פורטל:הפצת המעיינות

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
פורטל הפצת מעיינות
פורטל:הפצת המעיינות

אחד מהמאפיינים הבולטים של דרך החסידות היא ההתמסרות לכלל ישראל. החל ממורנו הבעש"ט עצמו שנדד ממקום למקום לקרב את לבם של ישראל לאביהם שבשמים, והמשך בתלמידיו ותלמידיהם שפעלו ללא לאות לקרב כמה שיותר יהודים לדרך החסידות ולגלות להם את אורה הגדול, ובאמצעותה לגלות אצלם את האמונה בה' ובתורתו ואת קיום התורה והמצוות.

משנה תוקף מקבלת דרך זו לאור סיפורו הידוע של הבעש"ט שכשעלה להיכל המשיח ושאלו "אימתי קאתי מר"? (בתרגום מארמית: מתי יבוא אדון) ענה לו: "לכשיפוצו מעיינותיך חוצה". הפצת מעיינות החסידות עד ל'חוצה', היא הדרך להבאת המשיח והגאולה השלימה.

את משימה גדולה זו לקח על עצמו אדמו"ר הזקן, ולאחרי שחרורו מהמאסר בפטרבורג - שחרור שציין את ביטול הקטרוג על הפצת החסידות – התרחבה ההפצה לאין שיעור, ומני אז הפכה משימה זו לאחד מהמאפיינים הבולטים של חסידות חב"ד.

בדורות מאוחרים יותר, כשהחלה לנשוב רוח ההשכלה והציונות, ואחר כך בזמן גזירות הקומוניסטים על התורה והמצוות, התמקדה העבודה יותר בהפצת התורה והיהדות. בעיקר על ידי הרבי הקודם, שלחם על שמירת גחלת היהדות ברוסיה ובהמשך באמריקה, משם החל לשלוח שלוחים למרכזי יהודים לחזקם בשמירת המצוות.

בדורנו עבודה זו קיבלה ממדים אדירים, ע"י אדמו"ר שליט"א, כאשר הוא קובע את המוטו של הדור בסיסמת "ופרצת", מקים "בתי חב"ד" – המהווים כתובת לכל ענין יהודי ומקור להפצת חסידות – בכל מקום יהודי בעולם, ומכריז על עשרת המבצעים המופצים על ידי 'טנקי המצוות', ומעוררים על קיום התורה והמצוות.

בימינו אלה, לאחרי שזכינו לשמוע מהרבי מלך המשיח את בשורת הגאולה, ההתעסקות העיקרית היא בהפצת בשורה זו, כדי לפעול על עם ישראל לקבל את מלכותו של הרבי כמלך המשיח, ולהתכונן להתגלותו תיכף ומיד ממש.

קטגוריות בהפצת מעיינות

הפצת המעיינות · כינוסים · מבצעי הרבי · מדיה חב"ד