קישור לקטגורית ערכים מומלצים

התפצלות חסידות חב"ד (תרכ"ו)

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
התפצלות חסידות חב"ד (תרכ"ו)
מפת ליובאוויטש.jpg

מפת העיירה ליובאוויטש - העיירה בה התרחשו המאורעות שהובילו לפיצול, ובה קבע אדמו"ר המהר"ש את מושבו. במרכז המפה נתן לראות את חצר רבותינו נשיאנו
תאריך התחלה ניסן תרכ"ו, לאחר הסתלקות אדמו"ר הצמח צדק
תאריך סיום ט"ו טבת תרפ"ג, הסתלקות אחרון אדמו"רי קאפוסט - רבי שמריהו נח שניאורסון מבוברויסק
ענפים שקמו חסידות חב"ד - קאפוסט
חסידות חב"ד - ליאדי
חסידות חב"ד - ניעז'ין
משך הפיצול חב"ד קאפוסט - 57 שנים
חב"ד ליאדי - 43 שנים
חב"ד ניעז'ין - 15 שנים
מייסדי הענפים חב"ד קאפוסט - רבי יהודה לייב
חב"ד ליאדי - רבי חיים שניאור זלמן
חב"ד ניעז'ין - רבי ישראל נח
אירועים משמעותיים פרישת קאפוסט וליאדי בשנת תרע"ב מכולל חב"ד והקמת כולל חב"ד המיוחד[1]  •  קפידה בשעתו מרבותינו נשיאנו על הלומדים בספרי קאפוסט[2]  •  מאז ועד היום חסידות חב"ד החלה להקרא בשם חסידות חב"ד-ליובאוויטש[3]
ראו גם
חסידים מתקופת אדמו"ר הצמח צדק
חסידי קאפוסט
חסידי ליובאוויטש

התפצלות חסידות חב"ד היה מאורע היסטורי שהתרחש בין השנים תרכ"ו לתרפ"ג שבו התפצלה בהדרגתיות חסידות חב"ד למספר ענפים. הפיצול התרחש לאחר הסתלקותו של אדמו"ר הצמח צדק בשנת תרכ"ו בעקבות מחלוקת בשאלת יורשו של אדמו"ר הצמח צדק, שלושה מבניו (המהרי"ל, הרחש"ז, והמהרי"ן) פתחו חצרות נפרדות מחב"ד-ליובאוויטש. ממשיך דרכו בפועל של אדמו"ר הצמח צדק היה בנו הצעיר אדמו"ר המהר"ש ששימש באדמו"רות בליובאוויטש[4] ובמקביל אליו שימשו שלושת אחיו כאדמו"רים ברוח חב"ד: רבי יהודה לייב שהיה אדמו"ר בעיירה קאפוסט, רבי חיים שניאור זלמן שהיה אדמו"ר בעיירה ליאדי, ורבי ישראל נח שהיה אדמו"ר בעיירה ניעז'ין.

במהלך השנים חזרו רוב חסידי הענפים הללו לחסידות חב"ד - ליובאוויטש. הפיצול הסתיים בשנת תרפ"ג, לאחר שאחרון אדמו"רי קאפוסט, רבי שמריה נח שניאורסון, שהיה אדמו"ר בעיר בוברויסק, הסתלק ולא נמצא לו יורש. לאחר הסתלקותו חזרו רבים מחסידי קאפוסט לליובאוויטש וקבלו עליהם את נשיאותו של אדמו"ר הריי"צ, ובמקביל חלק מחסידי קאפוסט עזבו את חב"ד או את דרך החסידות.

רקע[עריכה]

דיוקן פניו של אדמו"ר הצמח צדק, הפיצול בחסידות חב"ד בין בניו השונים התרחש לאחר הסתלקותו

לאדמו"ר הצמח צדק היו שבעה בנים[5]: רבי ברוך שלום[6], רבי יהודה לייב[7], רבי חיים שניאור זלמן[8], רבי ישראל נח[9], רבי יוסף יצחק[10], רבי יעקב[11], ורבי שמואל - אדמו"ר המהר"ש[12].

בחייו של הצמח צדק היה לכל אחד מבניו בית כנסת משלו בליובאוויטש, ובימי החול כל אחד מהם היה חוזר 'תורות' חסידות כאשר ביקשו ממנו חסידים, בנוסף על מאמרי אביהם הצמח צדק שנאמרו בשבת, והיה מקבל את פניהם של החסידים שהגיעו לבקרו[13]. בשונה משאר האחים, לא היה אדמו"ר המהר"ש מקבל את פניהם של רוב החסידים וחוזר לפניהם חסידות והיה מרבה להתרועע עם היהודים הפשוטים ולהתנהג כלפי חוץ בצורה 'מודרנית' יותר[14], אך היה חוזר לעיתים דברי תורה בפני הרשב"ץ והרב שמואל דובער מבוריסוב[15]. בשנותיו האחרונות של אדמו"ר הצמח צדק הוא נהג לשלוח את בניו לחזור מאמרי חסידות בעיירות השונות, היו חסידים שהיו מקושרים מאוד למהרי"ל בנו של הצמח צדק, עד כדי כך שהיו מעיזים לבקש מאדמו"ר הצמח צדק שישלח להם דווקא את המהרי"ל[16].

בנו החמישי של הצמח צדק רבי יוסף יצחק נהג כבר בחיי אביו הצמח צדק באדמו"רות בסגנון חצרות טשערנוביל בעיירה אוורוטש[17], ומדי פעם היה מגיע לליובאוויטש ואמר חסידות לפני יחידי סגולה המקושרים אליו. האח השישי רבי יעקב נפטר בחיי אביו, בערך בשנת תקצ"ז[18].

מסעות ילדי הצמח צדק[עריכה]

בשנת תרט"ז, החל בנו של המהרי"ל רבי שלמה זלמן, לרכז קבוצת חסידים מסביב לאביו, ולדבר עמהם בשבחו כי הוא ראוי להמשיך את דרכו של הצמח צדק לאחר הסתלקותו. היות ובשנים קודמות יצא סבו אדמו"ר הצמח צדק למסעות בקרב חסידיו בעיירות הקטנות, בהם אמר לפניהם חסידות, הוא אף פנה אל חסידי חב"ד הפזורים בעיירות ברחבי רוסיה שיבקשו מאדמו"ר הצמח צדק שישלח אליהם את אחד מבניו שיחזור להם חסידות, בטענה שלא התאפשר להם להגיע לליובאוויטש מפני טורח הדרך, הזמן הרב שהיא ערכה והעלויות שלה, ועודד אותם לבקש מהצמח צדק שישלח את אחד מבניו למסע שיעבור בכל העיירות הללו ויחזור חסידות[14]. פניות רבות נשלחו אל הצמח צדק ללא ציון שם בן מסוים מבין הבנים שיישלח למסע, אך במקביל נשלחו אל המהרי"ל בקשות בצורה פרטית כי ייצא למסע שכזה, וכשהמהרי"ל קיבל את פניות החסידים שיבוא לחזור בעיירתם דא"ח הלך בתום לב לעיירות אלה, ולא ידע שהכל נעשה בעקבות תעמולתו של בנו רבי שלמה זלמן[14].

לפועל החליט הצמח צדק לצאת אל המסע בעצמו, ולצרף אליו את בנו רבי ברוך שלום[14][19].כחלק מהתעמולה של רבי שלמה זלמן שניאורסון בקשו החסידים בצ'רניגוב מר' פרץ חן שיבקש מאדמו"ר הצמח צדק שישלח את בנו המהרי"ל לעירם כדי שיחזור להם דא"ח, בתחילה ר' פרץ חן לא רצה לכתוב מפורשות, אלא לכתוב שישלח את אחד מבניו, אך לאחר הפצרותיהם של החסידים בצ'רניגוב שיפרש שכוונתם היא דווקא על המהרי"ל הוא כתב כך, וכאשר ר' פרץ חן הגיע לליובאויטש מתח על-כך אדמו"ר הצמח צדק ביקורת ואמר לו "וואס זיינען זיי בעלי-בתים אויף מיינע קינדער וועמען צו שיקן". כשהתפרסמה ההחלטה התאכזב רבי שלמה זלמן ומתח עליה ביקורת ברבים. כששמע זאת חתנו של הצמח צדק רבי לוי יצחק זלמנסון, קרא לו ונזף בו, והפנה את תשומת ליבו של אביו המהרי"ל אל הנעשה מסביבו.

מסעות אדמו"ר המהר"ש[עריכה]

בשנת תרכ"ב, הורה הצמח צדק לבנו אדמו"ר המהר"ש להתחיל לחזור מאמרי חסידות ולקבל חסידים, והורה לחסידים לדרוש ממנו לומר חסידות. מאז החלו קבוצה מגדולי החסידים להתקרב אליו, ביניהם ר' יצחק אייזיק מהומיל[20], ר' הלל מפאריטש, ר' יקותיאל מליעפלי, הרשב"ץ, ר' פרץ חן, ר' פסח ממלסטובקה ור' יוסף תומרקין[14].

" סדר המסע לקיעוו [קייב] היה דרך כמה עיירות מאנ"ש שהתעכב בהם רק כשעות אחדות, ובכל מקום שעברו היה חוזר דא"ח כפי אשר הבטיח לכ"ק אביו הרה"ק אשר ציוהו לחזור דא"ח וגם לקבל אנשים. אמנם את זאת – לקבל אנשים – לא קיים. ונסיעתו זו עשתה כנפיים, עד כי בבואו לקיעוו הייתה לו קבלת פנים מהודרה [מהודרת] מכל נכבדי העדה כמעט בלי הבדל מפלגה. לא מיבעי ממפלגת החסידים ויראי אלקים, אלא גם המשכילים הנלהבים באו לקבל פניו. ובמשך ימי שבתו בקיעוו כעשרה ימים, הייתה העיר והסביבה מליאה ברגש נפלא במינו, ורבים מהחסידים מצערניגעוו [צ'רניגוב], פלטאוע [פולטובה], חערסאן [חרסון], ניעזין [נייז'ין], לובען, ראמען באו לקיעוו. אך חוק שם לו לבלי לקבל ביחידות, רק היה יוצא אל הנאספים לשוחח עמהם שעה קלה. וכמעט אשר בכל יום בשעה השביעית אחר הצהרים הי' אומר דא"ח כחצי שעה או כג' רבעי שעה. ורבו המתאוננים על אשר אינו מקבל על יחידות. "

רשימות תרכ"ו של אדמו"ר הריי"צ

בשנת תרכ"ג נסע אדמו"ר המהר"ש למסע לטיפול בבריאותו. על פי הכרעת אדמו"ר הצמח צדק בין דעות הרופאים, נסע אל קייב. בדרכו עבר בעיירות רבות בהן התגוררו חסידים, וקיים בהן את הוראת הצמח צדק לחזור חסידות, אך לא קיבל איש ליחידות. מסעו התפרסם וכאשר הגיע לקייב נערכה עבורו קבלת פנים גדולה בה השתתפו מלבד חוגי החסידים גם המשכילים. אדמו"ר המהר"ש שהה בקייב עשרה ימים, בהם חזר בכל יום חסידות אך לא קיבל ליחידות. כאשר חזר לליובאוויטש כעבור ארבעה חודשים לקראת חודש תשרי היה נראה כי יתחיל לחזור חסידות שלא כמנהגו עד אז, אך הוא המשיך בדרכו ולא חזר מאמרי חסידות, אך אז נתגלה לכלל החסידים בקיאותו הרבה של אדמו"ר המהר"ש בנגלה ובחסידות[14].

בשנת תרכ"ו, שוב הורה לו אביו אדמו"ר הצמח צדק לחזור חסידות. כך נהג במשך כל החורף, כשאת מאמריו הוא פותח בכך שאת הדברים שמע מפי הצמח צדק, וחתם באיחול שהקב"ה ייתן לו בריאות איתנה. במשך אותו החורף, לא אמר הצמח צדק מאמרי חסידות[14][21].

חביבותם של אדמו"ר המהר"ש והמהרי"ל בעיני הצמח צדק[עריכה]

במקביל הצמח צדק נהג לחזור בין השנים תר"י לשנת תרכ"ד מאמרים מיוחדים לפני אדמו"ר המהר"ש, והיה מקרבו קירובים מיוחדים[22]. וגם כאשר חלה ושכב במיטתו כדי לנוח, המשיך הצמח צדק לבוא אליו מדי יום ולשבת לידו כמה שעות רצופות והיה מספר לו עובדות מיוחדות על אדמו"ר הזקן[23]. וכן אדמו"ר הצמח צדק היה נוהג לכתוב לאדמו"ר המהר"ש פ"נ לעיתים[24].

אך אדמו"ר הצמח צדק גם קירב קירובים מיוחדים את בנו השני, רבי יהודה לייב שניאורסון והורה לו להגיד תורות ברבים, וכשראה אותו אדמו"ר הצמח צדק אומר מאמרי חסידות ברבים אמר עליו שהוא "נאה דורש נאה מקיים"[25]. וכן הצ"צ הורה לו להדריך ולתת עצות בעבודת ה' לחסידי חב"ד[26], והוא אף התיר למהרי"ל להיות נוכח בחדר בשעה שהיה מקבל אנשים ליחידות[27], כמו כן הצ"צ היה מרבה להתייעץ עם המהרי"ל בשאלות שצצו לו, בין השאר בנושא זיווגו השני של אדמו"ר המהר"ש[28]. הצמח צדק רצה לעקור מליובאוויטש עקב קפידה שלו על ה'בעלי בתים' שם, ובעזרתו של בנו המהרי"ל נשאר לבסוף בליובאוויטש[25]. הצמח צדק אף היה מכנה אותו בשם "מיין גוטער ייד" ("יהודי טוב" - היה כינוי לאדמו"ר)[29]. ובערב ראש השנה הצמח צדק נהג לכתוב פ"נ לבנו המהרי"ל[25]. אך כאמור אדמו"ר הצמח צדק היה נוהג לכתוב פני"ם גם לבנו אדמו"ר המהר"ש[24].

ביטוי נוסף לחיבה ששררה בין האחים, היה בעובדה שבעת לידת אדמו"ר הרש"ב, נדחתה הברית בהוראת הסבא אדמו"ר הצמח צדק, ובעת שהגיע זמן הברית התנה זאת הסבא בכך שהאבא לא ישתף אף מוזמן בטקס והוא יערוך לבדו את הברית בחדרו הקדוש, וכשראה אביו אדמו"ר המהר"ש כי בחצר מסתובב אחיו המהרי"ל (דוד התינוק), התחנן לאביו שלכל הפחות אחיו המהרי"ל ישתתף - והצמח צדק נתן את אישורו לכך.

הצוואות, פסק הבית דין והפיצול[עריכה]

הצוואה וההסתלקות[עריכה]

בי"ג ניסן תרכ"ו הסתלק אדמו"ר הצמח צדק. במשך שנת האבלות התפללו כל האחים ואמרו מאמרים בליובאוויטש כל אחד במניין משלו, גם האח רבי יוסף יצחק, שכבר הנהיג חסידות משלו באַוְורוּטש.

בצוואה שהשאיר אחריו אדמו"ר הצמח צדק ציווה שאת בית הכנסת בליובאוויטש ינהיגו המהרי"ל ואדמו"ר המהר"ש[30], אך ביקש שכל בניו ינהיגו את החסידות בשווה[31]. עם זאת את "פך השמן הרוחני", ואת תפקיד "נשיא הדור"[31] העביר הצמח צדק לבנו אדמו"ר המהר"ש, כפי שהתבטא בפניו:"פך השמן הרוחני שמסר הבעש"ט לתלמידו הרב המגיד ממזריטש למשוח בו את רבנו הזקן לנשיאות לדורותיו, הנה בכח זה נמשח חותני - הרבי האמצעי - ובכח זה משחתי אותך"[32].

בפתק שכתב אדמו"ר הצמח צדק לאדמו"ר המהר"ש, זמן קצר קודם פטירתו, חזר על ההבטחה וחזקו ועודדו לא לירא:

לבני ידידי וחביבי הר"ש שי'.

ראיתי דא"ח שלך והוטב בעיני מאד. השי"ת יחזק לבך ושכלך להוסיף אומץ בתורתו ועבודתו וחזקת והיית לאיש, פתח פיך ויאירו דבריך, ואני מבטיח לך מה שאמרתי בעל פה, וכאשר אמרתי לך מה ששמעתי מאאזמו"ר הגאון ז"ל. חזק ואמץ לכתוב ולהגיד ואני סומך אותך בסמיכה רבה, ואל תירא משום אדם. והשי"ת יצליח לך ברו"ג ללמוד וללמד לשמור ולעשות.

אביך הדורש שלומך וטובת אנ"ש, מנחם מענדל בן דבורה לאה

בפתק נוסף שהשאיר הצמח צדק שיועד לעדת החסידים, כתב על אדמו"ר המהר"ש:"אליו תשמעון כאשר שמעתם אלי"[33].

נוסח הזכרון שכתב הדיין ר' שניאור זלמן פרדקין

"הלא בעזה"י אני הייתי ממייסדי ליבאוויץ, אחר הסתלקות אדמו"ר ז"ל נבג"מ, כי מסרתי נפשי בהיותי אז בפאלצק וסבלתי ייסורים גדולים בעד השתדלותי מאנ"ש שיסעו לליבאוויץ. ומכמה עיירות שלחו לי שלוחים מיוחדים להורותם הדרך למי יתקשרו, ונכנסתי בעובי הקורה ובקשרי המלחמה, ועי"ז עקרתי דירתי משם בהכרח והוכרחתי לנסוע לפולין"[34].

המחלוקת והכרעת הבית דין[עריכה]

בזמן הסתלקות הצמח צדק היה המהרי"ל בעיירה קרמנצ'וג[35], והוא תכנן לשבות שם את חג הפסח. כשהתקבלה הידיעה בדבר הסתלקותו של הצמח צדק לקרמנצ'וג ביקשו ממנו החסידים שימלא את מקום אביו, המהרי"ל ענה להם שקודם הוא רוצה ללכת לליובאוויטש ולשבת עם אחיו. בין האחים הוא הזכיר גם את אדמו"ר המהר"ש, והחסידים ענו על כך בזלזול "גם הוא מסכת"?!, המהרי"ל ענה להם:"בכבוד והוקרה, בודאי שהוא מסכת, ועוד איזה מסכת!"[36][35]. לימים כתב המהרי"ל על לכתו לליובאוויטש באיגרת ששלח לגיסו ר' זלמן וויליז ש: "ידוע לכל שבקרמנצ'וג בחזירתי בכל העיירות שדברו עמי לקבל על עצמי השבתי לכולם שאיני רוצה בשום שינוי שם חדש כלל מכמו שהוא מקודם רק התנהג כמו שהיה בחיים חיותו לחזור דא"ח כו'"[37]. בבית רבי מסופר שכאשר חזר המהרי"ל מקרמנצ'וג לליובאוויטש:"מצא העיר כמרקחה מתבערת המחלוקת שהתעוררה ולא יכלו להשקיטה בשום אופן"[38].

כבר בימי השבעה, ביום הראשון של פסח, ובעיקר לאחר גמר השבעה, דרשו חסידי המהרי"ל שרבם ימונה לממלא מקומו של הצמח צדק בנשיאות[39], ובמקום החל פולמוס נרחב בנוגע לכך. בנוסף הופצו אז פתקים שבהם משמע שהצמח צדק מתנגד למינויו של המהרי"ל כאדמו"ר[40]. בין דין של הרבנים ר' מנחם טוביה פיראטין, ר' מרדכי מדיסנא ור' משה ישראל מדריסא קבעו שהפתקים מזויפים[41].

בעקבות המחלוקת שהתעוררה, כתב המהרי"ל מכתב לגיסו רבי זלמן בו כתב שיש לעשות בין האחים דין תורה כדי ליישב את המחלוקת ביניהם[42].

בשל כך הוקם בית דין מיוחד שדן בעניין, כדי להחליט איזה מהבנים ירש את הצמח צדק ויכהן בליובאוויטש. בית דין בו היו חברים שלשה מגדולי חסידי הצמח צדק: ר' פרץ חן, ר' שניאור זלמן פרדקין ור' יוסף תומרקין[43]. הדיינים ציוו על כל הבנים להגיד מאמר חסידות, וכששמעו את מאמר החסידות שאמר אדמו"ר המהר"ש, קבעו שאדמו"ר המהר"ש הוא זה שימשיך את דרכו של הצמח צדק בשושלת נשיאות חב"ד[44].

החלטת בית הדין נבעה בין השאר גם בקיאותו של אדמו"ר המהר"ש בנגלה[44], למרות גילו הצעיר יחסית, ומראיות המוכיחות את הערכתו של הצמח צדק אליו, שהתבטאו במספר פתקים שכתב הצמח צדק בהם הביע את רצונו שהמהר"ש ימלא את מקומו[33]. מסופר לאחר שהמהר"ש הראה את בקיאותו הגדולה בנגלה, שאלו אחיו, רבי ישראל נח שניאורסון מנין לו כזו בקיאות בעודו צעיר, אדמו"ר המהר"ש ענה לו ש:"אתה קשיש בשנותך אתה, ואילו אני קשיש בשנות אבינו"[45].

בתקופה מאוחרת יותר כתב הדיין ר' שניאור זלמן פרדקין זיכרון על הפסק דין לידידו הגביר ר' ישעיה ברלין, בו הוא כותב על היסורים שסבל בעקבות כך שפסק שאדמו"ר המהר"ש ימלא את מקום אביו[34].

אחרית דבר[עריכה]

לאחר פרסום הפסק דין, בנו בכורו של הצמח צדק רבי ברוך שלום שניאורסון החליט להישאר בליובאוויטש ונקשר לאדמו"ר המהר"ש[46]. בנו השני של הצמח צדק, רבי יהודה לייב הוסע מתוך לחץ בחודש אלול של שנת תרכ"ו לעיירה קאפוסט שבחבל בלארוס, שם נפתחה חצר חסידות חב"ד קאפוסט, אתו באו מרבית החסידים. היו שטענו שהמהרי"ל ובנו רבי שלמה זלמן שניאורסון היו אחראים להתפרצות המחלוקת[47], וזו הייתה אחת הסיבות שחסידיו של המהרי"ל עזבו איתו (בעל-כרחו) את ליובאוויטש ועברו לעיירה קאפוסט[48][49]. בנו השלישי של הצמח צדק, רבי ישראל נח נשאר כשנתיים בעיירה ליובאוויטש, ולאחר כך נסע לעיירה ניעז'ין, לבקשת יהודי המקום[50], שם ייסד את חסידות חב"ד - ניעז'ין. בנו החמישי של הצמח צדק, רבי חיים שניאור זלמן נשאר גם הוא כמה שנים בליובאוויטש[51] ולאחר כך נסע לליאדי, לבקשת יהודי המקום [50] וייסד שם את חסידות חב"ד - ליאדי. בן זקוניו של הצמח צדק, אדמו"ר המהר"ש המשיך לגור בעיירה ליובאוויטש והמשיך משם את שושלת חב"ד כרצון אביו הצמח צדק וכפי פסק הבית דין.

אדמו"ר המהר"ש הציע לאחיו להישאר בליובאוויטש ולחלק ביניהם את אמירת החסידות בשבתות, אומנם קבוצת חסידים הובילה את רבי יהודה לייב מקאפוסט לקאפוסט, טרם נסיעתו אמר רבי יהודה לייב מקאפוסט לאדמו"ר המהר"ש: "אן עבירה א ברודער"[52].

חב"ד ליובאוויטש והפיצול[עריכה]

חב"ד ליובאוויטש כאמור היא ממשיכתה של שושלת חב"ד, על פי פסיקת הבית דין וכפי רצונו של הצמח צדק, שממשיך דרכו יהיה אדמו"ר המהר"ש[22].

מסופר שכאשר נודע לחסיד ר' יקותיאל מליעפלי על דבר פטירתו של הצמח צדק, הוא החל לפרוץ בבכי ולשבור את החלונות, ומיד נסע לליובאוויטש לקברו של הצמח צדק, כשהגיע לליובאוויטש הודיע שהוא לא יתפלל ולא יאכל כלום עד שישמע מה יאמר לו הצמח צדק וכך עשה. ר' יקותיאל מליעפלי שהה על הציון במשך כל היום, ולאחר זמן, שר' יקותיאל לא יצא, נכנסו החסידים לציון וראו אותו מעולף. לאחר שהתעורר מעלפונו יצא בריקוד, והחל לחזור על מאמר חסידות ששמע מהצמח צדק בציון. לאחר מכן שמע ר' יקותיאל מאמר חסידות מכל האחים, ולאחר ששמע את מאמר החסידות של אדמו"ר המהר"ש, בחר רבי יקותיאל באדמו"ר המהר"ש כרבי, באומרו:ואמר "עד עתה דברתי אליך בלשון נוכח, ואילו מעתה הנך ה"רבי" שלי, לבש כובע ואמור חסידות"[53][54] .

מסופר שהחסיד ר' שניאור זלמן פראדקין שאל את אדמו"ר המהר"ש מה יהיה עם החסידים[55], ואדמו"ר המהר"ש ענה לו ש"אבי אמר לי שהדבר ימשך חדשיים בלבד". ואכן לאחר חודשיים מאמירתו של אדמו"ר המהר"ש בחודש חשון שנת תרכ"ז הסתלק המהרי"ל מקאפוסט, וחסידי קאפוסט רבים חזרו בחזרה לליובאוויטש וקבלו עליהם את נשיאותו של אדמו"ר המהר"ש[56].

עד שנת תרפ"ג התמזגו ענפיה השונים של חב"ד ורוב חסידי חב"ד מהענפים השונים חזרו לליובאוויטש כליל וקבלו עליהם את מרותו של אדמו"ר הריי"צ.

הענפים שנפתחו והתפצלו מליובאוויטש[עריכה]

שלושה מבני הצמח צדק פתחו ענפים חדשים ונהגו באדמו"רות כל אחד בעיירה אחרת. שלושת הענפים שקמו בעקבות כך הם:

חב"ד קאפוסט[עריכה]

Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – חסידות קאפוסט

מייסד הענף היה המהרי"ל מקאפוסט.

בגלל שהמהרי"ל היה הבן המבוגר ביותר של הצמח צדק שהסכים לנהוג באדמו"רות, והיה אף זה שזכה לראות את פני אדמו"ר הזקן, נהרו אליו מרבית החסידים, והענף חב"ד קאפוסט היה בתחילה הענף הגדול ביותר בחסידות חב"ד. בחגי תשרי של שנת תרכ"ז התאספו בחצרו של המהרי"ל רבבות חסידים ממקומות רבים, גם כאילו שלא נמנו על עדת חסידי חב"ד[57]

המהרי"ל הסתלק כחצי שנה אחר אביו, ועיקר החצר הוקמה והתקיימה על ידי בנו, רבי שלמה זלמן שניאורסון בעל המגן אבות. לאחר שהסתלק מילאו את מקומו שני אחיו, רבי שלום דובער שניאורסון שנהג בנשיאות בעיירה רציצא, ורבי שמריהו נח שניאורסון שנהג בנשיאות בעיירה בוברויסק.

הענף התקיים במשך חמישים ושבע שנים - משנת תרכ"ו עד שנת תרפ"ג.

חב"ד ליאדי[עריכה]

Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – חסידות ליאדי
ציור של אהל אדמו"רי חב"ד ליאדי בעיירה ליאדי

מייסד הענף היה רבי חיים שניאור זלמן שניאורסון. עוד לפני שאדמו"ר הצמח צדק הסתלק, היו חסידים רבים שנקשרו לאלו, כגון החסיד ר' מרדכי יואל דוכמן מהאמלי, אחיו ר' זלמן דוכמן מקארמה, ועוד. לאחר פטירתו של המהרי"ל מקאפוסט נהרו מאות מחסידיו לליובאוויטש, ומקצתם נקשרו לרחש"ז שהתגורר אז עדיין בעיירה ליובאוויטש, כגון ר' משה ישראל מדריסא (בנו של ר' מרדכי מליעפלי), ר' מרדכי מקאמיל, ועוד[58].

כאשר נסע לעיירה ליאדי בשנת תרכ"ח, בקשו ממנו החסידים במקום, שינהג באדמו"רות וישמש להם כרבי, ואכן רבי חיים שניאור זלמן הסכים לכך והחל לנהוג שם בנשיאות. מסופר כאשר הוא הגיע לשם התבטא:"ודור רביעי ישובו הנה"[59][58]. עד שהגיע לליאדי הייתה הקהילה במקום קטנה ונידחת, וכשהגיע לליאדי הוא החיה מחדש את המקום והחזיר עטרה ליושנה[60]. לליאדי נהרו אליו עוד רבים מגדולי תלמידיו של הצמח צדק, ביניהם הר"ז מדיסנא[61], החסיד ר' רפאל נחמן מנאווע, ועוד עשרות חסידים גדולים וחשובים[58].

חסידות חב"ד ליאדי התקיימה במשך שני דורות, במשך ארבעים ושלוש שנה, כאשר בדור השני התפצלה החסידות בין רבי יצחק דובער שניאורסון (בנו של מייסד הענף רבי חיים שניאור זלמן שניאורסון) לבין גיסו, רבי לוי יצחק מסירטשין שחסידותו נקראה "סירטשין-ליאדי". לאחר שהסתלקו האדמו"רים חזרו רוב חסידי ליאדי לליובאוויטש ומקצתם לחב"ד קאפוסט. לאחר פטירתם חזרו חלק גדול מחסידיהם לחב"ד ליובאוויטש.

חב"ד ניעז'ין[עריכה]

Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – חסידות ניעז'ין
בית המדרש של רבי ישראל נח שניאורסון בעיירה ניעז'ין ששימש כמרכז חסידות חב"ד - ניעז'ין כיום

מייסד הענף היה רבי ישראל נח שניאורסון בנו של הצמח צדק.

הענף התקיים במשך כחמש עשרה שנה, משנת תרכ"ח ועד לשנת תרמ"ג, בשנת תרמ"ג נפטר רבי ישראל נח שניאורסון ובניו סרבו לשמש באדמו"רות אחריו. לאחר פטירתו של רבי ישראל נח שניאורסון בשנת תרמ"ג עברו רוב חסידי ניעז'ין לחב"ד קאפוסט ומקצתם לליובאוויטש.

חסידות אוורוטש[עריכה]

Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – חסידות אוורוטש

בן נוסף של אדמו"ר הצמח צדק, האדמו"ר רבי יוסף יצחק, הקים, בהשפעת חמיו ודודו הרב יעקב ישראל מטשערקאס (ה"צ'רקאסר"), עוד בחיי אביו חצר בעיירה אוורוטש, בשנת תרי"ט. אך החסידות התנהלה בסגנון חסידויות צ'רנוביל ולא בדרכה של חסידות חב"ד[62][63].

את שושלת זו פתח לאחר שהכריחו חותנו בניגוד לרצון אביו, אך מהמכתבים שבהם התדיינו בנושא, ניתן לראות כי אדמו"ר הצמח צדק כבר מחל לחותנו.

את מקומו של רבי יוסף יצחק לאחר פטירתו מילא בנו האדמו"ר רבי נחום דובער שניאורסון, שנפטר בח' בטבת תרנ"ו[64].

יש לציין שבמשפחת בית הרב היו צאצאים נוספים שפתחו חצרות נוספות, כדרך חסידות טשרנוביל. והם חסידות טומושפול וחסידות הורנסטייפל.

אדמו"רי חב"ד בתקופת הפיצול[עריכה]

השנים מציינות את שנות כהונת האדמו"ר או הענף

ענף בני הצמח צדק נכדי הצמח צדק שנות הענף הערות
חב"ד קאפוסט מייסד הענף - המהרי"ל (ניסן תרכ"ו - חשון תרכ"ז)  • בנו: רבי שלמה זלמן שניאורסון (קאפוסט, תרכ"ז - תר"ס)  • בנו: רבי שלום דובער שניאורסון (רצ'יצ'ה, תרמ"ג - תרס"ט)
 • בנו: רבי שמריה נח שניאורסון (בברויסק, תר"ס - תרפ"ג)
תרכ"ו - תרפ"ג
(57 שנים)
בשנים תרכ"ו - תרמ"ג התקיים בענף חצר אחת (קאפוסט), בשנים תרמ"ג - תר"ס התקיימו במקביל החצרות בקאפוסט ורצ'יצ'ה, בשנים תר"ס - תרס"ט התקיימו במקביל החצרות ברצ'יצ'ה ובברויסק ובשנים תרס"ט - תרפ"ג התקיימה שוב חצר אחת (בברויסק).
חב"ד ליאדי מייסד הענף - רבי חיים שנ"ז (תרכ"ז - תר"מ)  • בנו: רבי יצחק דובער שניאורסון (ליאדי, תר"מ - תר"ע)
 • חתנו: רבי לוי יצחק גוטרמן (סיראטשין, תר"מ - תרס"ה)
תרכ"ז - תר"ע
(43 שנים)
רבי יצחק דובער ורבי לוי יצחק כיהנו במקביל בחצרות נפרדות.
חב"ד ניעז'ין מייסד הענף - המהרי"ן (תרכ"ח - תרמ"ג)
בני המהרי"ן סרבו להתמנות כאדמו"רים והענף חדל מלהתקיים
תרכ"ח - תרמ"ג
(15 שנים)
נכדתו של המהרי"ן היא הרבנית נחמה דינה רעייתו של אדמו"ר הריי"צ.
השוואה לחב"ד ליובאוויטש
חב"ד ליובאוויטש ממשיכו של הצמח צדק בליובאוויטש - אדמו"ר המהר"ש (תרכ"ו - תרמ"ג)  • בנו: רבי שלום דובער שניאורסון - אדמו"ר הרש"ב (תרמ"ג - תר"פ) התקיימה לאורך כל תקופת הפיצול עד היום בשנת תרפ"ג - שלוש שנים לאחר תחילת נשיאות אדמו"ר הריי"צ, הסתיימה תקופת הפיצול. רוב החסידים מהענפים המקבילים חזרו לליובאוויטש.

מרכזי הענפים שהתפצלו[עריכה]

בזמן ההתפצלות כל אחד מהבנים נסע עם חסידיו לעיירה אחרת שם ריכז את החצר שלו, ועל שם העיירה שבה קבע את מגוריו נקראה גם הענף שהקים[65]. במקביל בכל העיירות הללו התקיימו אף קומץ חסידי חב"ד מענפים אחרים (כדוגמת החסיד ר' שמעון אהרן ייאכיל שהיה חסיד ליובאוויטש והתגורר בעיירה בוברויסק שהשתייכה לחסידי קאפוסט).

בשנת תר"ס כשהאדמו"ר מקאפוסט רבי שלמה זלמן שניאורסון הסתלק שני אחיו היו אדמו"רים, כל אחד בעיר אחרת. רבי שלום דובער שניאורסון מונה לאדמו"ר בעיירה רציצא ורבי שמריהו נח שניאורסון מונה לאדמו"ר בעיירה בברויסק. כך שלחסידי קאפוסט היו שני ריכוזים בתקופות שונות: הריכוז הגדול בעיירה קאפוסט, ולאחריו בעיר בברויסק, וכן חלק מרכזי היו בעיירה רציצא[66].

כך גם בליאדי, כשבשנת תרמ"ג הסתלק מייסד הענף רבי חיים שניאור זלמן שניאורסון, מיד לאחר הסתלקותו חסידות ליאדי התפצלה בין בנו לחתנו. בנו המשיך להנהיג את החסידים בליאדי, וחתנו, רבי לוי יצחק גוטרמן עבר עם חסידיו לעיירה סיראטשין משם הנהיג את החצר שלו.

ריכוזי חב"ד בתקופת הפיצול[עריכה]

בית כנסת חב"ד המרכזי בדוקשיץ בו התקיימו מניין לחסידי ליאדי ולחסידי ליובאוויטש
בית הכנסת צמח צדק בירושלים שהשתייך לחסידי ליובאוויטש
תלמידי ישיבת תורת אמת לומדים בבית הכנסת אהל יצחק בירושלים, בית הכנסת שהשתייך בעבר לחסידי קאפוסט

פסקה זו לא יורדת לפרטים אלא היא באה לתת נקודת מבט כללית על המצב שנוצר בריכוזי חב"ד ברוסיה ובליטא לאחר ההתפצלות מליובאוויטש. אם כי לרוב המצב שנכתב מבטא את המציאות ששררה אז בשנים הראשונות להסתלקות הצמח צדק ויתכן מאוד שלאחר שהמהומות שכחו המצב בעיירות אלה השתנה.

בעיר סטרדוב שבפלך צ'רגינוב ברוסיה התקיימה קהילה חב"דית גדולה, ועוד בימי אדמו"ר הצמח צדק כשהוא שלח את בניו לומר דא"ח בעיירות השונות בקשו החסידים בסטרדוב שדווקא המהרי"ל יבוא אליהם[25]. ולאחר פטירת הצמח צדק בשנת תרכ"ו רוב חסידי חב"ד בעיר קבלו על עצמם את נשיאותו של המהרי"ל מקאפוסט, וחלקם את של הרחש"ז מליאדי. רק מקצת החסידים קבלו על עצמם את נשיאותם של אדמו"ר המהר"ש ורבי ישראל נח שניאורסון. בהקשר לביקוריו של המהרי"ל מקאפוסט בעיר סיפר אחד מנכדיו[67] שהעיר הייתה חביבה מאוד על מהרי"ל ונהג לבקר בה פעמים רבות. אך כשהמהרי"ל הסתלק בחודש חשון תרכ"ז חזרו רוב החסידים לחסידות ליובאוויטש וקבלו על עצמם את הנהגתו של אדמו"ר המהר"ש[68].

גם בעיר מוהילוב היו למהרי"ל מקאפוסט מאות חסידים. בין החסידים הנלהבים ביותר שלו היה ידידו הגביר ר' בעריל ליב שאצלו המהרי"ל היה מתאכסן כשהגיע לעיר. עוד חסיד גדול היה ר' שמעון אהרן שהיה שייך למשפחת מתנגדים מיוחסת, וכשראה את המהרי"ל הפך לחסיד נלהב שלו, והיה מקושר אליו בכל נפשו, והמהרי"ל מצידו כבדו מאוד ואף התיישב לאכול עימו בביתו לעיתים. כשהגיע המהרי"ל למוהילוב היו כל עשירי העיר - שברובם היו מתנגדים באים לקבל את פניו ויושבים לשמוע את תורתו[69]. אך עם זאת היו בעיר גם קהילת ליובאוויטש קטנה, וכותב הזכרון הזה על בואו של המהרי"ל לעיר היה בעצמו חסיד ליובאוויטש[69].

בעיירה קראוטה היה ריכוז חב"די גדול שרובם ככולם נמנו על חסידיו של המהרי"ל מקאפוסט. כשהתקבלה בקראוטה הידיעה על הסתלקות הצמח צדק נכנסה העיירה כולה למשבר, ואחד מגדולי חסידי הצמח צדק שקראו לו ר' בער זעק שזה לא ייתכן שלא שייך שיהיה מישהו שיוכל להחליף את הצמח צדק, ובזמן הזה החלו לבוא לעיירה שמועות על גדולתו של המהרי"ל (כנראה כחלק מהתעמולה של אנשי קאפוסט שרצו שהמהרי"ל ימלא את מקום הצמח צדק) ואותו ר' בער הלך לליובאוויטש[70] כדי לבדוק אם השמועות נכונות, לאחר ארבע שבועות חזר ר' בער לעיירה וכולו היה מלא בשמחה והודיע להם שהוא שייך לר' לייב (כינוי להמהרי"ל), שבת לאחר מכן מאות חסידים מהעיירה הגיעו לעיירה קאפוסט כדי לשמוע את המהרי"ל ובמהרה נהיו חסידים שלו[71].

בליאזנה כיהן כרב העיירה הרב אהרן לוין, שהיה עוד חסיד של אדמו"ר הזקן. וכשהסתלק הצמח צדק נהיה מקושר לאדמו"רי קאפוסט.

גם בעיירה לאחוביץ שבפלך פולטובה היו לחסידי קאפוסט רוב, כאשר רצה אחד מהחסידים להתמנות לרב העיירה היה זקוק להסכמתו של רבי שמריהו נח שניאורסון מבברויסק[72]. כמו כן גם בעיירה רודניא שהייתה סמוכה מאוד לליובאוויטש היו רוב חסידי חב"ד מקושרים לאדמו"רי קאפוסט. בעיירה פאלאצק בפלך ויטבסק היו רוב החסידים חסידי קאפוסט, אך למרות זאת רב העיר היה חסיד ליובאוויטש, דבר שאילץ אותו לעזוב את העיר לאחר מכן[72].

בעיירה ברז'ניגובאטה רובם ככולם של חסידי חב"ד היו חסידי ליובאוויטש, ורק מקצתם חסידי קאפוסט[73].

בפולוצק היו רוב החסידים חסידי קאפוסט אך למרות זאת חסידי קאפסוט בפולוצק חבבו את אנשי ליובאוויטש ולא היה מחלוקת ביניהם. בהקשר לכך מסופר שאנשי קאפוסט בעיירה בקשו מאדמו"ר הריי"צ שישלח עבורם משפיע, בתחילה אדמו"ר הריי"צ שלח להם חסיד שלא הצליח להסתדר אתם כי דרך ליובאוויטש שונה מקאפסוט, ולאחר שאנשי קאפוסט כתבו על-כך לאדמו"ר הריי"צ הוא שלח את המשפיע ר' שלמה חיים קסלמן שיכהן כמשפיע בעירם באמרו ש"חסיד פלוני אינו מצליח להסתדר עם חסידי קאפוסט, אבל אתה הרי טיפוס אוהב שלום ובוודאי תוכל להסתדר איתם"[74][75].

קהילת חב"ד בוורשה יוסדה על-ידי חסידי ליובאוויטש שברחו מרוסיה בעקבות "גירוש מוסקבה" שבו הצאר הורה לגרש את היהודים מהעיר מוסקבה שברוסיה. לאחר הגזירה קבוצה של עשרות משפחות חשובות מחסידי ליובאוויטש עברה לעיר ורשה שבפולין שהייתה מרכז יהודי חשוב בימים ההם, הקהילה החב"דית התפחתה ומנתה מאות משפחות חב"דיות חסידי ליובאוויטש. ובשנת תרפ"א ייסדו כמה ממנהלי ישיבת תומכי תמימים בליובאוויטש את ישיבת תומכי תמימים ורשה.

בעיירה דוקשיץ שבווילנה התקיימה קהילת חב"דית גדולה וותיקה, כאשר בבית כנסת חב"ד המרכזי בעיירה התקיימו מספר מניינים, בניהם מניין לחסידי ליובאוויטש ומניין לחסידי ליאדי[76].

בריגא התקיימה קהילה גדולה של חסידי חב"ד מכל הענפים, הקהילה החב"דית הגדולה ביותר בריגא הייתה של חסידי קאפוסט והשנייה של ליובאוויטש. ר' אברהם גודין מספר[77] שעד לשנת תרל"ח היה לחסידים בריגא בית כנסת אחד ובו שני מניינים, ובשנת תרל"ח הסכימו שלטונות לטביה להרחיב את בניין בית הכנסת של החסידים כך שיוכל להחיל עוד מניין בחדר נפרד, ומאז התקיים בבניין בית הכנסת החסידי בריגא שלושה מניינים חב"דים מרכזיים: במניין הראשון היו מתפללים כל חסידי חב"ד מכל הענפים, המניין השני היה שייך לליובאוויטש, והמניין השלישי (שהיה המניין הגדול מבין המניינים) היה שייך לחסידי קאפוסט. כמו כן כשעבר החסיד הגביר ר' ישעיה ברלין מליובאוויטש לריגא ייסד בעיר עוד מניין לחסידי ליובאוויטש[78].

בעיר דווינסק שבלטביה הייתה קהילה חב"דית גדולה ומגוונת, שרובה נמנו על חסידיהם של אדמו"רי קאפוסט[79]. ר' חיים אבא וייל מספר[80] שבעיר התקיימו עשרות מניינים של חסידי חב"ד. מתפללי בית הכנסת בו התפלל ר' חיים היו חלקם חסידי ליובאוויטש, חלקם חסידי קאפסוט, וחלקם הסתובבו בין קפוסט לליובאוויטש וקבלו חסידות משני הענפים, כאלה היו הרבה חסידים בעיר, אך רוב החסידים בדווינסק היו חסידי קאפוסט[72]. אחד הרבנים החב"דים הבולטים בעיר הוא הרוגוצ'ובר שהיה חסיד קאפוסט אך גם מקושר לרבותינו נשיאנו בליובאוויטש.

בעיר גרייבא שבבמחוז קורלאנד בלטביה הקים החסיד ר' רפאל יאווער (סבו של הרב קוק) שטיבל חב"די שהשתייך לחסידי קאפוסט, ואף מדי פעם היה מגיע ר' יחזקאל יאנווער - החוזר של רבי שלמה זלמן שניאורסון בעל ה"מגן אבות" להתוועד עם היהודים והיה חוזר ליהודי העיר חסידות על דרך קאפסוט[72].

בית כנסת חב"ד הידוע אהל יצחק בשכונת מאה שערים בירושלים השתייך לחסידי קאפוסט, ובית הצמח צדק בירושלים השתייך לחסידי ליובאוויטש.

בארצות הברית היו קהילות של חסידי ליובאוויטש לצד חסידי ניעז'ין, בין השאר בעיר ניו יורק שם הייתה לחסידי ניעז'ין חלקה משותפת בבית העלמין היהודי עם חסידי ליובאוויטש[81][82], וכן בעיר בולטימור היו קהילות של חסידי ליובאוויטש להם היה בית הכנסת בשם "אנשי ליובאוויטש נוסח האר"י" ולחסידי ניעז'ין את בית הכנסת "אנשי ניעז'ין". בעיר פילדלפיה היה לחסידי ניעז'ין בית כנסת בשם "אהבת אחים אנשי ניעז'ין"[83].

היחסים בין ליובאוויטש לענפים שהתפצלו[עריכה]

רבי שמריהו נח שניאורסון מבברויסק - קאפוסט. ממקימי כולל חב"ד המיוחד

במהלך השנים הראשונות לפיצול שררה מערכת יחסים חמה יחסית בין מייסדי הענפים - בניו של אדמו"ר הצמח צדק, אך לאחר הסתלקותם המחלוקת החריפה בין החצרות השונים עד תקופת אדמו"ר הריי"צ.

יחסי ליובאוויטש עם חב"ד קאפוסט[עריכה]

היחסים בין ליובאוויטש וקאפוסט היו מלווים במתיחות גדולה משנת הקמת הענף, ובמיוחד לאחר שהמהרי"ל הסתלק.

בין השאר שררו חילוקי דעות בין ליובאוויטש וקאפוסט בעניינים מופשטים בחסידות, ואף במנהגים. לדוגמא התעוררה מחלוקת בין חסידי ליובאוויטש ולרבי שלמה זלמן שניאורסון בעל ה"מגן אבות" מקאפוסט בשאלה האם הצמצום נגע באותיות הרשימו או לא, אדמו"ר המהר"ש כתב שהצמצום לא נגע באותיות הרשימו[84] ובעל ה"מגן אבות" חלק על כך וטען שהצמצום נגע גם באותיות הרשימו[85] (החסיד המפורסם ר' דוב תומארקין - מחסידי הצמח צדק ואדמו"ר המהר"ש - התפלפל על-כך בחילופי מכתבים עם אדמו"ר בעל המגן אבות מקאפוסט)[86]. אף במנהגי חסידים היו שינויים קלים - לדוגמא חסידי קאפוסט הקפידו לחגוג את חג הגאולה י"ט כסלו בליל י"ט כסלו, ולעומת זאת חסידי ליובאוויטש נהגו לחגוג את י"ט כסלו דווקא בליל כ' כסלו[87].

חסידי חב"ד ליובאוויטש הקפידו במשך תקופת הפיצול שלא ללמוד בספר דרך מצוותיך מכיוון שהודפס לראשונה על ידי קאפוסט וההקדמה לספר נכתבה על-ידיהם[88]. באחת הפעמים כשראה אדמו"ר הרש"ב חסיד מעיין בספר דרך מצוותיך הוא נטל ממנו את הספר[72].

על אף המחלוקת הורה אדמו"ר המהר"ש בשנת תרל"ב לשמריהו נח שניאורסון להתמנות לרב החסידים בבברויסק.

לאחר הסתלקותו של אדמו"ר המהר"ש הלכו חסידי ליובאוויטש לווילנא כדי להדפיס את ספרו לקוטי תורה לג' פרשיות, חסידי קאפוסט ששמעו על-כך רצו לעשות תחבולה ולהחליף את המאמרים שנכתבו שם על-ידי אדמו"ר המהר"ש במאמרים של אדמו"ר הצמח צדק המיוסדים על אותם פסוקים, ובכך "להוכיח" שאדמו"ר המהר"ש לא חידש כלום כביכול אלא רק חזר על מאמריו של אביו. ואכן השלוחים שבאו לוילנא כדי להדפיס את הספר לא שמו לב לכך שהדפים שהיו בידיהם ובם מאמריו של אדמו"ר המהר"ש הוחלפו במאמריו של אדמו"ר הצמח צדק, וכך הם הדפיסו את הלקוטי תורה לג' פרשיות בתחילה. וכשהביאו את הספר לליובאוויטש והוא החל להתפרסם עשו מכך חסידי קאפוסט רעש גדול, בטענם שזה חיקוי למאמריו של הצמח צדק והספר הופסק להתפרסם למספר שנים[89].

מסופר שפעם הגיע רבי שלמה זלמן שניאורסון לביקור בליובאוויטש כדי להשתטח על קברו של אדמו"ר הצמח צדק, ולאחר מכן הוא הגיע לבקר את אדמו"ר המהר"ש. כאשר הם נפגשו, אמר לו אדמו"ר המהר"ש: "יודע אתה למה לא מצאת את הרבי [בציון]? - כי הוא היה אצלי"[90].

בשמחת תורה תרע"א התבטא אדמו"ר הרש"ב שאין במאמריו של רבי שלמה זלמן שניאורסון שום חידוש[91], ושהחסידות בקאפוסט היא "ללא יסודות כלל"[92]. לעומת זאת, רבי שלמה זלמן שיבח את אדמו"ר הרש"ב שהוא ירא שמים גדול[93].

לפני שהסתלק רבי שלמה זלמן שניאורסון בעל ה"מגן אבות" הוא שלח פ"נ לאדמו"ר הרש"ב שיקרא על ציון הצמח צדק, כשחזר אדמו"ר הרש"ב מהציון הוא היה נראה מוטרד ועצוב, כשראתה זאת הרבנית רבקה היא שאלה אותו מדוע פניו נפולות, ואדמו"ר הרש"ב ענה לה שמיד כשהדליק את הנר לזכות רבי שלמה זלמן הוא כבה. ואכן זמן קצר לאחר מכן הסתלק רבי שלמה זלמן שניאורסון[94].

מאורע משמעותי היה בשנת תרע"ב, כאשר חסידי קאפוסט פרשו מכולל חב"ד בעקבות כמה חילוקי דעות בין האדמו"ר מוהרש"נ מבאברויסק לאדמו"ר הרש"ב[95], שהיה נתון לשליטתם של כל אדמו"רי הענפים השונים, ופתחו כולל חדש שנקרא כולל חב"ד המיוחד[1], בציינם שזה על מנת לחזור חזרה ולהתאחד ולהשקיט את המחלוקת שבינתיים. יש לציין שכאשר ביקר אדמו"ר הריי"צ בארץ בשנת תרפ"ט, שלוש שנים לאחר שאחרון אדמו"רי קאפוסט הסתלק והפיצול הסתיים באופן רשמי, קיבלו על עצמם אנשי כולל חב"ד המיוחד באופן רשמי את נשיאות אדמו"ר הריי"צ על הכולל.

יחסי ליובאוויטש עם חב"ד ליאדי[עריכה]

בהתחלה היו יחסים קרובים בין ליובאוויטש לליאדי, במיוחד במהלך נשיאותו של הרחש"ז. אך לאחר שהרחש"ז הסתלק והענף חב"ד ליאדי נחלק בין חתנו ובין בנו השתפרו היחסים בין ליאדי וקאפוסט, ובמקביל היחסים התקררו עם ליובאוויטש[1].

אדמו"ר המהר"ש והרחש"ז מליאדי חבבו מאוד זה את זה. הקרבה המיוחדת ביניהם התחילה כאשר הצמח צדק שידך בין אדמו"ר המהר"ש לבין בתו של הרחש"ז, החתונה נערכה ברוב פאר והדר ובין המוזמנים היה החסיד ר' הלל מפאריטש, כשראה ר' הלל את הרחש"ז אמר לו בבדיחות "איך אתם משתדכים עם מחותן שאינכם מכירים?" כששמע זאת אדמו"ר הצמח צדק אמר לר' הלל "הוא גם לא מכיר את החתן..."[96]. במהלך השבע ברכות חלתה הכלה ונפטרה לאחר שלשה חודשים. אך גם כשאדמו"ר המהר"ש נישא לרבנית רבקה הקשר ביניהם לא הפסיק[97].

כמו כן לפני חגיגת הבר מצווה של אדמו"ר הרש"ב, אביו אדמו"ר המהר"ש שלח אותו ביחד עם אחיו ר' זלמן אהרן לקבל ברכה מהרחש"ז בליאדי ולשמוע ממנו מאמרי חסידות[98].

בהקשר לכך אחד מילידי ליאדי סיפר שהרחש"ז מליאדי היה נוהג לעלות פעם בשנה לציונו של הצמח צדק בליובאוויטש, ובכל פעם שהיה מגיע לעיירה היה נפגש עם אדמו"ר המהר"ש[97], ולפני הסתלקותו של הרחש"ז אדמו"ר המהר"ש שלח את בניו אדמו"ר הרש"ב ור' זלמן אהרן לשמוע ממנו חסידות, ולמרות חוליו וחולשתו הרחש"ז התיישב במיטתו ואמר בפניהם מאמר דיבור המתחיל "כרע שכב כארי"[99].

עוד סיפור שממחיש את קרבתה של ליאדי לליובאוויטש בשנים הראשונות סיפר החסיד ר' רפאל קימין, שפעם בא מעיירתו ביעשינקאוויטש אל אדמו"ר המהר"ש בעניין שהטריד אותו, ואדמו"ר המהר"ש לא התייחס לשאלותיו אלא אמר לו "מדוע אין אביך ר' יהודה יוסף מתמנה לרב בביעשינקאוויטש?" הדבר הפליא אותו מכיון שבעיירה כבר היה רב אחר, ואמר זאת לאדמו"ר המהר"ש, אדמו"ר המהר"ש מצידו אמר לו ללכת להתייעץ עם אחיו הרחש"ז מליאדי. ר' רפאל הלך אל הרחש"ז ודבר אתו בדבר שהטריד אותו, אך הרחש"ז כמו אדמו"ר המהר"ש לא התייחס לדבריו ושאל את אותה השאלה "מדוע לא יכהן מר אביך כרב בביעשינקאוויטש"? ר' רפאל העיד שהדבר הפליא אותו שבעתיים, הן השאלה התמוהה והן רוח הקודש השורה בין האחים מליובאוויטש וליאדי. מספר ימים לאחר שחזר לעיירתו הרב הקודם נפטר ואביו החליף את מקומו, אז הבין את שאלתם של הרחש"ז ואדמו"ר המהר"ש[100].

אדמו"ר הריי"צ סירב לשמוע מאמר חסידות מרבי שמריה נח שניאורסון (שהיה אדמו"ר ממבוברויסק-קאפוסט), והסכים לשמוע רק מאדמו"רי ליאדי[101].

יחסי ליובאוויטש עם חב"ד ניעז'ין[עריכה]

הרבנית נחמה דינה שניאורסון אשת אדמו"ר הריי"צ היא נכדתו של מייסד הענף רבי ישראל נח שניאורסון.

בנו של המהרי"ן רבי אברהם שניאורסון כשהיה אברך בא בהזדמנות מקישינב עירו אל אביו המהרי"ן ואמר לו:"אבא, לא אקבל ממך שלום, כי הפעם לא באתי כבן אל אבא, אלא כחסיד לפני רבו" אמר לו אביו המהרי"ן "זאת אומרת שאתה זקוק לעצה? עצתי היא שתסע אל דודך אדמו"ר המהר"ש בליובאוויטש", רבי אברהם אכן נסע לליובאוויטש והתקבל ליחידות אצל אדמו"ר המהר"ש, כאשר חזר מליובאוויטש לקישינב הוא עבר דרך ניעז'ין, וכשהגיע לאביו, אמר לו אביו:"נו, עצה טובה נתתי לך?..."[102].

באחד מבתי העלמין היהודים בניו יורק יש חלקה משותפת לחסידי ליובאוויטש וניעז'ין, הנקראת בשם חלקת אנשי ליובאוויטש וניעז'ין[81][82].

ניסיונות ליישוב המחלוקת[עריכה]

האגרת שכתב רבי שלמה זלמן שניאורסון בשם אביו המהרי"ל לחסידי קאפוסט

"צוויתי מכאאמו"ר שליט"א לכתוב לאנ"ש שיחי' בקשה עצומה מלב ונפש חפצה לגבור עצמם בכל עוז, שלא יתקוטטו עם צד השני כלל ועיקר, ובפרט לפני החג הבע"ל כי מי יודע מה שיוכל ליצמח מזה ואף אם ישמעו דברים קשים כגידים לא יטו אוזן כלל וזהו לטובתינו ברוחניות וגשמיות בלי ספק, וכמו"כ לשאר מקומות ימחלו להעתיק זאת ולשלוח לטשערניגוב ולקאמין"

היכל הבעש"ט חלק ט"ז עמ' 171, בשם כת"י שנמצא

ניסיונות ליישב את המחלוקת היו אצל כמעט כל בני הצמח צדק, בימי השבעה על הצמח צדק בחודש ניסן תרכ"ו כשהגיע המהרי"ל לליובאוויטש ראה שכל העיירה מלאה במחרחרי ריב ויש מחלוקת גדולה מאוד, הוא ניסה לדבר עם הצדדים וליישב את המחלוקת אך לא הצליח[103], לאחר שראה המהרי"ל שהוא לא מצליח הוא הציע כאמור שיעשו דין תורה בין הבנים, וכשזכה אדמו"ר המהר"ש תכנן לנסוע עם חסידיו לעיירה ליאדי[104], וכשחשש שמא הדבר יעורר עוד יותר מחלוקת קבע את מגוריו בקאפוסט[105].

כדי לנסות שלא להרבות את המחלוקת שיגר רבי שלמה זלמן שניאורסון אגרת (ראה האגרת בחלונית בצד שמאל) בשם אביו המהרי"ל לחסידי קאפוסט בה קרא להם שלא לעורר מהומות ולא להכנס למחלוקות מיותרות[103].

כאשר הסתלק המהרי"ל מקאפוסט, שיגר אדמו"ר המהר"ש מכתב לבנו, רבי שלמה זלמן שניאורסון, במכתב קרא אדמו"ר המהר"ש לגמור את המחלוקת ולהשכין את השלום בחב"ד[106].

כמו כן כשנת תר"מ כאשר הרחש"ז מליאדי נחלה בא אליו אדמו"ר המהר"ש כדי לבקרו ולהתפלל עליו, וכן הביא איתו רופא מומחה שיבדוק את הרחש"ז (מכאן רואים את גודל החשיבות והכבוד שיחס אדמו"ר המהר"ש לאחיו למרות המחלוקת בין חסידיהם) כמה ימים לאחר מכן בד' טבת הסתלק הרחש"ז מליאדי[107].

רבי שלמה זלמן מקאפוסט העיר באחת הפעמים על הערה של אדמו"ר המהר"ש על הספר תורה אור, הדבר גרם לויכוח חריף בינו לבין החסיד ר' דן תומרקין שהגן על עמדתו של אדמו"ר המהר"ש, אדמו"ר הרש"ב הצטער אחרי זה שלא בא להגן על עמדתו של אביו אדמו"ר המהר"ש ואמר שהחסידים לא נתנו לו להגיב מחשש שהדבר יגרום לחידוש המחלוקת בין החסידויות[108]. אך לאחר זמן ענה אדמו"ר הרש"ב על שאלותיו של הרש"ז מקאפוסט בנושא למעט שאלה אחת (ישנם הלומדים תשובה לשאלה זו מתשובה אחרת)[109].

יחס רבותינו נשיאנו לענפים השונים[עריכה]

הרב שמואל בזפלוב, שעקב היותו מקושר לליובאוויטש סירב לרשת את מקומו של רבי שמריהו נח שניאורסון מבברויסק באדמו"ריות, ובפועל החליפו רק ברבנות

בזמן הפיצול היה בליובאוויטש יחס ביקורתי כלפי הענפים השונים בחב"ד, אך כיום דבר זה השתנה. אדמו"ר הריי"צ והרבי החשיבו את אדמו"רי הענפים השונים בחב"ד כחלק מאדמו"רי חב"ד, אך כענפים שונים[110].

אדמו"ר הריי"צ שציין את בני ונכדי הצמח צדק בהקריאה והקדושה כינה אותם בשם "אדמו"ר", הרבי ציין זאת באחת משיחותיו והתבטא שמכך לומדים שכל יהודי יכול לקחת את ההתפשטות וההתרחבות דהתואר אדמו"ר[111]

כאשר ערכו את קובץ יגדיל תורה הכניסו העורכים מדבריו של רבי יצחק דובער שניאורסון (המהרי"ד) מליאדי במדור "חסידים הראשונים", וכשהביאו את הקובץ לפני הרבי להגהה העביר הרבי את זה למדור "רבותינו נשיאנו", אך בהפסק שלוש נקודות בינו לבין אדמו"ר הרש"ב[112].

בתל אביב התגורר נכדו של רבי שמריהו נח מבברויסק שהיה לו כתבי קודש של אדמו"ר הצמח צדק, ר' בנימין גורודצקי רצה להעניקם להרבי, ואותו נכד הסכים לאחר הפצרות, כתגובה הרבי הדפיס את הספר שמ"ן למאור - דרושיו של הרב שמריה נח[113]. כאשר הרב שאול דובער זיסלין שמע שספרו של האדמו"ר מבברויסק שמן למאור הודפס בכפר חב"ד הוא הלך לר' פנחס אלטהויז ושאל: 'הייתכן?', כאשר ר' פיניע אמר לו שזה באישור הרבי, נרגע הרב זיסלין[114].

כאשר הרבי בא לנחם את הרש"ג בבכ"ה תשרי תש"ל אחרי פטירת אמו, נרשמו חילופי דברים בינו לבין הרש"ג בהקשר לספר "מגן אבות" של רבי שלמה זלמן שניאורסון מקאפוסט. בין השאר הרש"ג שאל את הרבי אם הרבי עיין בספר "מגן אבות" והרבי השיב בחיוב. הרש"ג הוסיף ואמר שבתחילה חשש מלעיין בספר זה מכיון שידוע שיש קפידה על הלומדים בספרי קאפוסט, אך כששמע מאדמו"ר הריי"צ שהספר "מגן אבות" מיוסד על מאמרי הצמח צדק הוא נרגע והחל לעיין בספר. הרבי אף אמר שמאמרי המגן אבות הם "זיי זיינען געשמאק מאמרים" [= אלו מאמרים ערבים]. בהמשך השיחה הרבי הוסיף וציין שבזמן הפיצול אף היה איסור וקפידה על הלומדים בספר דרך מצוותיך של הצמח צדק למרות שרק ההקדמה נכתבה על ידי חסיד קאפוסט, אך הרבי ציין שאז הייתה זו הוראת שעה בלבד, וכיום ניתן ללמוד במגן אבות[115][116].

אחרית דבר[עריכה]

במרוצת השנים ענפיה השונים של חסידות חב"ד החלו להיעלם, הענף הראשון שנעלם היה של חב"ד ניעז'ין, הענף שרד רק כ-15 שנה משנת תרכ"ח ועד לשנת תרמ"ג ומיד לאחר פטירתו של מייסדו, רבי ישראל נח שניאורסון בי"ז ניסן תרמ"ג עברו רוב חסידיו לחב"ד קאפוסט.

לאחר פטירת מייסד חסידות חב"ד ליאדי רבי חיים שניאור זלמן שניאורסון בשנת תרס"ה התפצלה החסידות בין בנו רבי יצחק דובער שניאורסון לבין חתנו רבי לוי יצחק מסירטשין. הענף החסידי סירטשין ליאדי שרד זמן קצר ממש, ורוב חסידי סירטשין ליאדי עברו לחב"ד ליובאוויטש. ולאחר שהגיע הקץ על חסידות ליאדי רוב חסידיו התפזרו בין ליובאוויטש וקאפוסט.

לאחר חמש עשרה שנה חב"ד ניעז'ין נסגרה. לאחר ארבעים ושלוש שנה חב"ד ליאדי נסגרה. במשך שתים עשרה שנה נשאר רק ענף קפוסט מיתר הענפים. יש לציין שבתקופה האחרונה קאפוסט על חצרותיה הייתה מאוד קטנה בעוד שליובאוויטש הייתה גדולה מאוד.

בשנת תרפ"ג כשהאדמו"ר רבי שמריהו נח שניאורסון מקאפוסט הסתלק ולא השאיר אחריו בנים חיים - מכיון ששני בניו ר' זלמן ור' מנחם מענדל נפטרו עוד בחייו[117], לכן כתב בצוואתו שימנו את אחד מנכדיו לאדמו"ר במקומו[118] וחסידיו אכן כתבו כבר מכתבי התקשרות אל נכדיו, אולם הם סירבו. תושבי בבוירסק בקשו מאדמו"ר הריי"צ שידבר עם חתן ביתו של רבי שמריהו נח, הרב שמואל בזפלוב שיקבל על עצמו את האדמו"רות ואדמו"ר הריי"צ אכן כתב לו מכתב, אולם הוא סירב לקבל את עול האדמו"רת עקב היותו מקורב לאדמו"רי חב"ד - ליובאוויטש וכיהן רק כרב העיר עד שנרצח בשואה[117]. בעקבות כך רוב חסידי קאפוסט נהפכו למקושרים לאדמו"ר הריי"צ וחזרו לליובאוויטש.

ראו גם[עריכה]

לקריאה נוספת[עריכה]

 • בלוי עמרם, בני הצמח צדק, תשפ"א, הוצאת מעיינותיך[119]
 • קובץ "דורות ראשונים - ליובאוויטש וקאפוסט"
 • רשימות תרכ"ו
 • חב"ד ליובאוויטש, מוסף בית משיח 'במחנה צבאות השם' כ"ד מנחם אב תש"פ עמוד 6

קישורים חיצוניים[עריכה]

הערות שוליים

 1. 1.0 1.1 1.2 ישראל ג'ייקובסון, זכרון לבני ישראל, עמוד ל"ג, הערה ס"ד. נדפס בתשנ"ו
 2. הקפידה הייתה נכונה רק לזמן הפיצול, אך נכון להיום בהוראת אדמו"ר הריי"צ והרבי אין קפידא ואפשר ללמוד בספריהם.
 3. נקראה כך גם על שם מקום מושבו של אדמו"ר המהר"ש בעיירה ליובאוויטש, וגם כדי להבדיל אותה מהענפים האחרים (חב"ד-קאפוסט, חב"ד-ליאדי וחב"ד-ניעז'ין)
 4. על פי פסק בית הדין שדן בעניין יורשו של הצמח צדק, להרחבה ראה בפסקה הצוואות, פסק הבית דין והפיצול
 5. ראה ספר התולדות אדמו"ר הצמח צדק, עמ' 228 ואילך, פרק "משפחתו". בספר לשמע אוזן (מדור הצמח צדק סיפור ט"ו), כותב הרב שניאור זלמן דוכמן שלאדמו"ר הצמח צדק היה בן נוסף בשם ירחמיאל, שנפטר בגיל צעיר, אך אודות ילדו זה לא מובא בשום מקום מלבד בספר זה.
 6. כונה הרב"ש, לאחר הפיצול התקשר לאדמו"ר המהר"ש.
 7. כונה המהרי"ל, ייסד את ענף חב"ד קאפוסט.
 8. כונה הרחש"ז, ייסד את ענף חב"ד ליאדי.
 9. כונה המהרי"ן, ייסד את ענף חב"ד ניעז'ין.
 10. כונה הריי"ץ, כיהן כאדמו"ר בעיירה אוורוטש בסגנון חצרות טשערנוביל עוד בחיי אביו אדמו"ר הצמח צדק.
 11. כונה רבי יעקב מאורשה, נפטר עוד בחיי אביו הצמח צדק בשנת תקצ"ז.
 12. ממלא מקום אביו בליובאוויטש.
 13. ראה היכל הבעש"ט חלק ט"ז, עמ' קס"ח, וראה פירוט על-כך ברשימות תרכ"ו של אדמו"ר הריי"צ.
 14. 14.0 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 מבוסס על 'רשימת תרכ"ו' שכתב אדמו"ר הריי"צ מתוך מטרה להדפיס כמבוא ללקוטי תורה - תורת שמואל תרכ"ו, אך הדפסתה שם לא יצאה אל הפועל
 15. ספר השיחות אדמו"ר הריי"צ תרצ"ז, עמ' 195
 16. כך סיפר הרב פרץ חן (צ'רניגוב) וכן היה בעוד עיירות - ראה היכל הבעש"ט חלק ט"ז, עמ' קס"א.
 17. אגרות קודש הצמח צדק (מהדורת תשמ"ו) חלק ב' אגרת ד', מהדורת תשע"ג אגרות ס"ו-ס"ז - עמ' קמ"ו ואילך.
 18. היכל הבעש"ט חלק ט"ו עמ' קט"ו.
 19. שמועות וסיפורים תשל"ד, עמ' 57
 20. פטירתו הייתה בשנת תרי"ז, עוד קודם תחילת הפיצול והסתלקות הצמח צדק.
 21. ספר התולדות אדמו"ר המהר"ש, וכן ברשימות היומן, חוברת קמ, עמ' 4. מ'יומן' שנת תרצ"ג
 22. 22.0 22.1 חנוך גליצנשטיין, ספר התולדות אדמו"ר מהר"ש עמוד 37
 23. חנוך גליצנשטיין, ספר התולדות אדמו"ר מהר"ש עמוד 35
 24. 24.0 24.1 ספר קיצור תולדות חב"ד, עמ' 167 למטה
 25. 25.0 25.1 25.2 25.3 על פי היכל הבעש"ט חלק ט"ז עמ' 156 - 160
 26. ספר השיחות תש"א עמ' 141
 27. ספר מגדל עוז עמ' קצ"ז
 28. דברי ימי הרבנית רבקה עמ' מ'
 29. ביחובסקי, עמ' קמ"ב
 30. אגרות קודש הצמח צדק, אגרת ע"ט.
 31. 31.0 31.1 מאמר "שאו ידכם קודש", שבת פרשת פנחס, י"ד תמוז תשכ"ז, תורת מנחם, חלק נ', עמ' 227.
 32. ספר המאמרים תש"י, עמ' 163.
 33. 33.0 33.1 ספר התולדות אדמו"ר המהר"ש עמ' 36. אוצר סיפורי חב"ד, חלק ח', עמ' 32. 'אורות אמונים' עמ' ד'. קיצור תולדות חב"ד עמ' 167, ועוד.
 34. 34.0 34.1 המכתב התפרסם בקובץ "אגרות בעל תורת חסד"
 35. 35.0 35.1 רשימות דברים חלק ב' דף פ"ה.
 36. בספר ליקוטי סיפורים מובאת הגרסא: "א גרויסע מסכת" (מסכת גדולה).
 37. ראה היכל הבעש"ט חלק ט"ז עמ' קס"ח.
 38. בית רבי חלק ג' פרק ח'.
 39. ראה ספר "ספריית ליובאוויטש", פרק ד', עמ' ל"ו-ל"ז
 40. בני הצמח צדק, עמ' 97.
 41. בני הצמח צדק, עמ' 98.
 42. ראה רשימות הרב"ש עמ' מ"ה ועמ' ס"ח[דרושה הבהרה], וכן ספר 'עדה ומדינה' עמ' 130.
 43. ראה אגרת בעל תורת חסד אגרת ל"ד
 44. 44.0 44.1 ספר התולדות עמ' 37, היכל הבעש"ט חלק ט"ז עמ' 172.
 45. ראה ספר השיחות תש"ח עמ' 35
 46. כפר חב"ד גיליון מספר 10 עמ' 8
 47. היכל הבעש"ט, ט"ז, 169 - 170
 48. בית רבי חלק ג' פרק י'
 49. לפני ההתיישבות בקאפוסט, היה המהרי"ל תקופה מסויימת בליאדי (לאחר בדיקתם של בניו על המקום), אך עזב את ליאדי, יש שאומרים שעזב מפני שרצו לתת לו את השטח עליו עמד בית אדמו"ר הזקן בעבר (לאחר שנשרף במהלך מלחמת נפוליאון בונפרטה), ולא רצה שתתפתח מחלוקת לאיזה מן הזרמים שייך המקום - בני הצמח צדק, עמ' 102.
 50. 50.0 50.1 לכתחילה היה זה לרבנות.
 51. היכל הבעש"ט, חלק י"ח עמ' ק"ג
 52. מפי הרב יעקב לנדא, אוצר החסידים (ספר) עמ' 473
 53. ראה ספר "רבנו הצמח צדק" עמ' 191
 54. ספר השיחות (אדמו"ר הריי"צ) ה'תש"ב עמ' 104 - 103
 55. בהתכוונו למספרם המועט של חסידי אדמו"ר המהר"ש, שכאמור בזמן זה הייתה ליובאוויטש קטנה
 56. אלה תולדות פרץ עמוד 653, הובא בספר בני הצמח צדק עמוד 107
 57. היכל הבעש"ט חלק ט"ו עמ' 173, הקריאה והקדושה חשון תש"ב
 58. 58.0 58.1 58.2 ראה היכל הבעש"ט, חלק י"ח עמ' ק"ג - ק"ד, ועוד..
 59. היה דור רביעי לאדמו"ר הזקן שהתיישב בליאדי
 60. בית רבי חלק א', פרק כ"ג
 61. בית רבי חלק ג', פרק י'
 62. ציטוט מבית רבי (ספר), חלק ג', דף ט"ו, עמוד א': "אח"כ בקשוהו במדינת וואהלין להיות להם לרב כדרך רבני פולין" ובחלק ג' עמוד ט"ו: "הנהגת רבנותו הי' כדרך רבני פולין" | מהקריאה והקדושה כסלו תש"ה: "כשהיה בן שלושים ושש שנה בשנת תרי"ט הכריחו כ"ק חותנו אדמו"ר המפורסם כבוד קדושת שם תפארתו מרנא ורבנא ר' יעקב ישראל מטשערקאסס.. לקבל עליו הנשיאות בהנהגת ובהדרכת מקוריו היושבים בווהאלין .. מושובו בעיר אוורוטש פלך זיטאמיר, הוא כ"ק אדמו"ר מוהרייצ הוא דור רביעי לנשיאי חסידי טשרנאביל" ובהערה: "א. אדמו"ר הרה"ק ר' מנחם נחום ב. אדמו"ר ההר"ק ר' מרדכי ג. אדמו"ר הרה"ק ר' יעקב ישראל..". אדמו"ר הריי"צ מונה את רבי יוסף יצחק כאחד מבני אדמו"ר הצמח צדק שישבו על כסאו במקומות שונים לאחר פטירתם אביהם (הקריאה והקדושה, תשרי תש"ה, מדור "זכרון זכות אבות - י"ג תשרי") כמו כן הוא מכונה בשלשלת היחס בתואר "כ"ק אדמו"ר".
 63. אם כי בפני כמה ממקורביו נהג בכמה ממנהגי חב"ד. ראה למשל: בית רבי (ספר), עמוד קכ"ג: "הנהגת רבנותו הייתה כדרך רבני פולין אך בפני יחידי סגולה היה אומר גם דברי חסידות - היינו תורת חב"ד"
 64. לגבי נחום דובער שניאורסון כתוב בבית רבי (ספר), חלק ג' דף ט"ו עמוד ב': "שמילא מקומו אחריו" (אחרי אביו בהנגת חסידות ארווטש כדרך צ'רנוביל ולא בדרך חב"ד). ובהקריאה והקדושה טבת תש"ב: "בנו השלישי וממלא מקום אביו באוורוטש כ"ק אדמו"ר חסידא ופרישא כבוד קדושת שם תפארתו מוהר"ר נחום דובער בן הוד כ"ק אדמו"ר הגאון חסידא ופרישא כ"ק שם תפארתו מרנא ר' יוסף יצחק.. נולד בשנת תר"ב בעיר ליובאוויטש והוא בן הזקונים לאביו כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ ודור חמישי לנשיאי טשערנוביל בעיר אוורוטש פלך זיטומיר" ובהערה: "א. אדמו"ר הרה"ק ר' מנחם נחום ב. אדמור ההר"ק ר' מרדכי ג. אדמו"ר הרה"ק ר' יעקב ישראל ד. אדמור הרה"ק מוהריי"צ"
 65. חסידי קאפוסט בעיירה קאפוסט, חסידי ליאדי בעיירה ליאדי, וחסידי ניעז'ין בעיירה ניעז'ין
 66. הריכוז ברציצא היה במקביל לקאפוסט ולבברויסק
 67. ספר 'כחה של סנגוריה' עמ' 73
 68. כוחה של סניגוריה, עמ' 141 ו142
 69. 69.0 69.1 היכל הבעש"ט חלק ט"ז עמ' 166
 70. זה היה עוד בזמן בו המהרי"ל היה בליובאוויטש, כנראה בשבעה של הצמח צדק
 71. על פי היכל הבעש"ט חלק ט"ז עמ' 176
 72. 72.0 72.1 72.2 72.3 72.4 ראה קובץ היכל הבעש"ט חלק י"ז עמ' 140 - 142
 73. יראת ה' אוצרו, עמ' 22
 74. נוסח אחר (מפי זכרונו של ר' יהושע מונדשיין): "אתה נח לבריות, ואתה תסדר איתם"
 75. המשפיע ר' שלמה חיים קסלמן, עמ' 29
 76. ניסן גורדון, זכרונות מלאי געגועים מה"חב"דניצע של דוקשיץ" קישור שטורעם
 77. כפר חב"ד גילון 899 עמ' 74
 78. ליובאוויץ' ומלחמותיה (עבודת גמר של איליא לוריא) פרק 1.3 – על פי מסמכים שבארכיון
 79. ראה ספר מגדל עוז עמ' פ"ט, וכן ספר השיחות תש"ה עמ' 29
 80. כפר חב"ד גליון 918 עמ' 38
 81. 81.0 81.1 בית משיח גיליון 1262 עמודים 34 - 35
 82. 82.0 82.1 חשיפה: החלקה החב"דית הראשונה בבית עלמין בניו יורק אינפו.jpg
 83. ראה בספר תולדות חב"ד בארצות הברית, שלום דובער לוין - עמוד קכ"ח.
 84. ראה גם בתורת שמואל - מאמר ד"ה אז ישיר תר"מ. וכן ד"ה שובה ישראל (הנחה א') תר"מ. ועוד
 85. ראה ספר מגן אבות להרש"ז מקאפוסט, ד"ה ויגש אליו יהודה. קטע המאמר בו כותב הרש"ז את דעתו בעניין הרשימו צוטט בספר המלך במסיבו חלק ב' בנספחים בעמוד רע"ג
 86. המלך במסיבו חלק ב', עמוד פ"ב, וכן בנספחים עמודים רס"ז - רצ"ג
 87. הובא בספר "החייל - סיפורו של תמים" (הוצאת ממש) עמוד 101. ולהעיר שלמרות שיש העורכים התוועדויות אף בליל י"ט כסלו, עדיין ההתוועדות המרכזית היא ביום י"ט כסלו הגולשת לליל כ' כסלו.
 88. המלך במסיבו חלק ב' עמוד פ"ה
 89. המלך במסיבו חלק ב', עמוד ע"ט, ועמוד פ"ב
 90. בני הצמח צדק, עמ' 260, בנוסח דומה בתשורה קפלון תשפ"ג, עמ' 23.
 91. רשימות הרב"ש, ע' כד.
 92. רשימות הרב"ש, ע' סט.
 93. רשימות הרב"ש, ע' כו.
 94. ספר מגדל עוז עמ' רכ"ו
 95. בענין מנהלי הכולל, ראה בתולדות חב"ד בארץ הקודש, פרק מ"א בארוכה.
 96. לקוטי סיפורים, עמ' קי"ב
 97. 97.0 97.1 היכל הבעש"ט, חלק י"ח, עמ', קי"ח - ק"כ
 98. ספר התולדות אדמו"ר המהר"ש עמ' 135
 99. בית רבי - אידיש עמ' 183
 100. היכל הבעש"ט חלק י"ח עמ' קי"ח קי"ט. וכן בשמועות וסיפורים.
 101. רשימות הרב"ש, עמ' קנ"א.
 102. לשמע אוזן, מדור אדמו"ר המהר"ש, אות ט'.
 103. 103.0 103.1 היכל הבעש"ט חלק ט"ז עמ' 170
 104. אז הרחש"ז התגורר בעיירה ליובאוויטש ולא פתח עדיין את חצרו
 105. היכל הבעש"ט, חלק ט"ז, עמ' קע"ב קע"ג
 106. ראה ספר התולדות אדמו"ר המהר"ש עמ' 37
 107. על פי היכל הבעש"ט חלק י"ח, עמ' קי"ט, וכן בית רבי - אידיש עמ' 183
 108. המלך במסיבו חלק ב' עמוד רפד
 109. כתבי המחלוקת, באתר ספריית ליובאוויטש.
 110. ראה בהיום יום שם מגדיר הרבי את כל האדמו"רים הללו בתואר "אדמו"ר" וכן להלן אודות הכנסתו של המהרקי"ד מליאדי למדור "רבותינו נשיאנו".
 111. שיחת ליל הושענא רבא תשנ"ב.
 112. שלום דובער לוין, ספר "עבודת הקודש" עמ' כ"ג
 113. רבי שמריה נח ציווה בצוואתו להדפיס את תורתו, אך לא הגיעו לזה מפני מאורעות השואה וכו'.
 114. מפי הרב אשכנזי, אוצר החסידים עמ' 159-160.
 115. המלך במסיבו חלק ב' בעריכת ר' משה מרדכי לאופר - הוצאת קה"ת, עמודים ס"ז ואילך
 116. היכל הבעש"ט חלק י"ז, עמ' קמ"ג
 117. 117.0 117.1 ספר "תולדות ברוך מרדכי" עמ' 11 - 112
 118. ראה ספר כתבי הרח"א ביחובסקי עמוד ק"נ ואילך
 119. סקירת הספר באתר אנ"ש (אנגלית).
ערך מומלץ (קטן).png