ישיבת צמח צדק

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
מברשת לפסח.png ערך זה זקוק לעריכה: הסיבה לכך היא: חסרה פסקת רקע, מי הם "מגורשי ארץ ישראל" חלוקה לפסקאות פרטים נוספים מלבד התעניינות הרבי הריי"צ בישיבה..
אתם מוזמנים לסייע ולתקן את הבעיות, אך אנא אל תורידו את ההודעה כל עוד לא תוקן הדף. אם אתם סבורים כי אין בדף בעיה, ניתן לציין זאת בדף השיחה.

ישיבת צמח צדק נפתחה בתום מלחמת העולם הראשונה, בשנת תר"פ או תרפ"א [1], אז התחילו מגורשי ארץ הקודש לחזור לביתם. בני חברון לא חזרו עוד לחברון אלא התיישבו בעיקר בירושלים.

רבי מנחם מענדל נאה, יסד את הישיבה עם שובו אחרי המלחמה העולמית מגלותו במצרים ובגשתו לתקן את בדקי הכולל - היתה יסוד הישיבה אחת משרשרת פעולותיו החשובות. רמ"מ כותב עליה אל אדמו"ר הריי"צ[2]:

י.png לאחר שנות המלחמה ובשובי מגלותי, ונעתרתי לחזור למשמרתי בהכולל, בחודש טבת תר"ף.. הוחלט תקציב של ערך 15 לי"ש [לירות שטערלינג] לחדש, למען שהאברכים ובחורים מבני הישיבות יקבעו להם למוד דא"ח בכ"י בבית הכנסת בית מנחם צמח צדק, לערך שתי שעות, ובאופן מסודר כראוי, ובשם ישיבת צמח צדק נקראת י.png
.

לפי פרוטוקול שנכתב אל אדמו"ר הריי"צ,

י.png מטרת יסודה - מלוי רצון קדשו של אדמו"ר הרש"ב נבג"מ זיע"א, לשקוד במדה יתירה ומיוחדת לעזרת בני התורה של הכולל, ולקשרם ללמודי דא"ח בקביעות. למטרה עיקרית זו נוספה גם מגמה שניה למלא את החובה כלפי נדיבי הכולל, ולקבוע מקום מיוחד לקיום זכויותיהם הרוחניות. תכנית הישיבה - לרכז בישיבה אברכים ת"ח מבני כוללנו, רק אלה שתורתם אומנתם והלומדים בהישיבות השונות שבירושלים, אלה יבואו מדי יום ביומו לשתי שעות בישיבת צמח צדק, ויקבעו את למודם כך: שעה אחת ומחצה לדא"ח, ומחצית השעה שעור במשנה וכו' לעי"נ נדיבי הכולל הנעדרים י.png
.

באותו פרוטוקול יש רשימת 22 תלמידיה וסכום קבלת כל אחד מהם. תלמידים אלו הם אברכים הלומדים בכוללות השונים שבירושלים, ושעתיים ביום באים ללמוד בבית הכנסת "בית מנחם" דא"ח ומשניות.

התענינות ועזרת אדמו"ר הריי"צ לישיבה הזאת היתה מרובה. באגרות מרובות כותב על דבר הישיבה הזאת באגרותיו [3]. בג' מנ"א תרח"צ כותב אדמו"ר הריי"צ [4]:

אתענין לדעת בפרטית רשימת תלמידי ישיבת צ"צ שי' בשמותיהם שנותיהם, מצב ב"ב שי' כשרונותיהם, לימודם בנגלה ובדא"ח כמה זמן הם לומדים ומה הם לומדים, וכמה זמן שלומדים בישיבת צ"צ יצ"ו.

ובי"א אייר תש"א כותב אל בני הישיבה הזאת (שם חלק ה' אגרת א'תמב): אתענין לדעת מה הם הלימודים הקבועים בלימוד דא"ח בימות החול ובש"ק, ובטח הם מקבלים את המאמרים הנאמרים פה ונכון שילמדום. וכל אחד ואחד מבני ישיבת צמח-צדק צריך לעשות סביבה של התעוררות לקבוע עתים לתורה, והשי"ת ישמור אותם ואת ב"ב יחיו בתוככי אנ"ש וכאחב"י שי' מכל צו"צ נו"מ [צרה וצוקה נגע ומחלה] וישפיע להם שפעת חיים וברכה מרובה בפרנסה טובה בגשמיות וברוחניות.

המשפיע ר' ניסן הורביץ השיב על השאלות האלו, ובי"ז אלול כותב לו אדמו"ר הריי"צ (שם אגרת א'תקל):

במענה על מכתבו המפורט מכ"ב סיוון שקבלתיו ימים אלו, על אדות לימוד דא"ח של הלומדים בישיבת צמח צדק יצ"ו, נהניתי במאד מזה והשי"ת יעזר להם ויצליחו בלימודם שיפעול בעבודה שבלב זו תפלה.[5].

הערות שוליים

  1. מתוך "פרטי-כל" ששלחו חברי ההנהלה והמועצה של "כולל חב"ד" אל אדמו"ר הריי"צ בי"ט אדר תרח"צ.
  2. ביום ח"י סיון תרפ"ב (פנקס אגרות כולל חב"ד תרפ"ב -ח).
  3. ראה במפתח הכללי שבאגרות קודש שלו חלק י"ב ע' שסד.
  4. אגרות קודש שלו חלק ד' אגרת א'מז.
  5. ראו גם בהמשך לזה גם שם ח"ו אגרת א'תקעה. ושוב כותב אליו ואל התלמידים בער"ה תש"ד - שם חלק ז' אגרות ב'קנ, ב'קנא.