תקס"א

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
 • ח' מ"ח תקס"א

מושל מינסק מודיע לגנרל-פרוקורור כי העביר את בירור תוכן התביעה לידי עיריית פינסק.

 • כ"ג מ"ח תקס"א

למרות כל האמור לעיל שולח הגנרל-פרוקורור החדש הוראה למושל בילורוסיה, להביא את רבינו הזקן לפטרבורג לחקירה.

 • ד' כסלו תקס"א

רבינו נאסר ונשלח שוב לפטרבורג בליווי משטרתי.

 • ח' כסלו תקס"א

מושל בילורוסיה מודיע על כך במכתב אל הגנרל פרוקורור, בצירוף תוצאות הבירור שלו אודות רבינו הזקן וחסידיו, אשר יש להם משמעת לשלטונות ומעולם לא נמצא בהם דופי. מרבה בשבח רבינו הזקן.

 • י"א כסלו תקס"א

הגנרל פרוקורור מורה למושל בילורוסיה, להטיל צו חיפוש על בית רבינו, לקחת משם מסמכים שימצאו ולשלוח אותם אליו לפטרבורג.

הנושאים. בסך הכל י"ט סעיפים. רבינו השיב על כל טענותיו באריכות גדולה.

 • כ"א כסלו תקס"א

הגנרל פרוקורור סוקר לפני הקיסר את תשובותיו של רבינו הזקן, והקיסר מורה להעביר את התיק אל הסינט, כדי שיערכו דרישה וחקירה בתוכן המלשינות והתשובות.

 • כ"ב כסלו תקס"א

התיק וההוראה נמסרים לידי הסינט, והסינט מעביר את נושא החקירה למחלקה השלישית של הסינט (הבולשת).

 • כ"ג כסלו תקס"א

עם העברת התיק לסינט מורה הקיסר לשחרר את רבינו הזקן ממאסרו, אחרי חתימת ערבים שהוא ישאר בעיר פטרבורג, ולא יצא את העיר עד אשר יותר לו.

 • כד כסלו תקס"א

החיפוש בבית רבינו מתבצע, הספרים וכתבי היד שבבית נלקחים ונאמני קהל לאזניא חותמים על תעודה מיוחדת, בה מאשרים את דבר לקיחת הכתבים והספרים מהבית וחתימת הבית.

 • י"ח טבת תקס"א

הספרים והכתבים שנלקחו מבית רבינו נמסרים לסינט, בצירוף מכתב ורשימת הכתבים (14) והספרים (103).

 • כ"ד טבת תקס"א

אביגדור מגיש מלשינות נוספת, בו מעתיק מהמבואר בתניא אודות נפשות אומות העולם, ומנסה להוכיח מכך שהתנועה החסידית מזיקה למדינה, ומציע שיאסרו ראשי עדת החסידים ולהביאם לחקירה.

 • שבט - אדר תקס"א

חקירת הסינט נמשכה כמה חדשים, שבהמשכה נשאר רבינו הזקן בפטרבורג.

רבינו הזקן פונה במכתב בקשה אל הקיסר פאוול, אליה מצרף שני תעודות שהתקבלו בשנים תקנ"ט-תק"ס, בהן מקבלת התנועה החסידית חופש פעולה מלא, בהוראת הקיסר.

הקיסר פאוול נרצח ובנו אלכסנדר מוכתר לקיסר רוסיה.

הקיסר אלכסנדר מורה לשחרר את רבינו הזקן לביתו.

נשלחת הודעה מפטרבורג למושל רוסיה הלבנה אודות שחרור רבינו לביתו ואודות רשיון מלא שקיבל, להמשיך בהפצת החסידות בכל פלך רוסיה הלבנה בלא כל הפרעות מצד אף אחד.

אמנם רבינו הזקן נשאר בפטרבורג מרצונו, עד לסיום בירור הנושא בסינט.

לערך באותה תקופה פנה המלשין אביגדור בטענה על השחרור שניתן לרבינו הזקן, ועל אשר "לא פסקו עליו ולא על כת הנ"ל שום דין מורד נגד הדת והמלוכה". הוא מבקש שיתנו לו את תשובותיו של רבינו הזקן על המלשינות שלו, כדי שישתדל להוכיח נגדם.

שני התעודות הנזכרות, שבמכתב רבינו הזקן אל הקיסר פאוול, מצורפות אל תיק החקירה.

 • סיון תקס"א

רבינו הזקן פונה במכתב בקשה אל הקיסר אלכסנדר, בו מגולל את כל פרשת העינויים שלו מההלשנות והמאסרים במשך השנתיים האחרונות, לכן מבקש למנוע מאביגדור מלהפריע יותר את מנוחתו ומלהצר את תנועת החסידות.

רבינו הזקן כותב מכתב בקשה נוסף אל הקיסר, עם תוכן דומה, ומסיים "תינתן פקודה... לחרוץ משפטי, ולצוות בכל מקום שיושבים שם יהודים, כי לא יעיז איש להחריד אותי ואת החסידים בדבר הלשנה שאין בהם ממש... ויצוו להשיב לי את הנזק שסבלתי".ימי חב"ד בין השנים תקנ"א - ת"ר (1791-1840)

תקנ"א | תקנ"ב | תקנ"ג | תקנ"ד | תקנ"ה | תקנ"ו | תקנ"ז | תקנ"ח | תקנ"ט | תק"ס | תקס"א | תקס"ב | תקס"ג | תקס"ד | תקס"ה | תקס"ו | תקס"ז |תקס"ח | תקס"ט | תק"ע | תקע"א | תקע"ב | תקע"ג | תקע"ד | תקע"ה | תקע"ו | תקע"ז | תקע"ח | תקע"ט | תק"פ | תקפ"א | תקפ"ב | תקפ"ג | תקפ"ד | תקפ"ה | תקפ"ו | תקפ"ז | תקפ"ח | תקפ"ט | תק"צ | תקצ"א | תקצ"ב | תקצ"ג | תקצ"ד | תקצ"ה | תקצ"ו | תקצ"ז | תקצ"ח | תקצ"ט | ת"ר