שליחות

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
(הופנה מהדף שליח)
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
Disambig RTL.svg.pngהמונח "שליח" מפנה לכאן. אם התכוונתם למשמעות אחרת, ראו שליח (פירושונים).

שליחות הינה מילה מוכרת בלקסיקון החב"די שמשמעותה היא להיות שליח להפצת המעיינות חוצה.

בהלכה היהודית ה'שליח' הינו ממש כמות המשלח. השלוחים יודעים שאין הם הולכים בכוחותיהם שלהם, אלא בכוחו של 'המשלח'.

השליחות אצל רבותינו נשיאינו[עריכה]

הרבי מעוניין להגיע לכל יהודי ברחבי העולם. אדמו"רי חב"ד לדורותיהם שלחו שליחים לחיזוק וביצור היהדות והחסידות מזמן הבעש"ט מחולל החסידות הכללית ואחר כך על ידי ממשיכו המגיד ממזריטש עד תקופת הפצת המעינות חוצה ממש על ידי אדמו"ר הזקן מחולל חסידות חב"ד ועד ימינו אלו על ידי הרבי שהביא את העבודה לשיאה ולסיומה. מהמפורסמים שבהם היה הרב הצדיק הלל פאריטשער שהסתובב בעירות והפיח רוח של חיות ואמונה.

בתקופת הרבי הרש"ב אחר המהפיכה בשנת תרע"ז, החלה תקופה חדשה של שליחות של מסירות נפש בפועל. הרבי שלח שלוחים לכל עירות ישראל ברוסיה גרוזיה ובוכרה להקים מקואות וחדרים עבודה שהתחזקה על ידי בנו ממלא מקומו הרבי מוהרייץ שאף נאסר בגלל זה.

הרבי הריי"צ העצים את עבודת השליחות על ידי תלמידיו - ומהם שלא חזרו - והניח את התשתית לשליחות בכל היבשות כולל אמריקה אפריקה ואוסטרליה.

הרבי הנשיא השביעי וממלא מקומו הביא את עבודת השליחות לממדים חסרי תקדים של שליחות חובקת עולם ובד בבד מתמקדת עם כל יהודי באשר הוא. בעקבות כך קמה 'צבא השלוחים', אלפים של זוגות שנוסעים לכל מקום בעולם על מנת להכין את היהודים במקום לקבלת פני משיח.

השליח הראשון[עריכה]

השליח הראשון שיצא בשליחות הרבי היה הרב שלמה מטוסוב, אותו מינה הרבי לתפקיד 'שליח' לקהילת יהודי מרוקו. היה זה באלול תש"י - חודשים ספורים בלבד לאחר הסתלקות חותנו הרבי הריי"צ בי' שבט תש"י. במינוי זה פתח בעצם הרבי במפעל שלא היה דוגמתו בקורות העם היהודי.

במשך השנים שלח הרבי עשרות, מאות ואלפי שלוחים לכל פינה בעולם.

השלוחים לארץ הקודש[עריכה]

השלוחים הראשונים לארץ הקודש ובני ביתם, בפתח חדרו של הרבי (שבט תשל"ו)
Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – השלוחים לארץ הקודש

ידועות במיוחד קבוצות השלוחים לארץ הקודש ששלח הרבי לארץ הקודש בשנת תשל"ו-תשל"ח. אלו - בהוראת הרבי - התיישבו בעיקר בעיר צפת ובירושלים.

לאחר אירוע הרצח בבית הספר למלאכה שלח הרבי לראשונה שלוחים לארץ הקודש.

בפעם השניה, נשלחו בי"א בשבט תשל"ו, לאחר התוועדות "צאתכם לשלום" שערך הרבי בי' שבט, יום קודם היציאה.

קבוצת השלוחים (שמנתה אחד עשר שלוחים) הגיעו לירושלים ולצפת, ונתנה תנופה אדירה לפעילות החב"דית בארץ הקודש, בהקמת ישיבות, מוסדות חינוך וחסד ובחיזוק ההתקשרות של אנ"ש בארץ הקודש לרבי.

התכנסות השלוחים[עריכה]

אלפי השלוחים בתמונה קבוצתית בחזית 770
Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – כינוס השלוחים

מאמצע שנות המ"מים, החלו השלוחים להתכנס אחת בשנה, בר"ח כסלו. עד היום מגיעים בכל שנה לתאריך זה אלפי השלוחים מכל העולם כולו למה שנקרא "כינוס השלוחים העולמי". בכינוס זה מקבלים השלוחים חיות מחודשת להמשך השליחות.

במהלך הכינוס נערכים סדנאות מיוחדים לשלוחים במגוון נושאים, על מנת לעזור לשליח ברקימת הקשרים עם אנשי הקהילה. האירוע המרכזי של כינוס השלוחים הוא ה"באנקט". באנקט כזה מתקיים ב-770 במוצאי שבת מברכים חודש כסלו, אליו מגיעים השלוחים יחד עם מקורבים שהביאו לרבי ומתחזקים יחד במטרת שליחותנו כיום. באנקט נוסף מתקיים באולמות שונים בניו יורק, בניהול הרב משה יהודה קוטלרסקי.

השליחות כיום[עריכה]

Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – השליחות היחידה

במהלך כינוס השלוחים העולמי בשנת תשנ"ב, בהתוועדות קודש של הרבי בשבת פרשת חיי שרה, נשא הרבי שיחה מיוחדת ששימשה כפתיחה לכינוס השלוחים, שבאותה שנה עמדה בסימן "להביא לימות המשיח".

בשיחה מכוננת זו, אמר הרבי דברים דרמטיים ומעוררי תפנית בעבודת השליחות של כלל שלוחיו. הרבי האריך לבאר כי עבודת השליחות היתה להיות מוכנים לקבלת פני משיח צדקנו. והיות שעבודה זו הסתיימה, על כן העבודה של השלוחים כעת היא: לקבל את פני משיח צדקנו בפועל ממש, כדי שיוכל לקיים את שליחותו בפועל ולהוציא את כל ישראל מהגלות!

בהמשך השיחה הבהיר הרבי את מהות השינוי בעבודת השליחות בצרור הוראות לפועל:

השלוחים כיום[עריכה]

כיום פזורים ברחבי תבל כ-4500 שלוחים, (חלקם הגדול של השלוחים כיום התחילו את פעילותם לאחר ג' תמוז תשנ"ד, בשליחות הרבי על ידי המרכז לעניני חינוך). כמעט בכל מקום בעולם בו קיימת קהילה או מטיילים יהודיים קיים בית חב"ד הפועל במקום.

סוגי שלוחים[עריכה]

שד"ר - שלוחא דרבנן[עריכה]

ה'שד"רים' היו נשלחים על ידי רבותינו נשיאינו על מנת לאסוף כספים לחיזוק הישיבה ובד בבד חזרו חסידות בכל מקום הגעתם וכך פירסמו גם תורת החסידות. בדורנו, הרב רייטשיק היה שד"ר שהרבי שלחו.

שליחות בישיבות[עריכה]

מזמן התייסדות תומכי תמימים היו בחורים נוסעים לחיזוק ישיבות ופעמים פתיחת הישיבה נעשה על ידי השלוחים, שהיו בחורים. בשנת תשכ"ז שלח הרבי לראושנה קבוצת בחורים לשליחות באוסטרליה.

כל יהודי[עריכה]

בשיחת שבת פרשת חיי שרה אמר הרבי כי תפקיד השליחות מוטל על כל יהודי בדורנו:

י.png בכל זה ניתוסף בדורנו זה במיוחד - אשר בו נוסף חידוש בענין השליחות, שכבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר נשיא דורנו מינה כל אחד ואחד מהדור להיות השליח שלו בהפצת התורה והיהדות ובהפצת המעיינות חוצה, עד להבאת הגאולה האמיתית והשלימה. י.png
י.png והיות שזוהי העבודה בזמן הזה, הרי מובן שזה שייך לכל יהודי, בלי יוצא מן הכלל י.png

יחד עם זאת הדגיש הרבי, כי הדבר אמור בעיקר כלפי אלו שזכו והם נושאים בתואר הרשמי של 'שליח':

י.png ותוספת מיוחדת בזה - בנוגע לאלה אשר זכו, שמתוך עם ישראל גופא הם נבחרו להיות שלוחים של נשיא דורנו, שכל עבודתם בכל המעת-לעת כולו מוקדשת למילוי שליחותם בהפצת התורה והיהדות והפצת המעיינות חוצה, ובהבאת הגאולה י.png

ראו גם[עריכה]

לקריאה נוספת[עריכה]

הספר תורת השליחות

קישורים חיצוניים[עריכה]