זהב

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
לפשט.svg.png יש לפשט ערך זה: הערך מנוסח בצורה תורנית ובשפה גבוהה מידי, וקשה להבנה לקהל הרחב.
יש להוסיף מבוא אינטואיטיבי שיסביר את הרעיונות והמושגים בצורה פשוטה יותר, רצוי בליווי דוגמאות. אם אתם סבורים כי הערך אינו ברור דיו או שיש נקודה שאינכם מבינים בו, ציינו זאת בדף השיחה שלו. יש לציין כי ערכים רבים המסבירים מושגים בחסידות מצריכים רקע מוקדם.
אבני זהב גולמיות

זהב הוא מתכת בצבע בהיר כהה והנחשבת למתכת היקרה והחשובה ביותר מבין שבעת סוגי המתכות. נמשלת כנגד החלק העליון שבמידת הגבורה שיתגלה לעתיד לבא בחינת אהבה כרשפי אש.

בחסידות[עריכה]

הסיבה שהזהב יקר יותר מהכסף, מוסבר בחסידות כי שורש הגבורה גבוה יותר ממידת החסד, ואכן לעתיד לבא תהיה עיקר העבודה בלוים שהם בחינת זהב, אך כעת בזמן הגלות יש לכלול את הגבורות בחסדים ולכן העבודה כעת היא הכהנים שהם כנגד החסד שנמשלת בכסף.

הבעל שם טוב מפרש את הפסוק "תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף", שלמרות שעיקר העבודה ותחילתה הוא על ידי זהב שהוא יראה, מכל מקום הכסף דהיינו הכיסופין היא נקודת העבודה. והמשיל זאת למי שלמד מלאכת הנפחות, אך לא ידע כי כדי להתחיל את המלאכה יש להבעיר את הזהב באש כי אם לא עושה כן אין הזהב ניתך[1].

בבית המקדש[עריכה]

רבים מכלי המקדש ואולי רובם - נעשו מזהב, בעיקר אלו שהיו בהיכל. ביניהם: מזבח הזהב, מנורת הזהב, כרובים, השולחן, והמנורות ושנים מתוך שלשת הארונות שמהם היה מורכב ארון הברית.

טעם הדבר: הזהב מושפע מן השמש בכח הסגולה שמקבל מלמעלה, ואמרו חז"ל "וזהב הארץ ההיא טוב" -, שלא נברא זהב אלא לבנין בית המקדש, ואם כן בהכרח שיש לזהב איזה סגולה רוחני יותר מן הכסף וכן לכסף יותר מהנחשת כי יש למעלה שרש מקורם[2].

אהבה כרשפי אש[עריכה]

בליקוטי אמרים - פרק נ' כותב אדמו"ר הזקן כי עבודת הלוים שהיא "אהבה כרשפי אש מבחינת גבורות עליונות דבינה עילאה", היא שעל ידי התבוננות בגדולת אין סוף ברוך הוא, תתלהט ותתלהב הנפש ליקר תפארת גדולתו:

יש עוד בחינת אהבה העולה על כולנה כמעלת הזהב על הכסף, והיא אהבה כרשפי אש מבחינת גבורות עליונות דבינה עילאה, דהיינו שעל ידי התבוננות בגדולת אין סוף ברוך הוא, דכולא קמיה כלא ממש חשיב, תתלהט ותתלהב הנפש ליקר תפארת גדולתו, ולאסתכלא ביקרא דמלכא כרשפי אש שלהבת עזה העולה למעלה, וליפרד מהפתילה והעצים שנאחזת בהן, והיינו על ידי תגבורת יסוד האש אלהי שבנפש האלהית, ומזה באה לידי צמאון וכמו שכתוב צמאה לך נפשי, ואחר כך לבחינת חולת אהבה, ואחר כך באה לידי כלות הנפש ממש, כמו שכתוב גם כלתה נפשי. והנה מכאן יצא שורש הלוים למטה, [ולעתיד שהעולם יתעלה יהיו הם הכהנים וכמו שכתב האר"י על פסוק "והכהנים הלוים", שהלוים של עכשיו יהיו כהנים לעתיד], ועבודת הלוים הייתה להרים קול רינה ותודה בשירה וזמרה בניגון ונעימה בבחינת רצוא ושוב, שהיא בחינת אהבה עזה זו כשלהבת היוצא מן הבזק כדאיתא בגמרא [פ"ב דחגיגה[3]

.

קישורים חיצוניים[עריכה]

הערות שוליים

  1. כתר שם טוב ע' רפו
  2. תרת שמואל תר"מ ח"ב
  3. אדמו"ר הזקן כותב אחר כך אודות הבנת הדברים: "ואי אפשר לבאר ענין זה היטב במכתב, רק כל איש נלבב ונבון המשכיל על דבר ומעמיק לקשר דעתו ותבונתו בה' ימצא טוב ואור הגנוז בנפשו המשכלת כל חד לפום שיעורא דיליה [יש מתפעל כו' ויש מתפעל כו'] אחרי קדימת יראת חטא להיות סור מרע בתכלית שלא להיות עונותיכם מבדילים כו' ח"ו.