אחדות ישראל

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
כינוס אחדות במרכז חב"ד העולמי 770

אחדות ישראל, הוא מושג הבא לבטא את אחדות נשמות ישראל מצד שרשם העליון. מושג זה הוא שורש המושג המקביל - אהבת ישראל. בתורת החסידות מוסבר במקומות רבים על האחדות המיוחדת שקיימת בכל ישראל, כגוף אחד ממש, מצד שורשם - שכולם קשורים בקדוש ברוך הוא, וכל יהודי הוא כמו איבר בגוף, ובלעדיו - הגוף אינו שלם.

מצד האלוקות[עריכה]

האחדות בין יהודים היא מצד האלוקות, זאת אומרת - היות שהקדוש ברוך הוא כולל את כל היהודים, אזי האחדות בין יהודים היא הגדולה ביותר שיכולה להיות, והם אחד ממש, למרות שכלפי חוץ כל יהודי נראה מציאות בפני עצמה וכביכול אינו מחובר ליהודי שני.

כתוצאה מכך, האהבה בין יהודים היא עצמית ולא ניתנת לשינויים, כי כל יהודי הוא ממש כמו יהודי שני מצד מעלתו ושורשו ומקורו.

שלימותו של אדם מתבטאת דווקא כאשר כל איברי גופו שלימים, ובאם חסר איבר אחד - הרי שהוא בעל מום. כמו כן, שלימותו של האיבר הפרטי היא דווקא כאשר הוא מחובר לגוף השלם, ובאם יתנתק חלילה מן הגוף - מאבד את חיותו.

כך גם בני ישראל - כל יהודי הוא איבר אחר בגוף השלם, ועל כן האחדות בין יהודים היא כמו האחדות בין אברי הגוף, שלמרות שבחיצוניות נראה שכל אחד הוא איבר לעצמו - מכל מקום הוא חלק משלימותו של הגוף כולו. ובאם חלילה הוא מתנתק מן הגוף - הרי הוא כמו שלא היה כלל. ועל כן, כל ישראל ערבין זה לזה, וכפי הפירוש הידוע בזה - שכל ישראל ערבין ומעורבין זה בזה, משום שהם שייכים זה לזה בקשר נצחי מצד נשמותיהם.

הסיבה שאפשר להיות אהבה "לרעך כמוך" היא מצד הענין ד"אחדות ישראל", שפירושה, שכל ישראל הם מציאות אחת, כאיש אחד ממש.

על ידי לימוד התורה וקיום המצוות[עריכה]

אחדות ישראל מתבטאת על ידי לימוד התורה וקיום המצוות, שהרי זהו תכלית ומטרת ביאתם של נשמות ישראל לעולם הזה - לקיים את רצונו של הקדוש ברוך הוא, ובזה מבטאים הם את אחדותם, מצד קיום הוראות הקדוש ברוך הוא השוות לכולם בלי הבדלים.

ראו גם[עריכה]

לקריאה נוספת[עריכה]