מעדנים מצויין כעפר

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

לעתיד לבא בזמן התגלות המלך המשיח, יהיה נוסף לשפע הרוחני הרב, אף שפע בגשמיות.

מקור היעוד[עריכה]

כותב הרמב"ם בספרו היד החזקה[1]:

"הטובה תהא מושפעת הרבה וכל המעדנין מצויין כעפר, ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד, לפיכך יהיו ישראל חכמים גדולים, ויודעים דברים הסתומים, וישיגו דעת בוראם כפי כח בני-אדם",

על העצים[עריכה]

בגמרא במסכת כתובות[2] נאמר: "עתידין כל אילני סרק שבארץ ישראל שיטענו פרות", כלומר שאפילו אילנות שאין דרכם להצמיח פירות יצמיחו פירות. ואף גזע העץ עצמו יהיה ראוי לאכילה. בגמרא במסכת שבת נאמר: "עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות (עוגות) וכלי מילת (בגדי משי)", כלומר שלעתיד האדמה תוציא ריבוי דברים גשמיים לטובת האדם ולתועלתו.

גם מהירות הצמיחה תהיה מפליאה. בגמרא במסכת שבת[3] נאמר: ‫"יתיב (ישב) רבן גמליאל וקא דריש (ודרש): עתידים‬ אילנות שמוציאין פירות בכל יום".

מהות היעוד[עריכה]

הרבי[4] מסביר, שהטעם לכך שלעתיד לבא לא יהיה הפסק בין הצמיחה לגידול הפרי, הוא מפני שהדברים הגשמיים יהיו בהתאחדות עם שורשם ומקורם - דבר ה' - דבר שיבא לידי ביטוי בכך שלא יהיה הפסק בין הצמיחה לגידול.‬

הסיבה לכך שבגאולה ינתן שפע גשמי ומנוחת הנפש והגוף הוא, על מנת שיוכלו להתעסק אך ורק בלימוד ועיון בתורה ובפרט שלעתיד יתגלו ענינים חדשים בתורה שלא היו לפני כן (המכונים-תורה חדשה), וכמו שמבאר הרמב"ם בהלכה לפני כן ש: לא נתאוו החכמים שבכל הדורות לביאת המשיח לא בשביל השליטה שיהיה אז לעם ישראל בעולם כולו ולא כדי לאכול ולשתות ולשמוח, אלא כדי שיהיו פנויים ללימוד התורה מכיוון שיהיה שפע גשמי מוחלט ללא צורך בעבודה ויגיעה גשמית מצד האדם.

הרבי מוסיף, שיעוד זה גם מורה על כך שהרוחניות תחדור כל כך בעולם עד שהעולם הגשמי יזדכך, ולפיכך גם הוא יהיה מושלם בגשמיות.

במקום אחר[5] מסביר הרבי שהסיבה לכך שהמעדנים יהיו מצויים כעפר בכל העולם כולו הוא דווקא בגלל שאף אחד לא יתענין בגשמיות ובמעדנים גשמיים כי יהיו עסוקים ושקועים במעדנים רוחניים והגילויים הנעלים שיתגלו בימות המשיח וכמו שכתוב על הזמן ההוא "ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד"[6], ורמז לכך הוא שאומרים "כעפר" כמו העפר שאינו בעל ערך (בנוסף לכך שהוא מצוי בשפע) כך המעדנים הגשמיים לא יהיו שווים יחס לעתיד לבוא.

קישורים חיצוניים[עריכה]

הערות שוליים

  1. הלכות מלכים פרק י"ב הלכה ה
  2. דף קי"ב ע"ב.
  3. דף ל ע"ב.
  4. לקוטי שיחות חלק ל"ז עמ' 79 ואילך.
  5. התועדויות תשמ"ה חלק ג' עמ' 1737.
  6. הלכות מלכים פרק י"ב הלכה ה