קונטרס אהבת ישראל

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף השער של קונטרס אהבת ישראל

קונטרס 'אהבת ישראל' הינו קונטרס המלקט את יסודותיה של מצות אהבת ישראל מהתורה ומתורת החסידות. הרבי חילק את הקונטרס מספר פעמים. למשפיעים ולשלוחים - במשך השנים תשל"ז-תש"מ. ולקהל אנ"ש והתמימים בי"א ניסן תשמ"ט.

תוכן הקונטרס[עריכה]

הקונטרס כולל לקט של פסוקים, מאמרי חז"ל וכן ציטוטים מתורת הבעש"ט, המגיד ממעזריטש ורבותינו נשיאי חב"ד לדורותיהם, בקשר למצוות אהבת ישראל. בהמשכו מובא ערך "אהבת ישראל" מתוך "ספר הערכים". הרבי היה מעורב בפרטות בעריכת הקובץ.

חלוקתו ע"י הרבי[עריכה]

למשפיעים[עריכה]

בי"ט כסלו תשל"ז עורר הרבי לראשונה על דבר מינוי 'משפיעים' בכל מקום ומקום, ובהמשך לזה, דיבר הרבי בשבועות שלאחרי זה, על אופן וסדר מינויים של המשפיעים, חובותיהם וזכויותיהם. כשלשה חדשים לאחר מכן באור לכ"ח אדר, השמיע הרבי. שיחה מיוחדת בנושא זה[1] במהלך השיחה לאחר שהודה הרבי לקהילות בהם נתמנו כבר משפיעים ועושים מלאכתם כדבעי ובזריזות, אמר הרבי, שמכיוון שיסוד כל התורה כולה, ההשפעה והתוצאות, צריכים להיות מיוסדים על "ואהבת לרעך כמוך" - הרי מובן שהמשפיעים והמשפיעות צריכים להיות חדורים, ביתר שאת וביתר עז, בידיעת ובהכרת העניין דאהבת-ישראל.

ולכן, בישר הרבי, ידפיסו, בלי נדר, את הקונטרס 'אהבת ישראל' בהוצאה מיוחדת עבור המשפיעים והמשפיעות.

בנוגע לפועל אלו שכבר נתמנו למשפיעים ולמשפיעות, וכבר החלו לפעול במילוי תפקידם בתור משפיעים ומשפיעות.. - יקבלו את הקונטרס עם חתימתי על כל קונטרס. וכיוון שכל דבר צריך להיות מסודר, הרי כל אחד ואחת שרבים (היינו שלושה יהודים על כל פנים) מינו אותו, או אותה, למשפיע (או משפיעה) - ועל-אחת- כמה-וכמה אלו שכבר החלו לעסוק במילוי תפקידם כדבעי בתור משפיעים ומשפיעות - ימסרו במזכירות את שמם ואת כתובתם, בצירוף שם המקום (או האנשים) שהוא (או היא) נתמנו למשפיע (או משפיעה), ולאחר ההדפסה, יישלח אליהם, בלי נדר, קונטרס הנ"ל.

כעבור זמן קצר נדפס הקונטרס, והרבי טיפל אישית בהענקתו ל'משפיעים' רשמיים[2], או לאלו העוסקים בהשפעה בדרך זו או אחרת (נוסף לאלה שזכו לקבלו באמצעות ה'מזכירות'). על הקונטרסים הרבי חתם בתחילת הקובץ, או בסופו.

עובדות על חלוקתו[עריכה]

  1. ביום ראשון ח' בטבת תשל"ח, אחרי תפילת מנחה ב"גן עדן התחתון" עמד הרב ישעיהו הרצל - רבו של כפר תבור, יחד עם בנו. הרבי העניק לו קונטרס אהבת ישראל (בצירוף חתימתו הקדושה) - באומרו: "כיוון שאתה משפיע וזו הוצאה מיוחדת עבור המשפיעים ובו חתימתי והברכות..."
  2. ביום שלישי ב' באייר תשל"ח, כשהגיע הרבי ל-770, ליד "גן עדן התחתון" עמד הרב דוד שקולניק מנחלת הר חב"ד. הרבי שאל אותו אם הוא נוסע היום, כשענה בחיוב, אמר לו הרבי שייכנס פנימה (ל"גן עדן התחתון"). שם העניק לו הרבי קונטרס אהבת ישראל מהדורת המשפיעים עם חתימתו הקדושה.
  3. בי"ד כסלו תש"מ כתב הרבי להרב אהרן גולד מקריית גת (בשולי מכתב כללי-פרטי): "בברכה להצלחה במינויו למשפיע ומצורף בזה קונטרס הניתן להנזכר לעיל (משפיעים) ולבשורות טובות".

למסייעים בתקליט ניח"ח[עריכה]

בכ"א אדר תשל"ז קרא הרבי לחזן ר' משה טלישבסקי שעסק בהפקת התקליט החדש של ניח"ח, והעניק לו 70 שטרות של דולר ו-70 עותקים של קונטרס אהבת ישראל על מנת לחלק לכל מי שסייע בהפקת התקליט[3].

לתלמידים השלוחים[עריכה]

באור אלחנן לוס אנג'לס[עריכה]

ביום שלישי י"ז בטבת תשל"ח, התלמידים השלוחים לישיבת אור-אלחנן-חב"ד בלוס-אנג'לס, המתינו לרבי ב"גן עדן התחתון" לאחר צאתו מתפילת מנחה, יחד עם ראש הישיבה הרב עזרא בנימין שוחט. הרבי נכנס לחדרו, ויצא משם כשבידו מספר קונטרסי 'אהבת ישראל' וחבילת דולרים.

במגדל אור מגדל העמק[עריכה]

בסיום היחידות (בגן עדן התחתון) להתלמידים-השלוחים לישיבת "מגדל אור" במגדל העמק, בר"ח אייר תשל"ח, אמר הרבי[4]: "כדי לקשר זאת מיד בעניין מיוחד בפועל - כיוון שכל אחד מכם צריך להיות משפיע, אתן לכל אחד מכם "קונטרס אהבת ישראל" שהדפיסו במיוחד עבור המשפיעים, ושאני חתמתי בסוף (השיחה שבסוף ה)קונטרס, ושתנצלו זאת תוך שמחה וטוב לבב, ובאופן דמוסיף והולך ואור".

לשלוחים[עריכה]

השלוחים לאוסטרליה[עריכה]

השלוחים לאוסטרליה בשנת תשל"ח שמעו מהרבי את הדברים הבאים בתוך דברי ברכה ופרידה מהם[5]: "מכיוון שכל העניינים הרי הם מיוסדים על אהבת ישראל.. לפיכך אתן לכל אחד מכם "קונטרס אהבת ישראל" אותו נותנים למשפיעים, מכיוון שעניינכם הן ללמוד לעצמכם והן ללמד לאחרים".

השלוחים לארץ הקודש[עריכה]

כל אחד מקבוצת השלוחים לארץ הקודש בתשל"ח קיבל את הקונטרס מידו של הרבי בחתימתו הק'.

לקהל[עריכה]

שש שנים לאחר מכן, בהתוועדות שבת-קודש פרשת בא תשמ"ג, התייחס הרבי לתפקודם של המשפיעים וביאר את כוונתו בהדפסה המיוחדת של הקונטרס, זכות שלא נוצלה כראוי. וכה אמר הרבי:

"כאשר דובר לפני שנים אחדות אודות מינוי 'משפיעים' בכל מקום ומקום.. - רציתי להוסיף בזירוז ועידוד עניין זה, ולכן, מכיוון שהודפס בשעתו "קונטרס אהבת ישראל" ובו פתגמים ותורות מרבותינו נשיאינו, החל מהבעש"ט והמגיד, אדמו"ר הזקן, אדמו"ר האמצעי, אדמו"ר הצמח-צדק, אדמו"ר מהר"ש, אדמו"ר הרש"ב, וכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו - הודעתי שאחתום בחתימת ידי על קונטרסים אלו, ואתנם לכל אחד ואחד מה'משפיעים'. ומאז ועד היום - הנה מלבד "מתי מספר", לא ביקש אף אחד לקבל קונטרס זה, בצירוף חתימת ידי!

כאשר מדובר אודות מכתב עם חתימת ידי בקשר להולדת הבן או הבת - אזי "מרעישים עולמות" הייתכן שעדיין לא קיבלו מכתב ברכה בחתימת ידי; ואילו בעניין זה - כאשר הצעת מעצמי ("איך האב זיך א אליין אנגעשלאגן") לתת קונטרס הנ"ל בחתימת ידי - הנה מלבד "מתי מספר" לא ביקש אף אחד לקבל קונטרס זה! ה"לימוד זכות" היחידי בעניין זה הוא - מכיוון שכל אחד ידע בעצמו מה הם החלטותיו בקשר להתעסקות בעניין ההשפעה כו', ולכן לא רצה לבקש את הקונטרס הנ"ל, כדי שהדבר לא יחייב אותו לעסוק בזה!

לאחר תפילת מעריב באווירת י"א ניסן, היו שציפו לשיחת-קודש לכבוד היום, ואפילו הרמקול הועמד הכן. אך, למעשה, הייתה הפתעה מיוחדת במינה. כאשר בסיום תפילת ערבית החל כ"ק אדמו"ר בחלוקת קונטרס "אהבת ישראל" (בכריכה צהובה), יחד עם דולר מצורף אליו, לכל אחד מהעוברים.

הדבר היווה, כנראה, הפתעה מוחלטת גם לממונים על ההוצאה לאור, כך שלאחר זמן קצר אזלו כל הקונטרסים שהובאו. מיד הביאו ארגז נוסף של קונטרסים לא כרוכים, וכשאזלו אף הם - המשיך הקהל לעבור לפני הרבי, שחילק לכל אחד שלושה שטרות של דולר, שליחות מצווה לצדקה. היו הרבה דחיפות, עד כדי כך שבתחילת החלוקה כ"ק אדמו"ר עמד ליד בימת התפילה לפני המדרגות העולות לבימת-התפילה, ובהמשך החלוקה כבר היה מקומו הק' אל מול אמצע המדריגות. במשך החלוקה הקהל ניגן את הניגון על הפרק החדש "שיר מזמור לבני קרח".

הדפסה מיוחדת בביקורו של מנחם בגין[עריכה]

לקראת ביקורו המתוקשר של ראש הממשלה מר מנחם בגין אצל הרבי בב' מנחם אב תשל"ז ביקש הרבי להדפיס את הקונטרס באופן מהודר, ואנשי המזכירות התאמצו שהוא יודפס על נייר מיוחר ועם כריכה מהודרת עם ציון העובדה שמדובר בהוצאה מיוחדת בקשר עם הביקור[6].

מהדורה חדשה[עריכה]

הקונטרס נדפס מחדש ע"י הוצאת ספרים קה"ת ברוקלין, בשנת תשפ"ב, והופץ ג"כ כתשורה לחתונת הרה"ת לוי שיחי' רחימי.

קישורים חיצוניים[עריכה]


הערות שוליים

  1. הוגהה ונדפסה בלקוטי שיחות כרך י"ז עמ' 493.
  2. ראו גם - שלשת הרועים.
  3. בגליון השבועי של jem, צו תשפ"ב.
  4. תרגום מלקוטי-שיחות כרך י"ד עמ' 336.
  5. ספר השליחות (קה"ת, תשפ"א) עמ' 516.
  6. סיקור השתלשלות המאורעות סי או אל סמליל.jpg