ספר צמח צדק

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
שער אחד מהכרכים
כריכת הספר 'שו"ת צמח צדק'

סדרת הספרים צמח צדק[1], היא סדרת בת תשעה כרכים (במהדורות הישנות - עשרה כרכים) שנכתבה על ידי רבי מנחם מענדל שניאורסון נכדו של האדמו"ר הזקן. סדרה זו מכילה תשובות, פסקי דינים וחידושים על הש"ס.

כתיבתם[עריכה]

רבי מנחם מענדל שניאורסון היה אחד מגדולי המשיבים בדורו, ותשובותיו שנדפסו מגיעות ללמעלה מאלף תשובות. אך רוב התשובות שכתב נאבדו או נשרפו בשריפות שהיו בעיירה ליובאוויטש.

בתחילה, כאשר היה כותב את התשובות, היה כורכם יחד עם השאלות, ומסדרם בקבצים שהיו מכונים אצלו חלק א, חלק ב וכן הלאה. לאחר שנאבדו חלק מהתשובות וכן נוספו רבות חדשות, החל לקרוא להם "בוך נומר א" וכן הלאה.

לאחר משך זמן, החל לסדרן לפי נושאים על פי סדר השלחן ערוך, והחל לקרוא להם "מהדורה בתרא". יתכן שהיה זה על מנת להכינם לדפוס.

ההוצאה לאור[עריכה]

דפוס ראשון[עריכה]

משך זמן לאחר הסתלקותו[2], החלו ר' חיים יעקב ווידרביץ' ור' שמעון (בן דוד) להכין את התשובות לדפוס.

בין השנים תרל"א לתרמ"ד נדפסו בוילנא תשעה חלקים מסדרה זו: חלק אחד אורח חיים, שלושה מיורה דעה, שניים מאבן העזר, שני חלקי "פסקי דינים" וחידושים על הש"ס.

שם הספר נקבע ל"צמח צדק" מכיוון שהוא בגימטריה של שמו: מנחם = צמח (138). מענדל = צדק (194). ומאוחר יותר שם זה הפך גם לכינויו האישי.

תשובות נוספות הגיעו אל המוציאים לאור כל הזמן, ולכן הם הוסיפו בכל חלק שהוציאו השלמות לחלקים הקודמים. בשנת תרס"ה כשהדפיסו את שלחן ערוך אדה"ז מחדש, הכניסו כהוספה את התשובות שהגיעו מאז.

הוצאת קה"ת[עריכה]

על-פי הוראת אדמו"ר הריי"צ בשנת תש"ה, הדפיס הרבי שעמד בראש ספריית אוצר החסידים שבהוצאת קה"ת את הסדרה מחדש, בתחילתה כתב הרבי "פרשת דבר" - תיאור ההוצאה.

בהמשך לכך גם סידר הרבי כרך עשירי, ובו הנדפס יחד עם השלחן ערוך (משנת תרס"ה), בספרים אחרים וכן מכתבי יד שהגיעו לידו. כמו כן נוסף בו חלק חושן משפט שהצנזור לא נתן להדפיס בתחילה.

עד שנת תשמ"ו המשיכו להתפרסם עוד תשובות חדשות - בהדפסות החדשות, ובקובץ יגדיל תורה.

בשנת תשמ"ט בעקבות הוראת הרבי להדפיס ספרים באותיות מרובעות, החלו להכין את הסדרה מחדש לדפוס. חלקי סדרה זו הם: א) אורח חיים. ב) יורה דעה. ג-ד) אבן העזר. ה) חושן משפט. ו) חידושים על הש"ס. ז) פסקי דינים. לאחר מכן נוסף לסדרה זו כרך נוסף של מפתחות עם מבוא לסדרה זו.

בשנת תשס"ט נדפס חלק נוסף בשם "שער המילואים ח"ה", ובו תשובות חדשות שהגיעו מכתבי יד שונים, בעיקר מרוסיה. בסופו נדפס "שער השמועה" - דברים שנכתבו בשם רבנו.

בשנת תשע"ח החלו קה"ת בהדפסת מהדורה חדשה - מבוארת ומפוסקת ובהוספת ריבוי הערות ומראי מקומות, לעת עתה יצאו שתי כרכים על שו"ת אורח חיים.

פסקי דינים[עריכה]

בספר פסקי דינים, מלבד פסקים על ארבעת חלקי השלחן ערוך, מופיעים: חידושים על הרמב"ם, "בעל התרומה", "מרדכי", "קצור פסקי הרא"ש", "רבינו ירוחם" ו"ים של שלמה". כן מופיעים חידושים על סדר הש"ס במסכתות: ברכות, סוכה, יבמות, בבא מציעא, בבא בתרא, סנהדרין, שבועות, עבודה זרה, חולין ונידה.

ובסופו בא גם ליקוט פסקי דינים בענייני רפואה, ציצית, מגילה, "לפני עיוור" ועוד.

לקריאה נוספת[עריכה]

קישורים חיצונים[עריכה]

הערות שוליים

  1. בארון הספרים היהודי כבר קיים ספר נוסף הנושא את אותו שם, שחובר על ידי הרב מנחם מנדל קרוכמל, שכיהן כרבה של העיר ניקלשבורג, וחי בין השנים ה'ש"ס-ה'תכ"א. כיום נוהגים לכנות את ספרו של הרב קרוכמל בשם "צמח צדק הקדמון", להבדיל מ"שו"ת צמח צדק", שכוונתו לסדרת הספרים של אדמו"ר הצמח צדק.
  2. בלקוטי סיפורים פרלוב עמ' קלג מסופר שר' יוסף תומרקין החל להתעסק בזה עוד בחיי הצ"צ.