זהב

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
יש לפשט ערך זה: הערך מנוסח בצורה תורנית ובשפה גבוהה מידי, וקשה להבנה לקהל הרחב.
יש להוסיף מבוא אינטואיטיבי שיסביר את הרעיונות והמושגים בצורה פשוטה יותר, רצוי בליווי דוגמאות. אם אתם סבורים כי הערך אינו ברור דיו או שיש נקודה שאינכם מבינים בו, ציינו זאת בדף השיחה שלו. יש לציין כי ערכים רבים המסבירים מושגים בחסידות מצריכים רקע מוקדם.
אבני זהב גולמיות

זהב היא מתכת היקרה והחשובה ביותר מבין שבעת סוגי המתכות. נמשלת כנגד החלק העליון שבמידת הגבורה שיתגלה לעתיד לבא בחינת אהבה כרשפי אש.

בחסידות[עריכה | עריכת קוד מקור]

הסיבה שהזהב יקר יותר מהכסף, מוסבר בחסידות כי שורש הגבורה גבוה יותר ממידת החסד, ואכן בגאולה תהיה עיקר העבודה בלוים שהם בחינת זהב, אך כעת בזמן הגלות יש לכלול את הגבורות בחסדים ולכן העבודה כעת היא הכהנים שהם כנגד החסד שנמשלת בכסף.

הבעל שם טוב מפרש את הפסוק "תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף", שלמרות שעיקר העבודה ותחילתה הוא על ידי זהב שהוא יראה, מכל מקום הכסף דהיינו הכיסופין היא נקודת העבודה. והמשיל זאת למי שלמד מלאכת הנפחות, אך לא ידע כי כדי להתחיל את המלאכה יש להבעיר את הזהב באש כי אם לא עושה כן אין הזהב ניתך[1].

בבית המקדש[עריכה | עריכת קוד מקור]

רוב כלי המקדש נעשו מזהב[2], מלבד אלו שהייתה סיבה מיוחדת שיהיו ממתכת אחרת. ביניהם: מזבח הזהב, מנורת הזהב, שולחן לחם הפנים, המנורות, הכרובים ושנים מתוך שלשת הארונות שמהם היה מורכב ארון הברית[3].

בבית המקדש השני, כל דלתות העזרה צופו זהב על ידי המלך הורדוס חוץ משער ניקנור[4].

הסיבה הפנימית לכך היא כיוון שלזהב ישנה מעלה מיוחדת על שאר המתכות, ושורשו גבוה יותר משורשי החומרים הזולים יותר. בהשתלשלות המדרגות נשמר הסדר, ולכן גם בעולם הזה, הזהב נחשב יקר יותר מאשר הכסף[5]. בזהר[6] מבואר כי לזהב יש קשר מיוחד לאור השמש, והוא נעלה יותר וקשור לרוחניות יותר מאשר שאר כסף ונחושת[7].

בבגדי הכהן הגדול פרטים רבים נעשו מזהב על פי ציווי ה'. כמו הציץ, משבצות זהב שבכתפות האיפוד, משבצות זהב בחושן ועוד. כמו כן, שולבו פתילי זהב בהרכב הבד של האיפוד והחושן. על כך נקראו באופן כללי בגדי הכהן הגדול "בגדי זהב", לעומת "בגדי לבן" שאותם לבש בחלקו של יום הכיפורים.

אהבה כרשפי אש[עריכה | עריכת קוד מקור]

בליקוטי אמרים - פרק נ' כותב אדמו"ר הזקן כי עבודת הלוים שהיא "אהבה כרשפי אש מבחינת גבורות עליונות דבינה עילאה", היא שעל ידי התבוננות בגדולת אין סוף ברוך הוא, תתלהט ותתלהב הנפש ליקר תפארת גדולתו:

יש עוד בחינת אהבה העולה על כולנה כמעלת הזהב על הכסף, והיא אהבה כרשפי אש מבחינת גבורות עליונות דבינה עילאה, דהיינו שעל ידי התבוננות בגדולת אין סוף ברוך הוא, דכולא קמיה כלא ממש חשיב, תתלהט ותתלהב הנפש ליקר תפארת גדולתו, ולאסתכלא ביקרא דמלכא כרשפי אש שלהבת עזה העולה למעלה, וליפרד מהפתילה והעצים שנאחזת בהן, והיינו על ידי תגבורת יסוד האש אלקי שבנפש האלקית, ומזה באה לידי צמאון וכמו שכתוב צמאה לך נפשי, ואחר כך לבחינת חולת אהבה, ואחר כך באה לידי כלות הנפש ממש, כמו שכתוב גם כלתה נפשי. והנה מכאן יצא שורש הלוים למטה, [ולעתיד שהעולם יתעלה יהיו הם הכהנים וכמו שכתב האר"י על פסוק "והכהנים הלוים", שהלוים של עכשיו יהיו כהנים לעתיד], ועבודת הלוים הייתה להרים קול רינה ותודה בשירה וזמרה בניגון ונעימה בבחינת רצוא ושוב, שהיא בחינת אהבה עזה זו כשלהבת היוצא מן הבזק כדאיתא בגמרא [פ"ב דחגיגה[8]

.

קישורים חיצוניים[עריכה | עריכת קוד מקור]

הערות שוליים

  1. כתר שם טוב ע' רפו
  2. על פי הכלל "אין עניות במקום עשירות".
  3. כמפורט בפרשיות תרומה ותצווה.
  4. סיבות שונות הובאו לכך במסכת יומא, דף ל"ח ע"א.
  5. לעומת השמיטה הראשונה, בה הייתה לכסף מעלה על הזהב.
  6. ח"א, דף ר"נ עא
  7. ועיין מזה בתורת שמואל תר"מ ח"ב, דף תרנ"ח.
  8. אדמו"ר הזקן כותב אחר כך אודות הבנת הדברים: "ואי אפשר לבאר ענין זה היטב במכתב, רק כל איש נלבב ונבון המשכיל על דבר ומעמיק לקשר דעתו ותבונתו בה' ימצא טוב ואור הגנוז בנפשו המשכלת כל חד לפום שיעורא דיליה [יש מתפעל כו' ויש מתפעל כו'] אחרי קדימת יראת חטא להיות סור מרע בתכלית שלא להיות עונותיכם מבדילים כו' ח"ו.