עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

אחד מיעודי עידן הגאולה, יעוד זה מבטא את אריכות ואיכות החיים לעתיד לבוא, כחלק משינוי העולם לטוב וביטול הרע והמוות, וזקנים וזקנות ישבו ברחובות כמו הצעירים.

מקורות[עריכה]

י.png עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים ואיש משענתו בידו מרוב ימים.[1] י.png

ומפרש המצודת ציון על הפסוק:

י.png עוד יבוא זמן הגאולה העתידה וישבו זקנים וזקנות ברחובות, רצונו לומר לא ישיגם החולשה לשבת בית, כי אם ברחובות ישבו כדרך הבחורים. י.png

פעם הלכו רבי עקיבא וחביריו ליד הר הבית וראו שועלים מהלכים במקום קודש הקודשים, והחלו לבכות על גדול החורבן, ורבי עקיבא החל לצחוק, שאלו אותו לפשר הצחוק, ואמר עכשיו שאני רואה שמתקיימת נבואת הנביא אוריה: "לכן בגללכם ציון שדה תחרש וירושלים עיין תיהיה והר הבית לבמות יער"[2], בטוח אני שתתקיים גם נבואתו של זכריה עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים.[3]


בחסידות[עריכה]

על יעוד זה שואל הרבי, הייתכן, זקנות ברחובות העיר? הרי על פי ההלכה, על בנות ישראל לשמור על צניעות יתר, "כל כבודה בת מלך פנימה", וכמו כן תמוה מה שכתוב "עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים... קול כלה", הרי ישנו איסור לשמוע קולה של אישה?

בגאולה יעביר ה' את רוח הטומאה מן הארץ, לא יהיה מציאות של רע כלל, וכל הרע יהפך לטוב מושלם, לא יהיו לאדם רצונות ותאוות שליליות. לכן ממילא אין את הבעייתיות של 'קול אישה' ושל ישיבת זקנות ברחובות העיר.

ואדרבה מכיוון שהשכר על המצווה הוא דומה למצווה עצמה, יעוד זה ניתן על פעולתן ועסקנותם של נשות ישראל בהפצת המעיינות והפצת היהדות גם ברחובות (כמובן בצורה המותרת על פי ההלכה).[4]


הערות שוליים

  1. זכריה, פרק ח, פסוק ד.
  2. מיכה פרק ג' פסוק י"ב.
  3. סיפור זה מובא בסיום מסכת מכות.
  4. שיחות קודש, שיחת י' שבט תשכ"ה


גאולה ומשיח
גאולה ומשיח בזמן הגלות אתחלתא דגאולהבחזקת משיחגלותהאמונה בביאת המשיחהדרך הישרה - לימוד ענייני גאולה ומשיחהחסידות כטעימה מהגאולההשיחה הידועההשליחות היחידההתנוצצות הגאולהלאלתר לתשובה לאלתר לגאולהמלחמת גוג ומגוגעקבתא דמשיחאציפייה לגאולהקץ הגלות
מגלות לגאולה בשורת הגאולהטעימה מהגאולה בדורנולחיות גאולהמלכות שבתפארתמשיח בן יוסףניצוץ משיחסיום עבודת הגלותעבודת הגלותצחצוח הכפתורים
לעתיד לבוא ימות המשיחנ' אלפים יובלותעולם הבאתחיית המתים
תורה ומצוות לעתיד לבוא מצוות בטלות לעתיד לבואתורה חדשה מאתי תצאתורתו של משיחהברכות בראיית פני משיחביטול המועדים לעתיד לבואביטול הצומות לעתיד לבואעיר מקלטעתיד חזיר להטהר
יעודי הגאולה אבן מקיר תזעקאומות העולם בזמן הגאולהבית המקדש השלישיואולך אתכם קוממיות (גובה האדם בגאולה)ואשיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילהוגר זאב עם כבשוכתתו חרבותם לאתיםושמתי כדכד שמשותיךחיים נצחיים (בלע המוות)מעדנים מצויין כעפרסעודת שור הבר והלווייתןעוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושליםקיבוץ גלויותתחיית המתים
מלך המשיח אדון (משיח)בר כוזיבאהאמונה בביאת המשיחחיים נצחיים במלך המשיחמורח ודאיןמידותיו של מלך המשיחמינוי מלך המשיחמלכות בית דודמלכותו של מלך המשיחמשיח בן יוסףמשיח שבכל דורניצוץ משיחתורתו של משיח
התגלות מלך המשיח אוירו של משיחאורו של משיח (מושג)אליהו הנביאבחזקת משיחהברכות בראיית פני משיחמינוי מלך המשיחמשיח ודאינכסה וחוזר ונגלהשנה שמלך המשיח נגלה בה
הרבי כמלך המשיח

ארמון למלך המשיחיחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועדפסק הדין שהרבי הוא מלך המשיחילחם מלחמות ה'