חסידות רוז'ין

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
האדמו"רים לבית רוז'ין

שושלת רוז'ין, מונה כיום חצרות רבות, בראשות נכדיו של רבי ישראל מרוז'ין.

רבי ישראל מרוז'ין נפטר בג' בחשוון תרי"א, ונטמן בעיירה סדיגורא בה התגורר בסוף חייו. לאחר פטירתו הוקמו חסידויות שהמשיכו את שושלת בית רוז'ין:

  • רבי שלום יוסף פרידמן מסדיגורה הקים את חסידות סדיגורה בעיירת אביו ולאחר פטירתו המשיך אחיו רבי אברהם יעקב אני מסדיגורה בהנהגה.

לאחר פטירת רבי אברהם יעקב מסדיגורה המשיך בהנהגה בנו רבי ישראל מסדיגורה בעל ה"אור ישראל" ובנו בכורו רבי יצחק מבויאן בעל ה"הפחד יצחק" הקים את חסידות בויאן. בנו של הפחד יצחק היה רבי ישראל מבאיאן לייפציג. (אדמו"ר הרש"ב לא הפסיק מהללו ומדבר בשבחו, וכשנפגש בשבט אדר תרע"ד בעיר המרפא מענטאן עם אדמו"ר הרש"ב, אמר לו הרש"ב שלכבוד גדול יחשב לו אם יבוא להתפלל יחד עמו במנינו הפרט, והיות שהשבת הייתה שבת שקלים ובחב"ד לא נהגו לומר יוצרות בד' פרשיות, לא ימנע בשל כך מלבוא והוא יורה לומר במנינו הפרטי יוצרות לכבודו, אך הוא סירב שאדמו"ר הרש"ב ישנה ממנהגיו בשבילו ואמר כי אם יוכל יבוא למנין[1]).

  • בן אחר של הרה"ק מרוזי'ן, רבי מנחם נחום משטפנשט הקים את חסידות שטפנשט.
  • בן נוסף, רבי דוד משה מטשורטקוב הקים את חסידות טשורטקוב.
  • רבי מרדכי שרגא-פייבוש מהוסיאטין הקים את חסידות הוסיאטין.

מלבד בניו הקימו נכדיו חצרות נוספות: חסידות בוהוש, חסידות וואסלוי, אוז'ירן[2] חסידות קאפיטשיניץ, חסידות פאשקאן, חסידות קאפיטשיניץ-ירושלים, ועוד.

בוהוש וואסלוי[עריכה | עריכת קוד מקור]

ערך מורחב – יצחק פרידמן

מחסידיות אלו עמדו רבים מהאדמו"רים בקשר עם נשיאי חב"ד. בביקורו של האדמו"ר רבי יצחק פרידמן מבוהוש אצל הרבי אמר הרבי: "אצלנו בחב"ד הייתה הערכה גדולה לצדיקי בית רוז'ין, והייתה קירבה עצומה בינינו עוד בשבתם ברוסיה". כאשר הוציאו לאור קובץ ליום הולדתו השמונים של הרבי, שלחו אדמו"רי רוזין, מבוהוש ומוואסלוי[3] מכתב ברכה משותף לרבי, וכך נאמר בו:

רחש לבבם של מע"כ הרבנים הגאונים שליט"א, יושבי על מדין מורי צדק וראשי ישיבה בעירנו תל אביב רבתי יצ"ו, דבר טוב, ואין טוב אלא תורה, להוציא לאור עולם קובץ חשוב של דברי תורה ועניני הלכה, מוקטר מוגש לכבודו ולזכותו של רבם ומאורם של ישראל, פאר הדור והדרו, לוחם מלחמת ה', כקש"ת אדמו"ר הגאוה"ק מליובאוויטש שליט"א, מקים עולה של תורה ותשובה בכל קצוי תבל, מרחיב גבולי הקדושה והטהרה בכל רחבי העולם. מעוזם ומעודדם של אלפי ישראל שומרי גחלת הקודש במסירות נפש בארצות המצוקה, ורועה נאמן לרבבות ישראל בכל אתר ואתר, לרבות קהל עדת ישורון בארצנו הקדושה תובב"א. "והננו אף אנו בזה, בהזדמנות נעימה זו, להביע מקרב לב ונפש חפצה, ברכתנו ותפילתנו העמוקה להוכ"ק מרן אדמו"ר מליובאוויטש שליט"א, שיתן לו השי"ת כח ועוצמה לו ירבה, לנהל את ישראל מתוך בריאות שלימה והרחבת דעתו הקדושה, ויזכה, ונזכה כולנו, להשפיע מתורתו חכמתו וקדושתו, ולשאת דגל התורה והחסידות ברמה, עד כי יבוא שילה במהרה, ובימיו ובימינו תיוושע יהודא וישראל עם ה' ישכון בטח בארצו נחלת עולם, בעגלא דידן אכי"ר.

קפישניץ[עריכה | עריכת קוד מקור]

ערך מורחב – אברהם יהושע העשיל מקאפשיניץ

רבי אברהם יהושע העשיל מקאפשיניץ עמד בקשר מכתבים עם הריי"צ.[4] הוא עמד גם בקשר של ידידות עם הרבי. ואף בפורים היו שולחים משלוחי מנות זה לזה.[5]

אודות קשרים אלו סיפר הרבי:

כאשר כ"ק מו"ח אדמו"ר פירסם את ה"קול קורא" בנוגע "לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה" - הפיצו חסידים את ה"קול קורא", והוסיפו ש"הוא הוא"...

וכאשר מישהו בא בטענה אל א' מאדמו"רי פולין, באמרו, היתכן, כיצד מניחים לחסידים לפרסם את ה"קול קורא'ס" ועוד בהוספה הנ"ל?!... - השיב לו האדמו"ר הנ"ל: הבה נתבונן. הרי מאמינים אנו ומחכים "בכל יום שיבוא", - ישנם שאומרים זאת בנוסח ד"אני מאמין", ויש שיוצאים ידי חובה במחשבה, כך, שמשיח ישנו. וכיון שכן, הרי כאשר הנך יודע שאינך משיח, וגם אני יודע שאינני, ומישהו חייב להיות - מה איכפת לך שהוא הוא!

גלריית תמונות[עריכה | עריכת קוד מקור]

לקריאה נוספת[עריכה | עריכת קוד מקור]

  • מלכות בית רוז'ין וליובאוויטש, שבועון כפר חב"ד גליון 1879

הערות שוליים

  1. נר ישראל ח"ו ע' קע"ו - קע"ז
  2. על ידי רבי לוי יצחק מנזון חתנו של רבי ישראל מרוז'ין.
  3. יחד עם האדמו"ר ממוז'יץ.
  4. אגרות הריי"צ
  5. נשיאי חב"ד ובני דורם עמ' 121.
חב"ד וגדולי ישראל
חב"ד ובנותיה
חסידות חב"ד ליובאוויטש
חסידות סטרשלה   ●   התפצלות חסידות חב"ד (תרכ"ו)חב"ד קאפוסטחב"ד ליאדיחב"ד ניעז'ין   ●   חסידות אוורוטש
חצרות רוסיה ליטא ואוקראינה
ברסלבטולנאסלוניםסקוויראפינסק קרליןצ'רנובילקרליןצ'רקסרחמסטריבקארוז'יןצ'ורטקובסקוליא
חצרות גליציה
באבובצאנזמחנובקהפשברסקבעלזנדבורנאביטשינאקרטשניףזוטשקא
חצרות פולין ווואהלין
אמשינובגורזוויהללעלובסטרופקובראדזיןביאלאפשיסחאאוז'רוב
חצרות הונגריה ורומניה
פאפאויז'ניץסאטמארערלוי
חצרות ארץ ישראל ומרוקו
שומרי אמונים  •  אשלג  •  אבוחצירא