דבר מלכות וירא

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
ויש להוסיף בנוגע לענין הגאולה, שהשלימות ד"ושבעת וברכת" תתכן אך ורק בגאולה העתידה, שהרי איך יתכן לומר "ושבעת", בה בשעה שהיהודי רעב לסעודת הלוויתן ושור הבר ויין המשומר!
סעיף ט"ז בלתי מוגה.

דבר מלכות וירא היא השיחה שאמר הרבי בשבת פרשת וירא, ח"י חשון תשנ"ב, והוגהה על ידי הרבי בלשון הקודש.

במהלך השיחה אומר הרבי, שכבר יש לנו את הגילוי של "וירא", של ימות המשיח ושל מלך המשיח. ולכן מה שנשאר לנו לעשות, הוא להפנים את ידיעה זו ולהשתוקק לזה, ועל יד כך, לפעול במעשה בשביל להיות כלי לגילוי.

שיחה זו היא חלק מהרצף של שיחות הרבי המוגהות שנאמרו במשך השנה האחרונה בה שמענו שיחות על ידי הרבי, המכונות דבר מלכות.

אודות השיחה[עריכה]

בשיחה זו, הודיע הרבי הודעה מיוחדת שכמוה לא נשמעה מעולם: "ישנה לא רק המציאות דמשיח אלא גם ההתגלות דמשיח, ועכשיו צריכים רק לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש". במילים פשוטות: מלך המשיח כבר קיבל מהקב"ה את השליחות להביא את הגאולה, ועכשיו כל מה שנותר הוא רק שהעם יקבלו את פניו!

הודעה זו, היא בהמשך לכל השיחות של הרבי מאז שנת תש"נ שמדגישים כל פעם יותר ויותר שאחנו נמצאים קרוב לימות המשיח, ועד לעיצומם של ימות המשיח.

יומיים לאחר שיחה זו, בכ' מר חשון, הוציא הרבי את הקונטרס בית רבינו שבבבל, שמדגיש עוד יותר את זהות משיח, ובהמשך את דבר מלכות חיי שרה, שבו מודגשת עוד יותר השליחות היחידה שנותרה לגאולה - קבלת פני משיח.

השיחה בקצרה[עריכה]

" ועוד ועיקר – שכבר לא נשאר פנאי לדבר עוד משהו בכל זה ("ס'ניטא קיין צייט צו רעדן"), כיון שצריכים ללכת לקבל פני משיח צדקנו, כ"ק מו"ח אדמו"ר – תיכף ומיד, ממש ממש ממש! "

– סעיף כ"א, בלתי מוגה.

צריך ללמוד את ההוראה אלינו מ: פרשת וירא, ח"י חשון וכ' חשון. ידוע הסיפור עם האדמו"ר הרש"ב שבכה על שלא ראה את ה' כאברהם אבינו, וענה לו הצמח צדק שכאשר יהודי בן 99 מחליט למול את עצמו - מגיע לו שה' יתגלה אליו. ומהי ההוראה מזה אלינו?

בגילוי שהיה בעקבות המילה 2 קצוות: גילוי נעלה ביותר; ולאידך, גילוי שחדר בפנימיות. וזו מעלת מצות מילה - שהיא מצוה גדולה, שחודרת בגוף הגשמי. וזאת כי נתאווה הקב"ה לדירה בתחתונים, ולכן דוקא בהמשכה הכי בתחתונים, מתגלית הדרגא הכי נעלית באלוקות. הענין של "וירא"[1] קיים אצל כל יהודי: בכל יהודי ישנו ענין המילה, שאז נכנסת בו נפש אלוקית נעלית החודרת בגוף הגשמי. ולכן, כבר אצל ילד יהודי רואים בגלוי את הנשמה המתבטאת בפועל בחייו, בגופו, ביתו, וחלקו בעולם.

וזוהי ההוראה מהסיפור: המציאות של "וירא" קיימת אצל כל יהודי, והרבי הרש"ב בכה כי רצה לראות זאת בהתגלות; תשובת הצמח צדק מדברת על העבודה הנדרשת, של ידה יכולים לקבל גם את ההתגלות. וזו ההוראה מ"וירא" אלינו: לכל יהודי ישנה מציאות של "וירא", נשמתו. בזכותה הוא מתעורר ומשתוקק לראות זאת בהתגלות; ועובד להחדיר אלוקות בעצמו ובעולם. וזוהי משמעות התאריך ח"י מרחשון, החדרת החיות האלקית - ח"י, בעניני העולם - מרחשון.

בדיוק אותו תהליך של "וירא", קיים גם לגבי היחס שלנו לגאולה: לכל יהודי ישנה מציאות ה"וירא" של ניצוץ המשיח שבתוכו. בזכותו הוא מתעורר ומשתוקק לראות בגילוי את המשיח; ועובד להחדיר את הגאולה בכל פרטי חייו. הענין ניכר בעבודתו של הרבי הרש"ב - שייסד את ישיבת תומכי תמימים, שבה לומדים חסידות מעין הגאולה ונלחמים להבאתה; ומודגש בדור זה, בשנה זו ובשבת זו, לאחר שנסתיימה ונשלמה כל העבודה ואוחזים בתקופה השייכת לבית המקדש השלישי. ובדיוק אותו תהליך של גאולה אצל כל אחד, קיים גם לגבי המשיח הכללי: בכל דור ישנה מציאות של משיח. ובדורנו, ישנה גם התגלותו, ומה שנשאר הוא לקבל את פניו - להחדיר את התשוקה לגאולה בכל פרט וענין.

קישורים חיצוניים[עריכה]


הערות שוליים

  1. הגילוי הכי נעלה, שחודר הכי למטה.