חסידות צ'רנוביל

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
ציונו של רבי מרדכי מצ'רנוביל
חלק מאדמו"רי צ'רנוביל כיום. מימין: (ר"מ טברסקי[1]), רבי ישעיה מצ'רנוביל ב"פ, רבי מנחם נחום מצ'רנוביל ארץ ישראל, ורבי חי יצחק מרחמסטריבקא ארצות הברית.

Disambig RTL.svg.png המונח "צ'רנוביל" מפנה לכאן. לערך העוסק בעיר צ'רנוביל, ראו צ'רנוביל (עיר).

חסידות צ'רנוביל, היא שושלת המסתעפת בצדיק הקדוש רבי נחום מצ'רנוביל, תלמיד הבעל שם טוב תלמידי המגיד ממעזריטש, עליו מסופר כי אדמו"ר הזקן כאשר ראהו פעם ממרחק רעד מפחד ומיראה באמרו כי כאשר רבי נחום עובר - גם ממרחק - בכוחו להפיל פחד על כל רואיו. בנו רבי מרדכי, שנקרא גם בשם המגיד מצ'רנוביל.

השידוך עם שושלת חב"ד[עריכה]

את יחוסו של אדמו"ר הריי"צ לשושלת צ'רנוביל, הוא מתאר בעצמו במכתב[2]:

כ"ק הרה"ק מטשערנאביל. בנו רבי מרדכי, היה חתן רבי אהרן הגדול מקרלין. בתו שרה. ונולדו להם שני בנים ובת אחת. הבנים: א) רבי אהרן. ב) הרה"ק ר' יעקב ישראל, בתם הרבנית חנה. אחרי מות אשתו הרבנית שרה, לקח את הרבנית פייגא. ונולדו להם הקדושים: א) רבי דוד טאלנער. ב) רבי משה מקאראטשוב. ג) רבי יוחנן ראחמיניסטריווקע. ד) רבי אברהם מטריסק. ה) רבי נחום מאקאראוער. ואו) רבי יצחק סקוירער. ושתי בנות. הרבנית מלכה. הרבנית שיינדיל.

אאזמו"ר רבינו הזקן. בנו האדמו"ר האמצעי היו לו שני בנים, דודינו הזקנים הרה"ק ר' נחום. הרה"ק ר' ברוך, וששה בנות... האדמו"ר האמצעי. לקח לו לחתנים עבור בנותיו: א) הרבנית חיה מושקא את כ"ק הצמח צדק, (ותולדות כ"ק בניו הוא מבואר וידוע). ב) הרבנית דבורה לאה נשאת לרבי יעקב ישראל. ונולדו להם בנים זכרים, אך כולם מתו בהיותם קטנים ובנותיו: א) אמי זקנתי חנה. ב) שרה פריידל. ג) סטערנא רחל. (והיא אם כ"ק אאזמו"ר מרדכי דובער מהארנסטייפל). ד) ברכה. ה) חישע. ג) הרבנית שרה (השניה) את הרה"ק והגאון המפורסם רבי אהרן משקלאוו. ונולדו להם א) אמי זקנתי הרבנית מרת רבקה. (אשת כ"ק אאזמו"ר מהר"ש מליובאוויטש). ב) הרבנית מרת גיטל. ג) הרב ר' שניאור זלמן.

אאזמו"ר הצמח צדק לקח עבור בנו אאזמו"ר רבי יוסף יצחק את כבוד אמי זקנתי הרבנית מרת חנה (בת אאזמו"ר הרה"ק אדמו"ר ישראל) הנ"ל והולידו שלשה בנים, א) הרה"ק הגאון הר"ר זלמן מרדכי. (ובהיותו בן י"ז שנה לוקח לראב"ד לעיר זיטאמיר). ב) הרה"ק [אהרן] אשר שניהם נסתלקו בחיי אביהם. ג) הרה"ק הר"ר נחום דובער (ממלא מקום אביו. באוורוטש פלך זיטאמיר. נסתלק בח' כסלו תרנ"ו) ושתי בנות, כבוד דודתי מרת שיינא ברכה תחיה לאוי"ט. וכבוד אמי מורתי הרבנית תחיה לאוי"ט.

הקשר של רבי יעקב ישראל מהורנסטייפל עם הרבי הריי"צ[עריכה]

רבי יעקב ישראל טברסקי, אדמו"ר מהורנוסטייפל במילוואקי, היה בקשר עם הריי"צ, כאשר אנו רואים במכתב הבא מאמצע מ"ח תש"ה, בהם הרבי הריי"צ מכנהו בתוארים: "כ"ק ש"ב ידידי הרב גזע תרשישים משכיל על דבר טוב בעל מדות תרומיות ואי"א מוה"ר יעקב ישראל שליט"א".

בתוך המכתב כותב לו הרבי הריי"צ:

"שלום וברכה! במענה על מכתבו, נהניתי לשמוע משלומו ואתענין לדעת ממצב בניהם ובנותיהם יחיו, הלוקחים הם חלק בעבודת החינוך הכשר, ובבקשה להודיעני בפרטיות בזה כי ישנה עבודה מרובה לעשותה בעזהי"ת."

אדמו"ר הריי"צ ממשיך ומספר לו במכתב על מצב בריאותו:

מצב בריאותי עדיין לא הוטב, ובשבוע האחרונה נצטויתי מאת הפרופסרין לנוח מעבודה, ושלא לקבל אנשים לראיון, כי יש לי לא עלינו כאב לב הדורש מנוחה גמורה, והאפשר לנוח בשעה שצריכים לעבוד בעבודת הרבצת תורה ביראת שמים וחינוך הכשר פי עשרה ויותר מאשר לפני... ראה שם[3]

כן היה בקשר עם רבי משולם זוסיא טברסקי מצ'רנוביל.

הדפסת ספרי צ'רנוביל[עריכה]

בחודש שבט תשל"ז, נסע רבי ישראל מרדכי טברסקי האדמו"ר מרחמסטריבקא לחתונת בנו בניו יורק, נכנס ליחידות אל הרבי והרבי קבלו בקירוב גדול. הרבי שאל אותו למה אין מדפיסים את התורות של אדמו"רי צ'רנוביל, וכאשר ענה שיש הוראה מהם שלא להדפיס, אמר לו הרבי: "אם כן אדרבא שידפיסו וילמדו, ואז יהיה לזה גם המעלה של מים גנובים ימתקו".

גלריית תמונות[עריכה]

קישורים חיצוניים[עריכה]

הערות שוליים

  1. בנו של האדמו"ר רבי ישעיה מצ'רנוביל בורו פארק, וחתנו של אח אביו - האדמו"ר רבי מנחם נחום מצ'רנוביל בארץ ישראל.
  2. אגרות קודש חלק ב' עמ' כ"ו
  3. אגרות הריי"צ
חב"ד וגדולי ישראל
חב"ד ובנותיה
חסידות חב"ד ליובאוויטש
חסידות סטרשלה   ●   התפצלות חסידות חב"ד (תרכ"ו)חב"ד קאפוסטחב"ד ליאדיחב"ד ניעז'ין   ●   חסידות אוורוטש
חצרות רוסיה ליטא ואוקראינה
ברסלבטולנאסלוניםסקוויראפינסק קרליןצ'רנובילקרליןצ'רקסרחמסטריבקארוז'יןצ'ורטקובסקוליא
חצרות גליציה
באבובצאנזמחנובקהפשברסקבעלזנדבורנאביטשינאקרטשניףזוטשקא
חצרות פולין ווואהלין
אמשינובגורזוויהללעלובסטרופקובראדזיןביאלאפשיסחאאוז'רוב
חצרות הונגריה ורומניה
פאפאויז'ניץסאטמארערלוי
חצרות ארץ ישראל ומרוקו
שומרי אמונים  •  אשלג  •  אבוחצירא