שבת שלפני ראש השנה

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

שבת שלפני ראש השנה היא שבת המיוחדת בכך ששלא ככל שאר השבתות שלפני ראש חודש, אין מברכים בה את החודש.

הטעם שלא מברכים את החודש[עריכה]

בחסידות נתבאר כמה טעמים לכך שאין מברכים את החודש בשבת זו: א) אדמו"ר הזקן סיפר: בהיותי במעזריטש שמעתי ממורי ורבי הרב המגיד ממזריטש בשם מורו רבו הבעל שם טוב נשמתו עדן: החדש השביעי שהוא החדש הראשון לחדשי השנה, הקדוש ברוך הוא בעצמו מברכו בשבת מברכים שהוא השבת האחרון דחודש אלול, ובכח זה ישראל מברכים את החדשים י"א פעמים בשנה, כתיב "אתם נצבים היום", דהיום קאי על ראש השנה שהוא יום הדין, וכמו שכתוב "ויהי היום" גו' ותרגם "והוה יום דינא רבא", ואתם נצבים קיימים ועומדים, והיינו שזוכים בדין, ובשבת שלפני ראש השנה שהוא שבת האחרון דחדש אלול קוראין אז פרשת אתם נצבים, דזהו ברכתו של הקב"ה, בשבת מברכים חדש השביעי שהוא המשובע והמשביע ברוב טוב לכל ישראל על כל השנה[1].

ב) כדי לערבב את השטן (כמבואר בפוסקים). הרבי [2] מבאר ענין זה בארוכה, כי כל הענין של ערבוב השטן הוא על ידי שאין עושים את העניינים הרוחנים השייכים לענין ראש חודש תשרי, הן לענין שבת מברכים עצמו והן לענין ראש השנה שאין מזכירים בו עניני ראש חודש, ובכך מונעים מהשטן את כח הדין המתעורר בראש השנה כחלק מחודש תשרי, מכיון שכח הדין של ראש חודש נעשה רק על ידי ישראל שעל פיהם היא קביעת החודש.

תהילים[עריכה]

בשבת שלפני ראש השנה, אומרים, קודם התפילה, כל התהלים וקדיש יתום אחר זה, כמו בכל שבת מברכים.

אם יש חיוב יארצייט או אבל, אומרים קדיש יתום אחר כל ספר[3].

הנהגת תלמידי הישיבה[עריכה]

אומרים את כל התהלים בהשכמה כמו בשבת מברכין, ואחרכך לומדים חסידות ומתפללים. בין מנחה למעריב חוזרים מאמר חסידות, ובמוצאי ש"ק מתוועדים[4].

אב-הרחמים[עריכה]

אומרים "אב הרחמים" קודם מוסף[5].

מקורות[עריכה]

  1. כ"ו אלול
  2. בשערי המועדים לראש השנה ע' מה
  3. ספר המנהגים.
  4. תקנות אדמו"ר מוהריי"צ לישיבות תומכי תמימים. הקריאה והקדושה, ערב ר"ח טבת תש"א.
  5. שיחת שבת פרשת נצו"י תש"נ, אות יד.
(חלק מהחומר בערך נלקח מהספר אוצר מנהגי חב"ד)
ראש השנה
הכנות לראש השנה
שבת שלפני ראש השנה · מגבית לצורכי ר"ה · ערב ראש השנה
סדר התפילות
ערבית · שחרית · מוסף · נוסח התפילה · קדיש בימים נוראים · קריאת התורה בראש השנה · הכנות לתקיעות · תקיעות · אבינו מלכינו
ענינים כלליים
סעודות ראש השנה · בוקר ר"ה · עבודת היום דראש השנה · מוצאי ראש השנה
שונות
מנהגים שונים · הנהגות רבותינו בר"ה · נסיעה לרבי · תשליך · קבלת הידור בר"ה · ברכת לשנה טובה · ר"ה והקהל
ניגונים לראש השנה
ברכות קודם התקיעות · ניגון דביקות לאדה"ז · מן המיצר · ארשת שפתינו · מכלכל חיים · רחמנא דעני · אשרי איש שלא ישכחך · ניגון קודם קדיש מוסף· היום תאמצנו · האדרת והאמונה · ניגון קדיש (ברדיצ'וב) ·ניגון טעמים