חמורו של משיח

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
י.png גילי מאוד בת-ציון, הריעי בת-ירושלים, הנה מלכך יבוא לך, צדיק ונושע הוא, עני ורוכב על חמור ועל עיר בן-אתונות י.png
– זכריה, ט, ט
תמונה שצלמה הצלמת מרים צחי בה נראה חמור לצד כרזת פרסום זהות משיח

חמורו של משיח הוא החמור עליו ירכב מלך המשיח, במידה והגאולה תבוא בזמן המיועד לה ולא קודם לכן.

מקורו[עריכה]

חמורו של משיח נזכר לראשונה בספר זכריה, שם כתוב שמלך המשיח יבוא רכוב על חמור:

י.png גילי מאד בת ציון הריעי בת ירושלים הנה מלכך יבוא לך צדיק ונושע הוא עני ורוכב על חמור ועל עיר בן אתונות י.png
– זכריה, ט, ט

חמור זה הוא החמור עליו רכבו אברהם ומשה על פי פירוש רש"י על הפסוק: "ויקח משה את אשתו ואת בניו וירכיבם על החמור" [1] שחמור זה הוא החמור עליו רכב אברהם כשנסע לעקדת יצחק ושעליו ירכב מלך המשיח כשיבוא לגאול את עם ישראל.

לעומת זאת בספר דניאל [2] נאמר "וארו עם עני שמיא כבר אנש אתה". כלומר, שמלך המשיח יבוא על גבי עננים, על כך מסופר במסכת סנהדרין[3] שרבי יהושע בן לוי שאל שאלה זו, ותירצו לו שאם המשיח יבוא קודם זמנו "זכו" - בזכות מעשי ישראל, אז הוא יבוא על ענני שמיא ואם הוא יבוא "בעיתה"- בזמנו אז יבוא רוכב על חמור.

האגדה בדבר היות החמור בצבע לבן[עריכה]

בהמשך הגמרא נאמר שהמלך "שבור" אמר לאמורא שמואל שאם המשיח יבוא בחמור אז הוא ייתן לו סוס משובח, בתגובה ענה לו שמואל "האם יש לך חמור בן מאה גוונים, כמו שיש למשיח?".

אגדה עממית טוענת שחמורו של מלך המשיח יהיה בצבע לבן[4], כנראה מכיוון ששמואל ענה למלך שבור בשפתו של המלך, פרסית, בה חמור נקרא 'חאר', מילה ששובשה בהמשך ל'חיוור', וכך נולדה האגדה על היותו בצבע לבן.

עניינו[עריכה]

רש"י מפרש ש"רוכב על חמור" זה מסמל על מידת הענווה של מלך המשיח [5], וכך גם מפרשים נוספים[6].יש שפרשו ש"רוכב על חמור", פירושו שיבוא בהיסח הדעת, כיון שהדור אינו ראוי למשיח, והשטן יעכב ביאתו. ולכן מסיח את דעתו של השטן, ובא על חמור, שהשטן אינו חושב שראוי למשיח לבוא על החמור, אלא על סוס.

הש"ך פירש[7] שחמור הכוונה היא ללומדי התורה, שמלך המשיח יבוא בזכות לומדי התורה.

המהר"ל מפראג פירש שמפני שחמור הוא הבעל חיים הפשוט ביותר, וזה שמשלך המשיח רוכב עליו זה מראה על מעלתו של מלך המשיח שהוא מרומם מכולם.[8]הרגוצ'ובי כתב שחמור זה הוא האתון של בלעם, בגלל שבלעם התנבא על ימות המשיח.[9]

בתורת החסידות[עריכה]

הרבי מבאר בשיחה [10] את עניינו של "החמור של מלך המשיח", בשיחה מביא הרבי את דברי רש"י ומקשה עליהם כמה קושיות, מדוע באמת לקח משה רבינו עבור אשתו וילדיו דווקא את החמור המיוחד של אברהם ולא סתם סוס או גמל? ומדוע אינו מביא מה שנאמר במדרש שהוא החמור שנברא בין השמשות? הרבי מבאר, שמשה לקח את החמור למצרים, כיון שלחמור זה יש תפקיד מכריע בתהליך הבאת הגאולה ולכן הביא את המדרש שהוא החמור עליו יתגלה מלך המשיח.

בתחילה סירב משה רבינו לקחת על עצמו את תפקיד גאולתן של בני ישראל ממצרים, וטען בפני ה' שאינו מוכשר וראוי לכך, וכי "שלח נא ביד תשלח", שלח ביד משיח צדקנו, תשובתו של ה' לכך נרמזת בהגעת משה עם החמור. לומר שאין הגאולה ממצרים והגאולה העתידה – שתי גאולות נפרדות, אלא הם תהליך מתמשך אחד, של הגאולה השלימה, וזה שחשב משה שאינו ראוי לכך, גם תשובה לזה נרמז בשליחתו עם חמורו של מלך המשיח, שהרי החמור מסמל על מידת הענווה של המשיח. ובזה מרמז ה' למשה שדווקא מצד ביטולו, ראוי הוא להיות מושיען של ישראל.

אצל אברהם נאמר ש"חבש את החמור", אצל משה "וירכיבם על החמור", ואצל משיח כתוב "שעתיד להתגלות עליו". שינויים אלו מצביעים על שלשה שלבי ודרגות בהמשכת קדושה בעולם, בתקופות של אברהם, משה ומשיח.

חמור זה, מרמז על חומריות הגוף והעולם. וזה הקשר בין הגאולה לחמור, כי תוכנה של הגאולה הוא לגלות את אור ה' וע"י לזכך ולבטל את החומר.

הרבי בשיחה אחרת מסביר את דבריו של יעקב "ויהי לי שור וחמור", שאצל לבן הוא התעסק בדברים גשמיים וחומריים, ודווקא ע"י עבודה זו יבוא המשיח על החמור, שזו מעלה יותר גדולה אפילו מענני שמיא[11], הרבי מבאר במקום אחר שכל יהודי יכול להגיע למדרגה זו של "עני ורוכב על חמור"[12].

קישורים חיצוניים[עריכה]

קרדיט: חלק מהמידע בערך זה מבוסס על הערך "חמורו של משיח" באתר "תורת הגאולה"


הערות שוליים

 1. שמות, י"ד
 2. דניאל,ז,י"ג
 3. דף צח עמוד א
 4. חמור לבן באתר צעירי חב"ד
 5. בספר זכריה
 6. בספר דניאל
 7. ש"ך על התורה, פרשת כי תצא
 8. נצח ישראל ,מ
 9. צפנת פענח, בלק כ"ג
 10. לקו"ש חל"א, שיחה ג' לפ' שמות, עמ' 15
 11. לקו"ש, א עמ' 68
 12. ספר המאמרים תשי"ח, ע' 309