תורה חדשה מאתי תצא

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

בישעיה הנביא נאמר: "כי תורה מאתי תצא". חכמינו דרשו על הפסוק, כי לעתיד לבוא, "תורה חדשה מאתי תצא" - חידוש תורה מאתי תצא. במקום אחר "עתיד הקדוש ברוך הוא להיות יושב ודורש תורה חדשה שעתיד ליתן על ידי משיח", אותה תורה תהיה מופלאה ומיוחדת, עד כי "תורה שאדם למד בעולם הזה, הבל היא לפני תורתו של משיח".

משמעות הדברים היא לא שיתחולל מעמד חדש של מתן תורה. "מתן תורה לא יהיה שוב", כלשונה של תורת החסידות. אלא שלעתיד המשיח יגלה רבדים חדשי ועמוקים בתורה ויפרש לעם מסודותיה הטמירים והנעלמים, הבסיס יהיה התורה הקיימת, אלא שהמשיח יקרום לה עור וגידים חדשים לגמרי.

חידוש הלכות שאינם מנוגדות להלכה[עריכה]

מה שכן, צפויות להתחדש כמה הלכות, שהידועה ביותר מביניהן היא ההיתר של שחיטת שור הבר בסנפיר הלוויתן. לפי כללי השחיטה כיום זו שחיטה פסולה, אבל לעתיד - הקדוש ברוך הוא יכשירה (ביאור מקיף להיתר לשחיטה זו, ולענינים נוספים שיתחדשו בתורה החדשה - מבאר הרבי בשיחה שיצאה בקונטרס תורה חדשה מאתי תצא[1]).

החידושים למיניהם לא יהוו, חלילה, פריצת גבולות ההלכה, אלא כולם יהיו מעוגנים היטב בדפוסי הפסיקה. כיצד בדיוק? איננו יודעים, לבד מפרטים מסויימים, כגון: הלכה כבית שמאי, הוספת ערי מקלט ושחיטת שור הבר בסנפירי הלויתן, אותם ביאר הרבי בשיחה הנ"ל. את שאר הפרטים נדע רק בעת הגאולה הקרובה כשנראה במימושם של החידושים על השלכותיהם, ואז נבין הכל.

שינוי באופן דרך הלימוד[עריכה]

בימות הגאולה יחול שינוי באופי לימוד-התורה, בעיקר ברובד-התורה שבו יתמקד הלימוד. ככלל, מתחלקת התורה לשני רבדים: הרובד הגשמי, הממשי, המכונה "נגלה" שבתורה, והרובד הרוחני, המופשט, המכונה "נסתר" שבתורה. ה"נגלה" שבתורה כולל את ההלכות-למעשה בחיי היום-יום והדיון בהן. מה מותר ומה אסור, מה כשר ומה פסול, מי חייב ומי פטור. חלק שמטבעו עוסק כולו בעניינים גשמיים ואפילו שליליים, כמו: בעיות נזיקין, סכסוכים, שקרים וכדומה - ובו מתמקד הלימוד בתורה לפני הגאולה.

ה"נסתר" שבתורה, כשמו, עוסק בעניינים נסתרים: ספירות ועולמות רוחניים, שעמם מעביר אלינו הבורא את החיות האלוקית ומקיים אותנו, ודרכי ההבעה השונות של החיות. בחלק זה יתמקד הלימוד בתורה בעידן הגאולה.

גם לפני הגאולה למדים את ה"נסתר" שבתורה, אולם הדגש מושם על חלק ה"נגלה" שבה. לעתיד-לבוא, לעומת זאת, ילמדו בעיקר את חלק ה"נסתר" שבתורה.

הטעם להבדל קשור לשינוי שיחול בעולם כולו עם בוא הגאולה. כל עוד לא באה הגאולה מפוזר בעולם הרבה רוע רוחני, שבא לידי ביטוי בכל האסור, הפסול והטמא שעל-פי התורה. כאשר למדים בתורה אודות עניינים אלה יוצרים תהליך רוחני שמאבד מהרוע את יכולת הקיום שלו ונכחד.

משום כך, כל עוד לא באה הגאולה מתמקד הלימוד בסוגיות העוסקות גם ברוע, כדי לאבד את יכולת הקיום של הרוע. כאשר מסתיים תהליך זה והרוע נעלם לחלוטין - באה הגאולה, ואם-כן, אין צורך להמשיך להתמקד בלימוד המתייחס אל האסור, הפסול והטמא.

בבוא הגאולה, תבלוט הנוכחות האלוקית שבעולם ותהיה ברורה וניכרת, ולכן גם הלימוד בתורה יהיה ב"נסתר" - החלק שדן באלוקות כמות שהיא, בטהרתה.

קישורים חיצוניים[עריכה]

הערות שוליים

  1. נדפסה בספר השיחות תנש"א ע' 566.


גאולה ומשיח
גאולה ומשיח בזמן הגלות אתחלתא דגאולהבחזקת משיחגלותהאמונה בביאת המשיחהדרך הישרה - לימוד ענייני גאולה ומשיחהחסידות כטעימה מהגאולההשיחה הידועההשליחות היחידההתנוצצות הגאולהלאלתר לתשובה לאלתר לגאולהמלחמת גוג ומגוגעקבתא דמשיחאציפייה לגאולהקץ הגלות
מגלות לגאולה בשורת הגאולהטעימה מהגאולה בדורנולחיות גאולהמלכות שבתפארתמשיח בן יוסףניצוץ משיחסיום עבודת הגלותעבודת הגלותצחצוח הכפתורים
לעתיד לבוא ימות המשיחנ' אלפים יובלותעולם הבאתחיית המתים
תורה ומצוות לעתיד לבוא מצוות בטלות לעתיד לבואתורה חדשה מאתי תצאתורתו של משיחהברכות בראיית פני משיחביטול המועדים לעתיד לבואביטול הצומות לעתיד לבואעיר מקלטעתיד חזיר להטהר
יעודי הגאולה אבן מקיר תזעקאומות העולם בזמן הגאולהבית המקדש השלישיואולך אתכם קוממיות (גובה האדם בגאולה)ואשיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילהוגר זאב עם כבשוכתתו חרבותם לאתיםושמתי כדכד שמשותיךחיים נצחיים (בלע המוות)מעדנים מצויין כעפרסעודת שור הבר והלווייתןעוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושליםקיבוץ גלויותתחיית המתים
מלך המשיח אדון (משיח)בר כוזיבאהאמונה בביאת המשיחחיים נצחיים במלך המשיחמורח ודאיןמידותיו של מלך המשיחמינוי מלך המשיחמלכות בית דודמלכותו של מלך המשיחמשיח בן יוסףמשיח שבכל דורניצוץ משיחתורתו של משיח
התגלות מלך המשיח אוירו של משיחאורו של משיח (מושג)אליהו הנביאבחזקת משיחהברכות בראיית פני משיחמינוי מלך המשיחמשיח ודאינכסה וחוזר ונגלהשנה שמלך המשיח נגלה בה
הרבי כמלך המשיח

ארמון למלך המשיחיחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועדפסק הדין שהרבי הוא מלך המשיחילחם מלחמות ה'