סידור תהילת ה'

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
שער סידור תהלת השם בהוצאה משנת תשל"ח

סידור תהילת השם הינו פורמט של סידור בנוסח האריז"ל, כפי שערך אדמו"ר הזקן והוא צילום מסידור "סדר העבודה", הוצאת וילנא תרע"א, עם תיקונים והוספות מהרבי, בסידור זה נוהגים חסידי חב"ד להתפלל.

הסידור הודפס לראשונה בשנת תש"ה על ידי המרכז לעניני חינוך עבור תלמידי בתי הספר היהודיים בארצות הברית. על עריכת הסידור הופקדו; הרבי והרב ניסן מינדל. ההגהות נדפסו בהגהות לסידור אדמו"ר הזקן.

חלק מהמהדורות של סידור רוסטוב נקראות גם-כן בשם "סידור תהילת ה'".

הגהות לסידור[עריכה]

על סידור תהילת ה' מהדורת תש"ה, ערך הרבי הגהות במטרה לתקנם במהדורות הבאות.

הגהות אלו נשלחו להוצאת קה"ת במינכן שהדפיסה אז את סידור תהילת ה' מחדש (בשנת תש"ז), על מנת לתקנם, אולם הגהות אלו לא הגיעו לידינו.

חלק ב' של הגהות הגיע לידינו, והוא כולל 47 הגהות ותיקונים על מהדורות תש"ה - תשי"ד, במטרה לתקנם במהדורה המחודשת של שנת תשט"ז - שנדפסה במהדורת כיס ובמהדורה רגילה.

אולם, רק חלק מהתיקונים תוקנו, וחלק גדול מהם הודפס (עם הערות וציונים) בחוברת השמטות ותיקונים לסידור אדמו"ר הזקן, שיצא לאור בניו יורק בשנת תשס"ד.

חלק מהתיקונים כוללים תיקונים קלים כמו הוספת נקודות ופסיקים. חלק מהם הם הערות שונות על שינויי נוסח, לדוגמא - ב'יהי רצון' שאחר אמירת תהילים מוסיף הרבי כי על פי נוסח הסידור בתפילת ראש השנה, צריכים להיות מספר שינויים ותיקונים.

הגהות נדפסו מחדש במהדורה מורחבת בהגהות לסידור אדמו"ר הזקן.

תיקונים במהלך השנים[עריכה]

במהלך השנים עורר הרבי כמה פעמים על טעיות דפוס שנכנסו לסידור, אחת מהן הייתה בנוסח שלאחר הוצאת הספר תורה, שאומרים "רוממו ה' אלקינו והשתחוו להדום רגליו קדוש הוא, רוממו ה' אלקינו והשתחוו להר קדשו כי קדוש ה' אלקינו", ובסידורים משום מה הושמט הקטע הראשון[דרוש מקור].

חלוקתו על ידי הרבי[עריכה]

חלוקת סידור תהלת ה' לילדים בערב חג השבועות תשל"ט

בתחילת חודש סיון ה'תשל"ט הורה הרבי להדפיס אלף וחמש מאות סידורים ב"פורמט כיס", בכדי לחלקם לילדי ישראל. לשער הפנימי של כל סידור צורף דולר לצדקה ומכתב 'אישי' מהרבי לילדים.

ביום רביעי, ליל ה' סיון, ערב חג השבועות ה'תשל"ט, בסיומה של התוועדות ליל ערב חג-השבועות, חילק הרבי את הסידורים בידו הק' לכל אחד ואחת מהילדים והילדות שלפני גיל מצוות.

בתחילת החלוקה הכניס הרבי את הדולרים לתוך הסידורים בעצמו ובהמשך עשו זאת חברי המזכירות.

הרבה מהילדים שעברו, שאלם הרבי אם הם לפני גיל בר מצוה, כשענו בחיוב נתן להם סידור. לא' ההורים שבא לקבל עבור ילדיו, אמר הרבי שהילד יבוא לקבל בעצמו. הרבה הורים הביאו את ילדיהם מביתם.

החלוקה לילדים נמשכה כשעה, ואחר כך נכנסו הילדות מעזרת נשים והרבי חילק להן.

בתוך הסידור שחולק צורף שטר של דולר, וכן הוצמד אליו מכתב.

נוסח המכתב:

י.png ב"ה, בחדש השלישי, חודש מתן תורתנו, התשל"ט

שלום וברכה! ויהי רצון מהשם יתברך אשר, על פי המבואר בסידור זה (בתחלתו "השכמת הבקר"), תרגיל את עצמך להתבונן לפני מי אתה עומד - "לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה.. כמו שכתוב.. הלא את השמים ואת הארץ אני מלא וכו'", ועל ידי זה בוודאי תזדרז בלימוד התורה ובקיום מצותי' ובהנהגה טובה בכלל, ובכל זה - באופן דמוסיף והולך ואור בשמחה ובטוב לבב, ויקויים בך מה שנאמר: בניהם לדור אחרון מספרים תהלות הוי' ונפלאותיו אשר עשה. והודיעה תורתנו תורת אמת אשר קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. בברכת הצלחה בכל האמור ובברכה לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות

י.png

לבנים החל המכתב המצורף עם המילים "שלום וברכה", ולבנות התחיל "ברכה ושלום".

בין הדברים אמר הרבי שבאם המכתב המצורף נשמט מהסידור - ניתן לבוא לה"מזכירות" ולקבל מכתב אחר על מנת להדביק.

כל עת החלוקה הקהל שר ניגונים, ואדמו"ר שליט"א רמז בידו הק' להגברת השירה. צוה לנגן הניגונים 'עוצו עצה', 'הושיעה את עמך', 'פרזות תשב', 'אין אדיר', 'אתה בחרתנו', ומחה כפיו הק', ואחר כך התחיל לנגן 'ניעט ניעט'.

מהדורות נוספות[עריכה]

מהדורות נוספות נדפסו על ידי גופים שונים במשך השנים:

ראו גם[עריכה]

קישורים חיצוניים[עריכה]

מהדורות
  • תמיד תהלתו בפי, סקירה על המהדורה המחודשת של הסידור שיצאה לאור בשנת תשל"ח - בתוך תשורה מנישואי משפחת זילברשטרום, שבט תשע"ז