לקוטי תורה - תורת שמואל

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
שער ספר 'תורת שמואל' משנת תרכ"ו
הרבי מחזיק את 'תורת שמואל'
ההוצאה החדשה של המשך 'מים רבים' (לקוטי תורה - תורת שמואל תרל"ו ח"ב)

לקוטי תורה - תורת שמואל היא סדרת הספרים המרכזית של מאמרי אדמו"ר מהר"ש (מכילה כ-15 חלקים[1]), ומסודרת לפי סדר השנים[2].

חלקי הסדרה[עריכה | עריכת קוד מקור]

 • לקוטי תורה - תורת שמואל, ספר - תרכ"ו[3].
 • לקוטי תורה - תורת שמואל, ספר - תרכ"ז[4].
 • לקוטי תורה - תורת שמואל, ספר - תרכ"ח (כתבי יד הרב שמואל סופר)[5].
 • לקוטי תורה - תורת שמואל, ספר - תרכ"ט[6].
 • לקוטי תורה - תורת שמואל, ספר - תר"ל[7].

המשך והחרים - תרל"א[עריכה | עריכת קוד מקור]

ערך מורחב – המשך והחרים תרל"א

המשך והחרים תרל"א הוא ההמשך הראשון של מאמרי חסידות מאדמו"ר המהר"ש.

ההמשך כולל כשנים עשר מאמרי חסידות. מתחיל מדיבור המתחיל "והחרים ה' את לשון ים מצרים"[8], שביעי של פסח תרל"א, ומסתיים בדיבור המתחיל "וביום הביכורים" חג השבועות תרל"א.

ההמשך נדפס לראשונה בשנת תש"ה על ידי הרבי מלך המשיח שליט"א[9] מצילום כתב ידו של המעתיק הנודע ר' שמואל סופר. כמה עשורים לאחר מכן, בשנת תשע"ה, הודפס מחדש באותיות מרובעות על פי הוראת הרבי מלך המשיח[10] מגוף כתב יד קודש של אדמו"ר המהר"ש.

 • לקוטי תורה - תורת שמואל, ספר - תרל"ג (ח"א)[11].
 • לקוטי תורה - תורת שמואל, ספר - תרל"ד[12].
 • לקוטי תורה - תורת שמואל, ספר - תרל"ה (חלק א')[13].
 • לקוטי תורה - תורת שמואל, ספר - תרל"ה (חלק ב')[13].

המשך מים רבים - תרל"ו[עריכה | עריכת קוד מקור]

יצא לראשונה בשנת תש"ו על ידי הרבי מלך המשיח שליט"א. המאמרים הועתקו משלשה כתבי יד, העיקרי שבהם הוא מהרב שמואל סופר[14].

בהוצאה שניה יצא לאור בשנת תשל"ו, ובהוצאה שלישית בשנת תשפ"א[15].

 • לקוטי תורה - תורת שמואל, ספר - תרל"ו (חלק ב')[16].

המשך וככה - תרל"ז[עריכה | עריכת קוד מקור]

ערך מורחב – המשך וככה תרל"ז

המשך "וככה - תרל"ז" הוא המשך מאמרי חסידות של אדמו"ר המהר"ש הנחשב לאחד מ'ההמשכים' הידועים בתורת החסידות ומכונה "וככה הגדול"[17].

ההמשך כולל מ"ו מאמרי חסידות הכוללים קל"ה פרקים. מתחיל מדיבור המתחיל "וככה תאכלו אותו", חג הפסח תרל"ז, ומסתיים בשבת פרשת שמות תרל"ח.

ההמשך נדפס לראשונה בשנת תש"ה על ידי הרבי מלך המשיח שליט"א שהיה ממונה על הדפסת ספרים קה"ת באותה עת, מצילום כתב ידו של המעתיק הנודע ר' שמואל סופר.

שנים רבות לאחר מכן, ביו"ד שבט תשע"ג, הודפס מחדש ע"י מערכת אוצר החסידים באותיות מרובעות - ע"פ הוראת הרבי מלך המשיח שליט"א[10], ובה נוספו (בסוף הספר) ליקוט שיחות קודש ורשימות אודות ההמשך, וכן מאמר ד"ה וככה והמשכו ד"ה כימי צאתך[18] דשנת תשל"ז, שנאמרו בקשר עם שנת המאה לההמשך ומיוסדים עליו.

 • המשך 'חייב אדם לברך' - תרל"ח[19].
 • המשך 'זאת חנוכת', 'מצה זו' ו'יונתי' - תר"ם[19].

דרושי חתונה[עריכה | עריכת קוד מקור]

מכיל מאמרים מאדמו"ר המהר"ש מזמנים שונים בקשר לחתונות בני משפחה, חלקם שנכתבו על ידו, וחלקם מהנחות. ב' קונט' תרמ"ב. תרל"ה: בשנת תשע"ג הודפסה על ידי קה"ת חוברת בה מופיעים מאמרים נוספים, שנדפסו ברובם קודם לכן בשבועון חסידי חב"ד העולמי 'בית משיח', בעריכת הרב שלום יעקב חזן.

ראו גם[עריכה | עריכת קוד מקור]

קישורים חיצוניים[עריכה | עריכת קוד מקור]

הערות שוליים

 1. כולל המאמרים שנדפסו בקונטרסים, כגון: המשך והחרים - תרל"א וכד'.
 2. החצי השני ממאמרי אדמו"ר מהר"ש נמצא בכתי"ק ולא הודפס עד עתה.
 3. הוצאה ראשונה - ברוקלין, תשי"א; הוצאה שניה - ברוקלין, תשל"ז; הוצאה שלישית - ברוקלין, תשמ"ט.
 4. הוצאה ראשונה - ברוקלין, תשי"ב; הוצאה שניה - ברוקלין, תשמ"א.
 5. הוצאה ראשונה - ברוקלין, תשי"ז; הוצאה שניה - ברוקלין, תשמ"א.
 6. הוצאה ראשונה - ברוקלין, תשי"ט; הוצאה שניה - ברוקלין, תשנ"ב.
 7. הוצאה ראשונה - ברוקלין, תשל"ג; הוצאה שניה - ברוקלין, תשמ"ג.
 8. ישעי' יא, טו.
 9. שהיה ממונה על הדפסת ספרים קה"ת באותה עת.
 10. 10.0 10.1 אודות הוראת הרבי שליט"א מלך המשיח להדפסת חסידות באותיות מרובעות, ראה שיחת ש"פ קדושים, ב' דר"ח אייר תשמ"ט (סה"ש תשמ"ט ח"ב ע' 431), ושיחת ש"פ וארא תנש"א (סה"ש תנש"א ח"א ע' 270).
 11. ברוקלין, תשנ"ד.
 12. ברוקלין, תשמ"ח.
 13. 13.0 13.1 ברוקלין, תנש"א.
 14. ראה בפתח דבר מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לספר.
 15. בהוצאה זו נוספה רשימת המאמרים בתחילת הספר, וכן נוספו ההשמטות שלא היו עד אז בספר.
 16. ברוקלין, תשמ"ג.
 17. בפתח דבר להוצאה הראשונה (קה"ת, תש"ה) כתב הרבי מלך המשיח: "המשך "וככה - תרל"ז" הנדפס בזה, עשה בשעתו רושם גדול בעולם החסידים ונתפרסם בכמה העתקות. בכת"י דרושי דא"ח מובא בשם "וככה הגדול"".
 18. בלתי מוגה.
 19. 19.0 19.1 ברוקלין, תש"ה.