בית מנחם (כפר חב"ד)

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
(הופנה מהדף בית מנחם כפר חב"ד)
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
בית מנחם

חזית בית הכנסת
עיר כפר חב"ד
מדינה ארץ ישראל
מייסד בית הכנסת הרב זושא ריבקין
תאריך יסוד חודש ניסן תשל"ח
שמש בית הכנסת ר' אברהם אשר
גבאי רוחני הרב משה הורביץ
מספר מתפללים כ-600 מקומות ישיבה, עשרות מניינים במהלך היום
ראו גם
בתי כנסת בכפר חב"ד
בית הכנסת מזווית נוספת

בית מנחם הינו בית הכנסת המרכזי והגדול ביותר בכפר חב"ד. בית הכנסת משמש גם לפעילויות וכנסים של חסידות חב"ד בישראל.

בית-הכנסת הוקם על-ידי הרב זושא ריבקין. בית כנסת זה הינו המוסד הראשון שקיבל את אישור הרבי להיקרא על שמו.

בנייתו של בית הכנסת[עריכה | עריכת קוד מקור]

שלט מואר שנקבע בשנת תנש"א במטרה לפרסם את בשורת הגאולה של הרבי 'הנה זה מלך המשיח בא'. למטה כיתוב יחי
הריסת בית הכנסת "די אלטע שול" שעמד במקום
בית הכנסת במהלך הבניה

היישוב החב"די בכפר חב"ד הוקם בשנת תש"ט על ידי חסידי חב"ד שברחו מרוסיה והתיישבו בכפר בהוראתו של אדמו"ר הריי"צ. בשנות הלמ"דים, התרחב היישוב החב"די, ובית הכנסת הישן נעשה צפוף, ולא הצליח להכיל את תושבי הכפר שהגיעו להתפלל מידי שבת.

לאחר שנפלה ההחלטה להקים בית כנסת חדש, הוטלה המשימה על העסקן ר' זושא ריבקין שהסתייע רבות באחיו הרב חיים ריבקין. ר' זושא ישב עם מהנדס לתכנן את בית הכנסת, ולאחר מכן נסע עם התוכניות המוכנות למסור אותם לרבי לשאול לדעתו ולבקש את ברכתו. כשהגיע לניו יורק, נכנס ר' זושא ליחידות בחדרו של הרבי, והרבי האיץ בו לזרז את תהליך הבניה, והוסיף מספר תיקונים על שרטוט התוכניות.

בשנת תשל"ג החלה הבניה, כאשר לצורך כך הרסו את הבית הכנסת הישן (המכונה "די אלטע שול") שעמד במקום.

כדי לעודד את אנ"ש לתרום לבניית בית הכנסת, ביקש ר' זושא את אישורו של הרבי לקרוא לבית הכנסת על שמו של הרבי, וקיבל את הסכמתו. דבר זה היה ייחודי מאוד, מכיון שהיה זה הבנין הראשון שקיבל את אישורו המפורש של הרבי להיקרא על שמו.

לאחר סיום בניית השלד החיצוני של הבניין הוחלט לצפות אותו בשיש מפואר, דבר שגרם לרבי נחת רוח רב.

חנוכת הבית[עריכה | עריכת קוד מקור]

בניית בית הכנסת המפואר הושלמה לקראת י"א ניסן תשל"ח, והחסידים חפצו להזמין את הרבי להשתתף בחנוכת הבית של הבנין. בכ"ז אדר ב' הודיעו מכפר חב"ד על גמר הבנין ושרוצים שהרבי יבוא לחנוכת הבית שתהיה ביום י"א ניסן. במענה לכך הורה המזכיר הרב חיים מרדכי אייזיק חדקוב - בשם הרבי - שישאלו את רב הכפר בעניין. תשובת רב הכפר הייתה שכולם יחתמו על הזמנה לרבי ובעקבות זאת באמצע הלילה באו כולם (כשלושת אלפים וחמש מאות אנשים) וחתמו על ההזמנה.

נוסח הזמנה שנכתבה על דף המכתבים של לשכת הרבנות של הכפר:

"ב"ה כפר חב"ד מוצש"ק פר' שמיני מבה"ח ניסן התשל"ח. כ"ק אדמו"ר שליט"א. זכינו ב"ה לראות בגמר בנין בית הכנסת "בית מנחם" על שם כ"ק אדונינו מורינו ורבינו שליט"א שנבנה ועומד על תלו ברוב פאר והדר, ומצאנו לנכון שהיום המתאים ביותר לחגיגת "חנוכת הבית" הוא יום "הבהיר", יום שלישי שהוכפל בו כי טוב, י"א בניסן התשל"ח. ולזאת שוטחים אנו בקשתינו, ובזה מבטאים אנו בקשת כל אנ"ש, שכ"ק אדמו"ר שליט"א בעצמו יבוא וישתתף עמנו בחנוכת בית הכנסת "בית מנחם". כל עם ישראל הצופים זה אלפי שנים לראותו בהתגלותו יחזו בבואו לציון, ויגאלנו קוממיות לארצינו וכהפסק דין המובא בפרק קמא דראש השנה (י"א) בניסן נגאלו ובניסן עתידים להגאל"[1].

את ההזמנה הגיש לרבי הרב זושא ריבקין במוצאי שבת פרשת תזריע, א' ניסן. הרבי חייך ונכנס לחדרו עם ההזמנה. יומיים אחר כך, בג' ניסן, כתב הרבי במענה: " 1) ותשואות חן כי כוונתם רצוי', המצורף בזה להחותמים שיחיו - שיתנו (או תמורתם) לצדקה בארץ הקודש תבנה ותכונן. 2) לא לדחות את מועד חנוכת הבית ח"ו[2] 3) אזכיר על הציון להנ"ל"[3]. למענה צירף הרבי 600 דולר.

למחרת, ד' ניסן, נכנס הרבי בצהרים לספריה שם הוכנו המצות למשלוח לארץ ולאחר שהפריש מהן חלה אמר לר' זושא ריבקין, הרב ישראל לייבוב ור' מנחם מענדל גרליק שנכחו שם (בתרגום חופשי[4]): "אני עושה אתכם לשלוחים למסור את המצה בארץ הקודש וסדר החלוקה יהיה כמו בעבר". אחר כך אמר לר' זושא: "מסתמא קיבלת את התשובה על הפתק שלך (ההזמנה). מסתמא הגיעו הרי חתומים חדשים, במילא אתן לך עוד דולרים עבורם ואת יתר הדולרים שיישארו תנצל לדברים טובים" והוסיף בקול בכי "בניסן נגאלנו ובניסן עתידין להגאל ושזה יהיה בניסן שנת תשל"ח בקרוב ממש ובעגלא דידן". אחר כך בירר הרבי מתי כל אחד מהם נוסע וענו ואיחל: "שיהיה בשעה טובה ומוצלחת". ר' מ"מ גרליק ביקש: "שנהיה ביחד עוד השנה בפסח בארץ ישראל" והרבי ענה "ועינינו תחזינה בשובך לציון...". ר' זושא בירך את הרבי: "שהרבי יהיה בריא" והרבי ענה "גם אתם". אח"כ העניק להם הרבי כתר תורה בשביל הספר תורה של "בית מנחם" כשאומר "זהו כתר תורה. שיהיה כתור תורה לכל היהודים". לסיום אמר "הבה נלך כעת להתפלל מנחה".

לאחר תפילת מנחה עמד ר' זושא ריבקין ליד גן עדן התחתון והרבי בירכו בנסיעה טובה וחג הפסח כשר ושמח ואמר לו "חכה רגע" ונכנס לחדרו ואחר כך יצא לגן עדן התחתון ונתן לו חבילת דולרים נוספת כדי לחלק לכל אחד שחתם על ההזמנה. כשאומר "זה לאלו שיחתמו את עצמם להבא, ואלו שלא חתמו יתן להם הקב"ה מידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה"[5]. ר' זושא אמר לרבי: "אני רוצה לזכות להיות בעת שהרבי יתגלה" וענה הרבי בחיוך "ביחד עם משיח".

למרות שהרבי לא הגיע להשתתף בגופו בחגיגה, השתתף הרבי בחגיגות בדברו אודות הענין בהתוועדות שנערכה בי"א ניסן של אותה שנה כשמזכיר את החגיגה שמתקיימות בארץ הקודש ואמר שזו תהיה הכנה לבית המקדש בקרוב.

הרבי אף שיגר את ברכתו בכתב "לכל המשתתפים בההתוועדות בחנוכת הבית הכנסת בית מנחם בכפר חב"ד בארצנו הקדושה תובב"א שלט"א" בנוסח הבא:

"שלום רב וברכה מרובה. בהוספה לברכות ותפלות של רבים מבני ישראל שקבלו. ובתוכם שלי שנמסרו ע"י שלושת השלוחים שליט"א ביחד עם הכתר תורה וכסף לצדקה. יהי רצון שמחנוכת בית הכנסת זה, שבודאי יהיה גם בית המדרש לשיעורים קבועים בנגלה ובחסידות, שתורתנו קבעה שמו בית מקדש מעט - נלך בקרוב ממש ובשמחה ובטוב לבב לקבל פני משיח צדקנו ולחנוכת בית המקדש השלישי. ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים. בברכת לחיים לחיים ולברכה ולחג הפסח כשר ושמח"[6].

לצד ברכותיו של הרבי, שלחו רבנים רבים את ברכתם לאירוע המרגש, ביניהם היה גם הרב משה פיינשטיין, נשיא אגודת הרבנים בארצות הברית וקנדה, ומגדולי הפוסקים בדור האחרון, ששיגר ברכה בנוסח מיוחד: "ליום חנוכת בית הכנסת "בית מנחם" בכפר חב"ד על שם האדמו"ר מליובאוויטש שליט"א. אנו שולחים לכם ברכותינו החמות, יהי רצון שהבית הזה יהיה בית זבול, מקום רינה ותפילה תורה ויראה. יחד עם רבבות אלפי בית ישראל אנו תפילה, על שלומו ובריאותו השלימה של האדמו"ר מליובאוויטש שליט"א, השי"ת יאריך ימיו ושנותיו בנעימים".

הכנסות ספר תורה ייחודיות[עריכה | עריכת קוד מקור]

בית מנחם מואר בצבעים ייחודים לכבוד הכנסת ספר תורה של אדמו"ר הריי"צ (תשע"ט)
הכניסה לבית מנחם בעת כניסת ספר התורה של אדמו"ר הריי"צ לבית הכנסת

הספר תורה הוכנס לבית הכנסת בית מנחם, ובחגיגה השתתפו רבים מחסידי חב"ד ברחבי הארץ[8].

 • בשנת תשע"ח התקיימה בכפר הכנסת ספר תורה היסטורית של ספר ההתורה ששלח אדמו"ר הריי"צ לכפר חב"ד בשנת תש"ט, ספר התורה חודש על-ידי סופר סת"ם במשך שנים ולאחר שמלאכת השימור וההכשרה של הספר הושלמה הוא הוכנס בתהלוכה גדולה שהשתתפו בה אלפי אנשים לבית מנחם[9].

מיקום בית הכנסת[עריכה | עריכת קוד מקור]

בית הכנסת ממוקם במרכז של הכפר, ליד תומכי תמימים כפר חב"ד, בית שז"ר, תחנת הרכבת המקומית, אולם החתונות, וחנות המכולת של משפחת ליפסקר בכפר.

מיקומו המרכזי של בית הכנסת, תרם לכך שהוא יירש את מקומו של בית הכנסת הוותיק בכפר, והוא הפך תוך מספר שנים לבית הכנסת המרכזי והעיקרי של התושבים, עם מספר המתפללים הגדול ביותר, כשהוא מחליף את מקומו של בית כנסת 'המרכזי'.

מבנה בית הכנסת[עריכה | עריכת קוד מקור]

בית הכנסת מתפרש לגובה שתי קומות מעל פני הקרקע, וקומת מרתף אחת, כשקומת הקרקע משמשת לעזרת גברים, והקומה השניה כעזרת נשים, הבנויה רק מעל חציה האחורי של הקומה הראשונה ומעל החדרים האחוריים של בית הכנסת.

אולם בית הכנסת עצמו תוכנן באופן כזה שיהיה גבוה באופן מיוחד, כך שרובו מתנשא לגובה שתי קומות, ובצידיו נקבעו שנים עשר חלונות מצופים בוויטראז', כנגד שנים עשר שבטי ישראל.

חזית בית הכנסת מצופה באבני שיש בסגנון עתיק, ובמרכזה מוצבים מדרגות המובילות אל ארון הקודש המפואר, ולבימה נמוכה המגודרת בעמודי שיש מסוגננים. ארון הקודש מעוטר בפרוכת שנתרמה על ידי תושבי הכפר לזכות הרבי ועליה רקום באותיות זהב הנוסח: "בית הכנסת בית מנחם - על שם אדמו"ר שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח - כפר חב"ד".

בחלקו העליון של בית הכנסת מופיע ציור אומנותי של ספר תורה עם עשרת הדיברות על רקע הרים, ובחלקו האחורי מתחת לחלונות העזרת נשים מופיע ציור נוסף של כלי נגינה ותחתיהם הפסוק: "עבדו את ה' בשמחה בואו לפניו ברננה"[10].

הספסלים והשולחנות באולם בית הכנסת מעורבים מספסלים המקובלים בבתי כנסת מפוארים עם מושבים מרופדים מתקפלים, ושולחנות וספסלים רגילים, שנועדו לאפשר לימוד בחברותות ולקיים שיעורי תורה.

מלבד האולם המרכזי בבית הכנסת המשמש לתפילות, לכינוסים, ולהתוועדויות מרכזיות, נמצאים בקומה זו חדרי השירות, מטבחון קטן לשירות המתפללים, וחדרי תפילה נוספים.

חדר שני[עריכה | עריכת קוד מקור]

החדר שני השמאלי בבית מנחם

כפי שהונהג על ידי אדמו"ר הזקן, בתי הכנסת של חסידי חב"ד מתייחדים בכך שלצד חדרי התפילה העיקריים המשמשים את המנינים הגדולים, ישנם בבתי הכנסת גם חדרים קטנים יותר הקרויים בשם 'חדר שני', ומיועדים למתפללים המעוניינים להקדיש זמן רב יותר להתעמק במילות התפילה ולשקוע בלימוד מבלי שהתפילות של המנינים הגדולים יפריעו להם.

בית הכנסת 'בית מנחם' מתייחד בכך שבו הוקמו שני חדרים קטנים, המשמשים לתפילה מתונה וללימוד עצמי במשך כל שעות היום והלילה. החדרים ממוקמים בחזית בית הכנסת, אחד מצדה הימני של הכניסה, ואחד מצידה השמאלי.

עזרת נשים[עריכה | עריכת קוד מקור]

כמנהג חסידי חב"ד עזרת הנשים בבית כנסת ממוקמת מעל עזרת הגברים והאולם הגדול. לפני הקמת אוהל האירועים בסמוך לבית מנחם שימשה עזרת הנשים (מפאת גודלה) כאולם שבו קיימו מרבית מש' אנ"ש בארה"ק את שמחותיהם. (עד היום בעזרת נשים יש אפשרות לעריכת שבע ברכות, ברית מילה וכדו').

קומת המרתף[עריכה | עריכת קוד מקור]

התוועדות במרתף בית מנחם
מקווה הטהרה המפואר בקומת המרתף של בית מנחם

בקומה התחתונה של בית הכנסת מתחת לפני הקרקע, ממוקם מקווה טהרה המשרת את המתפללים, וכן בית כנסת 'נחלת דוד'- 'מניין זושא' [11] שמקיים תפילות בשבת ופעילויות נוספות.

בשנת תשע"ד עבר בית הכנסת מתיחת פנים כששופצה הכניסה הראשית, ה'חדר שני' ותקרת האולם הגדול בפנים.

בשנת תשע"ו עבר המקווה שבמרתף בית הכנסת מתיחת פנים ששופץ והורחב.

כמו כן מדי שבת נערכת התוועדות בסימן הבאת הגאולה עם הרב אבישי אפרגון, יו"ר מטה משיח שמואל הנדל, הזמר הגאולתי אבי פיאמנטה, ומשפיעים נודעים נוספים.

מרכז העצבים של חב"ד[עריכה | עריכת קוד מקור]

התוועדות י"א ניסן בבית מנחם, בימים עברו
התוועדות י"ט כסלו בבית מנחם, בתש"ע
הקפות שניות בבית הכנסת 'בית מנחם'

מיקומו של בית הכנסת וגודלו, איפשרו לבית הכנסת להפוך למרכז הלא רשמי של החיים החסידיים בכפר חב"ד, ומאז הקמתו נוסדו בו עשרות שיעורים מסביב לשעון במגוון תחומים, והתקיימו בו כינוסים והתוועדויות ארציות של חסידי חב"ד מכל רחבי הארץ.

עד לשנת תשס"ד היו מתקיימו בבית הכנסת עצמו חתונות רבות של חסידי חב"ד, אך בעקבות הגידול במשפחות חב"ד שרצו לערוך את החתונות בבית הכנסת, נהפך הדבר למטרד עבור מתפללי בית הכנסת, והדבר נפסק על ידי הקמת אולם אירועים מפואר צמוד לבית הכנסת, כשהחופות ממשיכות להערך בחצר בית הכנסת, ומשתתפי החתונה נכנסים למקום להתפלל.

מידי שנה מתקיימים במקום אירועים מרכזיים רבים של חסידי חב"ד ברחבי הארץ:

מלבד כינוסים אלו, מתקיימים באולם בית הכנסת אירועים עונתיים לילדי כפר חב"ד, בהשתתפות אלפי ילדים.

אירועים חשובים שהתקיימו בו במהלך השנים[עריכה | עריכת קוד מקור]

ביטול ארגון הגג[עריכה | עריכת קוד מקור]

בשנת תש"נ ניסה חבר הכנסת לשעבר שמעון פרס ליצור מגעים ושיתוף פעולה עם חברי הכנסת הדתיים, במטרה להפיל את ראש הממשלה המכהן יצחק שמיר ולכונן ממשלת שמאל. בעקבות אינטרסים שונים הצליח שמעון פרס לסחוב אליו כמה מראשי עסקני חב"ד בארץ, ולשכנע אותם לתמוך במהלך הפוליטי שלו.

לאחר התפוצצות הפרשה שכונתה לימים בשם התרגיל המסריח, הורה הרבי להדיח את מנהלי ארגון הגג למוסדות חב"ד ששיתף עמו פעולה, ובכנס מיוחד שהתקיים בבית הכנסת 'בית מנחם', הוקיעו רבני חב"ד את השותפים למהלך, וביטלו את ארגון הגג בצורה רשמית.

כינוס עקשנים בהול[עריכה | עריכת קוד מקור]

ביום חמישי בערב, אור לכ"ח ניסן תנש"א חזר הרבי מהאוהל של אדמו"ר הריי"צ ונשא בפני החסידים שיחה מיוחדת בה הטיל את האחריות להבאת הגאולה על כל אחד ואחד מחסידי חב"ד. החסידים נלחצו מאוד מדבריו של הרבי, ובמוצאי שבת התקיים כינוס חירום בהול בהשתתפות חסידי חב"ד מכל רחבי הארץ, שהגיעו לטכס עצה כיצד להבין את דברי הרבי ומה יש לפעול בעקבותיהם.

אחד מהפעולות הראשונות עליהם הוחלט באסיפה זו, היה החתמת רבנים על פסק הדין שהרבי הוא מלך המשיח. ההצעה הועלתה על ידי הרב שמואל פרומר, התקבלה על ידי רבני חב"ד שנכחו במקום, ונוסחה על ידי רבו של כפר חב"ד, הרב מרדכי שמואל אשכנזי.

תוכנית להרחבת בית הכנסת[עריכה | עריכת קוד מקור]

בשנת תשס"ו תוכננה הרחבה לבית הכנסת, ההרחבה תוכננה ע"י האדריכל הרב מרדכי מנשה גורליק אך לבסוף לא יצאה לפועל[14].

תפקידים בבית הכנסת[עריכה | עריכת קוד מקור]

גבאי בית הכנסת[עריכה | עריכת קוד מקור]


שמשי בית הכנסת[עריכה | עריכת קוד מקור]

גבאים לשעבר[עריכה | עריכת קוד מקור]

אישים[עריכה | עריכת קוד מקור]

בית הכנסת מניין זושא במרתף בית הכנסת בית מנחם[עריכה | עריכת קוד מקור]

גבאי בית הכנסת[עריכה | עריכת קוד מקור]

אישים[עריכה | עריכת קוד מקור]

בתי כנסת חב"דיים נוספים בשם זה[עריכה | עריכת קוד מקור]

לאחר הקמתו של בית הכנסת בכפר חב"ד, הוקמו בתי כנסת חב"דיים רבים הנושאים את שם זה, זאת לצד בתי כנסת עתיקים שנקראו על שמו של אדמו"ר הצמח צדק.

בארץ ישראל
בחוץ לארץ
על שם אדמו"ר הצמח צדק

קישורים חיצוניים[עריכה | עריכת קוד מקור]

לקריאה נוספת[עריכה | עריכת קוד מקור]

 • י. בן מנחם, הבאת לי את הבשורות הטובות?, שבועון בית משיח גליון 120 עמוד 18 ואילך
 • כתר תורה קובץ PDF תיעוד כתיבת ספר התורה שנכתב על ידי נשי חב"ד במתנה לרבי ולרבנית והוכנס ל"בית מנחם"

ראו גם[עריכה | עריכת קוד מקור]

הערות שוליים

 1. מקדש מלך ח"ג ע' רמא - רמב
 2. קטע זה ענה הרבי במענה על השאלה שמכיון שרוצים שחנוכת הבית תהיה בפרסום הכי גדול האם טוב יותר לאחר את החגיגה עד סיום שביתת הטלוויזיה והרדיו שהייתה אז בארץ
 3. מקדש מלך שם ע' רמב
 4. וכן כל המשך הדיבורים
 5. עפ"י זכרונו של ר' זושא ריבקין הורה הרבי שהשטרות יחולקו רק למי שכבר חתם בפועל ועל מי שיחתום בהמשך אמר שיתן לו הקב"ה מידו המלאה וכו'
 6. מקדש מלך הנסמן בהערה
 7. לקריאה על האירוע בעמוד 44
 8. י. יצחק, החתימות… ההתועדות… הכתר…, עיתון כפר חב"ד, גיליון 11, ו' בטבת תשמ"א.
 9. מעמד הכנסת ספר התורה ההיסטורי • גלריה ראשונה , תהלוכה מרשימה עם ספר התורה ששלח אדמו"ר הריי"צ , כפר חב"ד חגגה עם ספר התורה ששלח אדמו"ר הריי"צ
 10. תהלים ק, ב.
 11. על שמו של ר' זושא ריבקין ע"ה
 12. גלריה מההתוועדות בשנת תשע"א קובץ תמונה קישור חב"ד בישראל
 13. עשו כל שר ביכולתכם - כינוס התעוררות לרגל מלאות עשרים שנה לשיחת כ"ח ניסן תנש"א קובץ תמונה קישור חב"ד בישראל
 14. כפר-חב"ד: הוגשה תוכנית להרחבת 'בית-מנחם'