לימוד מתורת רבותינו נשיאנו בחודש כסלו

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
תקנות הרבי
תקנות לימוד
לימוד הרמב"ם · לימוד פרק תניא לפני התפילה · לימוד עניני בית הבחירה בבין המצרים · לימוד עניני גאולה ומשיח · לימוד הפרשה החסידית · לימוד מתורת רבותינו נשיאנו בחודש כסלו · סיומי מסכת בתשעת הימים · כתיבת חידושי תורה · תהלוכה
תקנות שונות
סמיכה לרבנות · כינוס תורה · תקנת המשקה · תפילין רבינו תם · דברי כיבושין· שמחת בית השואבה · מניעת מראות לא טהורים מילדים · הוספות לתפילה · עשה לך רב · קביעת קופת צדקה בקיר המטבח · יום הולדת · רגע של שתיקה · חיבור החג עם ימי החול

לימוד מתורת רבותינו נשיאנו בחודש כסלו הינה הוראה שנתן הרבי בליל ראש חודש כסלו תשמ"ט.

הסיבה להוספה בלימוד[עריכה]

חודש כסלו הוא חודש "מתן תורה" של פנימיות התורה - תורת החסידות שהתרחש בי"ט כסלו, ולכן זהו חודש שעל כל אחד להוסיף באופן של "מעלין בקודש" בלימוד תורת החסידות, ובזה גופא - מתורתם של כל אחד ואחד מרבותינו נשיאנו.

הרבי הורה על כך בליל ראש-חודש כסלו תשמ"ט, ברגעים הראשונים של פתיחת חודש כסלו של אותה שנה, ומיד אחרי ההוראה אמר כי יש להתחיל בזה תיכף ומיד - ואמר ברבים תורה מהבעל שם טוב, מתחילת ספר "צוואת הריב"ש".

אנשים, נשים וטף[עריכה]

בימים שלאחר מכן הוסיף הרבי ופירט עוד, ואמר כי לימוד תורתם של רבותינו נשיאנו שייכת לכולם: אנשים, נשים וטף, בכל יום מימי החודש.

יתירה מזו - יש להשפיע על כל אחד ואחת מישראל ללמוד בחודש זה את תורת רבותינו נשיאנו בכל יום, כחלק בלתי נפרד מהפצת המעיינות חוצה, ועל הנשים - להשפיע על הנשים שעימן יש להם קשר, ללמוד ולהוסיף בכל יום מימי החודש, הן בכמות והן באיכות.

"מה טוב - שהלימוד יהיה ברבים, כמו בזמן ההתועדויות של חודש כסלו וכיוצא בזה".

קיום ההוראה[עריכה]

עם הישמע דבר ההוראה בכל ריכוזי אנ"ש ברחבי תבל, החלה התעוררות עצומה בלימוד תורתם של רבותינו נשיאנו בכל יום מימי החודש, ובהוספה מיום ליום.

חוברת "לקט מתורת רבותינו נשיאנו"[עריכה]

מרכז שיעורי תורה ניו יורק בהנהלת הרב גבריאל אביכזר, הוציא לאור חוברת מיוחדת בשם "לקט מתורת רבותינו נשיאנו" מחולק לימי חודש כסלו, לסיוע ועזר בקיום הוראת אדמו"ר.

כמו כן מודפסים בחוברת לקט פתגמים בענייני משיח וגאולה, ללימוד יום-יומי.

קישורים חיצוניים[עריכה]