המטה העולמי להבאת המשיח

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
יו"ר המטה - הרב שמואל בוטמן

המטה העולמי להבאת המשיח הוקם כמטה עולמי שירכז את הפעולות להבאת המשיח בעולם. משכנו של המטה נקבע לקראון הייטס וחלק מרכזי בפעולותיו ואסיפותיו של המטה התקיימו ב770 - מרכז חב"ד העולמי. יו"ר המטה הוא הרב שמואל בוטמן.

הבלאנק של המטה

היסטוריה[עריכה]

בג' אייר תנש"א, בעקבות השיחה הידועה של כ"ח בניסן, התאספו מספר משפיעים שלוחים ועסקנים מאנ"ש והחליטו להקים מטה (להבאת) משיח.

מכתב העסקנים לרבי על הקמת המטה

בין המשתתפים באסיפה בה הוחלט על הקמת המטה: הרב גרשון מענדל גרליק, הרב משה סלונים, הרב יהושע זליג כצמן, הרב נחמן שפירא, הרב יצחק שפרינגר, הרב שלמה זלמן מאייעסקי, ר' שמואל שמואלי, הרב נחום יצחק פינסון, הרב שמואל הבר, הרב מרדכי חן, הרב יקותיאל מנחם ראפ, הרב שלום דובער פרידמן, הרב ישראל דוד נחשון, הרב אברהם טאוב, הרב שמריהו הראל, ר' עקיבא מרשל, הרב שניאור זלמן בלומנפלד, הרב מנחם נחום גערליצקי, התמים (הרב) נחום תמרין. חלק מחסידים אלו שימשו כפעילי ועסקני המטה.

כיושב ראש המטה נבחר הרב שמואל מנחם מענדל בוטמן. כחברי המטה נבחרו: הרב משה סלונים, הרב נחום יצחק פינסון[1] והותנה שאולי יצורפו בהמשך עוד חברים על פי הצורך ולטובת הענין. תכניות המטה שורטטו והוחלט על עריכת אסיפה דחופה ב-770 למחרת בקשר לפעולות המטה - אסיפה שהוגדרה בהמשך כ'אסיפת היסוד'.

כל זה נכתב בדו"ח לרבי בחתימת הרב גרשון מענדל גרליק, הרב דוד נחשון והרב שמואל מנחם מענדל בוטמאן כשבדו"ח נכתב על הרבי התואר "כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח" ובמרכז העמוד השני של הדו"ח הופיע הכיתוב: "ויחי המלך כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח לעולם ועד". על הדו"ח ענה הרבי: "כל המצורף בזה נלקח להציון"[2].

לפעילי המטה הצטרף בסמיכות לזמן ההקמה הרב חיים שלום דובער ליפסקר. פעיל ומסייע משמעותי לפעילות המטה שימש בנו של היו"ר, ר' זאב וולף (וועלועל) בוטמן. משנת תשנ"ג שימש ר' רחמים אנטיאן כגיזבר המטה ופעיל נמרץ, באותה שנה הצטרף גם הרב שמריהו מטוסוב לשורת חברי ופעילי המטה.

המטה פעל כמטה בעיקר בין השנים תנש"א - תשנ"ד כשכמה מעסקניו ופעיליו המשיכו לפעול בצורה עצמאית. אחת מהפעולות המטה, ריקודים כהתעוררות של שמחה לקראת הגאולה האמיתית והשלימה, מוסדה לימים כמטה שירה וזמרה לקבלת פני משיח.

בסביבות חודש תמוז תנש"א התמנה הרב מרדכי גלזמן לשמש כמזכיר המטה. משרד המטה שכן ב-1408 ברחוב פרזידנט.

שער חוברת ה'מפתח ענינים בעניני גאולה ומשיח' שחולק כתשורה מהאסיפה הפומבית הראשונה של המטה

פעילות המטה ועידודי הרבי - לפי שנים[עריכה]

תנש"א[עריכה]

בד' אייר תנש"א, נערכה אסיפה ב-770 בהשתתפות קהל גדול ובה השמיעו רבנים ומשפיעים דברי התעוררות אודות משיח בכיוונים שונים. במהלך הכינוס הודיע המנחה, יו"ר המטה, על הקמת ועדות פעולה בתחומים שונים וכתשורה חולקה למשתתפי האסיפה חוברת 'מפתח עניינים גאולה ומשיח המבוארים מתורת כ"ק אדמו"ר שליט"א'.

בסיום האסיפה, ובהמשך לנאומיהם של הרב גרשון מענדל גרליק[3] והרב דוד נחשון שעסקו בנושא הצורך בקבלת מלכותו של הרבי כמלך המשיח והתחימה על כך, עמדו שניהם והחתימו כ-250 ממשתתפי האסיפה על כתב קבלת המלכות של הרבי כמלך המשיח בנוסח "כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח. כל הנאספים כאן מקבלים עליהם מלכותו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח, לפעול במסירות נפש בכל רצונו וכל מה שידרש מאיתנו ומתוך שמחה וטוב לבב".

למחרת, ה' אייר, ענה הרבי על דו"ח מהאסיפה ב-770 בצירוף חוברת המפתח: "החוברת המכתב הדו"ח והפ"נ נתקבלו אזכיר על הציון".

כמו כן מסר הרבי באותו יום את המענה הכללי פרטי של אותה תקופה כמענה על החתימות קבלת המלכות שנאספו בסיום הכנס בהמשך לנאומיהם של הרב גרליק והרב נחשון במהלכו "נתקבל ותשואות חן ותהא פעולה נמשכת ובהוספה והזמן גרמא, כנתינת כח דחז"ל וברכתם דכל המוסיף מוסיפין לו, ובמיוחד ברכתו דהקב"ה שתוספתו מרובה כו'. והזמן גרמא שבאים מחודש ניסן והשפעתו ונכנסים לחודש אייר (ראשי תיבות האבות ורחל - רגל הד') כמפורש בכמה מקומות. בשנת ה(י') ת(הא) א(ראנו) נ(פלאות) אזכיר על הציון"[4].

בח' אייר העביר הרב דוד נחשון חתימות נוספות על כתב קבלת המלכות יחד עם מכתב בו פורט שהוחלט באסיפה עם עסקנים להמשיך עם ההחתמות. על כך ענה הרבי "אזכיר על הציון ויבשר טוב"[5].

בתקופה זו פרסם המטה את רשימת השיעורים ברבים בענייני גאולה ומשיח בשכונת קראון הייטס ואת השיעורים המתקיימים באמצעות הטלפון. כמו כן פרסם המטה כרוז ובו רשימת הצעות ליישום ההוראה ללמוד מענייני משיח וגאולה:

 • לנצל את השיעורי תורה הקבועים מכבר (בענינים שונים) להוסיף בהם - לפני השיעור או לאחריו - לימוד קצר בענינים אלו.
  ריקודי שמחה ברחובה של עיר לקראת הגאולה שקיים המטה בי"ג תמוז תנש"א בברכת הרבי
 • לסדר שמדי יום לאחר התפילה (עכ"פ באחת מתפילות היום) ילמדו המתפללים יחד נקודה קצרה מענינים אלו.
 • לקבוע זמנים מיוחדים ללימוד זה בכל מוסדות החינוך.
 • שבכל בית יקבע ראש המשפחה שעה מיוחדת (בפרט בשבת קודש וכיו"ב) להתאסף וללמוד עם בני הבית בענינים אלו.
 • לתת לצדקה בעת הלימודים בענינים הללו כשהנתינה תהיה מתוך כוונה לקרב ולזרז את הגאולה. בכרוז אף הודיע המטה על הוצאתם לאור של קונטרסים בענייני משיח הניתנים להשגה ע"י פניה למשרד המטה או באמצעות הוועד להפצת שיחות.

בתקופה זו השיב הרבי על דו"חות המטה: "ויהא כל זה בהצלחה רבה והענינים והזמן גרמא ויהי רצון שיהא באופן דלתקן את כו' סלה"[6].

הרבי מקבל בחלוקת הדולרים חולצה שהדפיס המטה ועליה הכיתוב 'משיח בדרך'

בו' תמוז ערך המטה ב-770 אסיפת התעוררות. קודם האירוע הוכנסה לרבי תכנית האסיפה כולל רשימת הנואמים כשמצויין שהודפסו פלקטים (בהם נכתב אודות האסיפה) שנתלו בחוצות השכונה. על כך השיב הרבי "ויהי רצון שיהיה כל הנ"ל בהצלחה רבה כו'. אזכיר על הציון". כמו כן מתח הרב קו תחת המילים "שהודפסו פלקטים".

הרב בוטמן ובנו מגישים בחלוקת הדולרים של כינוס השלוחים תשנ"ב פרסומת על משיח המופצת ברחבי העולם ע"י המטה

בי"ג תמוז קיים המטה חגיגת י"ב תמוז ברחובה של עיר, בפינת הרחובות קינגסטון ואיסטרן פארקווי, ריקודים כהתעוררות של שמחה לקראת הגאולה האמיתית והשלימה. בי"ב תמוז ענה הרבי למארגנים: "ויהא בהצלחה רבה והזמן גרמא והענין אזכיר על הציון". למחרת ענה הרבי מענה נוסף בקשר למודעה על החגיגה: "ויהי רצון שיהא בהצלחה רבה, אזכיר על הציון".

בראש חודש אב שלח המטה ל-170 רבנים מפלטבוש, קנרסי וקווינס מעטפה עם 'דבר מלכות - חידושים וביאורים בהלכות מלכים (א)', קונטרס מגולה לגאולה וקול קורא מכמה רבנים אודות הציפייה לגאולה.

מר"ח אב עד תשעה באב קיים המטה מעגל עולמי של לימוד עניני בית המקדש בו השתתפו ישיבות וקהילות חב"ד מהארץ והעולם. בימים אלו גם תלה המטה שלושה שלטי משיח בצירי התנועה המרכזיים המובילים להרי הקטסקיל - ההרים אליהם נוסעים אלפי יהודי ניו יורק לנופש. על דו"חות משתי פעולות אלו השיב הרבי: "כל המצו"ב נלקח ותשואות חן אזכיר על הציון".

בז' - ח' אב שלח המטה (ע"י הדואר) לכל אנ"ש הגרים בניו יורק (1628 משפחות) חבילה המכילה: קובץ 'דבר מלכות - חידושים וביאורים בהלכות מלכים (ב)', קובץ 'מגולה לגאולה' באנגלית, חוברת נוספת אודות משיח באנגלית, הצעות רבני אנ"ש מיום ג' תמוז כיצד להוסיף בהתעוררות והתחזקות בציפייה לגאולה והפעולות בענינים המביאים את הגאולה, מכתב מהמטה אודות כל הנ"ל.

בכ"ד מנחם אב, בחלוקת דולרים של יום ראשון, הציג הרב בוטמאן, יחד עם הייצרנים, חולצה שעליה מודפס (באנגלית): "משיח נמצא בדרך", "הנה הנה משיח בא" ו"הבה נהיה מוכנים" כשמספר שייצרו אלפיים חולצות כאלו. תגובת הרבי הייתה (באידיש): "אם יתנו אחת לי, הרי יישארו שם עוד 1,999... אם כן תשאיר אחת כאן". הרב בוטמאן נתן לרבי את החולצה והרבי העניק לייצרנים דולר נוסף באומרו: "בשביל הכתונת".

תשנ"ב[עריכה]

בחלוקת דולרים של יום ראשון כ"ו מרחשון, במהלך כינוס השלוחים, עבר יו"ר המטה הרב בוטמאן עם בנו ר' וועלועל ונתן לרבי פרסומת על משיח אותה מפרסמים הם בכל העולם. בציור נראה בית המקדש על עננים ונכתב: "משיח בדרך!" (באנגלית) ו"הנה הנה משיח בא!". הרבי הגיב על כך (באידיש[7]): "יישר כח גדול" והעניק לו דולר נוסף באומרו: "בשביל התמונה". אחרי שעברו קרא להם הרבי בחזרה[8] ושאל אודות הבן: "גם הוא השתתף בזה?". הרב בוטמאן אמר שבנו סידר את זה והרבי העניק לבן דולר נוסף באומרו: "שיהיה בשורות טובות".

בל"ג בעומר ארגן המטה בברכת הרבי 'משיח פאראד' במסגרתו יצאו מקראון הייטס 90 כלי רכב מעוטרים בשלטי משיח ומשאיות מוצגים על הגאולה - בשיירה לעבר מנהטן, שם הסתובבו והפיצו את בשורת הגאולה ועניינו של משיח[9].

תשנ"ג[עריכה]

יציאת הרבי לעידוד שירת היחי ב'מעמד קבלת המלכות העולמי' שארגן המטה בי' שבט תשנ"ג

המטה אירגן את הסאטלייט של י' שבט תשנ"ג - מעמד קבלת המלכות עולמי בו צפו רבבות מכל רחבי תבל (באמצעות שידור חי, לצד כתבות טלויזיה שדיווחו על המעמד) בשירת יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד בעידוד הרבי. טרם צאת הרבי לתפילה ואחריה הושמעו נאומים מרבני חב"ד בעניני משיח וקבלת המלכות וכן נערך טקס סיום של ציור הגאולה של הצייר מר מיכאל שוורץ[10].

באסיפות מיוחדות (בהם השתתפו יותר מ-10 מחברי הועד של המטה) בסביבות תחילת חודש אדר תשנ"ג הוחלטו מספר פעולות לעשיה מיידית כשהדבר מקבל את הסכמתו וברכתו של הרבי[11]:

 • המשך לסאטלייט של י' שבט - עריכת סדרה במשך 4 שבועות של שידור חי לרחבי תבל בימי ראשון, באדר - ניסן, בנושא המשיח. בשידורים הסבירו טובי המרצים החב"דיים את ענין המשיח ובמרכז השידור תפילת במחיצת הרבי כשבסיום התפילות יוצא הרבי להתראות עם הקהל ומעודד את שירת ה'יחי'.
 • עריכת התוועדות חסידית גדולה במוצאי פורים בנושא "מגאולת פורים לגאולת משיח"
 • פתיחת 'חנות לענייני משיח'

בד' סיוון ערך המטה כינוס מיוחד של הכנה למתן תורה וחיזוק בענייני משיח וגאולה[12].

בערב חג השבועות נפתחה בפועל החנות לענייני משיח, 'משיח סטור', ברחוב קינגסטון בקראון הייטס בה נמכרו חומרים בענייני משיח כמדבקות, ספרי לימוד, קלטות וידאו, חולצות ועוד[12]. בחנות הופעל מדור מיוחד להשאלת קלטות בענייני משיח[13]. כרכז הפעילות של החנות שימש ר' יוסף יצחק שגלוב[14].

בתשעת הימים, החל מה' אב, יזם המטה שוב מעגל עולמי ללימוד ענייני משיח וגאולה ובית המקדש כשבמכתבים שנשלחו לכ-70 ריכוזי אנ"ש ברחבי העולם קיבל כל אחד את שעת הלימוד שהוא צריך לקבוע במקומו הוא, כפי שעשה לפני שנתיים[15].

בט"ו באב ערך המטה כינוס ב-770 [16] בו נשאו דברים רבנים ומשפיעים וכן נערך שו"ת של שאלות ענייניות בענייני משיח עם הרב שלמה זלמן מאייעסקי.

בשלהי הקיץ התחילה תכנית רדיו שבועית בענייני משיח ערוכה בידי יו"ר המטה הרב בוטמאן ובה גם משתתפים המאזינים במדור שאלות ותשובות שנענו בידי הרב שלמה זלמן מאייעסקי[17].

בי' אלול נחלה עבודה ממושכת שערך המטה במשך שלושה חודשים הצלחה כשהותר שוב לפרסם מודעות בענייני משיח בעיתונות עם שמו ותמונתו של הרבי לאחר שבעקבות מהלכי גורמים מסויימים נאסר הדבר במשך למעלה משישה חודשים. המודעה שנדפסה בעיתון 'ניו יורק טיימס' הייתה תמליל פירסום ששודר ברדיו מספר חודשים קודם כשטרם פרסומו ברדיו הוקרא הוא בפני הרבי שהביע את הסכמתו. המודעה שנדפסה בעיתון הוקראה על ידי המזכיר הרב יהודה לייב גרונר בפני הרבי שהניד בראשו משך כל זמן ההקראה כשעל פניו ניכרת שביעות רצון[18].

תשנ"ד[עריכה]

לאור קריאת רבני חב"ד ארגן המטה בי"א שבט מעמד מיוחד ב-770 ששודר לכל קצווי תבל ובו התאחדו חסידי חב"ד שנאספו בעולם כולו לקבל את מלכותו של הרבי כמלך המשיח בחיות והתעוררות מחודשת בהכרזת יחי[19]

פעולות המטה[עריכה]

המטה קיים פעולות רבות, ביניהם:

 • מעגל רצוף של שיעורי גאולה ומשיח - 24 שעות ביממה
 • הדפסת חולצות, סטיקרים ופלקטים
 • כינוסים, אסיפות התעוררות והרצאות
 • ריקודי שמחה לקבלת פני משיח צדקנו
 • חנות לענייני משיח בקראון הייטס
 • פרסום מודעות בעיתונים
 • עצרת ענק בכיכר מלכי ישראל
 • הכרזת ג' בתמוז כ"יום המשיח הבינלאומי"
 • סאטלייט י' שבט ה'תשנ"ג
 • סאטלייט י' שבט ה'תשנ"ו

תקופה מסוימת מימן המטה את הדפסת הקונטרס יחי המלך.

הוצאה לאור[עריכה]

 • חוברת 'מפתח עניינים גאולה ומשיח'. הוצאה ראשונה: ד' אייר תנש"א, לאסיפה הראשונה של המטה ב770. הוצאה שניה[20]: אחרי שבת פרשת תזריע מצורע, ו' אייר, תנש"א בה התייחס הרבי לחוברת במרומז בהתוועדות.
 • קונטרס 'יחי המלך' (בעת התחלת ההוצאה לאור של הקונטרס מימן המטה את ההדפסה)

קישורים חיצוניים[עריכה]

הערות שוליים

 1. ותוכנן לבקש גם מהרב שלום דובער העכט שיצטרף
 2. על פי צילום הדו"ח - תשורה נחשון תש"פ עמ' 30
 3. נאומו של הרב גרליק בתכנית 'ואביטה נפלאות' לחודש אייר תשפ"ב (דקה 25:12 ואילך)
 4. תשורה נחשון תש"פ, עמ' 33.
 5. תשורה נחשון תש"פ, עמ' 40.
 6. מענה זה ניתן גם בקשר לפעולות נוספות בענייני משיח בתקופה זו
 7. וכן בהמשך.
 8. דבר נדיר באותה חלוקה שהתנהלה במהירות עקב ריבוי השלוחים.
 9. סקירת וידאו על ה'משיח פאראד' בתכנית 'ואביטה נפלאות' לחודש אייר תשפ"ב (דקה 17:00 ואילך)
 10. סקירת וידאו של הסאטלייט בתכנית 'ואביטה נפלאות' לחודש שבט תשפ"א
 11. יומן בית משיח 770 גל' 38
 12. 12.0 12.1 יומן בית משיח 770 גל' 49
 13. יומן בית משיח 770 גל' 52
 14. יומן בית משיח 770 גל' 59
 15. יומן בית משיח 770 גל' 57
 16. בהתאם להוראת הרבי בשנת תנש"א לערוך ביום זה התוועדות שמחה גדולה בה ידברו דברי תורה, לערוך סיום מסכת, לתת צדקה ולהתחזק בהחלטות טובות
 17. יומן בית משיח 770 גל' 58
 18. יומן בית משיח 770 גל' 62
 19. יומן שבועון כפר חב"ד
 20. ההוצאה השניה של החוברת לקריאה והורדה