לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
צילום ה"קול קורא" מתוך ירחון הקריאה והקדושה מס' 9
המדבקה "לאלתר לגאולה"
אגרת של הרבי משנת תש"ד בה חותם "לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה" כפי שנהג בשנים ההם

לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה הוא פתגם שטבע הרבי הריי"צ בשנת תש"א והורה לפרסמו, שתרגומו המילולי הוא: מיד לתשובה (לעשיית תשובה) ומיד לגאולה - שעל ידי התעוררות לתשובה תזורז ביאת המשיח והגאולה.

פעולת הפרסום[עריכה]

משפט זה כתב אדמו"ר הריי"צ לראשונה בקול קורא הראשון שהדפיס ויצא בערב ראש חודש סיון תש"א[1] בו עורר את עם ישראל לעשיית תשובה לזירוז הגאולה.

הרבי הריי"צ פרסם עוד שלושה "קול קורא" במשך ארבעה חודשים. הם פורסמו בעיתונים 'מארגן זשורנאל', 'טעג' וכן בירחון 'הקריאה והקדושה' ועוד.

בהרבה מאד מאגרות הקודש שכתב אדמו"ר הריי"צ לאחר תאריך זה, היה זה תוכן האגרת, וכך גם סיים את מכתביו עם המשפט "לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה".

במסגרת פעולה זאת נוסד הארגון מחנה ישראל.

הרבי הדפיס את החלק השני של המשפט "לאלתר לגאולה", על מדבקה (צהובה) וחלקה לבחורים על מנת להדביקם ברחבי ניו יורק, יש מספרים שאף הרבי עצמו הדביק מדבקות אלו[2]. הרבי גילה יחס חיבה מיוחד לבחור מאיר רייץ' שהדביק מדבקות אלו ונלקח למאסר על כך ידי המשטרה[3] כשלאחר ששוחרר בהשתדלות גדולה וחזר ל770 חיכה לו הרבי על המדריגות שבכניסה ל770 ונישקו על שני לחייו[4].

גם החסידים עסקו הרבה בפרסום ההוראה וצירפו אותה למכתבים וכדומה, ואפילו בכתובה שכל הוספה בה כרוכה בדיוקים הלכתיים, היו חסידים שהוסיפו את הקריאה[5].

מטרת הפרסום[עריכה]

במכתב מראש חודש סיון תש"ב, הבהיר הרבי הריי"צ את מטרת פרסום הכרוזים:

מטרת הכרוזים להודיע: א. כי הזמן הוא ערב הגאולה השלימה המיועדה על ידי הנביאים הקדושים.
ב. הגאולה על ידי משיח צדקנו הבא בקרוב ממש.
ג. הצרות והיסורים חבלי משיח המה.
ד. הגאולה השלמה היא על ידי תשובה כמאמרם, אין ישראל נגאלין אלא בתשובה.
ה. חבלי משיח הם הוראה מן השמים על התשובה
ו. בכח התשובה להקל את חבלי משיח.
ז. לידע נאמנה, אשר כל האומרים וכותבים, אשר הזמן אינו אלא כדרך הרגיל בזמני מלחמות, הם כופרים בגאולת ישראל בכלל, ובגאולה על ידי משיח צדקנו בפרט, והם שלוחי הבעל-דבר להדיח את ישראל מד' ומתורתו בהטחות ישועות ונחמות של שקר אחר כלות המלחמה

קיום ההכרזה[עריכה]

שנים רבות לאחר מכן, המשיך הרבי לדבר על כך שקץ זה עדיין קיים וגם אם עדיין הגאולה לא הגיעה, הכרזה זו עומדת בתוקפה:

"לאלתר לגאולה" פירושו - תיכף ומיד ממש, ופשיטא, שזו הייתה כוונתו של נשיא דורנו בהכריזו בשעתו "לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה", אלא שבעוונותינו הרבים לא זכינו לכך...

ולכן, גם לאחרי שעברה שנה שלמה מאז שהכריז נשיא דורנו "לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה" ועדיין לא בא - המשיך להכריז ולפרסם שצריך להיות "לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה", וכן המשיך והכריז לאחרי שעברו כמה שנים, ובהדגשה - "לאלתר" ממש!

וכמו כן בימים אלו - מכריזים "לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה", "משיח נאו", תיכף ומיד ממש!

שבת פרשת פינחס תשמ"ה, התוועדויות תשמ"ה כרך ה, עמ' 2617

על דורנו העיד הרבי[6] כי כבר בני ישראל עשו תשובה ועל כן הסתיימה עבודת הגלות.

ראו גם[עריכה]

קישורים חיצוניים[עריכה]

הערות שוליים

  1. נדפסה באגרות קודש אדמו"ר הריי"צ חלק ה' אגרת א'תמז.
  2. נדפס ספר "צדיק למלך" חלק ד' עמ' 152
  3. מחשד שהוא פועל לטובת יפן שהייתה אז שותפה של גרמניה במלחמת העולם השנייה כשארצות הברית עמדה עימם בקשרי מלחמה
  4. על פי מה שסיפר הרב נחמן שפירא בהתוועדות סיום הלכות ברמב"ם ג' תמוז תשנ"ב ב770 ממה ששמע מבעל המעשה כמה ימים קודם לכן - ואביטה נפלאות לחודש סיון תשפ"ב (דקה 42:44 ואילך).
  5. ראו לדוגמא תצלום מכתובת הרב משה אליהו גרליצקי, תשורה גרליצקי תשפ"א עמוד 157.
  6. שיחת שבת פרשת בלק ה'תנש"א, סעיף ז'