שליחות המל"ח

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תלמידי התמימים פועלים בשליחות המל"ח ברומא, איטליה

שליחות המל"ח (מרכז לענייני חינוך) - מוכרת בשם מרכז שליחות - הינה פעילות חב"דית להפצת יהדות, בעיקר בימי הקיץ. במסגרת פעילות זו יוצאים תלמידי ישיבות חב"ד, שנמצאים בימי בין הזמנים, לערים ויישובים נידחים - בדגש על כאלו שאין בהם פעילות חב"דית קבועה - על מנת למצוא את היהודים המתגוררים במקומות אלו ולפעול לחיזוק היהדות. פעילות זו נוסדה על ידי הרבי הריי"צ בשנת תש"ג, והתרחבה במשך השנים, ובמיוחד על ידי הרבי מלך המשיח שליט"א לאחר קבלת הנשיאות.

היסטוריה[עריכה]

אצל הרבי הריי"צ[עריכה]

פעילות תלמידי הישיבה בשליחות המרכז לענייני חינוך החלה על ידי הרבי הריי"צ בשנת תש"ג, כאשר הרבי הורה לתלמידים מסויימים לנסוע לערים מסויימות שנקבעו על ידי המרכז לבדוק את מצב היהדות שם ולפעול להפצת יהדות. בשנים הראשונות הייתה השליחות מוטלת על הבחורים שנבחרו בלבד.

בשנת תש"ח הפך הרבי הריי"צ את שליחות המל"ח לנחלת הכלל וכל הבחורים נקראו לנסוע לשליחות. במכתב מי"ב תמוז באותה שנה כותב:

ועתה הנה עליכם יקיריי וחביביי תלמידי התמימים שי', החובה והמצוה אשר כל אחד מכם יתרום תרומה בזמן קבוע מזמני חופש הקיץ

לבקר באיזה מקומן לעורר את קהל עדת ישראל, את ההורים ואת המורים, על אודות החינוך וסדרי הלימוד והנהגה

במכתב נוסף שנשלח באותו יום הורה הרבי לתלמידים השלוחים לדבר עם הרב חיים מרדכי אייזיק חודוקוב אודות פרטי הנסיעה[1].

בין הנוסעים באותו קיץ היו: הרב ישראל מאיר אלטיין, הרב מנחם מענדל בוימגארטן, הרב אורי בן שחר, הרב שלום בער גולדשמיד, הרב נתן גוראריה, הרב שלום דובער גורדון, הרב צבי הירש גנזבורג, הרב יהודה לייב גרונר, הרב יהודה לייב דובוב, הרב מרדכי דובינסקי, הרב דובער זוסמן, הרב צבי הירש חיטריק, הרב שלום חסקינד, הרב משה טלישבסקי, הרב דוד משה ליברמן, הרב שלום מענדל סימפסון, הרב יהודה לייב פוזנר, הרב אליהו חיים קרליבך, הרב צבי הירש שוסטרמן.

הרבי הריי"צ שב וחזר על ההוראה בשנה שלאחר מכן, תש"ט, במכתב בל"ג בעומר. במכתבו תובע הרבי מכל הבחורים להשתתף בפעילות מבלי התחמקות[2].

אצל הרבי[עריכה]

בשנת תש"י, לאחר הסתלקות הרבי הריי"צ, עורר הרבי על כך שיש להמשיך את שליחות המל"ח, באופן שישלים את מה שהחסירו בשנה שעברה[3]. ואכן תחת נשיאות הרבי המשיכה והתרחבה שליחות זו משנה לשנה.

בשנים הראשונות לנשיאות נכנסו התלמידים הנוסעים לשליחות ליחידות, והרבי אמר בפניהם שיחה בקשר לשליחות[4].

התבטאויות הרבי הריי"צ והרבי[עריכה]

בשיחת אחרון של פסח תש"ט דיבר הרבי הריי"צ בשבח הנוסעים לשליחות זו בחג הפסח של אותה שנה, ואמר[5]:

יישר כח פנימי לאלו שנסעו בשליחותי לעורר יהודים, הם עצמם אינם יודעים את אשר פעלו.

מגיע אברך לעיר ומשוחח עם יהודי, הוא לוחץ את אצבעו - והחוצה ניתזת תמימות. הוא (היהודי) מפליג בזכרונות אודות אביו, סבו, הוא מתפעל: בחור עם זקן הגיע לעורר, הוא מנתק את עצמו מעסקיו, ובא בריצה (כולו) מזיע ומסיע את הבחור במכוניתו, וכו'.
הגם שהמעורר עצמו אינו יודע מה הוא פעל
ספר השיחות תש"ט ע' 324, תרגום מאידיש

הרבי אמר בכמה הזדמנויות, שפעמים רבות השלוחים אינם יכולים לדעת עד כמה השפיעו הפעולות שלהם, וישנם פירות רבים לשליחות שהשלוחים אינם יודעים מהם[6].

באחת השיחות השווה הרבי את השלוחים הנוסעים לשליחות זו למרגלי יהושע, שהגיעו לרגל לבחון את ארץ ישראל לפני כיבושה; וכך גם הרבי הריי"צ שלח לכל מקום ומקום שלוחים לריגול, לפני שישלח לשם שלוחים לכבוש (שלוחים קבועים)[7].

קישורים חיצוניים[עריכה]

הערות שוליים

 1. אגרות קודש אדמו"ר הריי"צ שם.
 2. אגרות קודש אדמו"ר הריי"צ חלק י', ע' קסה.
 3. שיחת חג השבועות תש"י.
 4. ראה, למשל, שיחת כ"ב תמוז תשי"א; מוגה. ט"ז תמוז תשי"ב. ועוד.
 5. בהערת הרבי מלך המשיח שם, מסביר את עניינה של השליחות וכותב (תרגום מאידיש): "בהתאם לפקודת כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ סודרו מזמן לזמן, באמצעות מחנה ישראל, נסיעות של תלמידי התמימים - במיוחד בימי החופש שלהם - אשר ביקרו מספר גדול של ערים על מנת להכיר את המקום בקשר עם מצב היהדות בכלל, ומצב החינוך בפרט, לעורר ולחזק זקנים וצעירים, להפיץ את הספרים והחוברות שיצאו לאור על ידי המל"ח (מרכז לענייני חינוך), ולבצע שליחויות שונות אחרות בחיזוק היהדות וחינוך הכשר.
  כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ החשיב במאד נסיעות אלו, ייקר והעריך מאוד את הנוסעים. על פי רוב זכו הנוסעים להתקבל ליחידות - בקשר עם הנסיעות - ולקבל הוראות בכלל ובפרט באופן ביצוע שליחויותיהם בנסיעות.
  בחול המועד פסח זה, על פי התעוררות כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, נסעה קבוצת תלמידים - בזוגות של שנים שנים - לבקר מספר קהילות בסביבות ניו יורק. דיווחים ראשונים מהנסיעות הגיעו עוד לפני שאר ימי הפסח, ולנוסעים היו הדברים האמורים לעיל לפלא".
 6. ראה שיחות כ' מנחם אב תשי"א. ש"פ מטות מסעי תשי"ב. י"ג תמוז תשט"ו.
 7. שיחת ש"פ שלח תשכ"ג.