ואולך אתכם קוממיות (גובה האדם בגאולה)

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

"וָאוֹלֵךְ אֶתְכֶם קוֹמְמִיּוּת"[1] הינו אחד מיעודי הגאולה המופיע בפרשת בחוקתי, על פי הגמרא שלקמן, בפסוק זה נרמז גם היעוד בגאולה שגובה קומתם של האנשים בגאולה יהיה גבוה יותר.

היעוד[עריכה]

על הפסוק "ואלך אתכם קוממיות" לומדת הגמרא[2] שהמילה קוממיות שפרושה קומה (דהיינו גובה) מדבר על הגובה של עם ישראל בגאולה שיהיה שונה מהגובה של האנשים בזמן הזה,

לפי רבי מאיר גובה בני אדם בגאולה יהיה מאתיים אמה (בערך מאה מטר) כפול מגובהו של אדם הראשון שהיה מאה אמה ולומד זאת מדיוק במילה קוממיות לשון רבים, שתי קומות (כפול ממידתו של אדה"ר).

ולפי רבי יהודה יהיה הגובה לעתיד לבוא מאה אמה (חמישים מטר) כגובה בנין ההיכל של בית המקדש עם כתליו (כי ללא הקירות אינו מאה אמה) ומוכיח זאת מהפסוק: "אֲשֶׁר בָּנֵינוּ כִּנְטִעִים מְגֻדָּלִים בִּנְעוּרֵיהֶם בְּנוֹתֵינוּ כְזָוִיֹּת מְחֻטָּבוֹת תַּבְנִית הֵיכָל"[3].

היעוד בתורת החסידות[עריכה]

בתורת החסידות מוסברת המחלוקת בין רבי מאיר לרבי יהודה בצורה עמוקה יותר:

ישנם באדם שני סוגי עבודה ואופי, יש את מה שנקרא עבודת הצדיקים שמטרתם ומעלתם שממשיכים אורות וגילויים עליונים למטה בעולם הזה. ויש את מה שנקרא עבודת בעלי התשובה שעניינה להעלות דברים שאינם קדושים מהעולם הזה ולהפכם לקדושים וטובים. ובלשון החסידות עבודת הצדיקים מכונה "אור ישר" ועבודת הבעלי תשובה "אור חוזר" ובכל אחד משני הסוגים האלה יש מעלה שאין בשני, ובגאולה יתאחדו שני הסוגים האלו ובכל אחד מעם ישראל יהיה את שני הסוגים והמעלות.

המחלוקת היא כיצד יהיה התכללות שני הסוגים והאופנים. לפי רבי מאיר הם יתאחדו רק בנפש האדם אך בגשמיות גוף האדם זה לא יתאחד וכל אחד מההאופנים יתבטא בצורה ומעשה נפרד ולכן סובר שגובה האדם יהיה מאתיים אמה, מאה לכל אופן וסוג.

ואילו לפי רבי יהודה שני אופני העבודה האלו יתאחדו ממש באדם, ובאותו מעשה שהוא עושה יהיה כלול גם ה"אור ישר" וגם ה"אור חוזר" והאחדות הזאת תחדור גם לגוף הגשמי ולכן סובר שגובה האדם יהיה רק מאה אמה כי במאה אמה יהיו כלולים שתי קומות.

ולפי ההסבר הזה גם יובנו יותר ההוכחות לשיטתם:

רבי יהודה גם לומד מהפסוק "ואולך אתכם קוממיות" את הלימוד שיהיו שתי קומות (כמובן מלשון הפסוק, "קוממיות", לשון רבים - שתי קומות) אלא שהוא מביא פסוק נוסף המחדש ששתי הקומות יהיו כלולים בקומה אחת, ולכן מוכיח מבית המקדש ששם היו שני הבחינות של "אור ישר" ו"אור חוזר" כלולים ביחד [4].

הסבר הדעה שהקומה תוכפל בגאולה הוא, כי בגאולה גם קומת הנפש האלוקית וגם הנפש הבהמית יירתמו לרצון השם[5]

הערות שוליים


גאולה ומשיח
גאולה ומשיח בזמן הגלות אתחלתא דגאולהבחזקת משיחגלותהאמונה בביאת המשיחהדרך הישרה - לימוד ענייני גאולה ומשיחהחסידות כטעימה מהגאולההשיחה הידועההשליחות היחידההתנוצצות הגאולהלאלתר לתשובה לאלתר לגאולהמלחמת גוג ומגוגעקבתא דמשיחאציפייה לגאולהקץ הגלות
מגלות לגאולה בשורת הגאולהטעימה מהגאולה בדורנולחיות גאולהמלכות שבתפארתמשיח בן יוסףניצוץ משיחסיום עבודת הגלותעבודת הגלותצחצוח הכפתורים
לעתיד לבוא ימות המשיחנ' אלפים יובלותעולם הבאתחיית המתים
תורה ומצוות לעתיד לבוא מצוות בטלות לעתיד לבואתורה חדשה מאתי תצאתורתו של משיחהברכות בראיית פני משיחביטול המועדים לעתיד לבואביטול הצומות לעתיד לבואעיר מקלטעתיד חזיר להטהר
יעודי הגאולה אבן מקיר תזעקאומות העולם בזמן הגאולהבית המקדש השלישיואולך אתכם קוממיות (גובה האדם בגאולה)ואשיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילהוגר זאב עם כבשוכתתו חרבותם לאתיםושמתי כדכד שמשותיךחיים נצחיים (בלע המוות)מעדנים מצויין כעפרסעודת שור הבר והלווייתןעוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושליםקיבוץ גלויותתחיית המתים
מלך המשיח אדון (משיח)בר כוזיבאהאמונה בביאת המשיחחיים נצחיים במלך המשיחמורח ודאיןמידותיו של מלך המשיחמינוי מלך המשיחמלכות בית דודמלכותו של מלך המשיחמשיח בן יוסףמשיח שבכל דורניצוץ משיחתורתו של משיח
התגלות מלך המשיח אוירו של משיחאורו של משיח (מושג)אליהו הנביאבחזקת משיחהברכות בראיית פני משיחמינוי מלך המשיחמשיח ודאינכסה וחוזר ונגלהשנה שמלך המשיח נגלה בה
הרבי כמלך המשיח

ארמון למלך המשיחיחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועדפסק הדין שהרבי הוא מלך המשיחילחם מלחמות ה'