דבר מלכות וישב

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
"שהוא נעשה כמו העצם...מקורה של הפצת המעיינות חוצה בזמן הזה בכל קצוי תבל" (כינוס השלוחים בצרפת)
" ולהוסיף (על דרך הצחות והרמז): "צרפת" היא גם בגימטריא שבע מאות ושבעים (770)...ויתירה מזה: "770" – הוא מספר הבית של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, אשר בו חי ועבד עבודתו בעשר השנים האחרונות בחיים חיותו בעלמא דין, בארצות הברית (חצי כדור התחתון)...שהוא נעשה כמו העצם ("770") עצמו, הבית של נשיא דורנו, מקורה של הפצת המעיינות חוצה בזמן הזה בכל קצוי תבל. "

דבר מלכות וישב היא השיחה שנאמרה בשבת כ"ג כסלו, שבת מברכים חודש טבת תשנ"ב, והוגהה על ידי הרבי ביידיש.

השיחה מבארת, איך שהעולם בכלל, ובפרט מדינת צרפת, מוכנים דוקא בדורנו לקבלת פני משיח צדקנו.

שיחה זו היא חלק מהרצף של שיחות הרבי המוגהות שנאמרו במשך השנה האחרונה בה שמענו שיחות על ידי הרבי, המכונות דבר מלכות.

רקע[עריכה]

במהלך השיחה, מאריך הרבי לתאר את המהפך הרוחני שהתחולל בצרפת, כסימן ודוגמא לכך שבני ישראל, על ידי עבודתם, מאירים ומזככים את העולם כולו. הרבי שָֹם דגש מיוחד על ה"דבר פלא" - "כיבוש" המנון המדינה והפיכתו לניגון חסידי.

בהנחה הבלתי מוגת של ההתוועדות, תופס הנושא מקום רב יותר והרבי מקדיש לו שיחה שלימה.

הסיפור שמאחורי ההמנון:

ההמנון הצרפתי חובר במהלך המהפכה המפורסמת, שביטלה את שלטון המלוכה במדינה והביאה לשלטון דמוקרטי[1]. את הניגון והמילים חיבר אחד מבין שורות המהפכנים, והוא מבטא את רוח הלחימה ששררה אז. ההמנון הוא המנון תוקפני מאוד, והוא כולל מילים קשות ותיאורי מלחמה.

בהתוועדות שמחת תורה תשל"ד, דיבר הרבי על המהפכה בצרפת, ולפני תחילת ההקפות נעמד הרבי על בימתו והחל לפתע לנגן את "האדרת והאמונה" בניגון ההמנון. מאז הפך ניגון זה לניגון חסידי לכל דבר. כשנה אחר כך, החל ראש ממשלת צרפת לדבר אודות כך שיש להחליף את ההמנון עם המילים הקשות בהמנון אנושי יותר ואף הציע פרס כספי למי שימצא המנון חילופי. הדברים נתקלו בהתנגדות עזה, ובסופו של דבר לא שונו מילות הניגון, אלא נעשו רק כמה שינויים וריכוכים בתווי הנגינה.

בשנת תשמ"א חזר ההמנון לניגון המקורי, ונשארו רק שינויים מזעריים פה ושם[2].

סיכום[עריכה]

  • א - ג. שאלה: כיצד רואים שהעולם כיום מוכן לגאולה יותר מהדורות הקודמים? להקדים: העבודה בגלות לברר את הניצוצות, היא על ידי שיהודים מתיישבים במקום מסויים, מתנהגים בהתאם למנהגי המקום וכך מעלים אותו לקדושה; וכך לא רק שהמקום כבר לא זקוק לקבל השפעה ממקום עליון ממנו, אלא שהוא נעשה מקום תורה בעצמו, כמו העצם. ואם כן, מכיון שבדורנו נמצאים יהודים בכל פינה בעולם, הרי העולם כולו כבר מוכן לגאולה.
  • ד - ז ענין זה הוא בהדגשה במדינת צרפת, שנזכרת בנביא בקשר לסיום הגלות - כיון שבבירורה נפעלת שלימות בירור העולם כולו. בדורו של אדמו"ר הזקן - מדינת צרפת הייתה תוקף הקליפה של פריקת עול, ולכן הוא לחם בתוקף שלא תנצח[3]; אך בדורנו השתנה מצב זה לגמרי, שצרפת נהפכה למרכז ומקור שממנו מפיצים מעיינות. הכח לכך הגיע מרבותינו נשיאנו שפעלו שם, ובעיקר - על ידי הרבי הריי"צ, שנסע לכמה מקומות; ועל ידי הרבי, שגר ופעל בצרפת במשך שמונה שנים.
  • ח - י"ד ישנם שני ענינים המרומזים בכך שצרפת בגימטריא 770: א. רמז לשלימות בירור העולם הקשור למספר שבעים, ב. רמז לכך שהיא נעשית כמו 770, כמו העצם עצמו. ולכן בירור צרפת מבטא את שלימות בירור העולם כהכנה לגאולה. ענין זה מתבטא, בנס שההמנון הצרפתי נהפך לקדושה על ידי החסידים. חשוב להזכיר את הנס, כי פרסום הניסים מזרז את הגאולה בפועל. הוראות: לעסוק בפרסום הניסים שהקב"ה עושה בזמננו, במיוחד בהתוועדויות של ימי חנוכה. ויהי רצון שבירור צרפת יביא את משיח, עליו נאמר "פרצת".

קישורים חיצוניים[עריכה]

הערות שוליים

  1. כשעלה לשלטון נפוליון בונטפארט.
  2. כפי שמצויין בהערה 53 בשיחה
  3. במלחמת נפוליאון נגד רוסיה.