דבר מלכות חנוכה

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
" בכל זה ניתוסף עוד יותר בשנים האחרונות – שקבעו המנהג לערוך הדלקת נר חנוכה במעמד של "פרסומי ניסא" בקנה־מידה עולמי ע"י השימוש ב"לווין" ("סאַטעלייט").

ובהקדמה – שכיון ש"כל מה שברא הקב"ה בעולמו לא בראו אלא לכבודו", מובן, שכן הוא גם בנוגע לכל התגליות המדעיות שנתחדשו ומתגלים בשנים האחרונות, שתכליתם ומטרתם להוסיף בכבודו של הקב"ה, עי"ז שמנצלים אותם לעניני קדושה, תורה ומצוותי'. ועד"ז בנדו"ד, שמנצלים את ה"לווין" לכבודו של הקב"ה – שעל ידו רואים (בעיני בשר) את פעולת הדלקת נר חנוכה (שנעשית במקום אחד) במקומות שונים ברחבי העולם, באותו רגע ממש, ולא עוד אלא שכל הרוצה (ולא רק מבנ"י, אלא גם מאומות העולם) יכול להפעיל "מכשיר" שעל ידו יראה גם הוא את הדלקת נר חנוכה.

"

– אות ג'

הרבי באמירת השיחה

דבר מלכות חנוכה הינה שיחה שאמר הרבי במעמד הסאטלייט "חנוכה לייב" - מעמד פרסומי ניסא העולמי לחיילי צבאות השם, ביום ראשון כ"ד בכסלו תשנ"ב.

בשיחה הסביר הרבי שכל העולם נברא בשביל הקב"ה כדי לנצלו לקדושה, וקישר זאת ללווין ולהמצאות המדעיות שפותחו לאחרונה.

שיחה זו היא חלק מהרצף של שיחות הרבי המוגהות שנאמרו במשך השנה האחרונה בה שמענו שיחות על ידי הרבי, המכונות דבר מלכות.

מעמד ה'חנוכה לייב'[עריכה]

Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – סאטלייט#חנוכה לייב

החל משנת תש"נ יזמו הרב אברהם יצחק שם טוב וארגון ידידי ליובאוויטש בארה"ב לערוך מפגן פרסומי ניסא של שידורי לווין מהדלקות חנוכה מרכזיות אשר כונה סטעלייט - לראות ולהיראות. השידור נערך במעמדי כינוסי ילדים שנערכו ב-770 ובמקומות נוספים. המוקדים הם - 770, ארץ ישראל בירושלים, רוסיה - במוסקבה (משנת תנש"א), צרפת - פריז ואוסטרליה - במלבורן.

מדי שנה בחנוכה בשידור המיוחד, נוטל הרבי חלק בגופו, כאשר עומד ב-770, צופה בכל מהלך השידור ונושא שיחה מיוחדת ששודרה לכל העולם. את 12 הפסוקים אומרים ילדים מהמדינות השונות.

תוכן השיחה[עריכה]

הרבי מבאר על הפסוק "בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ"[1]: כל העולמות (הן בחי' שמים והן בחי' ארץ) נבראו ע"י הקב"ה, ותכליתם - בשביל ב'-ראשית: התורה וישראל - שנקראו ראשית.

כאשר יהודי מודה לה' ופועל על פי רצון ה', על ידי זה מוסיף הקב"ה בקיום וחיות בעולם שיהיה אור וטוב ושלום אמיתי, בגשמיות וברוחניות גם יחד - ובהדגשה עם נרות חנוכה (ולא סתם נר, או נר שבת): שמדגישים את הניצחון והנס הרוחני, באופן שמוסיף והולך ב"נר מצוה ותורה אור" שמאירה את דרכו והנהגתו, ובאופן של פרסומי ניסא, ברשות הרבים, גם לגויים בסביבתו.

בהמשך השיחה מדבר הרבי על כך שבשנים האחרונות נתווסף המנהג לערוך הדלקת נר חנוכה במעמד "פרסומי ניסא" בקנה מידה עולמי, בשידור חי ע"י השימוש בלווין ("סאטעלייט") ומכיוון ש"כל מה שברא הקב"ה בעולמו לא בראו אלא לכבודו" - מובן, שתכלית ומטרת התגליות המדעיות שהתחדשו לאחרונה היא להוסיף בכבודו של הקב"ה, ולנצלם לענייני קדושה. ובכוח כל יחיד ממקומו הפרטי לפעול על כל העולם "ברגע כמימרא" - ולגלות ולפרסם כבוד ה' בשבח והודיה, אשר על ידי זה נעשה העולם מואר יותר באור אמיתי, שנעשה צדק ויושר ושלום בכל העולם. ועל ידי ההחלטה וההוספה במצוות הצדקה - מכריעים את הכף ומזרזים את הגאולה השלימה על ידי משיח צדקנו, ואז ממשיך מעמד ההתאחדות (ה"חנוכה לייב") עם הדלקת נרות בבית המקדש השלישי יחד עם כל עם ישראל.

קישורים חיצוניים[עריכה]

הערות שוליים

  1. בראשית א, א.