משתמש:כתית למאור/אסם תפילה

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

ערכים הנוגעים לתפילות והברכות השונות

מוקדש לכל מי שמעוניין להשקיע בזה...

תפילה[עריכה]

תפילת שחרית - תפילת מנחה - תפילת ערבית - תפילת מוסף - תפילת נעילה

חלקי התפילה[עריכה]

שחרית לחול[עריכה]

מודה אני - ברכת אשר יצר - ברכת אלקי נשמה - ברכות השחר - ברכות התורה - ברכת הציצית - הריני מקבל - מה טובו - אדון עולם - פרשת העקידה - לעולם יהא אדם - קריאת שמע קטנה - פרשת הדשן - פרשת התמיד - פרשת הקטורת - וערבה לה' - אביי הוה מסדר - אנא בכח - פרק איזהו מקומן - ברייתת רבי ישמעאל

הודו לה' קראו בשמו - מזמור שיר חנוכת הבית - ה' מלך - למנצח בנגינות מזמור שיר - פסוקי דזמרה - לשם יחוד - ברוך שאמר - מזמור לתודה - יהי כבוד - אשרי - ברוך ה' לעולם - ויברך דוד - ויושע ה' - אז ישיר - ישתבח - (שיר המעלות (עשי"ת))

ברכת יוצר אור - ברכת אהבת עולם (שחרית) - קריאת שמע - (פרשת שמע ישראל - ברוך שם - פרשת והיה אם שמוע - פרשת ציצית) - אמת ויציב

תפילת העמידה - ברכת מגן אברהם - ברכת מחיה המתים - אמירת קדושה - (קדוש - ברוך) - ברכת אתה הקדוש - ברכות אמצעיות - ברכת חונן הדעת - ברכת הרוצה בתשובה - ברכת סלח לנו - ברכת גואל ישראל - ברכת רפאנו - ברכת השנים - ברכת תקע בשופר - ברכת השיבה שופטנו - ברכת ולמלשינים - ברכת על הצדיקים - ברכת בונה ירושלים - ברכת את צמח - שמע קולנו - ברכת עבודה - ברכת מודים - שים שלום - אלוקי נצור - (פסוק של שמו) - ברכת כהנים - (אדיר במרום ה')
(הוספות בעשרת ימי תשובה - ברכת עננו - נחם (תשעה באב) - יעלה ויבוא - ועל הניסים (פורים) - ועל הניסים (חנוכה)

תחנון - נפילת אפיים - סדר קדושה - שיר של יום - ברכי נפשי - לדוד ה' - אין כאלקינו - עלינו לשבח - ועל כן נקווה - אל תירא - אך צדיקים - שש זכירות - תקנת אמירת תהילים

חצי קדיש - קדיש שלם - קדיש יתום - קדיש דרבנן - קדיש הגדול - עניית אמן - יהא שמיה רבה - ברכו

פתיחת הארון - ויהי בנסוע הארון - בריך שמיה - גדלו לה' איתי - קריאת התורה - עלייה לתורה - מי שברך - הגבהה - גלילה - מפטיר - (שניים מקרא ואחד תרגום)

תפילת ערבית[עריכה]

והוא רחום - ברכת המעריב ערבים - ברכת אהבת עולם (ערבית) - אמת ואמונה - ברכת השכיבנו
אתה חוננתנו - ויהי נועם - ספירת העומר

קריאת שמע שעל המיטה - בידך אפקיד רוחי - ברכת המפיל

שבת ומועד[עריכה]

תפילת ערבית לשבת ויום טוב - תפילת שחרית לשבת ויום טוב - תפילת מנחה לשבת ויום טוב

ליל שבת[עריכה]

לכו נרננה - מזמור לדוד הבו לה' - לכה דודי - כגוונא - ברכה אמצעית בליל שבת - פרשת ויכולו - ברכה מעיין ז'

שבת ביום[עריכה]

הלל הגדול - האדרת והאמונה - נשמת כל חי - א-ל אדון - ברכה אמצעית בשבת בשחרית - יקום פורקן - ברכת החודש - מוסף לשבת - ולקחת סולת - ואני תפילתי - ברכה אמצעית במנחת שבת - צדקתך - פרקי אבות - (סדר הגדה (שבת הגדול))

מועדים[עריכה]

הלל - מוסף לראש חודש - ברכה אמצעית ביום טוב - מוסף ליום טוב - הושענות - הקפות - אקדמות

תפילת ערבית בראש השנה - תפילת שחרית בראש השנה - ברכה אמצעית בראש השנה - מוסף לראש השנה - (מלכויות - זכרונות - שופרות)

כל נדרי - ברכה אמצעית ביום כיפור - על חטא - אבינו מלכינו - סליחות לליל יום כיפור - מוסף ליום כיפור - סדר עבודה - מפטיר יונה - תפילת נעילה - המארש - נוסח הקדיש בעשרת ימי תשובה

סליחות[עריכה]

סליחות לצום גדליה - סליחות לעשרה בטבת - סליחות לתענית אסתר - סליחות לשבעה עשר בתמוז - סליחות בחודש אלול
קינות לתשעה באב

עניינים בתפילה[עריכה]

עבודת התפילה - התופל כלי חרס - שעת צלותא שעת קרבא - תפילה ללא כוונה כגוף ללא נשמה - אכילה לפני התפילה - פירוש המילות - קול מעורר הכוונה

ספרים[עריכה]

סידור עם דא"ח - קונטרס התפילה - שערי תפילה - ללמוד איך להתפלל - ואני תפלתי - דיני הפסק בתפילה