דבר מלכות ערב ראש השנה (ב')

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

Disambig RTL.svg.png המונח "דבר מלכות ערב ראש השנה" מפנה לכאן. לערך העוסק בשיחה אותה אמר הרבי לאחר התרת נדרים, ראו דבר מלכות ערב ראש השנה (א').

" שמו של הצמח־צדק [כפי שנקרא על שם תורתו] הוא שמו של משיח צדקנו, שנקרא "צמח" ונקרא "צדק".
ולהוסיף בנוגע לשייכות דהצמח־צדק עם משיח צדקנו: צמח־צדק – הנשיא השלישי דנשיאי חב"ד – כולל בתוכו את כל הנשיאים, כפי שרואים בתורתו שכוללת את התורה דכל הנשיאים שלפנ"ז, וגם דהנשיאים שלאח"ז, עד כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו. והיות שרבותינו נשיאינו, וכללות הענין דגילוי פנימיות התורה והפצת המעינות חוצה ע"י רבותינו נשיאינו, ה"ה קשורים עם הגילוי דמשיח צדקנו, ובמיוחד כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו כמרומז בשמו "יוסף יצחק" על שם "יוסף אד' שנית ידו" – א"כ מובן שזה (השייכות של הרביים עם משיח) נמצא בהדגשה אצל הצמח־צדק הכולל את כל הנשיאים.
"

– תרגום ללה"ק

דבר מלכות ערב ראש השנה (ב') היא שיחה שאמר הרבי לאחר קבלת הפ"נ כללי, ערב ראש השנה תשנ"ב. השיחה הוגהה לאחר מכן על ידי הרבי באידיש.

שיחה זו היא חלק מהרצף של שיחות הרבי המוגהות שנאמרו במשך השנה האחרונה בה שמענו שיחות על ידי הרבי, המכונות דבר מלכות.

סיכום[עריכה]

בנוגע לימי הדין: הדין צריך להיות באופן ש"ושפטו העדה (כדי שיתווסף ב) והצילו העדה"[1]. שבני ישראל יודעים בוודאות כבר בערב ראש השנה שזוכים בדין, עד שלובשים לבנים, אוכלים ושותים ושמחים.

באופן של "אתם ניצבים היום" שכאו"א מישראל עומד כמו מלך, שהרי ממליך את הקב"ה בראש השנה[2] ואח"כ באופן ד"וילך" - הליכה מגלות לגאולה.

ובדורות האחרונים התגלתה השייכות דערב ראש השנה עם הגאולה ע"י יום ההולדת של הצמח צדק (שכולל את כל רבותינו נשיאנו) ו"מזלו גובר" ופועל גילוי משיח, ועד עצמות המשיח שהיא דבר אחד עם עצמות אין סוף.

ולקשר עם הר"ת מי"ד (הנוגע לחסידי חב"ד, ועל ידם לכלל ישראל): משה רבינו ודוד מלכא משיחא - גואל ראשון ואחרון, ובאמצע "יו"ד" מחברת המורה על "נקודת היהדות" שמתקשרת עם הקב"ה, יחידה שבנפש (ניצוץ משיח שבכאו"א) שניתן במיוחד ע"י הבעל שם טוב ע"י גילוי תורת חסידות חב"ד.

ובעמדנו ביום סגולה דערב ראש השנה תשנ"ב, תהא שנת "נפלאות בכל" (שחל ביום ראשון: שמצד אחד צמוד לקדושת השבת (שלמעלה מכל העולמות) ומחברה וממשיכה לראש השנה, ולאידך צמוד לראש השנה שמשפיעה ומגלה ענין הבעלבת'יות/דרגת מלך על השבת).

הקב"ה מברך כאו"א מישראל "בכל מכל כל" ברוחניות ובגשמיות "מידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה" באופן הכי טוב והכי מושלם, ועד לתכלית השלימות בגאולה, שנשב בארץ ישראל "איש תחת גפנו ותחת תאנתו" ונלך כולנו לבית המקדש, ול"אבן השתייה" שממנה הושתת העולם (וקיימת בלי שינויים ובשלימות גם בזמן הגלות) ונחיה חיים אמיתיים ונצחיים, בגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו, תיכף ומיד ממש.

ראו גם[עריכה]

קישורים חיצוניים[עריכה]


הערות שוליים

  1. כולל ההצלה ממצב של גלות לגאולה.
  2. ושלימות המלכות תתגלה ע"י דוד מלכא משיחא.
  3. ע' 5 ואילך.