סמל חבדפדיה.png

הידעת? אנשי חינוך, עיתונאים וסופרים נעזרים במידע שבחב"דפדיה ומעבירים אותו לרבבות
לחצו כאן לתרומה ועזרו לנו להפיץ את מעיינות החסידות בצורה הטובה ביותר

משתמש:די העכסטע צייט/ארגז חול

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


ברוכים הבאים - הקש לקבלת תבנית דף

לפורטל:אישי חב"ד בעז"ה כאשר יהי' פה מתכנת והתבנית תתחיל לעבוד....


נסיונות לפרויקט לוח שנה:

   א       ב       ג       ד       ה       ו       ש   
  א' ב'  ג' 
ד'  ה'  ו'  ז'  ח'  ט'  י' 
י"א  י"ב  י"ג  י"ד  ט"ו  ט"ז  י"ז 
י"ח  י"ט  כ'  כ"א  כ"ב  כ"ג  כ"ד 
כ"ה  כ"ו  כ"ז  כ"ח  כ"ט  ל'   
   א       ב       ג       ד       ה       ו       ש   
  א' ב'  ג' 
ד'  ה'  ו'  ז'  ח'  ט'  י' 
י"א  י"ב  י"ג  י"ד  ט"ו  ט"ז  י"ז 
י"ח  י"ט  כ'  כ"א  כ"ב  כ"ג  כ"ד 
כ"ה  כ"ו  כ"ז  כ"ח  [[כ"ט בתמוז|תבנית:טולטיפ29תמוזכ"ט ]]  בחרו ערך מהרשימה וצפו בתוכן הנטען
חסידי אדמו"ר הזקן  •  חסידי אדמו"ר האמצעי  •  חסידי אדמו"ר הצמח צדק  •  חסידי אדמו"ר המהר"ש  •  חסידי אדמו"ר הרש"ב  •  חסידי אדמו"ר הריי"צ  •  חסידי אדמו"ר שליט"אזמני עד לסוף העריכה של הפורטל-

פורטל אישי חב"ד
פורטל:חסידים ואנשי מעשה
כשהתגלה מורנו הבעש"ט וגילה את אור החסידות, התקבצו סביבו תלמידים רבים. כל תלמידיו, ובפרט מקורביו היו ענקי-רוח כשלעצמם, גאונים אדירים בתורה ועובדי ה' גדולים. לאחרי הסתלקות המגיד ממעזריטש, הפכו גדולי תלמידיו להיות בעצמם אדמו"רים, כל אחד במקומו – עובדה המעידה על שיעור קומתם הטמיר.

תלמידים אלו הלכו בדרך החסידות הכללית, בה הושם הדגש על האמונה והביטול לצדיק בלבד, ולכן לא היה מקובל אצלם לדבר על דמויות של חסידים וללמוד מהם, וכל תשומת הלב הופנתה אך אל האדמו"ר. שונה הדבר בחסידות חב"ד, אשר דרכה הוא שכל חסיד צריך לעבוד את עבודתו בעצמו, לעלות ולהתעלות בכוחות עצמו בעבודת ה' ובמעלות הקדושה, על ידי לימוד החסידות ועבודת התפלה.

זוהי הסיבה לכך שבחסידות חב"ד בכל הדורות תפסו מקום של כבוד דמויותיהם של חסידים גדולים בתורה ובעבודת ה', שמותיהם שגורים בפי חסידי הדורות הבאים, וסיפורים מתהלכים סביבם מדור לדור. גם אמרות שנאמרו בפקחות חסידית, ואף ניגונים שחברו חסידים בעלי מנגנים, עולים בהתוועדויות חסידים ומעוררים לעבודת ה'. ישנם חסידים שאף זכו לעלות על שולחן מלכים, ורבותינו נשיאנו עצמם הזכירו אותם ודיברו על מעלתם.

תשומת-לב רבה נתונה לסיפורי החסידים, על גדולתם בתורה וביראת ה', על הדרך בה התקרבו לחסידות חב"ד, על היחס שקיבלו מהרבי ועל דרכם בעבודת ה' על-פי דרך החסידות.

זה היה משכיל וזה היה עובד, זה היה שד"ר וזה הי' מקושר.

הרבי אמר פעם ביחידות שישנה מעלה בסיפורי חסידים על סיפורים מרבותינו-נשיאינו, שכן רבי הוא באין ערוך לחסיד, והסיפור אינו מעורר לעבודה בפועל כמו סיפור מחסיד כערכנו.

בדורנו זה, דור הגאולה, ניתן דגש רב על הביטול וההתקשרות לרבי, הטעם הפנימי לכך הוא כיון שדורנו הוא כנגד ספירת המלכות שענינה הגבהה והתנשאות, ולכן לא נרגשת מעלתם הפרטית של העם אלא ביטולם למלך.

אדמו"ר הזקן פנחס רייזס | זלמן זעזמער | שמואל מונקס | משה מייזליש | פרץ חן | לייב בעל היסורים | ישראל יפה | צבי הירש מאולע | מאיר זלמן מינוביטש | שמעון שמרלינגלרשימה המלאה..
אדמו"ר האמצעי הלל מפאריטש | שמואל סגל | יקותיאל ליעפלי | יצחק אייזיק מהומיל | חיים שלום מקרופקא | פסח ממלסטובקה | משה שלמה מפאריטש | שמעון הרופאלרשימה המלאה..
אדמו"ר הצ"צ מיכאל בלינער | שמעון מנשה חייקין | לייב חיטריק | שניאור זלמן שמוטקין | יוסף יהודה לייב משיוף | ברוך מרדכי אטינגר | נחמיה בירך מדוברובנה | לוי יצחק זלמנסוןלרשימה המלאה..
אדמו"ר המהר"ש דוד אבא לוין | יוסף רוזין | ניסן טלושקין | דוד צבי חן | איסר בער גילרסון | יעקב מרדכי בזפלוב| דוד מאיר רבינוביץ | דב זאב קזווניקוב | משה הורנשטיין | שלמה יהודה לייב אליעזרובלרשימה המלאה..
אדמו"ר הרש"ב ישראל לוין | משה גוראריה | שניאור זלמן גרליק | יעקב לנדא | הלל צייטלין | משה מרדכי עפשטיין | גרשון חן | אלכסנדר סנדר יודאסין | מנחם מן ברמן | שלום פויזנרלרשימה המלאה..
אדמו"ר הריי"צ שמואל לייב פרוס | אליהו ייאכיל סימפסון | עזריאל זעליג סלונים | הלל פבזנר | רפאל נחמן כהן | יואל דיסקין | שלום בער אייכהורן | יעקב ליפסקר | דובער טקץ | יעקב אלתר חניןלרשימה המלאה..
אדמו"ר שליט"א יהודה חיטריק | גרשון מענדל גרליק | חיים זושא וילימובסקי | זלמן לייב אסטולין | מיכאל טייטלבוים | יעקב יהודה הכט | יואל כהן | משה לברטוב | זלמן יהודה דייטש | ראובן דוניןלרשימה המלאה..
תלמידי הבעל שם טוב:

בית כנסת הבעל שם טוב במז'יבוז

פנחס שפירא

מנחם מענדל מויטבסק

יעקב יוסף כ"ץ

דוד לייקס

ברוך

אברהם גרשון מקיטוב

מנחם נחום מצ'רנוביל


לרשימה המלאה

תלמידי המגיד ממעזריטש:

מצבת המגיד ממעזריטש

אברהם הרופא

דייטשל

ברוך ממז'יבוז

לוי יצחק מברדיטשוב

משולם זוסיא מאניפולי

חיים וואלפער

אלימלך מליז'נסק


לרשימה המלאה

ידידי חב"ד:

הרב כדורי אצל הרבי

דוד חי אבוחצירא

ישראל מפולוצק

משה פיינשטיין

מאיר ברנסדורפר

חיים מוולוזי'ן

אברהם יצחק קוק

יצחק מאיר מורגנשטרן

לרשימה המלאה

רבני חב"ד בעבר:

הרב מארלו מגיש לרבי את הפס"ד

שאול דב זיסלין

שמואל לויטין

יהודה קלמן מארלו

שניאור זלמן גרליק

לוי ביסטריצקי

אברהם חיים נאה

שלום דובער ליפשיץ

לרשימה המלאה

רבני חב"ד בהווה:

הרב הכעט מאילת אצל הרבי

יצחק יהודה ירוסלבסקי

טוביה בלוי

אהרון יעקב שווי

עזריאל חייקין

יוסף שמחה גינזבורג

לרשימה המלאה

רבנים החתומים על הפסק דין:

הרב הירשפרונג אצל הרבי

מנחם מענדל גלוכובסקי

מאיר גרינברג

יוסף יצחק ווילשאנסקי

דוד חנזין

שלמה זלמן לבקיבקר

צבי אלימלך טורנהיים מלווקע

אהרן רוזנפלד


לרשימה המלאה

נשי ובנות חסידים:

סמל ארגון נשי ובנות חב"ד

שרה רעלקא גופין

נחמה גרייזמן

רבקה הולצברג

סוניה רוזנבלום

שיינא לויטין

בתיה מישולובין

דבורה אשכנזי

לרשימה המלאה

חסידי קאפוסט:
מהריל.jpg

שלמה יוסף זוין

חיים מאיר הילמן

יוסף רוזין

לרשימה המלאה

אייקון נשיאי חבד.png אייקון גאולה ומשיח.png אייקון בית רבי.png אייקון תורת חבד.png אייקון ימי חבד.png אייקון אישי חבד.png אייקון ניגוני חבד.png אייקון ספרות חבד.png אייקון תורתהנגלה.png
פורטל נשיאי חב"ד פורטל גאולה ומשיח פורטל בית רבי פורטל תורת החסידות פורטל ימי חב"ד פורטל אישי חב"ד פורטל ניגוני חב"ד פורטל ספרות חב"ד פורטל תורת הנגלה