קבוצת השלוחים לארץ הקודש (תשט"ז)

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תמונה קבוצתית של השלוחים. בתמונה נראה המזכיר הרב חודקוב עומד על המדריגות, והמזכיר הרב ניסן מינדל שני משמאל. שאר המצולמים הינם חברי הקבוצה

קבוצת השלוחים לארץ הקודש (תשט"ז) נשלחה על ידי הרבי כדי לחזק את אנ"ש בארץ ישראל בעקבות הרצח שארע בבית ספר למלאכה.

השלוחים הגיעו לארץ הקודש ביום ו' ערב שבת קודש ה' מנחם אב, עד יום רביעי א' אלול.

הידיעה על השליחות[עריכה]

לאחר רצח יד החמישה ירד מצב הרוח של חסידי חב"ד בארץ הקודש, תושבים רבים בכפר שקלו לעזוב, מי את הכפר ומי את הארץ.

הרבי חיזק ועודד את תושבי הכפר. והורה חד משמעית שאיש בל יזוז ממקומו. הרבי הורה "לא לנוס מהמערכה", ושדווקא עכשיו צריך "להרחיב הכפר ומוסדותיו", כי "במקום שנתגלתה מידת הדין - תתגלה עתה מידת הרחמים". במכתב מיוחד כתב הרבי "בהמשך הבניין תנוחמו".

זמן קצר לאחר מכן, הודיע הרבי על שליחתקבוצת שלוחים מיוחדים לארץ ישראל, שתפקידם יהיה לחזק את כפר חב"ד ואת ישיבת תומכי תמימים לוד, ובכלל - להרים את רוחם של חסידי חב"ד בארץ הקודש.

בשיחת חג השבועות תשט"ז הודיע הרבי לראשונה על תוכנית זו. למחרת, אחרי השיחה נתלתה בישיבה מודעה מטעם המזכירות, שבה נקראים הבחורים המעוניינים להשתתף בשליחות להירשם במזכירות. במודעה פורטו שני תנאים: 1. הסכמת ההורים לנסיעה. 2. ברשות הבחור דרכון ואישורים מתאימים המאפשרים את הנסיעה.

לאחר כמה שבועות ביום ג' בתמוז בבוקר, נקראו עשרה בחורים להכנס לחדרו של הרב חודוקוב, ושם נתבשרו כי נבחרו להיות השלוחים.

השלוחים[עריכה]

עשרה תלמידים נבחרו לנסוע מארה"ב וקנדה, אחד מאירופה (צרפת), ואחד מאוסטרליה. ואלו שמותיהם:

נציגי ארה"ב וקנדה:

נציג אירופה:

נציג אוסטרליה:

הנסיעה[עריכה]

במהלך נסיעתם עצרו השלוחים על פי בקשת הרבי במקומות שונים: תחנתם הראשונה בדרכם בט"ז תמוז להתוועד עם אנ"ש באנגליה. שם חזר בפני הקהל ביום השבת קודש הת' אברהם קארף - פלפול בהלכות שבת. והת' חיים יהודה קרינסקי שיחה מהרבי.

בהמשך עצרו גם בצרפת וביקרו את ר' ניסן נמנוב - י"ט תמוז. ובעוד מקומות שונים, היו מספר חסידים שהרבי ביקש לבקרם: לייב זלמנוב - י"ט תמוז, פנחס אלטהויז - כ"ג תמוז.

בארץ הקודש[עריכה]

ביום ו' ה' מנחם אב הגיעו השלוחים לארה"ק. כל חסידי חב"ד בארץ הקודש באותה התקופה הגיעו לקבל את פני השלוחים. משלחת אגודת חסידי חב"ד נשלחה לקבלם בשטח הסגור ובראשם: שאול דוב זיסלין, פנחס אלטהויז, חנוך גליצנשטיין. השלוחים החלו לנגן 'דרכך אלקינו'. השליח יוסף רוזנפלד, עלה ומסר פרישת שלום מהרבי. אחר כך נסעו כולם אל כפר חב"ד.

בכפר חב"ד[עריכה]

בשבוע הראשון שהו השלוחים בכפר חב"ד. בשבוע השני בישיבת תומכי תמימים לוד. בשבוע השלישי בירושלים בישיבת תורת אמת. ובשבוע הרביעי חזרו לכפר חב"ד.

 • ביום ש"ק אחרי התפילה, נאמו במשך ההתוועדות שנמשכה עד למוצאי שבת השלוחים אברהם קארף, דוד שוחט, שמואל פוגלמן, יהודה קרינסקי, שלום דובער שמטוב שהסבירו בהרחבה תפקידם בשליחותם, חזרו על קטעי שיחות והביאו פרישת שלום מיהדות ארצות הברית וספרו במפורט על פעולות המתקיימות בכל רחבי ארצות הברית ושאר מדינות. בשעת רעוא דרעוין, חזר מאמר דא"ח אברהם קארף. בשעות הערב, נאמו השלוחים דוד שוחט ושרגא הרצוג בפני נשי ובנות חב"ד בכפר חב"ד.
 • ביום ראשון ז' מנחם אב בקרו השלוחים בקייטנה בכפר חב"ד והתוועדו עם באי הקייטנה. נאם השליח שלום דובער בוטמן. באותו יום בקרו גם בבתי ספר למלאכה וחקלאות בכפר חב"ד וקיימו אסיפה עם הנהלת צעירי אגודת חב"ד באה"ק.
 • בימים שני ושלישי, ח' וט' מנחם אב קיימו השלוחים אסיפות עם הועד הרוחני של כפר חב"ד, עם הנהלת נשי ובנות חב"ד בכפר, עם הנהלת צעירי חב"ד, דכפר חב"ד ועוד.
 • ביום רביעי, יו"ד מנחם אב התקיימה בכפר חב"ד אסיפה של נשי ובנות חב"ד ונאמו בפניהן השליח דוד שוחט, מרא דאתרא הרב שניאור גרליק ור' אבא לוין.
 • ביום חמישי, י"א מנחם אב קיימו השלוחים אסיפות עם חקלאי כפר חב"ד, בקרו בשדות העבודה שמסביב לכפר והתענינו בכל הבעיות הקשורות בעבודת החקלאות. כמו כן קיימו אסיפה עם ועד כפר חב"ד ובשעות הערב אסיפה עם כל תושבי הכפר שנסתיימה בהתוועדות גדולה שנמשכה עד אור הבוקר.

בלוד[עריכה]

 • ביום שישי, י"ב מנחם אב נסעו השלוחים יחיו לישיבת חב"ד בלוד לשהות בה שבוע ימים כפי הוראות הרבי. לשבת, הגיעו המון אורחים לישיבה בלוד להיות ביחד עם השלוחים, ביניהם בלטו המון בני ישיבות מכל חלקי העם. בליל שבת קודש חזר השליח יוסף רוזנפלד מאמר דא"ח והשליח שלום דובער שמטוב חזר על שיחה מהרבי.
 • ביום ש"ק אחרי התפילה, התקיימה התוועדות באולם הישיבה בהשתתפות כל התלמידים והרמי"ם והמון אורחים, שנמשכה עד למוצאי שבת. במשך ההתוועדות נאמו השלוחים שלום איידלמן, יהודה קרינסקי, שרגא פייבל רימלר, שלום דובער בוטמן - התועדו במיוחד עם התלמידים בני עדות המזרח שבישיבה - דוד שוחט ויוסף רוזנפלד. כמו כן התוועד המשפיע שלמה חיים קסלמן. בעת שלש סעודות חזר השליח שלום דובער בוטמן מאמר דא"ח. בשעות הערב נאמו השלוחים דוד שוחט ושרגא הרצוג בפני נשי ובנות חב"ד בשכונת הרכבת לוד. במוצאי שבת נסעו השלוחים דוד שוחט ושרגא הרצוג - בלוית הר' חנוך גליצנשטיין - לבני ברק ונאמו שם בפני נשי ובנות חב"ד שבעיר. המסיבה התקיימה בביתה של אחת החברות והשאירה חוויות עמוקות אצל כל המשתתפות. באותו לילה קיימו השלוחים אסיפה עם צעירי חב"ד בשכונת הרכבת לוד.
 • ביום ראשון, י"ד מנחם אב קיימו השלוחים אסיפה עם תלמידי הישיבה בלוד בקשר ל"את"ה" - איגוד תלמידי הישיבות. השליח שלום דובער בוטמן לימד פרק תניא באחד מבתי הכנסת שבתל אביב. בשעות הערב התקיימה מסיבת קבלת פנים גדולה לשלוחים בבית הכנסת ברחוב מאה שערים בתל אביב בהשתתפות קהל עצום. קידם את פני השלוחים רב בית הכנסת שאול דב זיסלין. השליח שרגא פייבל רימלר אמר פלפול בענין יאוש ושינוי רשות, השליח יוסף רוזנפלד מסר פרישת שלום מיהדות ארצות הברית, והשליח חים יהודה קרינסקי אמר ענין בחסידות. עם חזרתם ללוד התועדו עם תלמידי תומכי תמימים עד אור הבקר.

בקברי צדיקים[עריכה]

 • ביום שלישי, ט"ז מנחם אב התוועדו השלוחים עם שלש מאות תלמידי הכתות בישיבה בלוד. נאמו השלוחים שלום דובער בוטמן, אברהם קארף ושלום דובער שמטוב. אחדים מהשלוחים יחיו התוועדו באותו יום עם תלמידי בתי ספר למלאכה וחקלאות בכפר חב"ד ועם תלמידי ישיבת אחי תמימים בתל אביב. בשעות הערב נפגשו כל השלוחים בבית הכנסת מרכז חב"ד ברחוב נחלת בנימין בתל אביב והתוועדו עם אנ"ש. נאמו השלוחים שמואל פוגלמן, יהודה קרינסקי ושלום דובער שמטוב. באותו ערב קיימו השלוחים אסיפה עם צעירי חב"ד בתל אביב. השלוחים דוד שוחט ושרגא הרצוג נאמו בפני נשי ובנות חב"ד בתל אביב.

בבתי ספר של רשת אהלי יוסף יצחק[עריכה]

 • ביום רביעי, י"ז מנחם אב בקרו השלוחים בבתי ספר רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק. בבית הספר בכפר סבא בקרו השלוחים שלום איידלמן וזושא פוזנר ושרגא פייבל רימלר שנאם בפני התלמידים. בבית הספר ביפו בקרו השלוחים שמואל פוגלמן ושלום דובער בוטמן שנאם בפני התלמידים. בבית הספר בזרנוגה בקרו השלוחים דוד שוחט ושרגא הרצוג שנאם בפני התלמידים. התוועדו השלוחים יהודה קרינסקי, יוסף רוזנפלד ודוד שוחט עם כל תלמידי ישיבת אחי תמימים בתל אביב. באותו יום בקר השליח שמואל פוגלמן בלוית מזכיר צעירי חב"ד באה"ק לייב כהן במושב תעוז אצל עולי הודו, והשליח שמואל פוגלמן נאם בפניהם באנגלית. לייב כהן הסביר בפני התושבים כוונת השליחות.

בשעות הערב התקיימה בשיכון הממשלתי בלוד מסיבת נשים גדולה של נשי השיכון. המסיבה אורגנה על ידי נשי ובנות חב"ד בלוד. נאם בפניהן השליח שלום דובער בוטמן. השתתפו במסיבה השלוחים דוד שוחט ושרגא הרצוג. ר' דוד לסלבוים נאם בשפה הצרפתית בפני נשי השיכון. באותו ערב השתתפו השלוחים אברהם קארף ושלום דובער שמטוב באסיפת הנהלת ישיבת תומכי תמימים לוד וקיימו אסיפה עם הנהלת נשי ובנות חב"ד בכפר חב"ד.

 • ביום חמישי י"ח מנחם אב חלקו השלוחים לשלש מאות התלמידים בישיבה בלוד, מתנה אישית לכל תלמיד, ספר תניא פורמט כיס. לפני חלוקת המתנה קיימו השלוחים מסיבות קצרות בכל כתה ונאמו אדות תקנת אדמו"ר הריי"צ על לימוד שלשת השיעורים השוים לכל נפש, חומש, תהלים ותניא.

בירושלים[עריכה]

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לחב"דפדיה והשלימו אותו. יתכן שיש על כך פירוט בדף השיחה.

ראו גם[עריכה]

לקריאה נוספת[עריכה]

 • לחזק את האחדות בתוכנו, הרב זושא פוזנר והרב שלום בער בוטמן מספרים על חלקם בשליחות המיוחדת, שבועון כפר חב"ד גליון 1857 עמוד 40

קישורים חיצוניים[עריכה]