לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
צילום ה"קול קורא" מתוך ירחון הקריאה והקדושה מס' 9
המדבקה "לאלתר לגאולה"
אגרת של הרבי משנת תש"ד בה חותם "לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה" כפי שנהג בשנים ההם

לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה הוא פתגם שטבע הרבי הריי"צ בשנת תש"א והורה לפרסמו, שתרגומו המילולי הוא: מיד לתשובה (לעשיית תשובה) ומיד לגאולה - שעל ידי התעוררות לתשובה תזורז ביאת המשיח והגאולה.

פעולת הפרסום[עריכה]

משפט זה כתב אדמו"ר הריי"צ לראשונה בקול קורא הראשון שהדפיס ויצא בערב ראש חודש סיון תש"א[1] בו עורר את עם ישראל לעשיית תשובה לזירוז הגאולה.

הרבי הריי"ץ פרסם עוד שלושה "קול קורא" במשך ארבעה חודשים. הם פורסמו בעיתונים 'מארגן זשורנאל', 'טעג' וכן בירחון 'הקריאה והקדושה' ועוד.

בהרבה מאד מאגרות הקודש שכתב אדמו"ר הריי"צ לאחר תאריך זה, היה זה תוכן האגרת, וכך גם סיים את מכתביו עם המשפט "לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה".

במסגרת פעולה זאת נוסד הארגון מחנה ישראל.

הרבי הדפיס את החלק השני של המשפט "לאלתר לגאולה", על מדבקה וחלקה לבחורים על מנת להדביקם ברחבי ניו יורק, יש מספרים שאף הרבי עצמו הדביק מדבקות אלו[2].

מטרת הפרסום[עריכה]

במכתב מראש חודש סיון תש"ב, הבהיר הרבי הריי"צ את מטרת פרסום הכרוזים:

י.png מטרת הכרוזים להודיע:

א. כי הזמן הוא ערב הגאולה השלימה המיועדה על ידי הנביאים הקדושים.
ב. הגאולה על ידי משיח צדקנו הבא בקוב ממש.
ג. הצרות והיסורים חבלי משיח המה.
ד. הגאולה השלמה היא על ידי תשובה כמאמרם, אין ישראל נגאלין אלא בתשובה.
ה. חבלי משיח הם הוראה מן השמים על התשובה
ו. בכח התשובה להקל את חבלי משיח.
ז. לידע נאמנה, אשר כל האומרים וכותבים, אשר הזמן אינו אלא כדרך הרגיל בזמני מלחמות, הם כופרים בגאולת ישראל בכלל, ובגאולה על ידי משיח צדקנו בפרט, והם שלוחי הבעל-דבר להדיח את ישראל מד' ומתורתו בהטחות ישועות ונחמות של שקר אחר כלות המלחמה

י.png

קיום ההכרזה[עריכה]

שנים רבות לאחר מכן, המשיך הרבי לדבר על כך שקץ זה עדיין קיים וגם אם עדיין הגאולה לא הגיעה, הכרזה זו עומדת בתוקפה:

י.png "לאלתר לגאולה" פירושו - תיכף ומיד ממש, ופשיטא, שזו היתה כוונתו של נשיא דורנו בהכריזו בשעתו "לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה", אלא שבעוונותינו הרבים לא זכינו לכך...

ולכן, גם לאחרי שעברה שנה שלמה מאז שהכריז נשיא דורנו "לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה" ועדיין לא בא - המשיך להכריז ולפרסם שצריך להיות "לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה", וכן המשיך והכריז לאחרי שעברו כמה שנים, ובהדגשה - "לאלתר" ממש!

וכמו כן בימים אלו - מכריזים "לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה", "משיח נאו", תיכף ומיד ממש!

י.png
– שבת פרשת פינחס תשמ"ה, התוועדויות תשמ"ה כרך ה, עמ' 2617

על דורנו העיד הרבי[3] כי כבר בני ישראל עשו תשובה ועל כן הסתיימה עבודת הגלות.

ראו גם[עריכה]

קישורים חיצוניים[עריכה]

הערות שוליים

  1. נדפסה באגרות קודש אדמו"ר הריי"צ חלק ה' אגרת א'תמז.
  2. נדפס ספר "צדיק למלך" חלק ד' עמ' 152
  3. שיחת שבת פרשת בלק ה'תשנ"א, סעיף ז'


גאולה ומשיח
גאולה ומשיח בזמן הגלות אתחלתא דגאולהבחזקת משיחגלותהאמונה בביאת המשיחהדרך הישרה - לימוד ענייני גאולה ומשיחהחסידות כטעימה מהגאולההשיחה הידועההשליחות היחידההתנוצצות הגאולהלאלתר לתשובה לאלתר לגאולהמלחמת גוג ומגוגעקבתא דמשיחאציפייה לגאולהקץ הגלות
מגלות לגאולה בשורת הגאולהטעימה מהגאולה בדורנולחיות גאולהמלכות שבתפארתמשיח בן יוסףניצוץ משיחסיום עבודת הגלותעבודת הגלותצחצוח הכפתורים
לעתיד לבוא ימות המשיחנ' אלפים יובלותעולם הבאתחיית המתים
תורה ומצוות לעתיד לבוא מצוות בטלות לעתיד לבואתורה חדשה מאתי תצאתורתו של משיחהברכות בראיית פני משיחביטול המועדים לעתיד לבואביטול הצומות לעתיד לבואעיר מקלטעתיד חזיר להטהר
יעודי הגאולה אבן מקיר תזעקאומות העולם בזמן הגאולהבית המקדש השלישיואולך אתכם קוממיות (גובה האדם בגאולה)ואשיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילהוגר זאב עם כבשוכתתו חרבותם לאתיםושמתי כדכד שמשותיךחיים נצחיים (בלע המוות)מעדנים מצויין כעפרסעודת שור הבר והלווייתןעוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושליםקיבוץ גלויותתחיית המתים
מלך המשיח אדון (משיח)בר כוזיבאהאמונה בביאת המשיחחיים נצחיים במלך המשיחמורח ודאיןמידותיו של מלך המשיחמינוי מלך המשיחמלכות בית דודמלכותו של מלך המשיחמשיח בן יוסףמשיח שבכל דורניצוץ משיחתורתו של משיח
התגלות מלך המשיח אוירו של משיחאורו של משיח (מושג)אליהו הנביאבחזקת משיחהברכות בראיית פני משיחמינוי מלך המשיחמשיח ודאינכסה וחוזר ונגלהשנה שמלך המשיח נגלה בה
הרבי כמלך המשיח

ארמון למלך המשיחיחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועדפסק הדין שהרבי הוא מלך המשיחילחם מלחמות ה'