לעתיד לבוא

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

לעתיד לבוא הוא שם כולל לזמן העתיד, לאחר הגאולה האמיתית והשלימה.

לעתיד לבוא[עריכה]

זמן העתיד כולל בתוכו כמה תקופות ושלבים, שביאור ענינו של כל אחד מהם קובע ברכה לעצמו:

ימות המשיח[עריכה]

Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – ימות המשיח

לאחר ביאת המשיח תחזור המלכות לישראל, יבנה בית המקדש השלישי וכל בני ישראל יתקבצו לארץ ישראל. בתקופה זו, כאשר בני ישראל יהיו משוחררים מעול הגלות ומשעבוד המלכויות, ואומות העולם ישרתו אותם - יוכלו לעסוק בלימוד התורה וקיום המצוות בתכלית השלימות. על תקופה זו נאמר[1] "ושם נעשה לפניך כמצוות רצונך".

לדעת הרמב"ם[2] (ואולי גם לשאר הדעות), נחלקת תקופה זו עצמה לשתי תקופות, שבראשונה מהם יהיה עולם כמנהגו נוהג, ואילו בשניה יתחוללו ניסים היוצאים מגדרי הטבע[3].

תחיית המתים[עריכה]

Postscript-viewer-shaded.png ערכים מורחבים – תחיית המתים, עולם הבא

משך זמן לאחר ביאת המשיח[4] יקומו המתים לתחייה. מכאן ואילך, תתחיל תקופת "עולם התחייה", שבה יקבלו בני ישראל את השכר על עבודתם על לימוד התורה וקיום המצוות בזמן הגלות וכן בימות המשיח. תקופה זו מתאפיינת בגילוי אלוקי גבוה ונעלה יותר מאשר בתקופת ימות המשיח, והיא (על פי הכרעת החסידות) התקופה הנקראת "עולם הבא".

גם בעולם הבא יהיו שתי תקופות, והם מבטאות שתי עליות: בתקופה-העליה הראשונה תהיה (בתחילתה) סעודת שור הבר והלווייתן, ובה יהיה השכר על לימוד התורה וקיום המצוות. בתקופה השניה, תהיה עליה גדולה יותר - עליה נאמר[5] "העולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתיה, אלא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה". עליה זו היא למעלה משייכות ללימוד התורה וקיום המצוות, והיא מגיעה מצד העצמות[6].

אלף השביעי[עריכה]

תקופות ימות המשיח ותחיית המתים נכללות ב"שית אלפי שני דהוו עלמא"[7]. במידה מסויימת, נכללות עדיין תקופות אלו בגדר זמן העבודה של בני ישראל. ואילו לאחר מכן יתחיל האלף השביעי שבו יהיה השכר על כל העבודה כולה, הן בזמן הגלות, והן בימות המשיח ותחיית המתים - שכר שהוא למעלה מגדר העבודה[8].

על אלף השביעי נאמר[7] "חד חרוב" - היינו שבו תתבטל המציאות הגשמית הרגילה המעלימה על אלוקות. בו יושלמו כל העליות של כל התקופות שלפניו, ויגיעו לשלימות כל העליות ולמנוחה (כמו יום השבת, שלימות העליות של ימי השבוע שהוא יום המנוחה[9]).

נשמה בגוף[עריכה]

Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – חיים נצחיים

למרות הדעות השונות בענין, תורת החסידות מכריעה שגם אחרי כל התקופות והשלבים לעתיד לבוא, יחיו בני ישראל בחיים נצחיים כנשמות בגופים. גם העליות הגדולות ביותר יהיו בעולם הגשמי לנשמות בגופים.

ראו גם[עריכה]

לקריאה נוספת[עריכה]

הערות שוליים

  1. נוסח תפלת מוסף.
  2. הלכות מלכים פרקים י"א וי"ב. על פי לקוטי שיחות חלק כ"ז בחוקותי ג'.
  3. לשיטתו, תתקיים תחיית המתים בתקופה זו.
  4. ראה בערכו - תחיית המתים.
  5. ברכות יז, א.
  6. המשך תרס"ו ע' קה.
  7. 7.0 7.1 סנהדרין צז, א.
  8. ראה לקוטי שיחות חלק כ"ט ע' 142 ובהערה 42 שם.
  9. וכפי שנאמר על תקופה זו (משנה תמיד בסופה): "מזמור שיר לעתיד לבוא, ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים".


גאולה ומשיח
גאולה ומשיח בזמן הגלות אתחלתא דגאולהבחזקת משיחגלותהאמונה בביאת המשיחהדרך הישרה - לימוד ענייני גאולה ומשיחהחסידות כטעימה מהגאולההשיחה הידועההשליחות היחידההתנוצצות הגאולהלאלתר לתשובה לאלתר לגאולהמלחמת גוג ומגוגעקבתא דמשיחאציפייה לגאולהקץ הגלות
מגלות לגאולה בשורת הגאולהטעימה מהגאולה בדורנולחיות גאולהמלכות שבתפארתמשיח בן יוסףניצוץ משיחסיום עבודת הגלותעבודת הגלותצחצוח הכפתורים
לעתיד לבוא ימות המשיחנ' אלפים יובלותעולם הבאתחיית המתים
תורה ומצוות לעתיד לבוא מצוות בטלות לעתיד לבואתורה חדשה מאתי תצאתורתו של משיחהברכות בראיית פני משיחביטול המועדים לעתיד לבואביטול הצומות לעתיד לבואעיר מקלטעתיד חזיר להטהר
יעודי הגאולה אבן מקיר תזעקאומות העולם בזמן הגאולהבית המקדש השלישיואולך אתכם קוממיות (גובה האדם בגאולה)ואשיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילהוגר זאב עם כבשוכתתו חרבותם לאתיםושמתי כדכד שמשותיךחיים נצחיים (בלע המוות)מעדנים מצויין כעפרסעודת שור הבר והלווייתןעוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושליםקיבוץ גלויותתחיית המתים
מלך המשיח אדון (משיח)בר כוזיבאהאמונה בביאת המשיחחיים נצחיים במלך המשיחמורח ודאיןמידותיו של מלך המשיחמינוי מלך המשיחמלכות בית דודמלכותו של מלך המשיחמשיח בן יוסףמשיח שבכל דורניצוץ משיחתורתו של משיח
התגלות מלך המשיח אוירו של משיחאורו של משיח (מושג)אליהו הנביאבחזקת משיחהברכות בראיית פני משיחמינוי מלך המשיחמשיח ודאינכסה וחוזר ונגלהשנה שמלך המשיח נגלה בה
הרבי כמלך המשיח

ארמון למלך המשיחיחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועדפסק הדין שהרבי הוא מלך המשיחילחם מלחמות ה'