ברכת המפיל

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
בִּרְכַּת הַמַּפִּיל

בָּרוּךְ אַתָּה ה' אֱלֹקֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם. הַמַּפִּיל חֶבְלֵי שֵׁנָה עַל עֵינָי וּתְנוּמָה עַל עַפְעַפָּי. וּמֵאִיר לְאִישׁוֹן בַּת עָיִן. וִיהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ ה' אֱלֹקַי וֵאלֹקֵי אֲבוֹתַי. שֶׁתַּשְׁכִּיבֵנִי לְשָׁלוֹם וְתַעֲמִידֵנִי לְחַיִּים טוֹבִים וּלְשָׁלוֹם. וְאַל יְבַהֲלוּנִי רַעְיוֹנַי וַחֲלוֹמוֹת רָעִים וְהִרְהוּרִים רָעִים. וּתְהֵא מִטָּתִי שְׁלֵמָה לְפָנֶיךָ. וְהָאֵר עֵינַי פֶּן אִישַׁן הַמָּוֶת: בָּרוּךְ אַתָּה ה'. הַמֵּאִיר לְעוֹלָם כֻּלּוֹ בִּכְבוֹדוֹ:

ברכת המפיל היא ברכה הנאמרת בסיום סדר קריאת שמע שעל המיטה ומנהגנו לאומרה על המיטה סמוך לשינה ממש.

בברכה זו משבח האדם את ה' על שיצר את השינה והיקיצה, ומתפלל ששנתו תהיה נקיה מחלומות והרהורים רעים, ושיזכה לקבל בבוקר את נשמתו רעננה. לאחר הברכה אסור לדבר, ויש להרהר בדברי תורה או לחזור ולקרוא קריאת שמע, עד שנרדמים.

מקורות ונוסח הברכה[עריכה]

אודות ברכת המפיל נאמר בגמרא במסכת ברכות[1]: "הנכנס לישן על מטתו אומר משמע ישראל עד והיה אם שמוע ואומר: ברוך המפיל חבלי שינה על עיני ותנומה על עפעפי ומאיר לאישון בת עין. יהי רצון מלפניך ה' אלקי שתשכיבני לשלום ותן חלקי בתורתך ותרגילני לידי מצוה ואל תרגילני לידי עבירה ואל תביאני לידי חטא ולא לידי עון ולא לידי נסיון ולא לידי בזיון וישלוט בי יצר טוב ואל ישלוט בי יצר הרע ותצילני מפגע רע ומחלאים רעים ואל יבהלוני חלומות רעים והרהורים רעים ותהא מטתי שלמה לפניך והאר עיני פן אישן המות ברוך אתה ה' המאיר לעולם כולו בכבודו.

והובאו הדברים להלכה בספר הרמב"ם[2] בשינוי לשון: כשיכנס אדם למטתו לישן בלילה מברך ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם המפיל חבלי שינה על עיני והמשקיע שינת תרדמה והמאיר לאישון בת עין יהי רצון מלפניך ה' אלקי שתצילני מיצר רע ומפגע רע ואל יבהלוני חלומות רעים ולא הרהורים רעים ותהא מטתי שלימה לפניך ותעמידני ממנה לחיים ולשלום והאירה עיני פן אישן המות ברוך אתה ה' המאיר לעולם כולו בכבודו. וממשיך[3]: "וקורא פרשה ראשונה מקריאת שמע וישן.."

והובאו הדברים בטור[4], שם מופיעה הברכה כפי שהכניס אדמו"ר הזקן בסידורו[5]: ואומר "ברוך המפיל חבלי שינה על עיני ותנומה על עפעפי ומאיר לאישון בת עין, יהי רצון מלפניך ה' אלקי שתשכיבני לשלום, ותעמידני לחיים ולשלום, ואל יבהלוני חלומות רעים והרהורים רעים, ותהא מטתי שלימה לפניך, והאר עיני פן אישן המות, בא"י המאיר לעולם כולו בכבודו".

ומוסיף בטור: "ורב עמרם הוסיף בה דברים "ותעמידני בשלום, ותן חלקי בתורה, ותרגילני לדבר מצוה ואל תרגילני לדבר עבירה, ואל תביאני לידי חטא ולא לידי נסיון ולא לידי בזיון, וישלוט בי יצר טוב ואל ישלוט בי יצר הרע, ותצילני מפגע רע ומחלאים רעים, ואל יבהלוני" וכו'.

מנהגים[עריכה]

ברכת המפיל נאמרת דווקא בסיום סדר קריאת שמע שעל המיטה כדי שלא יהיה הפסק בינה לבין השינה[6].

גם נשים אומרות ברכה זו[7].

הברכה נאמרת על המיטה ממש סמוך לשינה. לאחר אמירת הברכה צריך להיזהר שלא להפסיק כלל[8].

אחר הברכה נוהגים להרהר בדברי תורה, כמו פרק תניא, משנה, פסוק תהילים או פסוק חומש, עד שנרדמים[9]. וזאת כפי המקובל מפי חסידים שלפני השינה מקפידים על סדר של מעשה דיבור ומחשבה: מכינים נטילת ידיים על יד המיטה - מעשה, אומרים קריאת שמע שעל המיטה - דיבור, ולאחר ברכת המפיל חושבים תניא בעל פה עד שנרדמים - מחשבה[10].

קישורים חיצוניים[עריכה]

הערות שוליים

  1. ברכות ס, ב
  2. הלכות תפילה וברכת כהנים פ"ז ה"א
  3. שם, הלכה ב'
  4. טור או"ח רלט
  5. וכן מובא בשו"ע או"ח רלט. סימן זה, לא הגיע לידינו בשולחן ערוך אדמו"ר הזקן
  6. שער הכולל לו, י
  7. אגרות קודש כ"ק אד"ש חי"ט אגרת ז'שפז
  8. קצות השולחן סי' כ"ז ס"ט
  9. ספר השיחות תש"א עמ' 56, וראה בסה"ש תש"ה עמ' 16. וראה באגרות קודש אד"ש ח"ד עמ' רו הוראה פרטית למי שהייתה שנתו שלא כראוי, ללמוד לפני כן עכ"פ כמה שורות משיחות כ"ק אדמו"ר הריי"צ ולצייר לעצמו תואר פניו הק'
  10. וקימה בסדר של מחשבה דיבור ומעשה: כשמתעוררים, חושבים על כך שמלך מלכי המלכים ניצב עליו (שו"ע סימן א) - מחשבה, אומרים מודה אני - דיבור, ונוטלים ידיים - מעשה