תפילה ללא כוונה כגוף ללא נשמה

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

התפילה נקראת עבודה שבלב, שהיא הכוונה במחשבה וברעותא דליבא בשעת התפילה. כמאמר רבותינו זכרונם לברכה תפילה בלא כוונה כגוף בלא נשמה[1].

ידוע שיש ג' לבושים מחשבה, דבור, ומעשה, שעל שלושה לבושים אלו אמרו רבותינו זכרונם לברכה ש"על שלשה דברים העולם עומד על התורה - דיבור, על העבודה - מחשבה, ועל גמילות חסדים - מעשה".

כאמור, במילה עבודה הכוונה היא לעבודת הקרבנות, ובקורבנות עיקר העבודה היא במחשבה, ולכך אם חושב הכהן לאכול את הקרבן הנקרב חוץ לזמנו או חוץ למקומו הקרבן נחשב כפיגול ונפסל.

ולכן, גם עתה, שהתפילה היא כנגד קורבנות התמיד שהיו מקריבין בבית המקדש, הרי עיקר התפילה היא בחינת מוחין, מחשבה, וכמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה: "אם כיוון לבו יצא - כוונת הלב דוקא, וכן אמרו תפילה בלא כוונה כגוף בלי נשמה".

והביאור בכך: בתפילה, היהודי - באשר הוא נמצא - מתקשר לאלקות, וההתקשרות בעיקר נמצאת בבחינת המחשבה של האדם, כי מעשה יכול אדם לעשות בלי להתקשר ולהתחבר כלל עם הנעשה, וכן בדבור יכול לדבר הרבה דיבורים אבל לא להיות מקושר בהם, בשונה מכך, המחשבה, היא נחשבת כהתקשרות עצמית בינו לבין מחשבתו, היות שמחשבה הוא בחינת לבוש הפנימי, ועל כן עיקר התפילה היא הכוונה, והדיבור הוא רק - לעורר הכוונה, אבל העיקר הוא הכוונה. רק שהקילו חכמים ואמרו שדי בפרשה ראשונה דק"ש וברכה ראשונה דתפילה[2].

הערות שוליים

  1. לא ידוע לנו מקורו של המאמר בדברי חז"ל והמקור הקדום ביותר שידוע לכך הוא בחובות הלבבות שער חשבון הנפש פ"ג, חשבון ט'. נעתק גם בספר התניא לקוטי אמרים פרק לח.
  2. תורת שמואל