילה עצמה[8].

במשך זמן הקריאה של פרשת השבוע מחזיקים את הספר בישיבה מאחורי בימת הקריאה, ולאחר סיום הקריאה של שביעי, מניחים את ספר התורה השני בסמיכות לראשון[9] (עם הכתר לראשו), אומרים קדיש יתום, ולאחר מכן עורכים הגבהה[10]. גם בשעת החזרת הספרים לארון יש לשמור על הסדר של ההכנסה וההוצאה, כאשר הספר שיצא אחרון מארון הקודש, מוחזר אליו ראשון[דרוש מקור].

בשבת זו מפטירים במקום ההפטרה של פרשת השבוע הפטרה מיוחדת מספר יחזקאל הפותחת במילים "ויהי דבר השם" ומסתיימת במילים "אני השם דיברתי ועשיתי[11], ועוסקת בטהרה הרוחנית של עם ישראל על ידי הקב"ה.

בנוגע לאמירת אב הרחמים בשבת זו[12], נהגו בקהילות רבות שלא לאומרה[13], וכך ציין גם הרבי בלוח כיס יומי לתלמיד[14], אך בלוח היום יום[15], הכריע הרבי שיש לומר 'אב הרחמים' גם בשבתות של ארבעת הפרשיות[16].

בתפילת מנחה לפי כל השיטות אומרים 'צדקתך צדק', ובקהילות רבות[17] נוהגים לומר פיוטים מיוחדים, יוצרות ו"קרובות" לרגל השבת המיוחדת.

בחסידות חב"ד[עריכה]

הרבי מקשר את העובדה שקוראים את פרשת פרה דווקא בשבת לאחר חג הפורים, היות שיש להם תוכן משותף, שדווקא מהירידה והביטול הגדולים ביותר כמו פרה מגושמת שיורדת ממעלתה עוד יותר והופכת לאפר, אפשר להיטהר ולהגיע למעלות הגבוהות ביותר, כפי שבחג הפורים, דווקא הירידה של בני ישראל בגלות והמצב האיום של הגזירה בימי המן, הביאו אותם לקבלת התורה באופן הנעלה ביותר[18].

שבת זו היא שבת כללית והיא נותנת את הכח לכללות עבודת השם באופן של רצוא ושוב, כפי שמדוייק בכך שלא נאמר 'זאת חוקת הפרה', אלא 'זאת חוקת התורה'[19].

קישורים חיצוניים[עריכה]

הערות שוליים

 1. משנה, מסכת מגילה ג, ד.
 2. ברוב השנים הפשוטות חלה שבת פרה בפרשת כי תשא, בשבת שבין פורים לשבת מברכים ניסן, מלבד כאשר ראש חודש ניסן חל בשבת, שאז בין פורים לשבת פרה יש 'שבת הפסקה' שבה לא קוראים אף אחת מארבעת הפרשיות.
 3. ספר במדבר יט, א – כב.
 4. משנה ברורה סימן תרפה, סעיף א.
 5. תוספות ר"י החסיד מסכת ברכות יג א. תוספות הרא"ש שם. ריטב"א מסכת מגילה יז ב. וראה דעת החולקים במגן אברהם סימן תרפה. ובשולחן ערוך שם סעיף ז': "יש אומרים שפרשת זכור ופרשת פרה אדומה חייבים לקרותם מדאורייתא, לפיכך בני היישובים שאין להם מנין צריכים לבוא למקום שיש מנין בשבתות הללו, כדי לשמוע פרשיות אלו שהם מדאורייתא. ואם אי אפשר להם לבוא, מכל מקום יזהרו לקרותם בנגינתם ובטעמם. וראו התוועדויות תשמ"ט חלק ב' עמוד 466 (מוגה) שגם פרשת פרה היא מהתורה.
 6. ספר השיחות תשמ"ט חלק א' עמוד 341.
 7. שולחן ערוך סימן תרפה סעיף ז' ונושאי כליו, ועל פי התוועדויות תשמ"ט חלק ב' עמוד 466 (מוגה) שגם פרשת פרה היא מהתורה.
 8. שולחן ערוך אורח חיים סימן קמד סעיף ג', בית יוסף שם דיבורי המתחיל "וכתב המרדכי".
 9. באם אין ספר תורה, לא עושים 'הגבהה', ורק גוללים לפרשת פרה.
 10. הרב גינזבורג, סדר הגבהת ספר תורה כשיש שני ספרי תורה. שערי אפרים שער י', יב.
 11. יחזקאל לו, טז-לו. כמנהג ספרד, ולא כמנהג אשכנז שמסיימים בפסוק לח (ספר המנהגים עמוד 33. בנוסח ההפטרה עצמה, על פי עדות בעלי היומנים, בשנת תשי"ח כאשר עלה הרבי למפטיר חזר הרבי ואמר "בהקדשי בכם לעיניכם" (כנוסח תורה תמימה) וחזר ואמר "לעיניהם" (כדעת המנחת שי), מקדש מלך חלק ד' עמוד תקג.
 12. בקביעות רגילה. אך כאשר ראש חודש ניסן חל בשבת ושבת החודש נקראת בראש חודש עצמו, אין אומרים אב הרחמים בשבת פרה בשל היותה שבת מברכים.
 13. ראו משנה ברורה סימן תרפה, יח: "לענין אב הרחמים בא"ר בשם הגמ"נ די"ל בהם אב הרחמים ובד"מ בשם מהרי"ל משמע דאין אומרים בהם אה"ר וכן העתיק בדה"ח".
 14. בתאריך כ' אדר שני תש"ג.
 15. שנדפס לאחר מכן והוא 'משנה אחרונה' ונכתב עבור חסידי חב"ד, בשונה מהלוח שנדפס עבור הציבור הכללי.
 16. פתגם לתאריך י"ג אדר שני.
 17. ד"ר מרקוס, יוצרות לארבע פרשיות.
 18. שיחת שבת פרשת פרה תשד"מ.
 19. לקוטי תורה חוקת נו, א. שיחת שבת פרשת צו, פרשת פרה תשמ"ט.