דבר מלכות ואתחנן

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
" והדגשה מיוחדת על ההוספה בלימוד התורה בעניני הגאולה – הן בנגלה דתורה, ובפרט בספרו של הרמב"ם שכולל גם ההלכות ששייכות לזמן הגאולה, כמו הלכות בית הבחירה (שלמדום זה־עתה בימי בין המצרים), וכן הלכות מלכים ומלחמותיהם ומלך המשיח, והן בפנימיות התורה, שנוסף לכך שכללות הלימוד דפנימיות התורה מקרב את הגאולה, "בהאי חיבורא דילך (תורתו של רשב"י) . . יפקון בי' מן גלותא ברחמי", יש עילוי מיוחד בלימוד החלקים דפנימיות התורה שמבארים עניני הגאולה. "

דבר מלכות ואתחנן הינה שיחה שאמר הרבי בהתוועדות ש"פ ואתחנן, ט"ז מנחם אב תנש"א.

שיחה זו היא חלק מהרצף של שיחות הרבי המוגהות שנאמרו במשך השנה האחרונה בה שמענו שיחות על ידי הרבי, המכונות דבר מלכות.

תוכן השיחה[עריכה]

שבת נחמו היא התחלה של שבע הנחמות שמפטירין אחרי תשעה באב עד ראש השנה, "נחמו נחמו עמי", נחמה בכפליים, על שני בתי המקדש שנחרבו. "כפל" עניינו ריבוי, ועד לתכלית הריבוי באופן של בלי גבול, ושייך לגאולה, שבה יתגלו כל העניינים והדרגות בעולם באופן של בלי גבול ובשלימות, בצורה שהבלי גבול אינה שוללת ח"ו מעלות פרטיות, כי מצד העדר ההגבלה ישנה השלימות בכל האופנים ובכל העניינים האפשריים.

בכפל "נחמו נחמו" מודגשת הבלי גבול שבנחמת הקב"ה לבני ישראל על בית המקדש הראשון והשני (דרגות עליון ותחתון), ע"י בית המקדש השלישי והנצחי, שעניינו בלי גבול, שיתגלה בשלימות בגאולה הנצחית.

וכן בפרשת ואתחנן, ע"י הכפילות של עשרת הדיברות, מודגש הבלי גבול שבתורה שבב׳ הלוחות (ב' הדרגות). וכן מודגש הבלי גבול שבכניסה לארץ, שע"י בירור התחתון במעשינו ועבודתינו בזמן הגלות (המעלה דיהושע) ניכנס לארץ בגאולה השלימה באופן נצחי ובלי גבול (המעלה דמשה).

בשנת תנש"א, ניתוסף העילוי ששבת נחמו בא לאחרי חמשה עשר באב, ששייך לגאולה, ובפרט שלפי כל הסימנים שנה זו (תנש"א) היא השנה שמלך המשיח מתגלה בו, והכל מוכן לסעודה דלויתן ושור הבר, ובפרט שרואים "נפלאות" כמו כינוס אנ"ש והשלוחים שיחיו במדינת רוסיה - שאותה מדינה שלחמה נגד פעולותיו של הרבי הריי"צ מארחת ומכבדת את ההולכים בדרכיו.

ובנוגע לפועל, מכיוון שאנו על סף הגאולה, צריכה להיות "טעימה" מהבלי גבול דהגאולה, ע"י הוספה בלימוד התורה, ובמיוחד בלימוד חסידות חב"ד וענייני הגאולה, באופן של הוספה כפולה ומכופלת, למעלה ממדידה והגבלה, שזוהי ההכנה להוספה ד"תורה חדשה מאיתי תצא" שתתגלה לעתיד לבא בגאולה האמיתית והשלימה, ועד שיהיה לבני ישראל חיים נצחיים.

ויהי רצון, שע"י העיון והתבוננות בענייני הגאולה ובית המקדש השלישי, נזכה תיכף ומיד שניכנס לארצנו הקדושה ונחגוג את שמחת הגאולה[1].

קישורים חיצוניים[עריכה]


הערות שוליים

  1. סיכום הדבר מלכות ע' 62.