לקוטי תורה

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
תקנות הרבי
תקנות לימוד
לימוד הרמב"ם · לימוד פרק תניא לפני התפילה · לימוד עניני בית הבחירה בבין המצרים · לימוד עניני גאולה ומשיח · לימוד הפרשה החסידית · לימוד מתורת רבותינו נשיאנו בחודש כסלו · סיומי מסכת בתשעת הימים · כתיבת חידושי תורה · תהלוכה
תקנות שונות
סמיכה לרבנות · כינוס תורה · תקנת המשקה · תפילין רבינו תם · דברי כיבושין· שמחת בית השואבה · מניעת מראות לא טהורים מילדים · הוספות לתפילה · עשה לך רב · קביעת קופת צדקה בקיר המטבח · יום הולדת · רגע של שתיקה · חיבור החג עם ימי החול
דף שער ההדפסה הראשונה - שנת תר"ח
כריכת הספר 'לקוטי תורה'

ספר לקוטי תורה הוא ספר ובו מאמרי אדמו"ר הזקן שאמר או כתב במשך השנים; המאמרים נערכו על-ידי הרבי הצמח צדק.

ספר זה הוא חלקו השני של הספר תורה אור, אלא שאת הספר תורה אור הדפיס הרבי הצמח צדק בלי הערותיו, ובספר ליקוטי תורה הדפיס גם את הערותיו, בעקבות הפצרותיהם של החסידים והתגלותו של אדמו"ר הזקן אליו ואל בניו בחלום.[1].

בספר נדפסו מאמרים על הספרים ויקרא, במדבר ודברים. נוסף לזה כולל הספר: א. דרושים על פרשיות בשלח ופקודי מתוך ספר שמות וכן הוספות לספרים שמות, ויקרא, במדבר ודברים. ב. דרושים על החגים הנמצאים בטווח הזמן שבו קוראים את הפרשיות הנ"ל. ג. דרושים לשיר השירים, עם הוספות.

לקוטי תורה הוא מספרי היסוד של חסידות חב"ד, והרבי הורה ללמוד בכל שבוע את המאמרים המודפסים בו השייכים לפרשה [2].

דפוסים[עריכה]

  • בשנת תשכ"ה - הדפסת מהדורה חדשה אשר בה הוכנסו לראשונה כל התיקונים שנרשמו בלוח התיקון שבהוצאות הקודמות. כמו כן נוספו בראש הספר: א) מפתח כללי לכל החלקים. ב) אגרת קודש של הרבי הצמח צדק - אודות ההוצאה לאור של התורה אור. ג) אגרת קודש של הרבי הריי"צ - על הספר תורה אור ולקוטי תורה. ד) מפתח ענינים. ה) מפתח שמות ספרים ואנשים. ו) השמטות בלקוטי תורה. ז) הערות וציונים. ח) דפוסי הספר. הוספות ד-ח נערכו על ידי הרבי. (הוספות שבסוף הספר:) ט) צילום משער ההוצאה הראשונה של לקוטי תורה, ושער ההוספות. י) הסכמות הרבנים לדפוסים הראשונים של הלקוטי תורה. יא) מראי מקומות לפסוקי תנ"ך ומאמרי רז"ל (נערכו על ידי חברי הכולל שעל ידי מזכירות הרבי). יב) הוספות להערות וציונים (נערכו על ידי הרב יהודה לייב גרונר). יג) מודעה רבה - שנדפסה בהוצאת וילנא תרפ"ח ולראשונה וילנא תרס"ד.
  • בשנת תשד"מ - הדפסת מהדורה חדשה (בעריכת ר' אהרן חיטריק) בה נוספו: א) הערות ותיקונים מהרבי (לפ' בשלח, פקודי והתחלת פרשת ויקרא). ב)במראי מקומות נוספו: 1. ציונים למאמרי אדמו"ר הזקן, מאמרי הרבי האמצעי, מאמרי הרבי הצמח צדק - בהם נמצאים מאמרי הלקוטי תורה בשינויים או עם תוספת ביאורים ותוספת הערות. 2. מראי מקומות נוספים לש"ס, מדרש, זהר וכו', ומראי מקומות לספרי רבותינו נשיאינו שבהם נתבארו ענינים שבלקוטי תורה. 3. ציונים מחסיד לא ידוע, שנרשמו בגליון לקוטי תורה הנמצא בספריית הרבי. ג)רשימת הכתבי יד שבהם נמצאים מאמרי הלקוטי תורה. ד) רשימת מאמרי הלקוטי תורה על פי סדר השנים. ה) דפוסי לקוטי תורה. ו) צילום מגוף כתב יד קודש הרבי הצמח צדק ומגוף כתב יד קודש של המהרי"ל, אחי אדמו"ר הזקן.
  • בשנת תשנ"ט - נדפס הספר במהדורה חדשה בה הוגה הספר כולו מגוף כתב יד קודש הרבי הצמח צדק, ונוספו במראי מקומות ציונים למאמרי אדמו"ר הזקן ומאמרי אדמו"ר האמצעי - בהם נמצאים הנחות אחרות ממאמרי הלקוטי תורה וכמה מהם בשינויים עם ביאורים ותוספות בהערות, וכן מראי מקומות נוספים לש"ס, מדרש, זהר וכו' ומראי מקומות לספרי רבותינו נשיאינו שבהם נתבארו ענינים שבלקוטי תורה. כמו כן נוספו בסוף הספר: א) רשימת ראשי תיבות. ב) החוזה עם דפוס האחים ראם.

נכון לשנת תשע"ו הודפסו שבע עשרה מהדורות לספר.

מאמרים מלוקטים[עריכה]

הוצאת הספרים קה"ת הוציאה לאור החוברת מאמרים מלוקטים (ליקוט שנערך בשעתו על ידי המשפיעים בתומכי תמימים בליובאוויטש) המלקטת בתוכה סדרת מאמרים יסודיים מתוך הספר, עבור התמימים הלומדים בישיבות תומכי תמימים ברחבי העולם.

ספרי ביאורים על הספר[עריכה]

  • שאלות ותשובות במאמרי ליקוטי תורה - ביאור בסגנון של שאלות ותשובות, המיועד להקל על שינון המאמרים. נערך על ידי הרב טוביה ליצמן.

לימוד הספר[עריכה]

בשבת פרשת ויקהל תשכ"ה, לאחר שיצאה מהדורה חדשה של ה'לקוטי תורה', עורר הרבי על כך שיש ללמוד בכל שבוע את כל ה'חסידישע פרשה' (הפרשה החסידית) - המאמרים מתוך ליקוטי תורה ותורה אור השייכים לפרשת השבוע. בהמשך לכך עורר הרבי בעוד כמה התוועדויות נוספות, והורה לאלו שלמדו זאת לומר 'לחיים'.

בשנת תשנ"ב חזר הרבי על ההוראה, והוסיף שעל ידי זה ממהרים את הגאולה האמיתית והשלימה[3].

באחת השנים נכנס ליחידות בחור ישיבה המקורב לחב"ד, ואמר לרבי שקשה לו ללמוד לעיון את כל מאמרי הפרשה בלקוטי תורה ומה עליו לעשות. ענה לו הרבי שבתחילה ילמד את כל הפרשה בספר לגירסא, ואחר כך ילמד לעיונא לכל הפחות אות ראשונה ממאמר אחד, כי בו נמצא התוכן של כל המאמר, והשאר כמה שיספיק[4].

ראו גם[עריכה]

קישורים חיצוניים[עריכה]

הערות שוליים

  1. מכתב הרבי הריי"צ שנדפס בסוף הספר ליקוטי תורה.
  2. תורת מנחם התועדויות תשט"ו שיחת ש"פ וישב סעיף ה
  3. דבר מלכות שבת פרשת חיי שרה תשנ"ב, סעיף טו.
  4. שיחות קודש תשכ"ה חלק א'.