פורטל:ספרות חב"ד

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
פורטל ספרות חב"ד
פורטל:ספרות חב"ד
ההיקף העצום של הספרות החב"דית הולם בהחלט את שמה – חסידות חכמה בינה ודעת. מקור מעיינותיה של תורת החסידות לא חדל לנבוע משך עשרות ומאות שנים, כל אחד מרבותינו נשיאינו אמר ו/או כתב ריבוי דרושי חסידות, כך שמכל אחד מהם יש לנו כיום עשרות ספרי חסידות, אשר נעתקו מכתבי-יד-קודשם, מהנחות חסידים או מהעתקי סופרים.

סוגים שונים של ספרי חסידות נכתבו על ידי רבותינו נשיאנו. ספרים מיוחדים שנכתבו על-ידם כמו ספר ה"תניא", "אמרי בינה", "אור התורה" וכדומה. מהם המהווים מבחר מאמרים כמו "תורה אור" ו"לקוטי תורה", רוב ספרי החסידות הם ספרי המאמרים לפי סדר אמירתם, ומהם המהווים קובץ קונטרסים המסודרים לפי סדר הוצאת לאור.

אדמו"ר המהר"ש חידש את המושג 'המשך', בו הענין אינו מסתיים במאמר אחד אלא ממשיך על פני עשרות מאמרים, ב'המשכים' מתבארות באריכות ובהרחבה הסוגיות העמוקות בתורת החסידות. 'המשכים' כאלו ישנם לעשרות, בעיקר מאדמו"ר המהר"ש ובנו אדמו"ר הרש"ב.

גם בחלק הנגלה ישנם כמה וכמה ספרים חב"דיים, החל מה"שולחן ערוך" המפורסם של אדמו"ר הזקן, וכן ספרי "צמח צדק" שעל שמם נקרא אדמו"ר הצמח צדק, כן נכתבו ספרי "פסקי דינים" על ידי אדמו"ר האמצעי ואדמו"ר מהר"ש.

בנוסף לכך מפארת את הספריה החב"דית עשרות כרכי ה"אגרות קודש" של רבותינו נשיאינו, העשירים בדברי תורה, נגלה וחסידות, בעניני עבודת ה', דרכי החסידות וסיפורים חסידיים, בעסקנות הכלל בעניני הפצת התורה והחסידות, וכן בעצות, הדרכות והוראות בכל תחומי החיים.

כיון שעיקר תורתם של רבותינו נשיאנו היה במאמרי חסידות, הרי שהחסידים לא חזרו ורשמו את שיחותיהם, ספרי-שיחות קיימים איפוא החל מאדמו"ר הרש"ב שחלק משיחותיו נלקטו בספר "תורת שלום".

שיחותיו של האדמו"ר הקודם נרשמו ונדפסו בסדרת "ספר השיחות" שלו. שיחות אלו מכילים בעיקר התעוררות לעבודת ה' וסיפורי חסידים שנאמרו בהתוועדויותיו עם חסידים, וכן בספר ליקוטי דיבורים המכיל חלקים משיחותיו והתוועדויותיו (נערך ע"י הרב אברהם חנוך גליצנשטיין).

תורתו של הרבי שליט"א מלך המשיח מיוחדת היא בחידושיה על תורת קודמיו, הן בהיקפה הנדיר, והן בסגנונה המיוחד ובגיוון שבה. בשונה מקודמיו, עיקר תורתו של הרבי שליט"א מלך המשיח היא בשיחותיו, זאת בנוסף לריבוי מאמרי החסידות. בשיחות נתבארו ענינים מכל חלקי התורה ונתאחדו לתורה אחת. חלק הארי שבהם הוגה על-ידו ויצא לאור בסדרת "ליקוטי שיחות", כאשר שאר השיחות שלא הוגהו נדפסו בסדרת "שיחות קודש" באידיש וסדרת "התוועדויות" בלשון הקודש, זאת בנוסף לריבוי ספרים נוספים שכתב ושנערכו מתורתו.

במשך רוב השנים לא היו ספרי חב"ד נפוצים כל-כך, מלבד ספר התניא, "תורה אור" ו"לקוטי תורה" וספרים בודדים נוספים, את המהפך בתחום חולל הרבי שליט"א מלך המשיח מאז מונה ע"י חותנו אדמו"ר הריי"צ ליו"ר הנהלת הוצאת הספרים "קה"ת". במסגרת זו פעל במשך עשרות שנים ללא לאות, תחלה בעצמו ואחר כך על ידי עושי דברו, לההדרת כל ספרי רבותינו נשיאנו, כמו גם ספרים רבים אחרים, ספרי הקבלה של אביו וכן ספרי נגלה וחסידות של חסידים מכל הדורות. עד היום נמשכת העבודה במלא עוזה, לההדרת כל ספרי רבותינו בפורמט החדשני והנאה ביותר, ולהפיצם בכל תפוצות ישראל.

אדמו"ר הזקן תניא | תניא מהדורא קמא | תורה אור | ליקוטי תורה | שולחן ערוך | סידור | אגרת הקודש | אמירה לנכרי | מאה שערים | שאלות ותשובות | שאלות ותשובות הרב | מאמרי אדמו"ר הזקן - תקס"ט | מאמרי אדמו"ר הזקן - תקס"ו | מאמרי אדמו"ר הזקן תקע"בלרשימה המלאה...
אדמו"ר האמצעי פירוש המילות | דרושי חתונה | מאה שערים | נר מצוה ותורה אור | קונטרס ההתפעלות | קונטרסים | שערי אורה | הנחות - תקע"זלרשימה המלאה...
אדמו"ר הצ"צ ביאורי הזהר | דרך אמונה | דרך מצותיך | מאה שערים | צמח צדק | קיצורים והערות לספר לקוטי אמרים תניאלרשימה המלאה...
אדמו"ר המהר"ש שו"ת אדמו"ר המהר"ש | מאמרי אדמו"ר המהר"ש תרכ"ז | מאמרי אדמו"ר המהר"ש תרכ"טלרשימה המלאה...
אדמו"ר הרש"ב בשעה שהקדימו תער"ב | אגרות קודש אדמו"ר הרש"ב | המשך תרס"ו | השמטות לתורת שלום | ספר השיחות תורת שלום | קונטרס העבודה | קונטרס התפילה | קונטרס עץ חיים | קונטרס ומעין מבית ה'לרשימה המלאה...
אדמו"ר הריי"צ ספר הזכרונות | ספר השיחות | קונטרס לימוד החסידות | קונטרס תורת החסידות | דברי ימי החוזרים | אדמו"ר הצמח צדק ותנועת ההשכלהלרשימה המלאה...
אדמו"ר שליט"א לקוטי שיחות | לוח היום יום | אגרות קודש - אדמו"ר שליט"א | הגדה של פסח עם ליקוטי טעמים ומנהגים | רשימות | ענינה של תורת החסידות | ספר השיחות | דברי משיח | תורת מנחם התוועדויות | קונטרס בית רבינו שבבבל | לוח התיקון לסידור תורה אור | קובץ כ"ח סיון - יובל שנים | מפת בית המקדש | קונטרס אהבת ישראל | מראי מקומות הגהות והערות קצרות לספר של בינוניםלרשימה המלאה...
ביאורים בחסידות:

בחירתו של הפיקח

משכיל לאיתן

דבר מלכות עם פיענוחים

חסידות מבוארת

ללמוד איך להתפלל

לרשימה המלאה

ביאורים בהלכה:

הגש"פ עם מנהגי חב"ד

ותורה יבקשו מפיהו

המבצעים כהלכתם

אמירה לנכרי

יחי המלך

בין אור לחושך

לרשימה המלאה

ביאורים בנגלה:

אוצר חידושים בש"ס

ימות המשיח בהלכה

רזין דאורייתא

תומכי תמימים על הש"ס

ימות המשיח בהלכה

ארוכה מארץ מידה

לרשימה המלאה

ספרי חסידים:

בית רבי

גאון וחסיד

חסידים הראשונים

יהדות הדממה

סיפורו של שבועות

ספר הזכרונות לילדים

לרשימה המלאה

תולדות חסידים:

דוד עבדי

ישראל נח הגדול

הטרקטוריסט של הרבי

אנשים חסידים היו

תולדות אברהם חיים

נודע בשיעורים

לרשימה המלאה

ליקוטים מרבותינו נשיאנו:

ביאורים לפרקי אבות

יש נביא בישראל

מאוצר המלך

שלמות הארץ

שערי הלכה ומנהג

לרשימה המלאה

ספרי גאולה ומשיח:

הנה ימים באים

ימות המשיח

עד מתי

פניני גאולה

והוא יגאלנו

ענינו של משיח

לרשימה המלאה

ספרים בשפות שונות:

העם שלנו

חסידיק דמיינשן

כך נפדו הספרים

תורה וישראל

ביום הולדתך

מלחמה ושלום בארצנו הקדושה

לרשימה המלאה

גליונות ועלונים:

אלגמיינר ז'ורנאל

יגדיל תורה

שבועון כפר חב"ד

שיחת הגאולה

חב"ד טיימס

עלון ברקת

לרשימה המלאה

חוברות וקבצים:

לוח כולל חב"ד

אמונה ללא פשרות (קובץ)

הניצוץ שבך

יחי המלך המשיח

המעלה והחיוב בגידול הזקן

כ"ב שבט

לרשימה המלאה

תשורות:

ארבעה חסידים

בנה ביתך

מאוצר המלך

חסיד ללא פעמונים

דובר שלום

לרשימה המלאה

סדרות:

אלה תולדות פרץ

חב"ד בשואה

לקוטי שיחות

לקו"ש בענייני גאולה ומשיח


לרשימה המלאה

סידורים:

סידור אדמו"ר הזקן

סידור מהרי"ד

סידור רוסטוב

סידור תהילת ה'

סידור תורה אור

סידור עם דא"ח


לרשימה המלאה

ספרי שלום דובער וולפא:

הנסיון האחרון

יקם שערה לדממה

הרמב"ם השלם

עבד מלך

מבשר טוב

אוצר חידושים בש"ס

לרשימה המלאה

ספרי אסף פרומר:

משיח תמונות ורגעים

מאמר מבואר

הטרקטוריסט של הרבי

קהל גדול

החמה וברכתה

נביא מקרבך

לרשימה המלאה

אייקון נשיאי חבד.png אייקון גאולה ומשיח.png אייקון בית רבי.png אייקון תורת חבד.png אייקון ימי חבד.png אייקון אישי חבד.png אייקון ניגוני חבד.png אייקון ספרות חבד.png אייקון תורתהנגלה.png
פורטל נשיאי חב"ד פורטל גאולה ומשיח פורטל בית רבי פורטל תורת החסידות פורטל ימי חב"ד פורטל אישי חב"ד פורטל ניגוני חב"ד פורטל ספרות חב"ד פורטל תורת הנגלה