פורטל:גאולה ומשיח/ציטוט נבחר/אוסף ציטוטים

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

אוסף הציטוטים הנבחרים של פורטל גאולה ומשיח

לעריכת הציטוטים לחצו על המספר בכותרת ואחר כך "עריכה".

1

"אילו היו מתכוונים ומבקשים וצועקים באמת, בודאי ובודאי שמשיח כבר היה בא."

2

דורנו זה הוא דור האחרון של הגלות והדור הראשון של הגאולה!

משיחת ש"פ ויגש ה'תנש"א

3

"שובה ישראל עד ה' אלקיך", והכן עצמך ובני ביתך לקבל פני משיח צדקנו בקרוב ממש

4

הדבר היחיד שחסר הוא - שיהודי יפקח את עיניו כדבעי, ויראה איך שהכל כבר מוכן לגאולה!

5

אין מה לחכות יותר כיון שכבר סיימו כל עניני העבודה, וכבר עשו תשובה, ואין הדבר תלוי אלא בביאת משיח עצמו!

משיחת הרבי עם הרב מרדכי אליהו בביקורו ב-770, ו' בחשוון ה'תשנ"ב

6

ועוד ועיקר לזעוק להקב"ה על אריכות הגלות "עד מתי", ולבקש ולדרוש ולעשות כל מה שאפשר שתיכף ומיד תבוא הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו!

משיחות פרשת תצוה ה'תשנ"ב

7

בכוחו של כל אחד מאתנו ומחובתו לעשות ככל שביכולתו למען ביאת המשיח והגאולה, זה אכן תלוי במעשינו ועבודתנו!

8

ההוספה בלימוד התורה ובעניני משיח והגאולה היא הדרך הישרה לפעול התגלות וביאת משיח והגאולה בפועל ממש.

9

ופסק דין ברור ברמב"ם "כל מי שאינו מאמין בו (במלך המשיח, "מלך מבית דוד כו'", נשמה בגוף בעולם הזה הגשמי) או מי שאינו מחכה לביאתו, לא בשאר נביאים בלבד כופר אלא בתורה ובמשה רבינו"!

התוועדויות ה'תשמ"ו חלק א' עמוד 155

10

כָּל הָאוֹמֵר דָּבָר בְּשֵׁם אוֹמְרוֹ מֵבִיא גְאֻלָּה לָעוֹלָם,

משנה, מסכת אבות, פרק ו', משנה ו'

11

גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה.

בבא קמא דף י' עמוד א'.

12

עשו כל אשר ביכולתכם להביא את משיח צדקנו בפועל ממש!

13

הגאולה תאחד את כל ישראל, מהגדול שבגדולים ועד לקטן שבקטנים, שכן לא יישאר אף יהודי בגלות.

משיחת ליל ה' חג הסוכות ה'תשמ"ה

14

אולי יתקבצו כל הרבנים ויוציאו פסק דין שמשיח צדקנו צריך לבוא תיכף ומיד.

כ"ז אדר ב' התשמ"ו (ב"יחידות" עם הרבנים הראשיים לישראל דאז)

15

‏‏‏‏

לימוד יומי ברמב"ם בכל תפוצות ישראל הוא מהענינים הממהרים ומביאים את הגאולה.

משיחת ש"פ בלק התשמ"ח‎‎

16

ללכד את כל היהודים אנשים, נשים וטף בארץ ישראל סביבות לימוד התורה וקיום המצוות. ליכוד זה עצמו ילכד אותם לקבל את פני משיח.

17

כבר נתמלא העולם כולו מדברי המשיח, ומדברי התורה, ומדברי המצוות.

18

בפרט כאשר מבקשעים וצועקים ללא הרף "ווי ואנט משיח נאו" (אנו רוצים משיח עכשיו!) שעל ידי זה יתוסף עוד יותר בקירוב וזירוז הגאולה.

משיחת ש"פ שמות התשמ"ז

19

מכיון שכן צועקים יהודים עד מתי וכאשר צועקים - הצעקה פועלת...

משיחת ש"פ כי-תצא התשמ"ה.

20

ושאלתי את פי משיח: אימתי קאתי מר? והשיב לי: בזאת תדע, בעת שיתפרסם למודך ויתגלה בעולם ויפוצו מעיינותיך חוצה מה שלמדתי אותך והשגת, ויוכלו גם המה לעשות יחודים ועליות כמוך, ואז יכלו כל הקליפות ויהיה עת רצון וישועה..

21

ר' אלעזר בר' שמעון אומר לפי שהעולם נידון אחר רובו והיחיד נידון אחר רובו עשה מצוה אחת אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות

תלמוד בבלי, מסכת קידושין דף מ' עמוד ב'

22

תכלית השלימות הזה של ימות המשיח ותחיית המתים שהוא גילוי אור אין סוף ברוך הוא בעולם הזה הגשמי תלוי במעשינו ועבודתנו כל זמן משך הגלות

23

ויתרה מזה, שכבר סיימו גם "צחצוח הכפתורים", וצריכים רק לעמוד הכן לקבל פני משיח צדקנו.

24

לא זו בלבד שסוף הגאולה לבוא אלא שהגאולה עומדת כבר על סף הפתח, ומחכה לכל אחד ואחת מישראל שיפתח את הדלת ויסחוב את הגאולה לתוך החדר!!

ו' מר-חשון ה'תשנ"ב - ב"יחידות" עם הרב מרדכי אליהו

25

הבשורה הטובה ליהודי בקצוי תבל, שידע ש"הנה כבר בא", וכבר הגיעה וכבר התחילה הגאולה האמיתית והשלימה!

שיחת "דברי כיבושין" ח"י תמוז (תענית נדחה) ה'תנש"א, בלתי מוגה (דברי משיח תנש"א ח"ד ע' 262)

26

על כל אחד ואחד לעשות חשבון צדק בנפשו: מה עשה עד עכשיו לקירוב הגאולה?!...

ספר השיחות ה'תשמ"ח ח"ב ע' 584

27

בשעה שהולך לדבר עם הזולת - לכל לראש עלי לצעוק "משיח נאו"!... ולצעוק עד כדי כך, שגם הזולת עצמו יתחיל לצעוק "משיח נאו"!

28

כל יהודי אנשים נשים ואפילו טף, יש לו אחריות להוסיף בעבודתו ולהביא את משיח צדקנו בפועל ממש!

ספר השיחות ה'תנש"א ח"ב ע' 489

29

הכרח השעה מחייב, שכל אחד ואחת מישראל, מקטן ועד גדול, יחשוב אודות הגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו.

התועדויות ה'תשמ"ז ח"ב ע' 651

30

יהודי, בגופו ובנשמתו, "שותף" להקב"ה כל עניניו של הקב"ה, כולל ועיקר - בהבאת הגאולה האמיתית והשלימה.

ספר השיחות ה'תנש"א ח"ב ע' 646

31

פורטל:גאולה ומשיח/ציטוט נבחר/31

32

פורטל:גאולה ומשיח/ציטוט נבחר/32

33

פורטל:גאולה ומשיח/ציטוט נבחר/33

34

פורטל:גאולה ומשיח/ציטוט נבחר/34

35

פורטל:גאולה ומשיח/ציטוט נבחר/35

36

פורטל:גאולה ומשיח/ציטוט נבחר/36

37

פורטל:גאולה ומשיח/ציטוט נבחר/37

38

פורטל:גאולה ומשיח/ציטוט נבחר/38

39

פורטל:גאולה ומשיח/ציטוט נבחר/39

40

פורטל:גאולה ומשיח/ציטוט נבחר/40

41

פורטל:גאולה ומשיח/ציטוט נבחר/41

42

פורטל:גאולה ומשיח/ציטוט נבחר/42

43

פורטל:גאולה ומשיח/ציטוט נבחר/43

44

פורטל:גאולה ומשיח/ציטוט נבחר/44

45

פורטל:גאולה ומשיח/ציטוט נבחר/45

46

פורטל:גאולה ומשיח/ציטוט נבחר/46

47

פורטל:גאולה ומשיח/ציטוט נבחר/47

48

פורטל:גאולה ומשיח/ציטוט נבחר/48

49

פורטל:גאולה ומשיח/ציטוט נבחר/49

50

פורטל:גאולה ומשיח/ציטוט נבחר/50

51

פורטל:גאולה ומשיח/ציטוט נבחר/51

52

פורטל:גאולה ומשיח/ציטוט נבחר/52